Mo Fjernvarme AS eies av

  • Mo Industripark AS (60%)
  • Helgelandskraft (40%)

Mo Fjernvarme

Mo Fjernvarme omdanner overskuddsenergien fra industrien til varmtvann som byen trenger til oppvarming.

Varm ovnsgass suges fra toppen av ovnene til Fesil Rana Metall. Store rør på 2,9 meter i diameter leder den 350 grader varme røykgassen inn i gjennom røykrørskjelene til Mo Fjernvarme. Her omdannes det opp mot 75-85 GWh årlig, og dette tilsvarer energibehovet til 5-6.000 eneboliger.

Det gjør at driften i fjernvarmeanlegget i Mo i Rana i normalår, er så godt som CO2-nøytral. Av de største fjernvarmeanleggene i Norge er det kun Mo Fjernvarme som har overskuddsenergi som sin hovedkilde for varmeproduksjon. Med sin produksjon sparer Mo Fjernvarme naturen for betydelige reduksjoner av skadelige miljøgasser.

Rundt 60 kilometer med rør er lagt ned i byområdet og varmer opp store deler av Mo i Rana. 30 kilometer rør fører varme ut til kundene, og like mange kilometer rør tar vannet tilbake til industriparken hvor det varmes på nytt. Mange av byens offentlige bygg, forretningsbygg, hoteller og borettslag bruker fjernvarme.

Selskapet Mo Fjernvarme AS ble etablert 8. november 1999, og dette var en selskapsmessig videreføring av fjernvarmevirksomheten som ble etablert i 1985 av daværende Norsk Jernverk AS og Helgeland Kraftlag AL. Selskapet eies av Mo Industripark AS (60 prosent) og Helgelandskraft AS (40 prosent).

Kontaktinfo Mo Fjernvarme

75 13 62 00

post@mofjernvarme.no

Org nr: 881 362 872

Besøksadresse: Halvor Heyerdahls vei 48, 8626 Mo i Rana

Postadresse: Postboks 500, 8601 Mo i Rana