Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes på e-post: ivar.hartviksen@mip.no, eller på telefon 75 13 16 86.

Utgivelsesplan Gule Sider 2015

1                   20. januar

2                   ca. 12. mars

3                   ca. 22. april

4                   ca. 25. juni

5                   ca. 22. september

6                   ca. 11. november

7                   ca. 16. desember
 • Vil øke konkurransekraft og effektivitet

  Et samlet instruktørkorps i LEAN Senter Helgeland AS.
Fra venstre: Hanne Falch Kristoffersen, Sandnessjøen, Torbjørn Jørgensen, Mosjøen, Morten Vik, Mosjøen, Odd Luktvasslimo, Mosjøen, Magne Løkås, Mosjøen, Tove Forfang, Mosjøen, Ole Kristian Jenssen, Mosjøen, og Asle Hjartøy, Mo i Rana.

  - Med etableringen av LEAN Senter Helgeland AS skal vi bidra til sterkere satsing for å øke konkurransekraft og effektivitet i næringsliv og offentlig virksomhet på Helgeland og i resten av Nord-Norge.

 • La eiendomsskatt bli valgkamptema

  Fra knuseranlegget inne i gruva.Rana Gruber AS. 
Bedriften er en av flere som i dag rammes av uforutsigbar fortolkning av regelverket for kommunal eiendomsskatt.

  NHO Nordland er godt fornøyd med at regjeringen har lagt frem et høringsnotat med forslag til endringer i reglene om eiendomsskatt på industrianlegg.

 • Vi bygger framtidas omdømme i dag – del 2

  Kontinuerlig feiing i Mo Industriparken er ett av flere tiltak for reduksjon av støv.

  Del 2 av kronikken handler om miljøvennlige ringvirkninger av investeringer i Mo Industripark, ungdom og ”Det grønne skiftet”, samt hvordan tiltak industrien gjør i Mo i Rana har betydning og utfordringer både lokalt og globalt.

 • Mo Industripark AS satser på kommunikasjon

  - Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

  Mo Industripark AS (MIP as) har kjøpt seg inn på eiersiden i byrået Nordnorsk Kommunikasjon.
  – Vi ønsker å være med på å bygge opp et sterkt kompetansemiljø innen strategisk kommunikasjon på Helgeland, sier adm. dir. Arve Ulriksen i MIP as.

 • Vi bygger framtidas omdømme i dag

  The power-using industry in Nordland exported 12 billion in 2013. It is a very important industry for wealth creation and employment in Nordland.

  Rana-industrien har startet «Det grønne skiftet», og nå skal satsingen forsterkes betydelig framover. Kronikk av Arve Ulriksen, del 1 av 2.

 • Voldsom vekst på få år

  Rana besøkte Luleå høsten 2013 og onsdag var de her. De fikk blant annet med seg en omvisning på Nasjonalbiblioteket. Maiken Bjørkan (f.v), Thoralf Lian, Anna Degerman, tillväxtchef Luleå kommun, Håkan Wiklund, tillväxtstrateg, Luleå kommun, Maritha Meethz, kommunfullmäktiges ordförande, Matz Engman, VD Luleå Näringsliv AB, Jan Gabor, Anita Sollie, Jonny Edvardsen, Henrik Johansen og Svein Arne Brygfjeld. Foto: Jan Inge Larsen

    Under næringslivslunsjen ved auditoriet i Campus […]

 • Celsastafetten 2015 (trykk på bildene for å få de store)

  IMG_1109-red

  Celsastafetten 2015

 • Mo Industripark AS besøker industrimiljøet i Lurøy og Lurøy kommune

  - Industrien på Helgeland står for ei enorm verdiskaping, og den har store utviklingsmuligheter. Jeg ser fram til nyttige møter mellom de tunge industrimiljøene i Mo i Rana og på Lovund, og er sikker på at dagen blir både interessant, nyttig og trivelig, sier ordfører Bjørnar Skjæran i Lurøy kommune.
Bildet ble tatt i mars, da han besøkte Mo Industripark. Nå er det ledergruppa i Mo Industripark AS som besøker Lurøy.

  - Jeg er svært fornøyd med at Mo Industripark ønsker å rette fokus mot kysten, og gleder meg stort til å presentere kommunen og næringslivet vårt for Arve Ulriksen og hans lederteam, sier ordfører Bjørnar Skjæran.

 • Mo Industripark AS vurderer å inngå rammeavtale med et reklamebyrå

  Mo Industripark. 270502-xs

  Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskap […]

 • Et industrielt veiskille

  Arve-Kai_0975_xs

  Av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS. Dette […]

 • Viktig energiforskning for industri og miljø

  Mo Industripark

   – Selv om mange er tydelige på at energien skal […]

 • Polarled – en suksess for Wasco

  “The very positive reception we received from the industrial environments in Mo i Rana resulted in us concluding a contract of intent for establishment here. This gave us the opportunity to submit a good tender for the Polarled project,” says Colin Mather. 
The picture shows application of reinforcement at the production plant.

  - Vi ble ferdig med hoveddelen av ordren omtrent på det tidspunktet som var planlagt, og tilbakemeldingene fra Statoil er positive.

