Plass til flere

18 juni, 2012 12:11
Det er viktig å ha et godt rykte på leveringsdyktighet, sier avdelingsleder Frank Gabrielsen i Nilsson AS.

Det er viktig å ha et godt rykte på leveringsdyktighet, sier avdelingsleder Frank Gabrielsen i Nilsson AS.

MIP Eiendom har varierte og svært godt tilrettelagte arealer for næringsvirksomhet. Leverandørene i industriparken er klare for flere kunder. Velkommen hit.

Mo Industripark har store muligheter for etablering av ny industri. MIP AS har de største tilgjengelig, ferdig regulerte industriområdene i Nord-Norge. Mulighetene er mange.

– Nærheten til kaiområder og tilknytning til eksisterende industri åpner mange dører. Fremtidig mineralindustri kan ha utskipningsanlegg eller enkle prosesseringsanlegg. Sett i sammenheng med verkstedindustrien kan olje- og gassindustrien ha behov for anlegg med vedlikehold av utstyr. Ny prosessindustri kan være en mulighet. Realisering av ny industri vil skape sikre arbeidsplasser og utvikling for byen, sier Arne Westgård i Mo Industripark AS. Ledig arealer, industriinkubator og en levende leverandørindustri innenfor industriparken gir store muligheter.
 
Sunn konkurranse
I Mo industripark er det 110 ulike bedrifter (juni 2012) som utfører oppgaver for eksterne aktører og hverandre. Nilsson AS, avdeling industrirør, utfører arbeid innen industrirørlegging, byggrørlegging og sertifisering av rør.
– Som alt annet er det en konkurranseutsatt bransje. Det er forespørsel og prisvurderinger på nesten alle jobber vi gjør. Kostnadsfokuset gjør at vi er nødt til å tilpasse prisene det de andre tilbyr og jobbe for å få et godt rykte på leveringsdyktighet, sier Frank Gabrielsen, som er daglig leder. Avdelingen i industriparken har 8 mann og gjør arbeid med alt fra flytebrygger til gassanlegg.
– Vi er ikke store nok til å kaste oss på offshorebølgen eller satse på de største maskineringsjobbene, men vi har toppsertifiserte sveisere og godkjenninger for sanitær og sprinkelanlegg. Vi er raske til å snu oss rundt og skal holde det vi lover til kunden. Det skal vi tilby til alle nye aktører i industriparken, avslutter han.
Truls Berg Haugen fra iTet AS er i serverommet til Mo Industripark AS. Han viser frem den nye infrastrukturen; virtuelle maskiner.
– Det nye knyttet til virtuelle maskiner er at jeg kan dra ut denne komponenten, så tar den andre sømløst over. Det betyr at om det skjer noe med deler av komponentene, tar andre maskiner over til vi har fått erstattet det. Helt uten at brukeren merker det. For å være i front med den teknologiske utviklingen er vi nødt til å holde oss oppdatert på de siste produktene hele tiden, forteller han.
Bedriften har en rammeavtale med Mo Industripark AS og andre bedrifter om levering av IT-tjenester, men blant annet Evry AS og IT Partner Helgeland AS er i konkurranse om IT-avtalene for bedriftene i industriparken.
– Konkurranse er sunt og godt! Vi leverer mye av de samme produktene som våre konkurrenter i Rana, men tror vi skiller oss ut ved å tilby en opplevelse av å være nettopp ”i tet”. Itet er nå blitt et nasjonalt selskap, noe som betyr at enda mer kompetanse blir tilgjengelig for flyt mellom avdelingene, og vi kan tilby enda bedre løsninger for våre kunder. Det handler om å opprette gode menneskelige relasjoner. Mosamfunnet er i vekst, noe vi er meget glad for å kunne være med på. IT er et verktøy for at virksomheter skal kunne nå sine mål, noe vi gjerne vil bidra til for våre kunder, sier Frode Schjenken Jensen fra Itet.
Nærmere kaia drar nok en av de enorme kjøretøyene til Mo Industritransport AS (MIT) opp 100 tonn skrapstål fra kaia. Dette ansvaret har de hatt lenge:
– Tung industritransport er det vi kan! Vi er vel hundre ansatte og ser oss som en del av infrastrukturen i industriparken – vi tilhører inventaret her oppe. Om det kommer nye industrielle aktører til her skal vi kunne hjelpe dem med håndteringsoppdrag. Det er ikke noe problem, sier prosjektleder Per Olav Brauten i MIT.
Reguleres riktig
Det er viktig å være foran de andre, sier Truls Berg Haugen i ITet AS.

Det er viktig å være foran de andre, sier Truls Berg Haugen i ITet AS.

