Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes på e-post: ivar.hartviksen@mip.no, eller på telefon 75 13 16 86.

Utgivelsesplan Gule Sider 2014

1                   ca. 5. mars

2                   ca. 8. april

3                   ca. 25. juni

4                   ca. 3. september

5                   ca. 1. november

6                   ca. 17. desember
 • Vi søker etter ny avdelingsleder til vår avdeling, Kraftnett

  uteanlegg

  Mo Industripark AS har ledig stilling som avdelingsleder i kraftnettavdelingen.

 • Russisk hospitant ved Inkubator Helgeland

  -	Vi kan lære mye av hvordan dere har organisert virksomheten i Mo Industripark, mener Igor Rogachev fra Bor i Russland (i midten). Her sammen med Yanina Unnli, prosjektmedarbeider for NHOs presidentprogram og daglig leder Thoralf Lian i Inkubator Helgeland.

  Igor Rogachev er imponert over Mo Industripark og virksomheten her. Det har han fått innblikk i som hospitant ved Inkubator Helgeland AS. Her lærer han metodikk i inkubatorarbeidet som han ønsker å ta hjem til Bor. I tillegg bidrar han til nettverksbygging både for inkubatoren og bedrifter på Helgeland.

 • Trafikksikkersaksjon 7. oktober

  Arkivbilde fra trafikkaksjonen høsten 2012

  Den 7. oktober avvikles årets trafikksikkerhetsaksjon i Mo Industripark.

 • Dobbeltjubileum 29/9

  Rana Grubers oppredningsverk i Vika, 1960-tall.

  I dag, 29/9 feirer Rana Gruber AS at det er 50 år siden driften startet. Samtidig er det 25 år siden siste tapping ved Råjernverket, og råjernproduksjonen ved Norsk Jernverk AS ble avsluttet.

 • Ny industrisatsing i Nordland er nødvendig

  Den kraftforedlende industrien i Nordland eksporterte for 12 milliarder kroner i 2013. Den er en svært viktig næring for verdiskapning og sysselsetting i Nordland.

  I EU diskuteres det hvordan ny og sterk satsing på å bygge opp industri skal gi ny verdiskaping, økt sysselsetting og styrke miljøet. Også Norge må snarset utvikle en strategi for ny industribygging, og i Nordland ligger forholdene spesielt godt til rette for dette. Det er på tide med ei ny industrimelding, skriver adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS i denne kronikken.

 • Tørketid i Mo Industripark

  IMG_9178

  På grunn av det tørre været og den høye temperaturen so […]

 • Nettverksbygging for flere ordrer

  GSnr3_sid1_2014

  - Handelslekkasjen på innkjøp til det offentlige er trolig formidabel i Nordland. Det er på tide å snu en svært uheldig trend, sier Ivar Kristiansen i NHO Nordland.

 • Optimistiske utsikter i Nordland

  - Når signalene er så positive som de er, så er det grunn til å spørre om næringslivet er forberedt på dette? 
Det er de sannsynligvis ikke! Sa Erlend Bullvåg under næringstreffet om offentlige innkjøp ved Campus Helgeland.

  - Økonomien er knallbra!

  Denne diagnosen på Nordlandsøkonomien for 2014-15 presenterte førsteamanuensis Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland, på næringstreffet 17. juni. Det var NHO Nordland, Ranaregionens næringsforening og Mo Industripark AS som sto bak arrangementet, som ble avholdt ved Campus Helgeland.

 • Svaret er sterke leverandørnettverk

  - Basert på fakta må vi analysere oss frem til hvilke samfunnsprosjekter fylket er best tjent med. Siden landsdelen har få leverandørbedrifter som kan innta en dominerende og førende rolle, må det på bedriftsnivå etableres sterke leverandørnettverk, sa adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

  Hvordan kan små og mellom-store bedrifter innenfor industri-sektoren bli flinkere til å vinne ordrer fra det offentlige?
  Dette var utgangspunktet til Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS i hans foredrag om offentlige innkjøp i Nordland.

 • Vellykket nettverk på innkjøpssiden i Salten

  Vi har i Salten hatt god nytte av å kunne utnytte hverandres kompetanse gjennom nettverket, sa Øystein Nilsen, innkjøpssjef i Bodø kommune.

  - Det er mye å hente på å gå sammen om å gi anbud.

  Dette sa Øystein Nilsen, innkjøpssjef i Bodø kommune og leder av innkjøpsnettverket i Salten-kommunene. Nilsen fortalte at de i nettverket har arbeidet aktivt for å utvikle både innkjøpsfunksjonen i kommunene og de lokale leverandørene.

 • Wascoanlegget i god drift

  Det meste er av produksjonsanlegget går på full automatikk. Her går ferdig armerte rør på automatiske vogner inn for heavy coat, der betongen «skytes» fast på rørende mens de roterer.

