Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo industripark.

Hovedoppgaven for Mo Industripark AS (MIP AS) er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre industriparken som etableringssted.

Mo Industripark AS arbeider for at industrien har best mulige rammebetingelser. Bedriften er organisert i fem driftsavdelinger. MIP AS er morselskapet i MIP-konsernet og har tre datterselskap: Rana Industriterminal AS, MIP Regnskapsservice AS og Mo Fjernvarme AS.

Mo Industripark AS eiere:
Helgeland Invest AS 49,28%,

Celsa Armeringsstål AS 30,28%

Øijord & Aanes AS 15,86%

Rana Gruber AS 2,5%

Sintef Molab AS 2,08%

Mo Industripark AS

Ansatte: 68 Aksjekapital: 75 000 000,- Org Nummer: 914 780 152 Fakturaadresse: faktura@mip.no Besøksadresse: Halvor Heyerdahls vei 48, 8626 Mo i Rana Postadresse: Postboks 500 8601 Mo i Rana

Les flere nøkkeltall i årsberetningene:
2016 | 2015 | 20142013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Dette gjør vi

Eiendomsforvaltning

Avdeling MIP Eiendom står for utvikling og drift av MIP-konsernets bygninger, tomter, deponier, veier og parkeringsanlegg. I tillegg leier vi ut kaianlegg og Vikaband. Bygningsmassen omfatter et areal på ca. 108.700 m2

Les mer om MIP Eiendom

Kraftdistribusjon

Avdeling MIP Kraftnett distribuerer elektrisk kraft til kunder i industriparken, gjennom drift av trafoanlegg i fjell og friluft i Svabo, samt gjennom kraftforsyningsnettet i industriparken. Avdelingen har ti ansatte. Kraftavregning (for kunder)

Les mer om MIP Kraftnett

Sikkerhet

Avdeling MIP Sikkerhetssenter har ansvar for et felles industrivern med beredskap på ambulanse og brannbil 24 timer i døgnet. I tillegg tilbyr de en rekke kurs innenfor sikkerhet, maskinførerkurs, førstehjelp og annet. De leverer også ulike typer sikkerhetsmateriell til bedrifter i industriparken.

Les mer om MIP Sikkerhet

Post, IT og teletjenester

Avdeling MIP Service og IT utfører flere ulike tjenester innenfor kommunikasjon og service. Dette er postombringing innenfor og utenfor industriparken, drift av fibernett, sentralbordtjenester og telefonitjenester. Avdelingen utfører også makulering av dokumenter og har ansvar for arkivhold, med mer. Avdelingen utfører tjenester for en rekke næringslivskunder.

Les mer om MIP Service og IT

Informasjonsarbeid

MIP Marked og Info har ansvar for markeds- og informasjonsarbeidet i Mo Industripark AS. Avdelingen gir ut bedriftsavisen Gule Sider og MIP Magasinet, er redaktør for hjemmesiden, samt utfører tjenester innenfor rådgiving og informasjonsproduksjon med tekst, foto film og digitale medier. Vi utfører oppdrag for eksterne kunder både i og utenfor industrien.

MIP Info - informasjonsavdelingen for Mo Industripark AS

Gassproduksjon og vannforsyning

Avdeling MIP Energi distribuerer oksygen, nitrogen, trykkluft, CO-gass, acetylen og propan via rørnettet i industriparken. Avdelingen har drift av vannforsyning (3 damanlegg i Andfiskvassdraget) og avløp. Avdelingen produserer også elektrisk kraft i tilknytning til vann- og avløpssystemet. Avdelingen står også for drift og vedlikehold av produksjons- og distribusjonsutstyr for Mo Fjernvarme AS.

Les mer om MIP Energi

Regnskap

Økonomidirektør i Mo Industripark AS er Eva Monica Hestvik (bildet).   MIP Regnskapsservice AS er et autorisert regnskapsførerselskap og et av datterselskapene til Mo Industripark AS. Daglig leder er autorisert regnskapsfører Anne Brit Vassdal Evensen.

Les mer om MIP Regnskapsservice AS

Kaiterminal

Rana Industriterminal AS (RIT AS) er et heleid datterselskap av Mo Industripark AS. RIT AS har driftsansvar for industriterminalen, med lasting, lossing og håndtering av produkter, samt dokumenter i forbindelse med mottak. I tillegg forestår RIT AS mellomlagring og forsendelse. Markedet er prosessindustrien i industriparken.

Les mer om Rana Industriterminal AS

Fjernvarme

Mo Fjernvarme AS er datterselskap av Mo Industripark AS, der Mo Industriopark AS eier 60% og Helgeland Kraft AS eier 40%. Bedriften produserer fjernvarme av overskuddsenergi fra industrien og distribuerer dette til kunder i Mo i Rana, Mjølan og Selfors. Det produseres nok energi til å varme opp 6000 eneboliger. Fjernvarmeanlegget i Mo i Rana er i normalår så godt som CO2-nøytral. Produksjonsanlegget for fjernvarme er lokalisert i Mo Industripark.

