Industri og næringsliv stiller krav om internettilgang med hundre prosent oppetid, høy sikkerhet og stor båndbredde. Mo Industripark har bygd eget moderne fibernett for å imøtekomme de strengeste kravene som våre kunder stiller, som ledd i konkurransedyktige tjenester innenfor infrastruktur.

 

Avdeling MIP Service og IT tilbyr flere skreddersydde servicetjenester innenfor områder som fibernett, telefoni, postombringing, makulering og arkivering. Dette for kunder både inne i og utenfor Mo Industripark.

MIP Service og IT er organisert slik at kompetent personell utfører flere tilstøtende servicetjenester. Dette gir effektive og kostnadsvennlige tjenester, som kommer våre kunder til gode. Gjennom fokus på å tilby eksisterende så vel som nye produkter og tjenester kan vi bidra til ytterligere besparelser for våre kunder.

 

Vår forretningside for servicetjenestene er å utføre mange mindre oppdrag som i sum gir kundene store tidsbesparelser i det daglige, og derved frigir bedriftene tid til å bruke ressurser på egen kjernevirksomhet.

 

 

portvakt

Fibernett

Det fiberoptiske bredbåndsnettet i Mo Industripark (MIP-ringen) gir tilgang til høyhastighets-internett og er et tilbud for bedrifter som er lokalisert i Mo Industripark. Fiberringen er nylig oppgradert etter dagens krav, og den har meget høy redundans som sikrer kundene mot uventet avbrudd i internettilgangen.

 

Evry Card Services, som ivaretar bankenes sperretjeneste for kort, er en ledende nordisk leverandør av plastkort og tilknyttede tjenester med svært strenge krav til kvalitet og sikkerhet. MIP Service og IT, i samarbeid med Broadnet AS, er stolte av å levere fiberløsningene til Evry Card Services nye fabrikk i industriparken.

Postdistribusjon

MIP Service og IT utfører postdistribusjon for kunder, der posten hentes og bringes ut til kundene, og utgående post bringes tilbake. Avdelingen henter daglig store mengder post ved postterminalen, for sortering og distribusjon helt frem til våre kunders kontor. Vi utfører denne tjenesten for omlag to hundre ulike bedrifter, både innenfor og utenfor Mo Industripark.

Vi skreddersyr posttjenester etter dine behov og kan i tillegg videreformidle post innenfor vårt distribusjonsnett fra en kunde til en annen, noe som reduserer tid og kostnader for våre kunder.

I tillegg utfører vi masseforsendelser, og vår budtjeneste kan vi skreddersyr etter kundens behov. Vi frankerer alle typer post til inn- og utlandet.

Arkivtjenester

Vi tilbyr tjenester for arkivering og fremhenting av dokumenter. Vi makulerer også trygt og sikkert dokumenter og annet skriv som kunden ønsker å destruere. Etter kunders ønske kan vi tilby sikker makulering av sensitive dokumenter på forespørsel.

Telefoni og sentralbord

MIP Service og IT tilbyr sentralbordtjenester både lokalt og nasjonalt. Vi har gode løsninger og utfører mange ulike oppdrag innen telefoni slik som fasttelefoni og mobile tjenester, meldingstjenester og mottak av beskjeder.

MIP Service og IT tilbyr også tilknytning til telenettet i Mo Industripark både for fasttelefoni og mobiltelefoni. Vi har i samarbeid med Telenor etablert et lokalt mobilnett i industriparken.

For kunder innenfor og utenfor industriparken kan vi tilby rimelige løsninger med tilpasset funksjonalitet.

Vi har postkontor i Blåbærveien 16 og portvakt/sentralbord i industriparkveien.

Post til MIP Service og IT skal sendes til:
Postboks 500, 8601 Mo i Rana

Vi jobber i MIP service og IT

Jan Grønnesby
Avdelingsleder MIP Service og IT
947 36 284
jan-vidar.gronnesby@mip.no

Mette Vassdal
75 13 64 70
907 44 445
mette.vassdal@mip.no

Randi Hovdal
75 13 66 89
976 66 841
randi.hovdahl@mip.no

Sissel Kråkstad
75 13 61 49
415 14 225
sissel.kraakstad@mip.no

Trine Moe
75 13 66 89
924 20 386
trine.moe@mip.no

Veronica Rengård
75 13 61 49
913 73 139
veronica.rengard@mip.no