  - Dette året har vært meget hektisk for oss, med svært mye arbeid. I stor grad har vi også nådd de målene vi satte oss fra starten. Dette sier fabrikksjef Vidar Abusland ved Wasco Coatings Norway AS, som nå har kommet over i driftsfasen.

 • Statisk elektrisitet stoppet Wasco

  Under «pegging» av rørene oppsto det statisk elektisitet. «Pegging» er prosessen med å feste små plastik-klosser mellom rør og armering, for å ha lik avstand mellom disse under coatingen.

  Torsdag 15. mai ble tre ansatte ved Wasco Coatings Norway AS utsatt for en arbeidsulykke, da de fikk i seg statisk elektrisitet under «pegging» av rørene.

 • HMS-dag ved Wasco

  Giancarlo Maccagno delte med de ansatte i Mo i Rana litt om sin egen bakgrunn og hvorfor han var spesielt opptatt av målet om null ulykker på arbeidsplassen.

  Mandag 28. april arrangerte Wasco Coatings Norway AS en egen HMS-dag for alle ansatte. (Eller som det heter på engelsk: HSE-day.)

 • Miras Solutions AS: Utvikling og kompetanseheving

  - Vi har hatt stor glede av å delta aktivt i Helgeland V&M, og all vår satsing mot olje- og gassektoren går gjennom Helgeland V&M. Det er et godt eksempel på at samarbeid gjør det mulig å komme i posisjon for å vinne ordrer til Helgeland. Vi må derfor arbeide for å få flere slike konstellasjoner for samarbeid, sier konsernsjef Kurt Kristoffersen i Miras-gruppen.

  Fra 1. juli samles fire selskap til ett. Miras Industripartner AS, Miras Hydraulikk AS, Miras Consulting AS og Rana-delen av Nomako AS går sammen og blir til Miras Solutions AS.
  Nå tar vi steget fra å være en kapasitetsleverandør til å bli en spesialistleverandør. Vårt konsept er å levere totale løsninger, sier konsernsjef Kurt Kristoffersen i Miras-gruppen.

 • Glencore-deponiet lukkes

  Det er HJH som har entreprisen med å lukke deponiet til Glencore Manganese Norway AS. De har (i begynnelsen av juni) i sving tre dumpere og tre gravemaskiner, samt en bulldozer.

  - Deponiet vårt er nå oppfylt. Derfor avsluttes dette deponiet nå, og arbeidet er i full gang med å lukke det, sier adm. dir. Bjørn Ugedal ved Glencore Manganese Norway AS.

 • Dypvannskaiprosjekt ved RIT

  Borebas i aksjon med grunnboringer utenfor oppfyllingsområdet sør for Rana Industriterminal.

  - Etablering av dypvannskai har vært et tema gjennom lengre tid, og nå er det blitt høyst aktuelt som følge av etableringen til Wasco Coatings Norway AS. I tillegg er flere andre aktuelle prosjekter som er under vurdering, helt avhengig av dypvannskai ved RIT for å kunne lykkes, sier prosjektleder Rolf H. Jenssen i Mo Industripark AS, avdeling MIP Eiendom.

 • Fra Utskarpen til verden som marked

  Gründeren Sverre Hanssen vokste opp i Utskarpen, og med base på Rogaland, og senere Canada, har han vært med å starte en rekke selskap. Han er nå styreformann i Enwa Water Treatment AS, et selskap der familieselskapet er hovedaksjonær. 
Enwa leverer blant annet vannrensingsanlegg til skip og oljeplattformer.

  I Rana er det få som kjenner navnet Sverre Hanssen, en framgangsrik næringslivsleder og gründer med stor suksess sør i landet. Han vært med å starte tett på 30 selskap. Han er nå styreformann i Enwa Water Treatment AS, et selskap
  som leverer blant annet vannrensingsanlegg til skip og oljeplattformer.

 • Hakkespetten – ei ny utfordring for Storforsheilinja

  Høyt i toppen av ei mast i Dunderlandsdalen – en svartspett som hamrer løs

  I løpet av de ti siste årene har kraftlinja mellom Mo Industripark og Storforshei fått en ny og tidligere ukjent utfordring:

  Svartspetten.

 • Industrikonferansen i september

  toppbanner_info_web_industri2014

  I september arrangeres konferansen Industri2014 i Bodø. To dager spekket med faglig tyngde som er svært relevant for prosessindustrien og med særdeles aktuelle foredragsholdere.

 • FRONT Subsea: Ny bedrift i Mo Industripark

  Kjell-Ivar Skjærvik (t.v) og Kenneth Storheil jobber i FRONT Subsea og leverer tjenester til oljeselskaper over hele verden.

