Ny utgave av informasjonsavisen for Mo Industripark: Gule Sider 6-2017 er klar

27 desember, 2017 10:32

I denne utgaven av Gule Sider kan du lese om blant annet ACDCs kommersialisering av sin skytjeneste Arctic Circle Cloud Services (s. 4-5), at representanter fra hele Nord-Norge nylig var samlet i landsdelens industrihovedstad (s. 6-7), hvordan MIP lykkes med en rekke bærekraftsprosjekter (s. 18-19) og at en ny samarbeidsavtale mellom MIP as og UiT ble inngått i november (s. 9)

Du finner hele avisen ved å trykke på følgende lenke: GuleSider 6-2017

God lesning!