Sikkerhetsrutiner i Mo Industripark

Industrivirksomhet representerer alltid en fare for uønskede hendelser og krever høy oppmerksomhet og et godt forhold til sikkerhetsrutiner. Alle som skal jobbe i industriparken må ha en sikkerhetskurs hos MIP-sikkerhetssenter.

Mo Industripark AS har et overordnet ansvar for sikkerhet, mens den enkelte bedrift har ansvar innenfor sine områder.

MIP Sikkerhetssenter holder sikkerhetskurs og ivaretar beredskap med brannbil og ambulanse gjennom et felles industrivern for Mo Industripark.

Mer om MIP Sikkerhetssenter

For deg som skal besøke Mo Industripark

Her har vi samlet de viktigste momentene for deg som skal besøke Mo Industripark. Nederst kan du også se hele industriverneplanen til Mo Industripark.

Adgangskontroll i Mo Industripark

Mo Industripark har fem adgangspunkt med adgangskontroll. I alle disse portene kan det gis autorisert adgang 24/7 med eget personlig adgangskort. Hvis man ikke har eget adgangskort, så må inngang alltid skje via hovedporten. 07.30-16.00 vil man få mulighet å skrive seg inn i portvakten, og i tiden mellom 16.00-07.30 kan Energisentralen gi adgang gjennom videoppringning fra kortlesersøylen i porten.

Adgangskortet vil fungere under alle forhold, og skal alltid medbringes i kjøretøyet. Alle som skal ha eget adgangskort skal ha gjennomført sikkerhetskurs for Mo Industripark. De som ønsker å få gjennomført et slikt kurs kan ta kontakt med MIP Sikkerhetssenter på e-mail: mipsikkerhetssenter@mip.no eller på telefon: 75 13 62 04/ 75 13 63 80

Adgangskontrollsystemet har også mulighet for registreringsnummergjenkjenning.  Hvis registreringsnummeret er lagt inn i systemet, vil porten åpne uten at kjøretøyet trenger å stoppe. Registreringsnummergjenkjenningen er avhengig av både værforhold og annet og kan i enkelte tilfeller ikke gjenkjenne skiltet. Alle adgangspunktene er videoovervåket.

Det koster kr. 155 pr. kvartal å ha eget adgangskort. (620 kr. pr. år) Til hvert adgangskort kan det tilknyttes ett registreringsnummer. Hvis man ønsker flere registreringsnummer i registreringsnummergjenkjenningen, utløser dette nytt abonnement. Engangsavgiften for adgangskort er 130.-

Har du spørsmål vedrørende adgangskontrollen, ta kontakt med Richard Erlandsen på e-mail: rier@mip.no eller tlf: 75 13 63 80

 

Åpningstider portvakt:

0730 til 1600 på hverdager.

Felles rutiner for fallsikring

Mann i kran

Ved arbeid i som skal foregår over 2 meter uten faste plattformer må fallsikring benyttes. For alle som jobber i Mo Industripark er det laget felles rutiner for fallsikring.

Spørsmål rundt prosedyren kan rettes til sikkerhetssjef Richard Erlandsen (75 13 63 80 richard.erlandsen@mip.no)

Sikker jobbanalyse

Alle bedrifter som jobber i Mo Industripark, også underleverandører fra firma som er lokalisert utenfor industriparken, skal benytte felles skjema for Sikker jobbanalyse. Denne analysen skal bidra til å kunne forstå faremomenter og gjøre nødvendige tiltak før arbeidet starter.

Spørsmål rundt prosedyren kan rettes til sikkerhetssjef Richard Erlandsen (75 13 63 80 richard.erlandsen@mip.no)

Kjøring og trafikksikkerhet

Vanlige trafikkregler som vikeplikt og trafikkskilt er gjeldende i Mo Industripark. Fartsgrensen er 40 km/t hvis ikke annet er skiltet.

Trafikken i Mo Industripark skiller seg ut ved at det er store kjøretøy som kan frakte flytende slagg, metaller og annet.  Disse har lang bremselengde, spesielt på vintertid. Glatt føre gjør at de tunge kjøretøyene trenger lengre bremselengde.

Et eksempel på fareområder er krysset etter skansenporten. Mye trafikk sluses gjennom porten, store kjøretøy fra Celsa passerer forbi, og det kommer trafikk fra valseløypa. Trafikk fra verkstedløpa får her opphevet forkjørsretten og må kjør sakte gjennom krysset.

Parkering skal skje på godkjente plasser ellers kan det føre til farlige situasjoner for eksempel for uttrykningskjøretøy.

Industrivernplan for Mo Industripark

Gass og elektrisitet

De elektriske anleggene er farlige selv uten direkte berøring. Det er derfor inngjerdet hvor adgang er strengt forbudt.

Mange kilometer med gassrør distribuerer av CO, propan, acetylen, oksygen, trykkluft og nitrogen som brukes i blant annet prosessindustrien. Rørene er fargemerket.

Noen steder krysser gassrørene veitrafikk. Dette må du være oppmerksom ved transport av høye gjenstander

CO-gassen er spesielt farlig og brukes i store mengder.  Gassen mellomlagres i en gassklokke . Den er særdeles giftig, lettantennelig, luktfri og usynlig. Rundt gassklokken er det et sikringsfelt på 120 meter hvor det ikke skal utføres arbeidsoperasjoner uten godkjennelse fra energisentralen til MIP. For gassrørene er dette feltet 3 meter.

Felles overordnet risikoanalyse for Mo Industripark

Varsling

Dersom uhellet er ute må du ringe etter hjelp på de vanlige nødnumrene.

Om det ikke krever umiddelbar respons kan du ringe direkte til MIP Sikkerhetssenter.

Brann og gasshendelser

110

Politi

112

Ambulanse

113

MIP Sikkerhetssenter

75 13 62 05