  FRONT Group består av fire selskap og med hovedkontor i Molde. Et av disse selskapene; FRONT Subsea AS, har nå etablert avdeling i Mo Industripark.

 • MoTest AS: I stadig utvikling

  - Jeg storkoser meg og det er en svært fin gjeng å jobbe sammen med, sier Bjørnar Dahle.

  MoTest AS er totalleverandør av NDT-tjenester og kvalitetsverifikasjoner til verkstedindustrien. Framover ser det svært bra ut for MoTest AS, mener daglig leder Bjørnar Dahle. Ikke minst fordi det er mye som skjer i tilknytning til olje- og gassaktiviteten, blant annet ute på Helgelandskysten, der flere bedrifter i industriparken har leveranser.

 • Nyansatte Celsa Armeringsstål AS

  Malin Løkås, Celsa Armeringsstål AS

  Nyansatte ved Celsa Armeringsstål AS; Asbjørn Myrvoll, Malin Løkås og Kristina Hansen.

 • Ny ledelsesfilosofi innføres i Mo Industripark AS

  Her er noen av de ansatte ved Mo Industripark AS som gjennomgår et kurs for å lære seg hvordan de best mulig kan jobbe med forbedringsarbeid. Steinar Bech-Hanssen (f.v), Eilif Nermark, Arne Westgård, Randi Hovdahl og Jan- Vidar Grønnesby.

  Mo Industripark AS er i full gang med å innføre ledelsesfilosofien Lean. Dette er en langsiktig strategi som vil innebære en kontinuerlig forbedringsprosess i bedriften.

 • Etablering av Lean-senter på Helgeland

  Bak, f.v.: Magne Løkås, Elkem HQ, Arve Ulriksen, MIP AS, Tone Jakobsen, Kunnskapsparken Helgeland AS, Veronika Sørøy, Aker Solution Fabrication, Sandnessjøen.
Foran f.v.: Torbjørn Jørgensen, Inkubator Helgeland AS, Rakel Berg, Alcoa Mosjøen, Monica Hagen, Kunnskapsparken Helgeland AS, og Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef HelgelandsKraft AS.

  Bak etablering av Lean-senter på Helgeland står Mo Industripark AS i samarbeid med Aker Solutions, Alcoa Mosjøen, Kunnskapsparken Helgeland og Helgeland Kraft.

 • AGA: Ny luftgassfabrikk i drift

  AGA-trapp_8718

  Den nye luftgassfabrikken til AGA i Mo Industripark var i full produksjon fra 15. mai.

 • Gang- og sykkelvei

  Det er nå utført merking av gang- og sykkelvei i Verkstedløypa.

  Det er nå utført merking av gang- og sykkelvei i Verkstedløypa.

 • God produksjon ved Celsa i mai

  Ett av de større byggeprosjektene i Nord-Norge i år, er Hålogalandsbrua, like nord for Narvik. Her har Celsa Armeringsstål AS levert armeringsstål.

  Det var full produksjon i valseverket ved Celsa Armeringsstål AS i mai, også på fire av de fem «røddagene».

 • Vi rundet 1000 «liker» på Facebook

  Mo i Rana; med Havmannen i forgrunnen til byen, og industriparken i bakgrunnen.

  Facebooksiden til Mo Industripark AS har nå passert 1000 «liker»!

 • Nytt styre i Mo Industripark AS

  Det nye styret i Mo Industripark AS: 
foran f. v.: Eigil Dåbakk, styreleder Arnt Krane, Øivind Trønsdal.
Bak, f.v.: Anette Skog Lillevik, Trond Olsen, Ståle Indregård og nestleder Eivind B. Hansen.

  Generalforsamlingen i Mo Industripark AS valgte mandag 16. juni Arnt Krane som ny styreleder.

 • Hvordan selge til det offentlige – Og unngå handelslekkasje ut av Nordland

  Det er trolig en formidabel handelslekkasje ut av Nordland på innkjøp til det offentlige – både i forhold til statlige, fylkeskommunale og kommunale innkjøp. Det er på tide å snu en uheldig trend, sier Ivar Kristiansen i NHO Nordland.

 • Fem industriscener – og ei til

  Lunsjpause ved vannverkstunnellen, i Svabo, 1949.

  Opplev en spesiell omvisning i Mo Industripark – med forutgående foredrag til historiske bilder og film i Rana bibliotek, lørdag 14. juni!

 • Meld fra om uvettig kjøring!

  Piruetter som dette setter liv, materiell og bedriftens virksomhet i fare.

  Slik villmannskjøring setter oppdrag og arbeidsplasser i fare! Etter helga er det innmeldt alvorlige trafikkavvik i Valseløypa, mellom valseverket til Celsa Arnmeringsstål AS og fabrikhallen til Momek Fabrication AS.

