Vi presenterer her resultatene fra innendørsserien i fotball, som arrangeres av MIP BIL – som representerer bedriftsidrettslagene i Mo Industripark.

Litt om vår historie

Innendørsserien i bedriftsfotball i Rana startet høsten 1979, da bedriftsidrettshallen på Anleggshammeren var ferdig ombygd (ombygd fra ridesenter). Vinterserien (B.I.L.-hallserien) ble arrangert i hallen på Anleggshammeren til og med vinteren 1999 – 2000. Sommeren 2000 ble bedriftsidrettshallen solgt for på nytt å bli ridesenter. Vinterserien var (og er) svært populær, og vi har hatt flere vintre med hele 37 påmeldte herrelag.  Noen få vintre hadde vi også damelag med, men blant annet på grunn av kjøreforholdene til og fra hallen vinterstid, ble dette aldri populært.

Høsten 2000 startet vi opp i Ranahallen, og da endret vi navnet til ”MIP-serien”. Dette var et resultat av meget velvillige forhandlinger med ledelsen i Moheia idrettspark.

Dagens situasjon

Vanligvis starter vi serien i begynnelsen av oktober og holder på til finalene er ferdig i slutten av april.

Bedriftsfotballagene har forandret seg fra å være en samlende og miljøskapende faktor på den enkelte bedrift til å bli samlingslag, der flere og flere lag er sammensatt av ansatte i mange firma. Fortsatt er bedriftsfotball moro, miljøskapende og helsebringende nyttig, – så ”vi står han av”.