Hvorfor har du det så travelt?

21 september, 2012 13:56
Celsa Armeringsstål AS arrangerte et obligatorisk HMS-seminar for alle sine ansatte. I to timer satt tilhørerne musestille og lyttet oppmerksomt til foredragsholder Per Hembre Kotte.

Celsa Armeringsstål AS arrangerte et obligatorisk HMS-seminar for alle sine ansatte. I to timer satt tilhørerne musestille og lyttet oppmerksomt til foredragsholder Per Hembre Kotte.

–  Lær deg å slappe av og ta deg tid, fordi tidspress kan få fatale følger.

Dette var noe av budskapet i foredraget som Per Hembre Kotte holdt for de ansatte hos Celsa Armeringsstål AS i forbindelse med det obligatoriske HMS-seminaret.

Kotte bergtok et hundretalls ansatte ved Celsa, da han i to timer snakket om helse, miljø og sikkerhet. Foredraget fant sted i den østre delen av de tomme hallene til det tidligere Profilverket. Kotte har 40 års fartstid i offshoreindustrien og brukte sterke bilder og historier fra konkrete hendelser som virkemiddel.

Han fenget de oppmøtte på en helt spesiell måte og fremkalte både latter og alvorlige uttrykk blant tilhørerne. Han var spesielt opptatt av de feilhandlingene man gjør i det daglige, både på jobb, i trafikken og i hjemmet.
– Feilhandlinger kan sammenlignes med et isfjell. Bare 1/8 del syns på overflaten, mens 7/8 deler er skjult under. Jo flere skjulte feilhandlinger man utfører, jo mer øker faren for at isfjellet vokser og ting går galt. Man skal ikke tenke at det ikke skjer deg, det kan skje hvem som helst, presiserer Kotte.
BP hevder at 98 prosent av alle ulykker skyldes menneskelige feilhandlinger. Dette kan bunne i en rekke årsaker.
–  Arbeidslivet er tøft. Vi utsettes for fare, vi blir utbrente, møter veggen, omorganiseres, settes i arbeid uten nødvendig innsikt i prosessen, og tar oss ikke god nok tid på grunn av innbilt eller virkelig tidspress. Slik risikoatferd går som regel godt, men en gang i blant går det galt, og da gjerne fryktelig galt. Å forebygge uhell er derfor lønnsomt. Det får du bekreftet om du blir utsatt for en stor ulykke, sier Kotte som selv har erfart hvordan det er å miste gode kolleger på jobb.
Å ha følelsen av å ha dårlig tid har blitt et livsmønster for mange. Selv om de fleste av oss har erfart fra tid til annen at hastverk er lastverk, fortsetter vi å ha det travelt i alt vi gjør. Kotte bruker begrepet short cuts som innbefatter at man gjerne tar snarveier eller benytter seg av enkle løsninger i det man gjør i hverdagen.
– Årsakene til at man tar short cuts kan være mange; blant annet dårlig planlegging, spare penger, feilprioritering, tidspress, dobbelt kommunikasjon og motstridende krav eller krav som ikke kan oppfylles. Man fortsetter gjerne med det fordi man tenker at det går som regel bra, sier han.
Videre viser Kotte til en rekke konkrete eksempler på ting som de fleste kan kjenne seg igjen i.
– Man har det ofte veldig travelt i hverdagen og restriksjonene overprøves stadig, som for eksempel når man er ute og kjører bil. Det går som regel bra, men en dag kan det gå svært galt. Og tenk ikke at det skjer ikke deg. Når man har vært i en ulykke eller opplevd å miste noen, finns det ikke en delete-knapp i hodet. Man må leve med det resten av livet, og tenk på de som blir sittende igjen, presiserer han.
Flere av de oppmøtte fikk seg en tankevekker.
–  Han snakker om selvfølgelige ting, men klarte likevel å gi oss en tankevekker. Han har en egen evne til å formidle budskapet på. Jeg tror vi alle kjenner oss igjen i flere av hans eksempler, sier en ansatt.
HMS er ferskvare
Kotte sier at alle har en plikt til å si fra dersom de ser noen som ikke etterlever kravene som er satt.
–  Det er ikke illojalt overfor den andre. Om man syns det er ubehagelig å si fra direkte til den det gjelder har man muligheter til å si fra til bedriften, eller gå via verneombudet. Dette kan gjøres anonymt. Stille avvik er de farligste, og er derfor ekstra viktig å fokusere på. Folk som ikke tar HMS på alvor har ingenting på jobb å gjøre, sier han.
I følge Kotte vil mange ikke ta ansvar og skylder på andre ting når noe går galt. Svarene man ofte hører i etterkant er; ja, men jeg skulle bare eller jeg trodde at…, og da er man i farlig farvann.
–  Alle skal forsikre seg om at det er en felles forståelse på hva som skal gjøres. Tenk gjennom sikkerheten før du begynner på et hvert arbeidsoppdrag. Fyll ut en jobbanalyse på forhånd, det tar deg to minutter, sier han.
Reglene skal følges og Kotte sier det er alvorlig å holde på med avvik. Alle har et ansvar.
– Ofte ser man i regelstyrte bedrifter at folk gjør ting på sin egen måte, og alle tror man vet hva man holder på med. Det er en grunn for at det er satt regler og krav, og dette skal etterleves. Sikkerhet veier mer enn noe annet. HMS er ferskvare og må gjøres noe med hele tiden, hold deg til de reglene som gjelder.Man bruker mange år på å skaffe seg erfaring. Finn ut i bedriften hva som kan gå galt og ha regelmessige øvelser på akkurat disse tingene.Man har også et eget ansvar å stille opplagt på jobb. Er man trøtt og sliten er man en risiko både for seg selv og andre. Det er viktig å se hverandre og ha omtanke. Etterpå er alltid for seint, avslutter Per Hembre Kotte.