Ingeniør i Rana

12 mars, 2009 11:22
Inga Marie Moe etterspør et tettere studentmiljø og mer aktivitet som for eksempel en studentuke.

Inga Marie Moe etterspør et tettere studentmiljø og mer aktivitet som for eksempel en studentuke.

Inga Marie Moe har tatt forkurs til Ingeniørstudier og synes at nå trenger studentene i Rana en egen pub.
– Jeg hadde bare genrell studiekompetanse og trengte realfagene fysikk og matte for å kvalifisere meg for ingeniørstudiet. Da var det greit å kunne få gjøre det på Mo istedet for å bruke mye penger på å flytte til for eksempel Trondheim, sier hun.
Undervisningen har foregått ved HOK-bygget og hun er godt fornøyd med den faglige opplæringa av lærere fra Polarsirkelen VGS. Hun etterspør et tettere studentmiljø og mer aktivitet som for eksempel en studentuke.
– Det er flere studenter i Rana enn på Høgskolen i Nesna. Derfor skulle det være mer engasjement og liv. Det ville vært lettere å bli kjent om man hadde hatt en studentpub eller lignende, sier Inga Marie som til høsten begynner på teknisk realfag ved NTNU i Trondheim.
Kunnskapsparken har jobbet mye for at Rana skal bli en studentby. Idrettsstudie, forkurs til ingeniørutdanning og ingeniørutdanning er tre av utdanningstilbudene de har jobbet med.
– Vi er også særdeles fornøyd med at Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø setter i gang etter- og videreutdanning i jussfag her i Rana. Universitetet bruker lokale jurister som undervisningspersonell, sier Elise Husum, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland.
Kunnskapsparken planlegger også andre kurs og tilbudene legges ut på nettet fortløpende.