Gøran Nerdal har tatt med seg Momek Civils administrasjon og lager og flyttet til Vika.

Har flyttet til Vika

16 desember, 2015 10:07
Gøran Nerdal har tatt med seg Momek Civils administrasjon og lager og flyttet til Vika.

Gøran Nerdal har tatt med seg Momek Civils administrasjon og lager og flyttet til Vika.

Momek Civil har forlatt Momek Groups hovedkvarter i Mo industripark, og flyttet til lokalene som tidligere ble benyttet av Eka Chemicals.

– Vi ville samle våre byggenheter på en bedre måte enn tidligere. Samtidig var det arealet vi disponerte til lager i industriparken, nødvendig å ta i bruk til verksted for fabrication. Derfor valgte vi å flytte Momek Civil til Vika, sier divisjonssjef for Momek Civil, Gøran Nerdal.

Momek Civils base i Vika huser administrasjonen, som per i dag teller ti personer, i tillegg til lager. Lokaliteten er også det daglige utgangspunktet for Momek Civils drøyt 70 ansatte.

 

Last ned artikkelen i pdf-format:

GSnr7_2015s12