MIP Regnskapsservice AS leverer komplette regnskapsløsninger til sine kunder. Dette innebærer alt av lønns- og økonomitjenester, økonomisk rådgivning og råd om forsikring.

Økonomiavdelingen i Mo Industripark AS håndterer konsernets eget regnskap og håndterer alle forespørsler om økonomi til Mo Industripark AS.

MIP Regnskapsservice AS

For å opprettholde høy kvalitet på tjenester til kundene har MIP Regnskapsservice AS valgt å ha en forholdsvis beskjeden kundekrets, primært innenfor industrirelatert virksomhet der vår kompetanse er sterkest.

Vårt konkurransefortrinn er kvaliteten i tjenestene vi utfører, og av den grunn konkurrerer ikke MIP Regnskapsservice AS på pris, men på kvalitet. Dette fordi vi vil gi våre kunder best mulig service innenfor økonomi og regnskap. Slik bidrar vi til at våre kunder bedre kan holde fokus på egen kjernevirksomhet, og kjøpe de tjenestene de har behov for innenfor andre fagfelt enn deres spesialområde.

MIP Regnskapsservice AS leverer komplette løsninger til sine kunder. Dette innebærer alt av lønns- og økonomitjenester, økonomisk rådgivning og råd om forsikring. Vi har spesialkompetanse som tilpasses hver enkelt kunde innenfor de rammer og lovverk som gjelder for regnskapsføring.

Selskapet har knyttet til seg meget dyktige medarbeidere. Seks av dem er innleid fra Mo Industripark AS og én er innleid fra Rana Industriterminal AS. Tre av disse har autorisasjon som regnskapsførere. Et uttrykk for vårt gode rennommé er den store etterspørselen fra kunder som MIP Regnskapsservice AS opplever,

 

Strenge krav

MIP Regnskapsservice AS blir revidert av Finanstilsynet gjennom Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), og opererer etter strenge krav til god regnskapsføringsskikk, regulert gjennom regnskapsførerloven med forskrift. Medlemmer i NARF er dessuten pålagt å forholde seg til foreningens vedtekter og etiske regelverk.

 

Effektiv arbeidsflyt

Vi tilbyr tjenester for skanning, arkivering og makulering. MIP Regnskapsservice AS anbefaler at kundene benytter seg av fakturaskanning. Ved å ha fakturaer lagret elektronisk blir regnskapet mer oversiktlig for kunden, og prosessen blir raskere og billigere. Vår ambisjon er å kunne være miljøbevisst, kompetent og kreativ, gjennom de løsninger vi anbefaler våre kunder. Valg av fakturaskanning er ett slikt felt, som sparer miljø, er mer effektivt, og kan styrke økonomikompetansen hos våre kunder.

Anne Brit Vassdal Evensen
Daglig leder MIP Regnskapsservice AS
901 28 143
anne.brit.evensen@mip.no

Eva Monica Hestvik
Økonomisjef Mo Industripark AS
957 32 499
eva.monica.hestvik@mip.no

Unni Grete Karlsen
Økonomikonsulent
412 04 126
unni.karlsen@mip.no

Anette Skog Lillevik
Økonomikonsulent
477 50 989
anette.skog.lillevik@mip.no

Randi Lorentzen
Økonomikonsulent
470 40 138
randi.lorentzen@mip.no

Solfrid A. Vatshaug
Økonomikonsulent
916 37 358
solfrid.vatshaug@mip.no