Spilleregler for MIP-Serien 2014-2014

30 september, 2014 12:52

SPILLEREGLER FOR  ”MIP-SERIEN” 2014 – 2015:

 

1. Antall spillere.

Maksimalt 5 utespillere + målmann + ubegrenset antall innbyttere. Ved kampstart skal det være minimum 4 utespillere + målmann.

 

2. Spilletid:

1 x 30 minutter uten pause.

 

3.   Bane:

1/3-del av hallen.

 

4.   Spillernes utstyr.

Alle spillerne på hvert lag SKAL ha like drakter (overdeler). Leggskinn er påbudt og SKAL brukes av alle spillerne også målmann/dame. Spillere uten leggskinn gis gult kort. Armbåndsur, skarpe ringer og lignende  er forbudt. Leggskinn skal dekke min.2/3-deler av leggen.

 

5. Avspark.

Ved kampstart og ved skåring SKAL avspark tas fra midtbanen. Sidevalg er fritt. Dommer avgjør hvilket lag som skal starte med ballen.

 

6. Frispark/hjørnespark.

Tas som vanlig, men alle frispark tas DIREKTE.  Avstanden til nærmeste motspiller skal være minst 5 meter, gjentagne overtredelser mot dette (avstand) straffes med gult kort.

 

7. Straffespark.

Tas fra 7-meter. Idømmes for forseelser innenfor 6-meter som kvalifiserer til dette. Alle frispark innenfor 6-meter er straffespark.

 

8. Målmann ( dame).

Kan ta ballen med hendene innenfor 6-meter. Ved bevisst tilbakespill fra egne spillere kan målmann IKKE ta ballen med hendene, straff for overtredelse er frispark som trekkes ut til 6-meter.

 

9. Offside/innkast/innspark.

Tas ikke.

 

10.   Innbytting.

Skal skje fra egen mållinje når ballen er ute av spill eller når den befinner seg på motstanders banehalvdel. Spiller som byttes ut skal være helt ute av banen før ny spiller kommer inn. Feil innbytte kan straffes med gult kort til den som kommer inn.

 

11. Hardt spill.

For ettersleng,  stempling, sklitakling og annet farlig spill skal det gis gult kort.

 

12. Usportslig spill/oppførsel.

A: Munnbruk mot dommer eller motspiller.

B: Holding i kropp eller klær.

C: All ”viljehands” (sabotasjehands).

D: Uthaling av tiden og annen usportslig oppførsel.

For dette SKAL straffen være gult kort. Gjentagelser og særlig stygge tilfeller straffes med rødt kort.

13. Gult kort.

Dette betyr at spiller som får gult kort skal forlate banen STRAKS – og laget spiller med en spiller mindre til første skårede mål. Det er det samme hvilket lag som skårer.

 

14. Rødt kort.

Skal benyttes og skal noteres på dommerkortet. Spiller som får rødt kort SKAL øyeblikkelig forlate banen  – uten protester !! Laget må fullføre kampen med en spiller mindre. I tillegg skal utvist spiller stå over lagets neste 2 kamper. Dette er en minimums-straff som kan økes dersom dommer-rapport gir grunnlag for det. Dersom utvist spiller ikke står over lagets neste kamper vil laget bli straffet for bruk av ulovlig spiller, som er følgende: kampen der ulovlig spiller er benyttet noteres som tapt kamp med resultat 0 – 10. I tillegg vil laget bli bøtelagt.

 

15. Dommerkort.

SKAL benyttes. Begge lag skal før kampen påføre sitt lags spillere på dommerkortet. Det skal påføres både FORNAVN og ETTERNAVN på spillerne. (TYDELIG) Spillere som event. Kommer etter kampstart skal påføres dommerkortet etter kampen. Etter kampen påfører dommer kampresultatet og signerer. Alle spillerne som er påført dommerkortet betraktes som de har spillt kampen.

 

16. Utsettelse av kamper.

Utsettelse av kamper vil være lagenes ansvar, men i den grad det måtte finnes ledige ”huller” på terminlista vil arrangør være behjelpelig. Avlysing/utsettelse av kamper varsles tidligst mulig og senest kl.17.00 dagen før den er oppsatt.

 

17. Like drakter/matchball.

Hvis det er 2 lag som har like drakter – så er det laget som står oppført først på terminlista (til venstre) som får benytte sine egne drakter.  Motstander må skifte eller bruke vester med annen farge. Dette bør sjekkes på forhånd. Se utdelt lagoversikt. Arrangør skaffer match-baller.