  Alt er perfekt, og det ser ut for å ha vært et suksessrikt prosjekt, sier Collin Mather, commercial manager ved Wasco Energy, og kontaktperson for Statoil for Polarledprosjektet.

 • Svært hektisk sommer ved RIT

  Wasco_8980_xs

  Fra midten av juni er det planlagt at den hektiske perioden med å skipe ut rør og sugeankre fra Rana Industriterminal starter. Supplybåtene med rør starter utskipingen først.

 • Ny dypvannskai utredes ved RIT

  This picture shows what a new deepwater quay would look like, along with its location. The area selected provides an opportunity for large back zones. There is a direct link with the industrial park via the heavy haulage route. The site is close to both the E6 and NSB.

  - Hvis vi skal ha mulighet for vekst og utvikling er dypvannskai for større båter en betingelse. Den må være på plass og tilgjengelig når beslutninger om ny virksomhet skal tas, sier Rolf H. Jenssen, prosjektleder i Mo Industripark AS.

 • Detaljplanlegging av Dunderlandsbanen

  Togsett_0704_B_xs

  Det er nå snart to år siden arbeidet startet for å få aksept for opprusting av Dunderlandsbanen, – jernbanen fra jernmalmgruvene til Rana Gruber AS i Dunderlandsdalen og ned til oppredningsverket i Vika. Neste skritt nå er detaljplanlegging av denne oppgraderingen.

 • Viktig med miljøkrav ved offentlige innkjøp

  Celsa_3822_xs

  Med «grønn industri» som politisk ambisjon i Norge er spørsmålet om bærekraftig og miljøriktig produksjonskapasitet i Norge skal være avgjørende for innkjøpsvalg ved bygg og anlegg, eller om det fortsatt kun skal legges vekt på lavest mulig pris.
  Nordland fylkesting fattet i april en enstemmig uttalelse om at miljøkvaliteter legges inn som betingelser og tillegges stor vekt ved kjøp av alle tjenester og varer.

 • Kriterier for støtte fra Enova

  Celsa Armeringsstål AS is one of several companies receiving support from Enova.

  Enova er et statsforetak som eies av olje- og energidepartementet. Gjennom programmet «Støtte til energitiltak i industrien» bidrar Enova til fornybar og effektiv energibruk i norsk industri.

 • Nytt, stort energi-effektiviseringsprosjekt

  Glencore_0787-xs

  -Den nye ovnen vil være topp moderne med ny teknologi og trafo. Den vil bruke 25-30 GWh mindre energi i året sammenlignet med den gamle ovnen og slippe ut mindre støv, sier Bjørn Ugedal, adm. dir. i Glencore Manganese Norway AS.

 • Ny nettariff kostbar for Celsa

  IMG_3003-1-xs

  Fra årsskiftet ble Statnetts nye prismodell for nettariff innført.
  For Celsa Armeringsstål AS er den årlige merkostnaden på 16 mill. kroner.

 • Arve Ulriksen ble årets Rana-ambassadør

  - Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

  Administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark AS ble kåret til årets Rana-ambassadør under Galleria 2015, arrangert av Ranaregionens næringsforening.

 • MIP Cluster fokuserer på fagmiljøene

  MIP Cluster - representation ONS i 2014

  MIP Cluster jobber nå med å få mer fokus på fagmiljøene i Mo Industripark, da hovedsakelig innenfor leverandørindustrien.

 • Utfører til tider det vi mente var umulig

  Kjell-med-kollegaer_0724-xs

  - Tiltakene vi har satt i verk har fungert over all forventning, og produksjonen går for tida helt glimrende, forteller adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

 • Elbiler inntar Mo Industripark

  _MG_0680-xs

  Elbilen har blitt et naturlig valg for flere miljøbevisste bedrifter i Mo Industripark.

 • Besøk til Herøya

  Fra venstre: Jim Rune Fjelldal, Jan Erling Evensen, Odd Husnes, og Øyvind Nyhus.

  - Intensjonen med besøket var å se og lære hvordan Herøya Nett er organisert, hvilke arbeidsoppgaver de ivaretar, og spesielt hvordan de praktiserer driftsleder- og DLE-funksjonen, sier avdelingsleder Odd Husnes i MIP Kraftnett, Mo Industripark AS.

 • Glad for politisk støtte

  - Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

  - Vi er godt fornøyd med at Nordland Arbeiderparti tar dette initiativet og at de tar et så tydelig standpunkt i saken om bygging av nye utenlandskabler for økt krafteksport, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

 • Energieffektivisering i MIP

  Mo Industripark

  Mo Industripark AS var invitert til å holde en innledning om «Det grønne skiftet» en konferanse om energieffektivisering i industrien, arrangert av Norsk-Tysk Handelskammer.

 • Arctic Energy Camp

  ArcticEC

  Fra 22. til 24. juni arrangerer Kunnskapsparken Helgeland sommerskole for elever som skal starte i 9. og 10. trinn.

