Sikkerhet

Industrivirksomhet representerer alltid en fare for uønskede hendelser og krever høy oppmerksomhet og et godt forhold til sikkerhetsrutiner. Alle som skal jobbe i industriparken må ha en sikkerhetskurs hos MIP-sikkerhetssenter.

Mo Industripark AS har et overordnet ansvar for sikkerhet, mens den enkelte bedrift har ansvar innenfor sine områder.

MIP Sikkerhetssenter rgb

MIP Sikkerhetssenter holder sikkerhetskurs og ivaretar beredskap med brannbil og ambulanse gjennom et felles industrivern for Mo Industripark.

Mer om MIP Sikkerhetssenter

For deg som skal besøke Mo Industripark

Her har vi samlet de viktigste momentene for deg som skal besøke Mo Industripark. Nederst kan du også se hele industriverneplanen til Mo Industripark.

Felles rutiner for fallsikring

Mann i kran

Ved arbeid i som skal foregår over 2 meter uten faste plattformer må fallsikring benyttes. For alle som jobber i Mo Industripark er det laget felles rutiner for fallsikring.

Felles rutiner for fallsikring

Spørsmål rundt prosedyren kan rettes til sikkerhetssjef Richard Erlandsen (75 13 63 80 richard.erlandsen@mip.no)

Sikker jobbanalyse

vlcsnap-2013-02-22-03h36m39s45

Alle bedrifter som jobber i Mo Industripark, også underleverandører fra firma som er lokalisert utenfor industriparken, skal benytte felles skjema for Sikker jobbanalyse. Denne analysen skal bidra til å kunne forstå faremomenter og gjøre nødvendige tiltak før arbeidet starter.

Felles rutine for arbeid i høyden (PDF) Skjema for sikker jobbanalyse (PDF) Skjema for sikker jobbanalyse (word) Common Safe job analyses form MIP (English, Word) Common Safe job analyses form MIP (English, PDF) Risikoanalyse (PDF) Industrivernplan (PDF)

Spørsmål rundt prosedyren kan rettes til sikkerhetssjef Richard Erlandsen (75 13 63 80 richard.erlandsen@mip.no)

Portene i Mo Industripark

Åpningstider portvakt:

0730 til 1600 på hverdager.

På grunn av virksomheten til prosessbedriftene er nesten hele Mo Industripark inngjerdet.Besøkende og ansatte kan få fast eller midlertidig innkjøringstillatelse. Denne tilgangen deles ut i portvakten som også kan fortelle hvordan du finner frem til bedriftene. Om du har godkjent adgangstillatelse og ønsker å ta meg deg besøkende, må du klarere dette med din bedrift. I utgangspunktet skal du bare få tilgang til porten som er nærmest arbeidsstedet.

Kjøring og trafikksikkerhet

vlcsnap-2013-02-22-03h33m40s173

Vanlige trafikkregler som vikeplikt og trafikkskilt er gjeldende i Mo Industripark. Fartsgrensen er 40 km/t hvis ikke annet er skiltet.

vlcsnap-2013-02-22-03h35m28s46

Trafikken i Mo Industripark skiller seg ut ved at det er store kjøretøy som kan frakte flytende slagg, metaller og annet.  Disse har lang bremselengde, spesielt på vintertid. Glatt føre gjør at de tunge kjøretøyene trenger lengre bremselengde.

vlcsnap-2013-02-22-03h33m47s121

Et eksempel på fareområder er krysset etter skansenporten. Mye trafikk sluses gjennom porten, store kjøretøy fra Celsa passerer forbi, og det kommer trafikk fra valseløypa. Trafikk fra verkstedløpa får her opphevet forkjørsretten og må kjør sakte gjennom krysset.

vlcsnap-2013-02-22-03h33m57s221

Parkering skal skje på godkjente plasser ellers kan det føre til farlige situasjoner for eksempel for uttrykningskjøretøy.

