Drøyt hundre bedrifter. Over to tusen ansatte. Et samlet energiforbruk tilsvarende tre Alta-kraftverk, og et vannverk like stort som i Oslo. I Mo Industripark lever bedriftene i en symbiose som er særegen i norsk målestokk.

Sett det grønne skiftet på samfunnsvitenskapens dagsorden

3 mai, 2016 16:20
Som samfunn må vi tørre å stille krav og kritiske spørsmål knyttet til hvordan industrien legger premisser for forvaltning, lokal og regional utvikling. Bare på den måten sikrer vi et sterk og legitimt fundament for en bærekraftig utvikling og grønn omstilling sier artikkelforfatterne.

Som samfunn må vi tørre å stille krav og kritiske spørsmål knyttet til hvordan industrien legger premisser for forvaltning, lokal og regional utvikling. Bare på den måten sikrer vi et sterk og legitimt fundament for en bærekraftig utvikling og grønn omstilling sier artikkelforfatterne.

Tre forskere ved Nordlandsforskning har skrevet en kronikk som blant annet omhandler industriens rolle i det grønne skiftet, og hvordan samfunnsvitenskapen kan være med å sikre et helhetlig kunnskapsgrunnlag på dette temaet. «De kulturelle, sosiale og økonomiske aspektene ved det grønne skiftet er derfor helt avgjørende – ikke bare for naturen og industrien, men også for menneskene som skal jobbe, leve og forme morgendagens Norge. Bare gjennom en bred og tverrfaglig tilnærming kan vi sikre et helhetlig kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre det grønne skiftet i Norge.»

Les hele artikkelen som publisert på sosiologen.no her:

http://sosiologen.no/2016/05/sett-det-gronne-skiftet-pa-samfunnsvitenskapens-dagsorden/