Reguleringsplaner bestemmer hvilke områder som skal brukes til boliger og hva som skal brukes til næringsformål. Mo Industripark AS (MIP AS) leverer inn private reguleringsplaner hvor MIP AS foreslår ulike formål, som godkjennes av myndighetene.
– Da jeg var kørv var det skog på området hvor E6 nå ligger. Det lå en skytebane over der Mo Handelspark og trafikkstasjonen nå ligger. Da vi fikk regulert den fremtidige bruken av områder gjennom reguleringsplanen i 1996 var det nok ikke noen som visste nøyaktig hva som skulle ligge hvor. Når du jobber med eiendomsutvikling jobber man med å utvikle områder til ulike typer bruk. MIP AS er nødt til å tenke lenger enn de andre bedriftene her i forhold til å planlegge hva som kan skje fremover, sier avdelingsleder i MIP Eiendom, Arne Westgård.
Ved årsskiftet omfattet bygningsmassen som Mo Industripark AS disponerer et areal på ca. 109.700 m2. I strategiplanen til Mo industripark AS står det at bedriften skal prioritere tomter til virksomheter som styrker mangfoldet i industriparken.
– Vi har regulert for videre kaiutbygging på dypt vann med muligheter for å ta inn større båter. Spesielt knyttet til havneområdene er det alfa og omega å ha is i magen ved vurdering av hvem som skal få etablere seg i de attraktive havneområdene. Havnetilknyttet område vil bli en manko og svært kostbart å få tak i fremover i Nordland. Det er puslespill i forhold til hvilke konkrete behov eventuelle nye aktører har og kostnader. Om den rette virksomheten har lyst å etablere seg her er det ikke noe i veien for å klargjøre arealer relativ raskt, sier prosjektleder Rolf Jenssen i MIP Eiendom.

Mo i Rana er fortsatt et prosessmetallurgisk senter i Norge. Som det presenteres i dette magasinet har vi meget attraktive tomteområder ledige. ”Sentraltomta”, midt i industriparken, ligger tett opp til Norges beste infrastruktur for slike bedrifter. Her er det muligheter for å bygge nye metallurgiske bedrifter som etterspør store mengder kraft og vann, etc., samt god logistikk. Områdets beskaffenhet er slik at selv de største anlegg som kan tenkes (for eksempel en hall for aluminiumsproduksjon) kan plassers i området.

All erfaring i Norge fra etablering av nye metallurgiske bedrifter, viser at disse de siste 20 årene er blitt bygd i industriparker. Dette har sammenheng med de etableringsfordeler som finnes i et industriparkkonsept. Og vår industripark er særdeles godt egnet til ny prosessindustri. Her vil nærmest ”plug and play” gjelde, da infrastrukturen allerede er etablert.
Industriparkkonseptet har også den fordelen at det er lettere å trekke til seg kvalifisert arbeidskraft (ingeniører, fagarbeidere m.m). Her ligger Mo Industripark (MIP) godt an. Erfaring viser at større bysamfunn har lettere for å rekruttere, og blant industriparkkommunene i Norge er det vel bare Porsgrunn som er større (med flere innbyggere) enn Rana.
Det trengs ikke å ha all ekspertise i eget hus. I MIP finnes det en mangfoldig kompetanse som kan kjøpes, og for metallurgiske bedrifter vil spesielt laboratorieselskapet Molab as kunne være en god samarbeidspartner.
Nyetableringer i Mo Industripark fra og med 2010:

Aker Solutions MMO AS: Ingeniørfirma. Videreføring av Sandnessjøen Engineering AS, etablert i MIP i januar 2011. 3 ansatte.

BioMo AS            Utviklingsselskap for etablering av biopelletsproduksjon. Etablert september 2011. 1 ansatt.

Breeze Tekstil AS:  Vaskeritjenester. Etablert desember 2010. 4 ansatte.
COOP Helgeland SA: Nytt OBS! Hypermarked, åpnet juni 2011. Ca 130 ansatte
Frammarsvik Consulting AS: Etablert i juni 2011. 1 ansatt
Helgeland Offshore AS : Etablert i MIP i desember 2010. 5 ansatte
Imtas Elektro AS: Datterselskap av IMTAS AS, etablert i januar 2012. 3 ansatte.
Indre Helgeland Regionråd: Etablert i MIP i januar 2010. 1 ansatt.
Inkubator Helgeland AS: Fusjon i 2012 mellom Mo Industriinkubator AS og Industrivekst Mosjøen AS. 6 ansatte.
Inspecta AS: Inspeksjonsfirma. Etablert i MIP september 2011. 6 ansatte.
IR Metall: Skrapforedling av el-avfall. 2 ansatte. Etablert i januar 2012. 2 ansatte.
Metal Plas AS: Utviklingsselskap for gjenvinning av deponerte masser og avgangsmasser. Etablert i april 2010. 1 ansatt.
Miras Industripartner AS: Etablert i februar 2012, etter konkursen i det tidligere Miras Vedlikehold og Modifikasjon AS. 60 ansatte i MIP.
MultiConsult AS: Ingeniørfirma, under etablering i MIP våren 2012.
Norut Narvik (Northern Research Institute Narvik AS): Etablert i MIP i mai 2011. 1 ansatt.
Plantasjen: Handelsbedrift. Åpnet april 2010. ca. 15 ansatte.