Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes på e-post: ivar.hartviksen@mip.no, eller på telefon 75 13 16 86.

Utgivelsesplan Gule Sider 2015

1                   20. januar

2                   ca. 12. mars

3                   ca. 22. april

4                   ca. 25. juni

5                   ca. 30. september

6                   ca. 11. november

7                   ca. 16. desember
 • Ivar Kristiansen etablerer lobbykontor

  Ivar Kristiansen, fra NHO Nordlands valgmøte i Mo i Rana i september 2015.

  Styreleder i NHO Nordland og adm.dir. i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, sier i en kommentar at han

 • Statsbudsjettet for 2016 – god nyhet om finansiering av nye lufthavner

  Henrik Johansen orienterer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og daværende statssekretær Bård Håksrud om planene for Polarsirkelen lufthavn i mars 2014.

  - Regjeringen følger opp NTP og Avinormeldingen og vil vurdere hvordan staten kan tilføre Avinor midler til å gjennomføre investeringer i nye lufthavner.

 • Dunderlandsbanen i Statsbudsjettet

  - Disse produktene leverer vi ut i verden hvor det brukes av våre kunder i stålkonstruksjoner, i skip, i biler, i jernbaneskinner, i maling, på kredittkort og til rensing av drikkevann og avløpsvann i nær sagt alle land i Europa.

  Dunderlandsbanen er med i regjeringens framlegg til Statsbudsjett, under kapittel «Nordområdene» i Samferdselsdepartementets budsjettforslag.

 • Rana kommune etterlever ikke dommen i lagmannsretten

  Rana Gruber AS utvinner jernmalm og er en av de største gruvene i landet.

  - Rana Gruber AS ser dessverre ut til å havne i en ny rettstvist med Rana Kommune vedrørende tilbakebetaling av tidligere innbetalt eiendomsskatt.
  Dette skriver bedriften i en pressemelding fredag 2. oktober.

 • Møreforskning: Ny rapport bekrefter trafikkgrunnlaget for stor flyplass ved Mo i Rana

  Daglig leder Odd Strøm ved Nova Sea AS og adm. dir. Arve Ulriksen ved Mo Industripark AS.

  En ny trafikkanalyse fra Møreforskning viser at det vil være grunnlag minimum tre daglige, direkte avganger med store jetfly mellom Polarsirkelen lufthavn Hauan og Oslo lufthavn Gardermoen (OSL).

 • En aktiv næringspolitikk

  Fylkesrådsleder Tomas Norvoll, Nordland fylke

  Årets industrikonferanse er enda mer aktuell enn fjorårets. Det skyldes at økonomien i Norge og i verden endrer seg.

 • Forventninger til energimeldingen

  LOs distriktssekretær i Nordland, Rita Lekang

  En helhetlig energipolitikk må legge til rette for at denne energien skal etableres i regionene, nær der kraften produseres. Dette er ett av kravene som LOs distriktssekretær i Nordland, Rita Lekang, presenterte under Industri2015.

 • Industri og utdanning; tema for møte med KrF

  Det er stor enighet om betydningen av sterk satsing på forskning og utdanning, i møtet mellom Campus Helgeland, Mo Industripark og Kristelig folkeparti.
Fra venstre: Anders Salamonsen, Line Henriett Holten Hjemdal, Anne Sofie Urke, alle KrF, Geir-Tore Klæboe, og Arve Ulriksen.

  Hvordan samarbeider utdanningsinstitusjonene ved Campus Helgeland med næringsliv og industri?

 • NHO Nordland med fokus på industri og næringsliv

  Kathrine Næss, verksdirektør ved Alcoa, Mosjøen, og Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark, understreket begge betydningen som den kraftforedlende industrien har for verdiskaping og sysselsetting på Helgeland.

  NHO Nordland inviterte til debatt om industri- og næringslivspolitikk, der partiene som stiller til valg i Fylkestingsvalget var utfordret til å presentere sine synspunkt på hva de mener er de viktigste næringslivssakene foran fylkestingsvalget.

