18 mars, 2009 11:03
Bjørkmo 160512 002.large
Siden vi ga ut MIP Magasinet i 2011 har det skjedd viktige ting i industriparken og i markedssituasjonen for norsk industri. Blant annet har vi opplevd konkurser i deler av Miraskonsernet. Ettervirkningen etter dette vil påvirke industriparken framover på godt og ondt.
Det er også mange positive hendelser som har skjedd det siste året. Blant annet opplever vi at den økte aktiviteten offshore utenfor Helgelandskysten skaper aktivitet for bedrifter i Mo Industripark.
I årets MIP Magasin prøver vi å vise et tverrsnitt av aktiviteten i industriparken, slik at du som leser skal få et inntrykket av mangfoldet. Vi presenterer også andre industriparkkonsepter i Norge. I en tid med betydelig avindustrialisering i Norge, ser vi robustheten i industriparkkonseptet når det gjelder å skape nytt/gjenreise etter tilbakeslag. Dette gir håp for ny utvikling i industriparker som har fått store nedleggelser det siste året, for eksempel i Glomfjord.
Spesielt de av leserne som ikke daglig har sitt virke i industriparken, vil oppdage at det er et spennende mangfold i parken.
Innovasjon og nyskaping er honnørord som brukes mye av politikere. I Rana skjer det nyskaping og utvikling hele tiden, og i front i dette arbeidet er bedriftene i industriparken i samarbeid med er flere utviklingsaktører som presenteres i dette magasinet.
Etter nedleggelsen av Ruukki Profiler er vi nå i den situasjonen at midt inne i industriparken er det ledige attraktive tomter med tilknytning til landes mest effektive infrastruktur. Arbeidet framover vil blant annet rette seg mot å få inn nye aktører, noe som krever stor innsats fra oss i samarbeid med andre aktører.
Vi drar også fram personer som har interessante historier å fortelle om parken i dag og fra vår industrielle ”fortid” i Rana. Til slutt er det pågangsmot og entusiasme fra ledere og ansatte i fellesskap som vil avgjøre vår industrielle framtid i Mo Industripark.
Jeg håper at du som leser også vil finne dette nummerert av MIP Magasinet lesverdig.
Bjørn Bjørkmo