MIPeiendom

MIP Eiendom

For konkurransekraften til industri og næringsliv er arealer og lokaler tilpasset bedriftens behov avgjørende, med tilknytning til all nødvendig infrastruktur og støttetjenester. MIP Eiendom tilbyr funksjonelle og fleksible løsninger til konkurransedyktige priser til eksisterende og ny virksomhet.

Mo Industripark AS (MIP AS) er en internasjonal industriklynge strategisk plassert i nordområdene, med om lag 110 bedrifter og nærmere 2400 ansatte. Vårt fokus er å være en betydelig industriell motor gjennom å skape komplementære og kreative klynger av bedrifter. Gjennom dette skal Mo Industripark være det mest attraktive lokaliseringsstedet for eksisterende og ny industri.

MIP AS er en av regionens største eiendomsaktører, og avdeling MIP Eiendom står for utvikling og drift av MIP-konsernets bygninger, tomter, kaianlegg, veier, parkeringsanlegg og deponier.

En klar fordel ved lokalisering i Mo Industripark er at kostnader knyttet til nødvendig infrastruktur kan deles på mange, blant annet til veinett og lignende. Med om lag 110 leietakere i Mo Industripark gir dette høy utnyttelsesgrad og gunstige priser.

Vårt primære område er i Mo i Rana. I tillegg er vi samarbeidsparter også andre steder på Helgeland, der vi bidrar med vår brede kompetanse.

Ved nyetablering av bedrifter klargjør MIP Eiendom aktuelle lokaler eller tomteområder ut fra bedriftens behov. Vi legger vekt på løsninger som gir energieffektive og grønne bygg, som ledd i løsninger som er fremtidsrettet, kostnadseffektive og miljøriktige.

Totalt sett kan vi som vert for industri og næringsliv tilby løsninger nært tilknyttet et bredt spekter av infrastruktur for industriell virksomhet, i samsvar med de nødvendige tjenester som industri og industrirelatert næringsliv etterspør. Vår ambisjon er å være vertskap og eier i verdensklasse!

Dypvannskai og andre utviklingsprosjekter

En vesentlig del av arbeidet til MIP Eiendom er videreutvikling av eksisterende arealer og bygninger, samt utvikle nye anlegg. Dette gjør vi for å kunne være i pakt med de krav og behov våre eksisterende og nye kunder har. Det omfatter også veinett, parkeringsanlegg og industriterminal.

Siden 2014 har utvikling av ny dypvannskai hatt høy prioritet. I samarbeid med Mo i Rana Havn KF og Rana kommune er det gjennomført et forprosjekt som også har sett på samarbeidsløsninger for eierskap, organisering, finansiering og konsept for drift og utvikling av en felles dypvannskai/tungvektskai for Mo i Rana.

Forprosjektet har belyst beliggenhet og tekniske krav til kai med tilhørende infrastruktur, og det er sett på alternativ med 160 og 200 meters lengde og 15 og 18 meters seilingsdybde.

MIP Eiendom arbeider for tilrettelegging av egnede arealer for etablering av ny kraftintensiv industri. Et større datalagringssenter og ny prosessindustri er blant alternativene. Dette omfatter planlegging av all infrastruktur, som vei, vann, avløp, framføring av energi / strømnett, fibernett, med mer.

I Blåbærveien, like ved E6, saneres eldre utleiebygg, for å gi plass til nye moderne, energieffektive og miljøvennlige kontorbygg. Dette frigir svært attraktive arealer, som i tillegg vil gi industriparken en penere og mer positiv profil mot byen.

 Slike prosjekter gjør vi

MIP Eiendom gjennomfører ulike prosjekter rettet mot både industri og næringsliv både i og utenfor industriparken. Med kunden i fokus tilpasser og bygger vi lokaler ved behov.

Nytt verkstedbygg

grotnes

Byggetid: Feb 08 – 09 (11 måneder)

Størrelse: 3500 kvadratmeter

Kostnad: 52 millioner

Kunde: Miras Grotnes AS

Miras Grotnes hadde vokst ut av gamle lokaler og ville ha større og mer tilrettelagte lokaler med maskineringsverksted og kontorlokaler. MIP Eiendom bygde et nytt bygg i nærhet til kaiområdet.

Kontorbygg, ombygging

kontobygg

Byggetid:15 oktober – 1 desember 2011 (6 uker)

Størrelse: 2000 kvadratmeter

Kostnad: 5 millioner

Kunde: Rana Kommune

Kunde: Rana KommuneHelse og sosialavdeliger i Rana kommune ville leie deler av et bygg. Eidendomsavdelingen tilpasset og bygget om arbeidsplasser til 80 ansatte i løpet av 6 uker.

Verkstedbygg

verkstedbygg

Byggetid: 2008 – til i dag

Størrelse:6000 kvadratmeter

Kostnad: 35 millioner

Kunde: Momek Group AS

Vi har gjennomført flere prosjekter for å ombygge en stor sveisehall til moderne verksteder. Dette har inkludert nytt gulv, oppgradering av elektrisk anlegg bedre ventilasjon og oppdeling i seksjoner.

Reabilitering, administrasjonsbygg

kontobygg

Byggetid: november 2007- november 2007 (1år)

Størrelse: 1000 kvadratmeter

Kostnad: 7,5 millioner

Kunde: Momek Group AS

Det gamle kontorbygget ble rehabilitert til moderne kontorer med kantine og garderober for verkstedbedriften Momek

Ledige arealer og lokaler

eka

Det tidligere natriumklorat fabrikken Eka Chemicals er tilgjengelig for ulike typer prosessindustri.

Les prospekt

Vi har ofte tilgjengelige arealer til kontor og industrivirksomhet. Tilgjengeligheten endres raskt  og vi må vurdere mulighetene etter forespørsler. Du må derfor ta kontakt med oss for å se på konkrete muligheter.

Her holder vi til

Ansatte i MIP Eiendom

Arne Westgård
Eiendomssjef / avdelingsleder
75 13 62 45
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

Rolf H Jenssen
Prosjektleder
916 46 681
rolf.h.jenssen ( a ) mip.no

Steinar Bech-Hanssen
Avdelingsingeniør
995 24 933
steinar.bech-hanssen ( a ) mip.no

Kjell Arne Hagen
Avdelingsingeniør
918 79 884
kjell.hagen ( a ) mip.no

Øyvind Gruben
Driftsassistent
994 40 210
oyvind.gruben ( a ) mip.no

Tom Carlsen Loe
Driftstekniker
992 73 222
tom.carlsen.loe ( a ) mip.no

Dag Storholm
75 13 62 52
951 63 202
dag.storholm ( a ) mip.no