Her jobber jeg: Fagansvarlig for kundebehandling og produksjonsansvarlig, Itella Information AS.

27 juli, 2012 15:45
Renate Ressem Øyen er fagansvarlig for kundebehandling og produksjonsansvarlig ved Itella Information AS.

Renate Ressem Øyen er fagansvarlig for kundebehandling og produksjonsansvarlig ved Itella Information AS.

Renate Ressem Øyen leverer selvangivelsen din til skatteetaten. 

Akkurat nå er det ganske ryddig, men hver april går vi inn i en hektisk periode. Det er vi som får inn alle selvangivelsene som skal skannes til skatteetaten. Da må vi ha 30 ekstra ansatte til å hjelpe oss. Etter noen år har vi begynt å kjenne når trykket kommer, og vet hvor mye jobb det er.

Jeg har jo en pult, men er mye på sprang. Du må nesten ha video for å fange arbeidsplassen min. Jeg er fagansvarlig for kundebehandling, men for øyeblikket leder jeg også produksjon. Det betyr daglig personalansvar og daglig ansvar for planlegging av postmottak, skanning og pc-jobbing i datasystemene for tolking og digitalisering.
Til tross for at PC-en er det jeg bruker mest, er penn og papir er flittig brukt. For så vidt bra, siden det er det vi lever av. Vi tar i mot post, klargjør, skanner, behandler det i datasystemene og kontrollerer resultatet før det sendes elektronisk til kunden. Vi mottar mellom 35 og 70 bokser med post hver dag. Det er flere ti-tusener hver dag.
Jeg sitter i et åpent landskap sammen med Roar Eliassen, Inger Anne Gullvik og Jan Espen Abrahamsen rett rundt meg. Om du sleiver litt eller sier noe feil er det lett å få litt fliring og kommentarer fra folkene rundt. Hehe. Dette er bra folk og vi bruker hverandre til hjelp når vi er usikre på ting.
Webkameraet er nyttig når jeg snakker med medarbeidere i andre avdelinger i andre land. Når det er folk man ikke har møtt før er det greit å kunne se hverandre. Vi har daglig kontakt med avdelingen i Warszawa som hjelper oss med å ta unna arbeid når det er travelt og andre veien. Det er veldig lurt når vi skal holde frister. Kommunikasjonen foregår på dårlig engelsk.
Jeg har av og til møter med kundene, men den daglige kontakten foregår først og fremst på telefon. Ønsker om skanning og tilbakemeldinger om spesielle behov som ellers kan bli feil er vanlige ting.