 

18. Ulovlige spillere.

Lag som benytter ulovlige spillere straffes. Kampresultat settes til tap 0 – 10, og laget ilegges bot.

 

19. Protester.

Alle protester skal leveres SKRIFTLIG til turneringsledelse innen 48 timer etter. Protestgebyr Kr.250.- skal betales ved innlevering av protesten. Dersom protest og protestgebyr ikke blir innlevert/betalt i rett tid vil protesten ikke bli behandlet. Protestgebyret er et ”behandlingsgebyr” og vil ikke bli returnert.

 

20. Straffereaksjoner.

Straffereaksjoner vil bli behandlet i MIP-seriens styre. N.B. MIP-seriens styre kan på eget initiativ påtale avvik i forhold til reglementet.

 

21. Dommere.

I tillegg til sine vanlige plikter (dømming av kampene) SKAL dommeren også se til at dommerkortene blir korrekt utfyllt (se punkt 15). Videre SKAL spillernes antrekk sjekkes med hensyn til armbåndsur, leggskinn o.s.v.

 

22. Tolkning av reglene.

Ved frispark/hjørnespark SKAL laget det blir dømt mot straks gi fra seg ballen.

Å sparke/kaste ballen til f.eks dommeren,

Å sparke/kaste ballen vekk fra forseelses-stedet, samt hvis laget gjentatte ganger ”roter” med utspill – slik at det kan betraktes som uthaling av tiden, straffes dette med gult kort.

 

23. Lagets oppmann er ansvarlig for at alle spillerne på laget kjenner til gjeldene spilleregler.

  

24. Registrering

Lagene skal foran seriens  begynnelse sende inn til arrangør fortegnelse over spillerne som laget ønsker å bruke, samt deres hovedarbeidsgiver og fødselsår. Vil laget benytte nye spillere må melding om dette sendes arrangør FØR disse blir benyttet i kamp. Lag som benytter spillere som ikke er innrapportert, men som ellers ville vært lovlige vil bli bøtelagt. Spillere som man er sikke på er lovlige kan man be dommer notere bak på dommerkortet som : Ny spiller, Fullt navn + arb.giver + født: år. ( Før kampen)…

 

25. Alder for «aktive».

”Aktive”  herrer må ha fyllt 30 år før serien starter for å få delta i serie eller sluttspill. Det vil i klartekst si at ingen som har spilt aktivt i 2014 og ikke har fylt 30 år før serien starter vil få delta i serie eller sluttspill. Aktive = de som har spilt treningskamper – serie/cup-kamper eller turneringskamper for aktive lag. ”Aktive” damer må være fyllt 30 år før seriestart. Futsal-spillere kan delta i MIP-serien dersom de har fylt 25 år før seriestart. Spillere fra 5-div. og event. nedover kan delta dersom de har fyllt25 år før seriestart.

 

26.   Alder andre.

Spillerne må være fyllt 18 år før sesongstart for å få delta.

Skoleelever / studenter må bare unntaksvis benyttes. Husk at dette er en turnering for «voksne» bedriftsansatte. (Disse må være fylt 18 år før seriestart). Ingen lag får ha mer enn 2 skoleelever / studenter i sin «spillerstall».

 27.  Turneringsledelsen  forbeholder seg retten til når som helst å forandre på spillereglene.

Forandringene vil bli gjort gjeldene fra og med et tidspunkt da alle lag er informert.

 

28. Bøter.

Første bot hver sesong vil normalt være på kr.250 !! (vurderes opp mot forseelsen)  Senere bøter vil bli på inntil kr.500.-. Alle bøter er LAG-BØTER, slik at hele laget er ansvarlig for at bøtene blir betalt !!

 

29. Serieavgift.  

Serieavgiften SKAL være betalt på forskudd.  ( Før seriestart, dersom ikke annet er avtalt.) Dommerhonorar er betalt gjennom serieavgiften. Ulykkesforsikring er IKKE inkludert. Påmeldingen er bindene, d.v.s. at serieavgiften må betales uansett om lag må trekke seg like før start. Lag som trekker seg fra serien underveis vil ikke få noe av serieavgiften tilbake.

 

30.  Spilleroverganger.

Spiller som er påmeldt på et lag kan EN gang i løpet av serien gå over til et annet lag, men bare dersom laget spilleren først er påmeldt hos godkjenner dette.