_MG_0379

MIP Kraftnett i Mo Industripark AS har seks ingeniører og fem montører som sørger for en smidig distribusjon av drøyt 1,7 TWh i året til kunder i og utenfor Mo Industripark. De har ansvaret for 29 km med luftledinger, 33 km kabler, 56 transformatorer og 440 målere.

Info: ny prosedyre for anleggsbidrag – last ned PDF

Dette drifter vi

_MG_0396

Transformatorstasjon

Inne i Mofjellet ligger et bygg på fire etasjer med transformatorstasjon. Bak flere meter fjell ligger Svabo transformatorstasjon som er hovedsenteret for distribusjonen. Av hele Norges totale produksjon på vel 140 TWh i løpet av et år, så passerer omlag 2 TWh Svaboanlegget. Altså en stor mengde sett i Norgessammenheng.

_MG_0467

Strømdistribusjonsnett i Mo Industripark

Vi distribuerer først og fremst elektrisk energi Mo Industripark, og har ansvaret for vedlikehold og drift av nettet. Det ligger stort sett dobble linjer ut til alle kundene våre, som betyr ekstra leveringssikkerhet.

Trafostasjoner hos kunder

Vi drifter totalt 8 transformatorstasjoner. Transfomatorstasjonene rundt i industriparken endrer spenningen til 3600-, 400- eller 240 volt leveret til kunden.

storforshei

Kraftlinje til Storforshei

I tillegg drifter vi en kraftlinje opp til Storforshei og Ørtfjellet. Linja var i utgangspunktet laget for å forsyne gruvevirksomheten, men brukes nå også av Helgelandskraft til å distribuere elektrisitet til Storforshei og videre til Saltfjellet. Linjen brukes også av små kraftprodusenter i området da de også er avhengig av linjen til å få ut kraften de produserer.

Kontaktinfo MIP Kraftnett

Odd Husnes
Avdelingsleder MIP Kraftnett
957 00 098
odd.husnes ( a ) mip.no