Gass og elektrisitet

vlcsnap-2013-02-22-03h36m00s152

De elektriske anleggene er farlige selv uten direkte berøring. Det er derfor inngjerdet hvor adgang er strengt forbudt.

vlcsnap-2013-02-22-03h35m48s47

Mange kilometer med gassrør distribuerer av CO, propan, acetylen, oksygen, trykkluft og nitrogen som brukes i blant annet prosessindustrien. Rørene er fargemerket.

vlcsnap-2013-02-22-03h36m04s213

Noen steder krysser gassrørene veitrafikk. Dette må du være oppmerksom ved transport av høye gjenstander

vlcsnap-2013-02-22-03h36m13s39

CO-gassen er spesielt farlig og brukes i store mengder.  Gassen mellomlagres i en gassklokke . Den er særdeles giftig, lettantennelig, luktfri og usynlig. Rundt gassklokken er det et sikringsfelt på 120 meter hvor det ikke skal utføres arbeidsoperasjoner uten godkjennelse fra energisentralen til MIP. For gassrørene er dette feltet 3 meter.

Varslingsrutiner

Varsling

Dersom uhellet er ute må du ringe etter hjelp på de vanlige nødnumrene.

Om det ikke krever umiddelbar respons kan du ringe direkte til MIP Sikkerhetssenter.

Brann og gasshendelser

110

Politi

112

Ambulanse

113

MIP Sikkerhetssenter

75 13 62 05

Industrivernplan for Mo Industripark

For å lese industrivernplanen – klikk på denne lenken:
http://www.mip-brann.no/index.php/nor/Industrivernplan-og-rutiner

Industrivernplanen for Mo Industripark inneholder følgende avsnitt:

Kapittel 1, Innledning

Sider

01.1

Innholdfortegnelse

2

01.2

Distribusjonsliste

2

01.3

Formål og omfang

1

01.4

Bruk av Industrivernplanen

1

01.5

Kart over Industriparken

1

Kapittel 2, Administrativ del  

02.1

Industrivernet i MIP

1

02.2

Innsatsledelse

1

02.3

Risikoanalyse

1

02.4

Ressursoversikt MIP og FIG Gr.

1

02.5

Industrivernbemanningen i MIP

9

02.6

Gjennomføring av stabsøvelser

2

02.7

Aksjonsledelsen

1

02.8

Øvelser for IV Personell

1

Kapittel 3, Alarmnivåer  

03.1

Alarmnivåer i  MIP

1

03.2

Oppgradering av alarmnivå

1

03.3

Innsatspersonell ved alarmer

1

03.4

Prosedyre ved lokal alarm

1

03.5

Prosedyre ved MIP alarm

1

03.6

Prosedyre ved Katastrofealarm

1

Kapittel 4, Kommandoplasser  

04.1

Kommandoplasser for aksjonsledelsen

1

Kapittel  5, Alarmering og varsling  

05.1

Varslingsrutiner i MIP

1

05.2

Varsling av redningsstab

1

05.3

Varslingsplan

1

05.4

Test av varslingssystemet

1

05.5

Varsling ved ulykker på kraftnettetFase 1,  fase 2 og fase 3

4

05.6

Beredskapsavtale med Brannvesen og IUA

1

05.7

Varsling av FIG Rana

2

TEKST:

Sider

Kapittel  6, Instrukser / stående ordrer  

06.1

Industrivernpersonellet i MIP

06.2

Redningsstaben

06.3

Sakkyndige / Tekniske rådgivere

06.5

Orden og sikring, portvakt, sentralbord

06.6

Bedriftshelsetjenesten

06.7

Utrykningsprosedyrer kasernerte mannskaper
Kapittel 7, Kommunikasjon  

07.1

Radiosamband ved bedriftene i MIP

07.2

Bruk av personsøkereKort brukerveiledning Swissphone RE 629 MEMO
Kapittel 8, Informasjon  

08.1

Informasjonsplan

08.2

Telefonliste for Informasjon
Kapittel 9, Gassvernplan  

09.1

Gassvernplanberedskap
Kapittel 10, Beredskapsplan damanlegg  

10.1

Beredskapsplan for damanleggene

10.2

Beredskapsplan for Vannverket MIP
Kapittel 11, Akutt forurensing  

11.1

Beredskap mot akutt forurensing

11.2

Avtale med IUA
Kapittel 12, Bedriftshelsetjenesten  

12.1

Prosedyrer helse & sikkerhet
Kapittel 13, Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon  

13.1

Prosedyrer kraftforsyning

1

13.2

Beredskapsplan kraftforsyning

3

Kapittel 14, Krigsberedskap  

14.1

Overgang til krigsberedskap