Mer kunnskapspark

12 mars, 2009 9:48
- Skal vi løfte Rana, må vi være med å løfte Helgeland. Du vet; samspill skaper vekst, mener Tone Jakobsen (f.v.), Torbjørn Aag og Bjørn Audun Risøy i Kunnskapsparken Helgeland AS.

– Skal vi løfte Rana, må vi være med å løfte Helgeland. Du vet; samspill skaper vekst, mener Tone Jakobsen (f.v.), Torbjørn Aag og Bjørn Audun Risøy i Kunnskapsparken Helgeland AS.

I dag har mer enn hver fjerde nordmann høyere utdanning. I Nordland er det hver femte. Akkurat der kommer kunnskapsparken inn.

Det er nedgang i tradisjonelle produksjonsyrker og vekst i kunnskapsbaserte næringer. Det er en stor sammenheng mellom steder som har egne utdanningsinstitusjoner og den lokale veksten. Kunnskapsparken Helgeland jobber for ulike prosjekter som skal gi mer kunnskap på Helgeland.
Det er bedriftene som utvikler næringslivet i regionen. 3 – 4 ganger i året møtes bedriftene i industriparken sammen hos oss og diskuterer hvilken kompetanse de trenger i fremtiden. Vi megler frem løsninger og arrangerer det praktiske. Kanskje trenger de å jobbe for å få inn nye ingeniører eller ha kurs i Excel. Isteden for å sende en person ned til Oslo på kurs, kan vi fly opp en foreleser og arrangere det her slik at alle ansatte som har behov kan delta på kurset, sier kunnskapsparkens Bjørn Audun Risøy.
Elevbesøk
Kunnskapsparkens viktigste funksjon er å gjøre koblinger mellom utdanningsmiljøer, bedrifter og det offentlige. For eksempel skal alle 9.klassinger i Polarsirkelregionen komme på besøk i industriparken. Prosjektet involverer 3500 elever over tre år.
– Det er viktig at det ikke blir bare ”boller og brus”- besøk. Det skal være faglig innhold. Enkelte klasser lager avtaler med bedriftene og gjør prosjektrettet arbeid sammen. Slike ting er veldig spennende, sier Tone Jakobsen i Kunnskapsparken Helgeland AS.
Kunnskapsparken sto også bak da over 700 ungdommer hørte oljeselskapet BP og industrien i Rana orientere om muligheter i forbindelse med utbygging av Skarvfeltet utenfor Sandnessjøen.
Mer enn Rana
Stadig flere av prosjektene er på regionalt nivå, da med tanke på de fire byene på Helgeland. I juni byttet de ut Rana med Helgeland i firmanavnet, og de er nå blitt Kunnskapsparken Helgeland AS.
– Vi ser at det vi jobber med ikke kan løses på bare lokalt nivå: Vi må samarbeide regionalt og har inngått offisielle avtaler med næringshagene i Mosjøen, Brønnøysund og Sandssjøen. Skal vi løfte Rana, må vi være med å løfte Helgeland. Du vet; samspill skaper vekst, mener Tone Jakobsen.