 • Industrimelding kommer

  Adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

  Næringskomiteen på Stortinget har nylig enstemmig anbefalt at det utarbeides en stortingsmelding om norsk industris rammevilkår. Det påpekes i innstillingen at det trengs tiltak for å sikre norske bedrifters konkurransekraft.

 • Nytt styre i Mo Industripark AS

  Christin Kristoffersen, lokalstyreleder på Svalbard, er ny i styret til Mo Industripark AS.

  Ved generalforsamlingen i Mo Industripark AS ble Christin Kristoffersen valg inn som ny styrerepresentant.

 • Alf A. Øverli overtar i RIT AS

  Styreleder Arve Ulriksen ønsker Alf A. Øverli velkommen som ny daglig leder i Rana Industriterminal AS.

  Styret i Rana Industriterminal AS (RIT AS) har ansatt Alf A. Øverli som ny daglig leder i selskapet. Øverli vil tiltre stillingen innen 1. september 2015.

 • NAV-direktøren positiv til Celsas arbeid

  Nav-direktør Kjersti Monland besøkte onsdag 13.mai Celsa Armeringsstål AS.

  Nav-direktør Kjersti Monland besøkte onsdag 13.mai Celsa Armeringsstål AS sammen med representanter fra NAV Nordland og NAV Rana.

 • Prosjektleder/Ingeniør og driftsingeniør søkes til vår avdeling, Kraftnett

  _MG_0379

      Kraftnett er en av fem driftsavdelinger i […]

 • Inviterer bedrifter og idrettslag til stafett

  Rolf-Arne Hanssen (t.v) og Eirik Bjørkmo er klare til Celsastafetten, 30. mai.

  Bedriftsidrettslagene ved Celsa Armeringsstål AS og Helgeland Sparebank AS inviterer til stafett i Klokkerhagen. De utfordrer andre bedrifter til å prøve å slå de på målstreken!

 • 60 år med stålsmelting

  Chargering av elektrostålovnen i april 1955.

  Søndag 19. april var det 60 år siden første tapping av stål ved A/S Norsk Jernverk.
  Dette skjedde etter at en av de to elektrostålovnene var satt i drift og tappet.

 • Utfordrende nytt år

  Forsiden av Gule Sider nr. 2, 2015

  Ny utgave av Gule Sider ble publisert like før påske.

 • Fremtiden er grønn!

  - Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

  Ingen virksomhet, verken gammel eller ny, kommer utenom å måtte tenke på miljøet. Mo Industripark AS ønsker å ta ansvar, og vi jobber målbevisst med å legge til rette for mer samarbeid og involvering fra forskerhold i vår satsing. En miljøvennlig og energieffektiv industripark vil virke attraktiv for ny fremtidsrettet industri.

 • Eva Monica Hestvik inn i styret i Helgeland Sparebank

  evamonica

  Helgeland Sparebank har fått nytt styre, hvor et av sty […]

 • Drømmeløftet

  Glimrende innsats fra dyktig panel og innleder under drømmeløftet i Bodø i dag. Jim-Roger Nordly fra Europharma (t.v), Arve Ulriksen fra Mo Industripark AS/ Nho-Nordland i Bodø, Karsten Nestvold fra Innovasjon Norge Nordland, Kriss Rokkan Iversen fra SALTog Ann-Kristin Rønning Nilsen fra Visit Bodø.

  Innovasjon Norge ønsker et drømmeløft for norsk innovasjon, et løft som setter landet bedre i stand til å møte fremtiden.

 • Ledig stilling: Utrykningsvakt og instruktør ved Brann- og redningstjenesten

  ChristianSvanheim_3330_xs

  Vi har ledig stilling som Utrykningsvakt og instruktør ved Brann- og redningstjenesten ved MIP Sikkerhetssenter, Mo Industripark AS.

 • Nyttårsenqete 2015

  Mo i Rana and Rana Industriterminal, the industrial port.

  Flere nyvinninger preget virksomheten i Ranaindustrien i 2014. Smelteverkene har klart seg bra gjennom et vanskelig år, mens utfordringen er store for både Rana Gruber AS og for deler av verkstedsindustrien. Usikkerheten er stor for flere bedrifter i 2015.

 • Storordre til Grotnes Steel AS

  - Denne ordren er svært positiv for virksomheten i bedriften. Vi har dekt en fjerdedel av årsomsetningen med dette oppdraget, og det ligger an til at vi får flere leveranser i fortsettelsen, sier dagelig leder Knut Hatlen ved Grotnes Steel AS.

  I februar signerte Grotnes Steel AS en storordre for levering av «clamp connectors» for om lag 14 mill. kroner. Dette tilsvarer en fjerdedels årsomsetning.

 • Rekordaktivitet ved RIT

  Natt til tirsdag 25. februar startet lasting av de i denne omgang siste av de ferdig coatede rørene for Wasco Coatings Norway AS som skal for forhåndslagres på Averøya ved Kristiansund.

  - I slutten av 2014 ble det håndtert dobbelt så mye last over kai ved Rana Industriterminal (RIT) som normalt. I uke 48 var det rekordstor aktivitet, med over 80 tusen tonn, som er rekord for en uke på RIT.