Les mer om Mo Fjernvarme AS

Miljø

miljo
Mo Industripark er en av de største innenfor gjenvinning i Norge. Her er gjenvinning et prioritert forretningsområde. Vi utnytter for eksempel alt vann gjennom industriparken tre til fire ganger. Vi sørger for en kostnadseffektiv utnyttelse av overskuddsenergi i prosessbedriftene. Vi er pådriver for prosjekter som skal sikre de ansattes helse. Det nytter. Vi har lavt sykefravær og får en stadig mer bærekraftig industri.

Les mer om Miljø i Mo Industripark

Historie

historie
Ranaindustriens historie er nært knyttet til oppbygging og drift ved A/S Norsk Jernverk. Stortinget vedtok enstemmig å bygge jernverket i Mo i Rana i 1946. Historien strekker seg tilbake til 1890-tallet.

I 1988 bestemte Stortinget omstilling av statsindustrien i Rana, og store deler av eiendomsmassen og infrastrukturen ble overført til det som i dag er Mo Industripark AS. For å vise at vi er stolte av vår rike industrihistorie har vi gitt ut en bildebok («Ranaindustrien i bilder. En historie fra 1892 til 2012.») og en DVD («Slik skapte vi stålet».) om historien vår.

Les mer om historien til Mo Industripark

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar
Mo Industripark AS (MIP AS) er i løpende kontakt med samfunnslivet, enten innenfor politikk og forvaltning, innenfor næringsorganisasjoner og i forhold til samarbeid med skoleverket.

Lokalt er MIP AS en betydelig aktør på sponsormarkedet i Rana. Det meste av støtten gis til idrett og kultur, der barn og ungdom er prioritert.
Se egen side om kriterier for sponsorstøtte. Her presenteres også frist for årlig søknadsbehandling og adresse for søknader.

Les mer om sponsing og samfunnsansvar

Kontakt-info til ledergruppa i

Mo Industripark AS og datterselskapene

Generelle henvendelser og sentralbord:

75 13 61 00

Fakturaadresse Mo Industripark AS:

faktura@mip.no

Vi har også elektronisk mottak av faktura.

Spørsmål om mottatt faktura:

regnskap@mip.no

Postadresse:

Mo Industripark AS
Postboks 500
8601 Mo i Rana

Arve-Ulriksen_MIPas_2014-01-10A_BH_xs

Arve Ulriksen Adm. dir.

950 30 319

arve.ulriksen ( a ) mip.no

TerjeLillebjerka

Terje Lillebjerka Driftsdir.

908 23 497

terje.lillebjerka ( a ) mip.no

Jan Gabor, markedssjef Mo Industripark AS

Jan Gabor Markedssjef, MIP Marked og Info

907 46 046

jan.gabor@mip.no

evamonica

Eva Monica Hestvik Økonomidirektør

957 32 499

eva.monica.hestvik ( a ) mip.no

alf

Alf A. Øverli Daglig leder Rana Industriterminal AS

75 13 69 20 (Admin)

75 13 62 59 (Kai)

alf.overli ( a ) mip.no

arne

Arne Westgård Eiendomssjef – Avdelingsleder

MIP Eiendom

915 66 434

arne.westgard ( a ) mip.no

RichardE

Richard Erlandsen Sikkerhetssjef – Avdelingsleder

MIP Sikkerhetssenter

75 13 63 80

975 70 204

richard.erlandsen ( a ) mip.no

Janvidar

Jan-Vidar Grønnesby Avdelingsleder

MIP Service og IT

954 02 103

jan-vidar.gronnesby ( a ) mip.no

Eilifnmark

Eilif Nermark Avdelingsleder

MIP Energi

75 13 68 42

975 05 224

eilif.nermark ( a ) mip.no

OddHusnes_0326_just2_xs_SH

Odd Husnes Avdelingsleder

MIP Kraftnett

957 00 098

odd.husnes ( a ) mip.no

BjornKleftaas

Bjørn Kleftås Senioringeniør

Driftsdirektørens stab

917 28 332

bjorn.kleftaas ( a ) mip.no

Tonje Nermark 2

Tonje Nermark

Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt

467 78 409

tonje.nermark (a) mip.no

annebritt

Anne Brit Vassdal Evensen Daglig leder MIP Regnskapsservice AS

75 13 60 75

901 28 143

anne.brit.evensen ( a ) mip.no

Terje Sund-Olsen, daglig leder Mo Fjernvarme AS

Terje Sund-Olsen Daglig leder Mo Fjernvarme AS

75 13 62 06

909 81 547

terje ( a ) mofjernvarme.no