Første kurs i forbedringsarbeid

28 oktober, 2014 15:19

MIP Sikkerhetssenter har gjennomført det første kurset i forbedringsarbeid for teamledere i Mo Industripark AS (MIP AS).

Det deltok 10 personer på kurset, og instruktør var kurskoordinator Asle Hjartøy ved MIP Sikkerhetssenter.

Før kurset startet gjennomgikk Hjartøy opplæring ved Teknologisk Instritutt, samt internopplæring.

– Vi fikk i oppdrag å starte opp dette kurset, der de første teamlederne i MIP AS deltok.

Vi fikk gode tilbakemeldinger på dette første kurset, og nå skal vi evaluere dette før vi tar neste etappe, sier kursleder Asle Hjartøy.

Han sier at dette er en ny måte å drive forbedringsarbeid på, gjennom systematisering av tanker som mange har vært kjent med fra før i industriparken.

– Hovedforskjellen er at dette er en systematisk måte å drive forbedringsarbeid på over tid. Man må ha kontinuitet i arbeidet for å lykkes, sier han.

Denne form for forbedringsarbeid krever en klar forbindelse fra toppledelse og gjennom alle nivå i bedriften, understreker Asle Hjartøy.

En av deltakerne på kurset var Trond Olsen i MIP Energi. Han sier kurset var positivt og engasjerende, og som en av teamlederne i forbedringsarbeidet i Mo Industripark AS mener han det var fint å få trent seg på metodikken gjennom dette kurset.

-Vi har drevet forbedringsarbeid også tidligere. Det nye er systematikken i måten vi skal jobbe på, ikke minst med å dokumentere tingene vi gjør, sier Trond Olsen.

Innholdet i kurset var blant annet innføring i LEAN, med bakgrunn og filosofi, motivasjon og organisering av LEANarbeidet. Det ble brukt mye tid til opplæring i metodikk i forbedringsarbeidet, som hvordan man skal strukturere problemløsning, foreta årsaksanalyser, identifisere sløsing, samt hvordan man kan få til en optimalisering av forbedringsprosessene.

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

 

GSnr4_2014_side18