 • Manglende industripolitikk

  Lars Frøysa, hovedtillitsvalgt Celsa Armeringstål, Mo i Rana

  Bruk stemmeretten til å skape trygge industriarbeidsplasser! oppfordrer tillitsvalgte i Nordlandsindustrien.

 • Må bygge bro inn i framtiden

  -	Vi ønsker å få på plass tiltak raskt, og vi skal jobbe systematisk for å kunne ta vare på kompetansen vi har i fylket inn i ny industriell virksomhet, sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll.
Her sammen med ordførerkandidat Geir Waage, nestleder Trond Giske og adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, under besøket i industriparken torsdag.
Ulriksen sa det er selvfølgelig at NHO Nordland skal bidra aktivt i dette arbeidet.

  Nordland fylkeskommune tar rollen som regional drivkraft for å ivareta kompetansen inn i framtidig industri og næringsliv.

 • Hjertelig velkommen til Rana Gruber!

  - Rana Gruber er altså noe mye mer enn en gruve. Jeg liker å si at gruva er hjertet vårt og prosessverket er hjernen vår. Hvordan kommer så jernbane inn i bildet. Jo, det er hovedpulsåren vår. Stanser den stanser hele bedriften, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe.

  Hjertelig velkommen til Rana Gruber. Det er ikke hver dag vi i denne bedriften kan stå som vertskap for et så prominent selskap.

 • Velkomsttale til statsminister Erna Solberg

  I Rana besitter vi for øvrig en omstillingskompetanse som store deler av oljeindustrien burde ha god bruk for. Vi er derfor ikke smittet som mange andre bedrifter lengre sør med altfor høye kostnader som ikke er bærekraftig.

  Velkommen til gullkysten Nordland, Helgeland og Rana. Velkommen til en region som klør etter å få ta et større nasjonalt ansvar for sysselsetting og verdiskapning.

 • Ny milepæl nådd for Dunderlandsbanen

  Statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen leverte en meget velkommen gave til Rana Gruber AS og de ansatte, med oppstarten av detaljplanleggingen. I retur fikk statsministeren rubiner og safirer, riktignok i verdiløs pulverform, mens samferdselsministeren fikk miniatyrdumper.
Fra venstre: Adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber, statsminister Erna Solberg, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og KHMS-sjef Nancy Stien Schreiner i Rana Gruber AS.

  Regjeringen gir Jernbaneverket kjøreordre for å starte detaljplanleggingen for oppgradering av Dunderlandsdalen. Dette skal være ferdig sommeren 2016, og dette skjer på Statens regning

 • Drøftet dypvannskai og fibernett

  Ved Rana Industriterminal fikk statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet en grundig orientering om arbeidet for å bygge ut ei dypvannskai i Mi i Rana. 
Fra venstre: Daglig leder Alf Andreas Øverli, Rana Industriterminal AS, statssekretær John-Ragnar Aarset, ordførerkandidat Anita Solli (Høyre), og logistikkleder Gunnar Rødsjø, Rana Industriterminal AS.

  - Det har vært et meget spennende og nyttig besøk i Mo Industripark. Jeg har fått god informasjon om den omfattende virksomheten i industriparken, samt flere spennende nye planer for videre utvikling og vekst, sa statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.

 • NHO Nordland: – Dommen må ikke ankes

  Det underjordiske gruveanlegget til Rana Gruber er topp moderne og bygget for langsiktig utvinning. Gode transportvilkår vil være svært viktig for langsiktig drift for bedrift og lokalsamfunn.

  NHO Nordland vil av flere grunner nå innstendig anbefale at dommen i Lagmannsretten IKKE ankes.

 • Partiene må si nei til anke i Rana Gruber-saken

  Ricky Hagen, Klubbleder, Rana Gruber AS

  I kommunens behandling av dommen fra lagmannsretten om eiendomsskatten til Rana Gruber forventer Fellesforbundet at de politiske partiene i Rana har en klar holdning til at denne dommen ikke skal ankes til høyere rettsinstans.

