Utviklingsprosjekter

En vesentlig del av arbeidet til MIP Eiendom er videreutvikling av eksisterende arealer og bygninger, samt å utvikle nye industri- og næringsarealer.

Dette gjør vi for å kunne være i pakt med de krav og behov våre eksisterende og nye kunder har. Det omfatter også veinett, parkeringsanlegg og industriterminal.

Dypvannskai

Siden 2014 har utvikling av ny dypvannskai hatt høy prioritet.

I samarbeid med Mo i Rana Havn KF og Rana kommune er det gjennomført et forprosjekt som også har sett på samarbeidsløsninger for eierskap, organisering, finansiering og konsept for drift og utvikling av en felles dypvannskai/tungvektskai for Mo i Rana.

Forprosjektet har belyst beliggenhet og tekniske krav til kai med tilhørende infrastruktur.

Ny industri

MIP Eiendom arbeider for tilrettelegging av egnede arealer for etablering av ny kraftintensiv industri.

Et større datalagringssenter og ny prosessindustri er blant alternativene. Dette omfatter planlegging av all infrastruktur, som vei, vann, avløp, framføring av energi / strømnett, fibernett, med mer.

Kontorbygg i Blåbærveien

I Blåbærveien, like ved E6, er det klargjort en tomt for å gi plass til nye moderne, energieffektive og miljøvennlige kontorbygg.

Dette frigir svært attraktive arealer, som i tillegg vil gi industriparken en penere og mer positiv profil mot byen.

Referanseprosjekter

MIP Eiendom gjennomfører ulike prosjekter rettet mot både industri og næringsliv både i og utenfor industriparken. Med kunden i fokus tilpasser og bygger vi lokaler ved behov.

Ombygging for båtproduksjon

MIPEiendom-4763

Byggetid: Desember 16 – mars 17 (3 måneder)

Størrelse: 3000 kvadratmeter

Kunde: Helgeland Plast AS Polarsirkelbåt

Helgeland Plast ønsket å satse mer på produksjon av de populære polarsirkelbåtene sine og hadde behov for egnede lokaler for produksjonslinjen til plastbåtene. Vi tilpasset kontorer og tilstøtende fasiliteter, samt ombygget produksjonslokalene etter deres behov.

Tilpassing til låsesmed

De ansatte i Nordland Lås & Sikkerhet AS er godt fornøyde med nye lokaler, like ved hovedporten i Mo Industripark. Fra venstre: Espen Breen, Håvar Guldhav og Alexander Ræstad.

Byggetid: 2 måneder 2014

Størrelse: 500 kvadratmeter

Kunde: Nordland Lås og sikkerhet

For Nordland Lås og Sikkerhet tilpasset vi eksisterende lokaler slik at de kunne romme både kontorer, lager, verksted og en mindre butikk.

Verkstedbygg

verkstedbygg

Byggetid: 2008 – til i dag

Størrelse:6000 kvadratmeter

Kostnad: 35 millioner

Kunde: Momek Group AS

Vi har gjennomført flere prosjekter for å ombygge en stor sveisehall til moderne verksteder. Dette har inkludert nytt gulv, oppgradering av elektrisk anlegg bedre ventilasjon og oppdeling i seksjoner.

Administrasjonsbygg

kontobygg

Byggetid: november 2007- november 2007 (1år)

Størrelse: 1000 kvadratmeter

Kostnad: 7,5 millioner

Kunde: Momek Group AS

Det gamle kontorbygget ble rehabilitert til moderne kontorer med kantine og garderober for verkstedbedriften Momek

Ansatte i MIP Eiendom

Arne Westgård
Eiendomssjef / avdelingsleder
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

Kjell Arne Hagen
Produktleder Anlegg
918 79 884
kjell.hagen ( a ) mip.no

Steinar Bech-Hanssen
Produktleder Bygg
995 24 933
steinar.bech-hanssen ( a ) mip.no

Rolf H Jenssen
Prosjektleder
916 46 681
rolf.h.jenssen ( a ) mip.no

Dag Storholm
Prosjektleder
951 63 202
dag.storholm ( a ) mip.no

Pål Høsøien
Prosjektleder
951 52 992
pal.hosoien( a ) mip.no

Kjetil Johnsen
Driftstekniker
414 78 363
kjetil.johnsen ( a ) mip.no

Tom Carlsen Loe
Driftstekniker
992 73 222
tom.carlsen.loe ( a ) mip.no

Tor Åge Haugum
Driftstekniker
479 03 871
tor.age.haugum ( a ) mip.no