Lønnsomt bidrag

19 oktober, 2015 15:10

Med finansiell støtte fra Mo Industripark kom Mo IL høsten 2014 i gang med et lenge planlagt prosjekt for spiller- og trenerutvikling i egen klubb.

– Som skrevet i prosjektbeskrivelsen til Mo Industripark AS er intensjonen vår å gi unge spillere et tilbud utover de vanlige treningene fra de best kvalifiserte trenere vi har i klubben, sier leder i Mo IL Allianse og Mo IL Toppfotball, Sturle Valla.

Treningene ble gjennomført i Stålhallen i perioden fram mot seriestart våren 2015. Hovedansvaret for treningene hadde sportslig koordinator Stein Hanssen. Han hadde med seg følgende trenerkorps; Magne Steiro fra Nesna, Tore Hagh, Lars Jensen og Thor Andre Olsen, sistnevnte med hovedansvar for keeperne.

– Spillerne som ble plukket ut til denne gruppen var fra årskullene 1999 – 2001. Alle spillerne får personlig oppfølging, de skriver treningsdagbok og setter seg klare utviklingsmål. Mo IL`s klubbhus har blitt brukt til foreldremøter og jevnlige møter med spillerne i hele perioden, forteller Valla og fortsetter:

– Det bør nevnes at to spillere fra denne gruppen var på samling i Porsgrunn i sommer, og begge var svært nære en landslagsplass. Mo IL`s lag i 15-årsklassen ble for øvrig suveren kretsmester 10. oktober.

Cupfinale-helga reiser en stor delegasjon av trenere og ledere fra Mo IL til Oslo og vil delta på ulike seminar som arrangeres i forbindelse med arrangementet.

– Ny inspirasjon og påfyll av kunnskaper vil være med på å løfte prosjektet til enda et nivå! Dette har vært mulig å gjøre takket være den støtten Mo Industripark har gitt til prosjektet. Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre en god jobb videre, avslutter Sturle Valla.

 

Sponsorstøtte:

Mo Industripark AS er en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør i Rana, og derfor ønsker vi å være en positiv medspiller, gjennom å støtte opp om aktivitet som fremmer samfunnsansvar og samfunnsengasjement.

Mo Industripark AS skal støtte opp om tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement og som på lang sikt kan bidra til å styrke regionens verdiskapning og sysselsetting.