 • Industri og samferdsel for Jardar Jensen

  Fra venstre: Statssekretær Jardar Jensen, ordførerkandidat Anita Sollie, og adm. dir. Arve Ulriksen.

  Statssekretær i Kommunaldepartementet Jardar Jensen (H) besøkte Mo Industripark, sammen med ordførerkandidat Anita Solli fra Rana Høyre, fredag 21. august.

 • Norge trenger fibernett med industriell kapasitet

  -	Et nyttig besøk som ga oss flere viktige innspill fra industrien i Rana, sa Per Sandberg.
Fra venstre: Jan-Erik Svensson, Arctic Circle Data Center AS / Inkubator Helgeland AS, Allan Johansen, Rana FrP, Per Sandberg, nestleder FrP, Thoralf Lian, Inkubator Helgeland AS, Arve Ulriksen, Mo Industripark AS, og politisk rådgiver Victoria Reynolds, FrP.

  Et nyttig besøk som ga oss flere viktige innspill fra industrien i Rana, sa nestleder i FrP, Per Sandberg, som fredag besøkte Mo Industripark sammen med sin politiske rådgiver Victoria Reynolds og varaordfører Allan Johansen (FrP) i Rana kommune.

 • Vil vise fram Ranaindustrien

  Heidi Nordby Lunde (t.v.) fikk en kort omvisning i Mo Industripark, blant annet til Rana Industriterminal der de fikk informasjon om aktiviteten ved Wasco Coatings Norway og rørene som nå skipes ut til Polarled. Her sammen med Anita Sollie, ordførerkandidat for Høyre i Rana.

  - For oss i Rana Høyre er det svært viktig at vi får mulighet til å vise våre sentrale tillitsvalgte aktiviteten i industrien i Rana og i Mo Industripark. Det gjør at vi bedre kan fremme industrisaker til våre tillitsvalgte i regjering og Stortinget, sier Anita Sollie.

 • Mineralnæringen fortjener et sterkt departement

  Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe besøkte Mo Industripark AS og Inkubator Helgeland AS. Fra venstre: Johan Petter Røssvoll, Willfred Nordlund, Arve Ulriksen, Jan Erik Svensson, Thoralf Lian og Ola Borten Moe.

  - Jeg har tro på at framtidig utvikling i Norge vil skje i skjæringspunktet mellom industri, kunnskap og naturressurser. Her ligger det svært mye, og jeg har ikke tro på at utvikling skjer kun på ett felt, sa Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe da han mandag 17/8 besøkte Mo Industripark.

 • Tiden for å koble petroleum opp mot landbasert industri er overmoden

  Markedssjef Jan Gabor, Mo Industripark AS

  Tidspunktet for å koble petroleumsnæringen tettere opp mot landbasert industri er overmoden.
  Dette mener vi er spesielt aktuelt i dagens situasjon med et endret økonomisk bilde, både nasjonalt og internasjonalt. Om vi handler nå, kan vi gi ny fart på næringsutviklingen i Norge, og spesielt Nordland, da vi har unike muligheter med våre naturressurser og eksisterende prosessindustri i verdensklasse.

 • Tredje og siste utskiping av sugeankrene

  Hektiske dager ved Rana Industriterminal - 4

  Mandag 27. juli var de siste av sugeankrene lastet ombord i Scandi Acergy, ved Rana Industriterminal.

 • Celsas Hot Charging klar for oppstart

  Project team for the Hot Charging project:
From the left: Gunnar Kolskog, Norconsul, Ulf Olaussen, Celsa Armeringsstål AS, Kjell Lund, Anleggs-Service AS, Kjell Arne Føinum, Celsa Armeringsstål AS, Oscar Retuerto, Lagun Artea, Ketil Hauknes, Celsa Armeringsstål AS, Roy Marius Kristoffersen, Momek Civil AS, and Tim Bredesen, Celsa Armeringsstål AS.

  - Vi er i mål til rett tid. Mange involverte har stått på og levert godt arbeid på korte frister, sier prosjektleder Kjell Arne Føinum i Celsa Armeringsstål AS.

