Valsing i 55 år

15 april, 2011 12:02

Mandag 11. mai 2010 ble en ordre med Bulb 200 sendt gjennom valsene i profilverket. Siste driftsselskap var Ruukki Profiler AS, og hvorvidt profilverket kommer i gang igjen vil fremtiden vise. Monor AS ble sommeren 2010 etablert for å starte ny virksomhet, og de arbeider vinteren 201-2011 svært aktivt for å legge grunnlag for en ny driftsorganisasjon.

Den siste ordren av Bulb 200 var på 224 tonn. Kunden var VT Halter Marine i USA, og de siste emnene av ordren ble valset tirsdag 11. mai fra klokka 11.45 til 12:15. Da gikk det siste emnet gjennom blokkvalsene, kappet i blokksaksa og videre kjørt gjennom valsestolene i grovvalseverket. Derfra gikk de ferdig valsede profilene ned til saga, der de ble kuttet opp i riktig lengder, før det ble kjølt ned og gjort klare til retting i adjustasjen.
April 2010 ble den siste hele produksjonsmåneden for Ruukki Profiler AS, og da ble det valset 3100 tonn ved Ruukki Profiler. Sommer og høst 2010 ble profilverket rengjort og vedlikeholdt, og forberedt til sin første vinter i stillstand.

Våren 1955

Valseverkene var det siste av de tre store produksjonsverkene som ble bygd på Jernverkstomta. Arbeidene med fundamentene til Valseverket, et bygg som ennå er ett av Norges ti største i grunnflate, skjedde i sommerhalvåret 1952. Da ruvet allerede Råjernverket og Stålverket på Jernverkstomta, og veggplater og maskiner var under full montering i disse byggene.
Profilvalseverket dekket vel to tredjedeler av valseverkbygget.
Den første prøve av valset stål fra charge nr. 1 ved A/S Norsk Jernverk ble tatt i april 1955.
55 år senere ble det, den 11. mai 2010, tatt prøver fra den siste ordren på Bulb 200, i et verk som altså har vært i kontinuerlig drift i 55 år, bortsett fra korte vedlikeholdsstopper.
Derved kan vi sette en ny dato inn i historien om norsk stålindustri i Mo i Rana. Om profilverket starter opp igjen etter den ”midlertidige nedleggelsen”, under andre eiere, får fremtiden vise.
Blokkvalseverket startet driften på ett-skiftdrift 22. april 1955 med blokker fra de elektriske varmegropene. De gassfyrte emnegropene var under oppkjøring fra april til ferien, og ble satt i drift etter ferien. Grovvalseverket startet ett-skiftdrift 2. mai 1955. De første profilene var ferdig valset 10. mai, altså 55 år og en dag før siste profil ble valset, i denne omgang. De første tre månedene ble det valset emner, platiner (flatt stål) og profilstål. Begge verk startet 2-skiftsdrift etter sommerferien 1955.
Den første hele produksjonsmåneden, juni 1955, ble det valset 1.863 tonn grovemner, og 1.030 tonn emner, platiner og profiler.
(Kilde: Vårt Verk nr. 2, 26. Juli 1955.)

Stillingsannonsen

28. februar 1955 ble Nr. 1 av Vårt Verk utgitt. Her var det annonser for de nye arbeidsplassene i produksjon og vedlikehold ved Norsk Jernverk for driftstart i april 1955. Søknadsfristen av 5. mars.
For valseverkene var teksten som følger:
120 mann til valseverkene
Til driften av blokk- og grovvalseverket samt finvalseverket skal det inntil videre tilsettes 120 mann til forskjellige jobber.
Ingen vil til og begynne med bli ansatt i en bestemt jobb. På et senere tidspunkt vil arbeidet i valseverket gå på skift og fordelingen så vel av jobbene som skiftene vil skje senere. Vi gjør særlig oppmerksom på at vi til valseverket trenger en del unge arbeidere.
Les PDF av MIP magasinet: