OPPVARMING FØR KAMPENE ( 2014 – 2015)

30 september, 2014 10:20

Vi disponerer bane 1 og 2 i Ranahallen fra kl.20.30 på kampdagene. Det ser ut til å ha blitt en vane for enkelte lag å komme veldig tidlig og ”trenger” seg inn på banene for å varme opp.

Dette har vi gjentatte ganger fått kritikk for fra ansatte i Ranahallen og vi vil fortløpende vurdere straffetiltak mot lag som ”forstyrrer” de som leier banene før oss. Oppvarming bør gjøres i den lange korridoren ved siden av garderobene.

 

For.arr.   Sture.