 • Ny eierstruktur Mo Industripark AS

  Mo Industripark, sett fra vest-nordvest

  De tre selskapene er Helgeland Invest AS, Rana Gruber AS og Øijord & Aanes AS har gjort gjeldende sin forkjøpsretten og har økt sin eierandel i Mo Industripark AS.

 • Bilalliansen: Vi har fått ei kremtomt!

  Fire aktører i samstemmig snorklipping for Bilalliansens nybygg, ledet av Per Gunnar Hjorthen. 
Med Bernt Jessen fra Opel Norge, Jan Kåre Holmedal fra Subaru Norge, Rune Gjerstad fra Mitsubishi Norge, og Asgeir Krutå fra Bilalliansen AS.

  Ny bedrift i Mo Industripark: Bilalliansen AS. Første uke i nye lokaler har mer enn innfridd forventningene.

 • Sprengningsvarsling i industriparken

  MIP 4136

  I tida framover gjennomføres det flere mindre og begrensede sprengninger i Mo Industripark. Disse varsles med alarm.

 • Jan I. Gabor er ansatt som markedssjef i Mo Industripark AS

  Markedssjef Jan I. Gabor, Mo Industripark AS

  Jan I. Gabor er ansatt som ny markedssjef / Vice President Marketing i Mo Industripark AS (MIP AS). Han vil begynne 1. mai 2014, først i en overgangsperiode frem til 31. oktober på deltid som utleid fra Rana Utviklingsselskap AS. Etter dette vil Gabor jobbe fulltid for MIP AS.

 • De første 4370 rørene til Mo

  Lossing av rørene fra Wilson-båtene ved RIT.

  Fredag 28. mars mottok Wasco Coatings Norway AS den første forsendelsen av rør. Hele forsendelsen ble losset i løpet av vel ei ukes tid og lagt ut på lagerområdet ved Rana Industriterminal.

 • Produksjonsstart ved Wasco over påske

  Rørene får et armeringsnett rundt seg før de belegges med betong. Maskinene som produserer dette er innkjørt og operatørene er godt i gang med drilling av prosedyrer.

  - Vi er i sluttfasen for å klargjøre til produksjonsstart, og vi retter oss inn på oppstart etter påske.
  Dette sier forretningsutvikler Vivian Lorentzen ved Wasco Coatings Norway AS.

 • RIT: Et produksjonsområde

  Rana Industriterminal er et produksjonsområde, på linje med innendørsområder, og der prosessene er bedriftsinterne. Det kreves særskilt avtale for å ferdes her av alle utenforstående.

  Rana Industriterminal er et produksjonsområde, på linje med innendørsområder, og der prosessene er bedriftsinterne. Her som ellers i industriparken vet ikke folk som kommer utenfra hvilke situasjoner som representerer fare. Derfor kreves det her som ellers konkret avtale med bedriften for å oppholde seg i produksjonsområdet.

 • SINTEF til Mo : Kompetansemeglerne er på plass

  - Hovedjobben vår er at vi skal bidra til at bedriftene ser muligheter til egne prosjekter innenfor forskning 
og utvikling (FoU) som de ikke ser i dag.
Vi er tettere på FoU-miljøene og kan derfor videreføre dette til næringslivet, sier Monica Paulsen og 
Monica Hagen, kompetansemeglere og ansatt i Kunnskapsparken Helgeland AS.

  - Vi skal bidra til å senke terskelen for bedrifter til å starte forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU). Vår jobb som kompetansemeglere er å være en døråpner begge veier – fra bedrifter til FoU-miljøer og omvendt, forteller de to kompetansemeglerne, Monica Paulsen og Monica Hagen ved Kunnskapsparken Helgeland AS.

 • Tre ministre på ni dager

  - Vi tar sikte på å overoppfylle Nasjonal Transportplan, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Fra venstre: varaordfører Allan Johansen, ordfører Kai Henriksen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og statssekretær Bård Hoksrud.

  Mo i Rana hadde tre ministerbesøk på kort tid i mars. For to av de tre var det naturlig med et besøk til virksomheter i Mo Industripark.

 • Ettertraktet MBA i teknologiledelse

  - MBA i teknologiledelse var et svært populært studietilbud, med søkere fra hele landet, da det startet opp i fjor. 
Nå starter det opp et nytt kull fra høsten, forteller Bjørn Audun Risøy og 
Monica Hagen fra Kunnskapsparken Helgeland AS.

  Fra høsten 2014 tilbyr derfor Universitetet i Nordland (UiN) igjen muligheten til å starte på en MBA i teknologiledelse ved Campus Helgeland. Søknadsfrist er 15. mai!