Industrikonferansen i september

8 juli, 2014 8:04

toppbanner_info_web_industri2014

I september arrangeres konferansen Industri2014 i Bodø. To dager spekket med faglig tyngde som er svært relevant for prosessindustrien og med særdeles aktuelle foredragsholdere.

– Jeg er svært glad for at vi har fått lagt denne konferansen til Nordland. Industrikonferansen tar først og fremst for seg prosessindustrien. På agendaen vil det være tema som rammebetingelse, konkurranseklima, kompetanse, fremtidens industri og mye mer, forteller administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

Det er gode navn Industrikonferansen kan skilte med. Foredragsholderne er blant annet tidligere statsminister i Sverige, Gøran Persson, LO-leder Gerd Kristiansen, statsråd for EU-saker, Vidar Helgesen og mange flere. De vil være med på å sette fokus på muligheter og utfordringer for industrien framover. Konferansen er et samarbeid mellom de største organisasjonene i landet, slik som Norsk Industri, LO, NHO, og Nordland fylkeskommune, samt en rekke bedrifter som brenner for industrien, inkludert Mo Industripark AS.

Råvarene utenfor stuedøra

– Industrien vi har i Nordland jobber internasjonalt og i alle verdensdeler. Den er tungt sentralisert på Mo med Glencore Manganese Norway AS, Fesil Rana Metall AS og Celsa Armeringsstål AS. Det at vi i Nordland lykkes med å få lagt denne konferansen til Bodø gjør at vi lokker internasjonale og nasjonale foredragsholdere til å komme hit for å sette søkelyset på miljø, muligheter, utfordringer og rammebetingelsene for industrien i Norge. Dette gjør en nødvendig debatt levende for politikere, næringslivsledere, forsknings- og utdannings-miljøene samt for arbeidstagere i industrien, sier Ulriksen.

Sammen med Agder og Hordaland er Nordland de store prosessindustrifylkene i Norge.

– Den landbaserte industrien utgjør en av de viktigste fundamentene for sysselsetting og verdiskapning i Nordland. Vi har vannkraft og råvarene rett utenfor stuedøra. Vi kan produsere varer verden har et økende behov for på en miljøvennlig måte. Hvis ikke vi produserer varene vil denne produksjonen bare øke i andre verdensdeler hvor miljøet ikke er i fokus. Det er å gjøre verden en bjørnetjeneste dersom vi bidrar til at produksjonen øker andre steder enn i Norge, sier han.

Skaper mange arbeidsplasser

– Kapitalintensiv prosessindustri krever høy grad av fornying og mange ulike kompetanser. For hver arbeidsplass det skapes i denne industrien, avleder det opp til 10 indirekte arbeidsplasser. Prosessindustrien er et svært viktig virkemiddel for å skape arbeidsplasser, og da kreves forutsigbare rammebetingelser, understreker Arve Ulriksen.

Konferansen finner sted i Bodø kulturhus 18.- til 19. september. Det vil også bli lagt en god kulturell ramme rundt, med festmiddag på Rica Havet Hotel og rafting i Saltstraumen.

For påmelding, gå inn på www.industri2014.no

eller ta kontakt med prosjektleder Jo Erik Frøise (Norsk Industri) på epost:

jo.froise@norskindustri.no eller mobil: 926 08 537

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr3_s12_2014

toppbanner_info_web_industri2014