 • Vi skal gjøre hjemmeleksa vår

  - Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

  Nylig presenterte Urbanet en foreløpig analyse av trafikkgrunnlaget for en ny flyplass på Hauan. Fra Nord-Helgeland framkom det mange innvendinger mot denne foreløpige rapporten.

 • Rørutskiping fra RIT

  Rem Stadt is about to dock. This is an important day for Wasco Coatings Norway AS, where the employees are ready to ship the pipes.
The first pipes are on board, and all in all 160 pipes were loaded on board, before the supply ship headed out towards Aasta Hansteen and Polarled.

  Onsdag 1. juli la Rem Stadt, den første supplybåten, eller Pipe Supply Vessel (PSV), til kai ved Rana Industriterminal for å hente 160 rør. I tida framover vil det komme to slike båter i døgnet til Rana Industriterminal for utskipingen av de resterende 20.000 rørene til Polarled.

 • Gjenvinning er årets tema

  Bildet er fra den regionale finalen i 2014, ved Campus Helgeland.

  - I år handler FIRST LEGO League om hvordan vi skal løse utfordringen med søppel i framtida. Deltakerne skal utforske avfallets fascinerende verden og finne de smarteste løsningene for avfallshåndtering, sier prosjektleder Dag-Arild Berg.

 • Industri2015: Landets viktigste industrimøteplass

  - Det vil være viktig å rette sterkere fokus på Helgelands rolle i Nordområdestrategien. På mange måter har Helgeland vært passive i dette, og ikke klart å erobre sin rettmessige plass i Nordområdearbeidet, ut fra betydning både innenfor offshore og landbasert industri, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

  Norge som investeringsland, og hvordan industrien kan være en del av løsningen for utfordringene vi møter på klima- og miljøsiden, er to av mange tema på Industri2015 i Bodø i september.

 • - For å være konkurransedyktig må man samarbeide

  “Innovation processes require time and effort from business and research partners. It can be a formidable process, so it is important that the companies invest sufficient time and resources, preferably more. My research shows that successful R&D collaboration is built on the good relations between the stakeholders developed over time,” explains Marianne Steinmo at the University of Nordland, Bodø Graduate School of Business.

  - Skal vi utvikle oss som en sterk region og øke konkurransefortrinnet er det utrolig viktig at vi tenker innovasjonsutvikling. Spesielt gjennom forskning og utvikling (FoU), sier Marianne Therese Steinmo ved Senter for industriell forretningsutvikling ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland.

 • Vil øke konkurransekraft og effektivitet

  Et samlet instruktørkorps i LEAN Senter Helgeland AS.
Fra venstre: Hanne Falch Kristoffersen, Sandnessjøen, Torbjørn Jørgensen, Mosjøen, Morten Vik, Mosjøen, Odd Luktvasslimo, Mosjøen, Magne Løkås, Mosjøen, Tove Forfang, Mosjøen, Ole Kristian Jenssen, Mosjøen, og Asle Hjartøy, Mo i Rana.

  - Med etableringen av LEAN Senter Helgeland AS skal vi bidra til sterkere satsing for å øke konkurransekraft og effektivitet i næringsliv og offentlig virksomhet på Helgeland og i resten av Nord-Norge.

 • En lokal aktør

  Best-stasjonen er en av de største på hurtigmat her i byen. Trine Bjerkli Gabor (t.v) sammen med Janne Helen Kvåle.

  - Noe av det viktigste med å være BEST-stasjon er å bidra til å kunne tilby det beste produktet, forteller eier og daglig leder Trine Bjerkli Gabor.

 • - Det beste med jobben er at vi er mye ute og i fysisk aktivitet

  Sosialt! 
- Vi har det veldig sosialt og samholdet er supert, skryter (f.v) Stian Pruglhei Hagen, Øystein Iversen, Jenni Løkkås Ulriksen, Einar Skoglund og Tore Vassdal Evensen.

  Sommervikarene i Mo Industripark AS står hardt på for at det skal se velstelt og fint ut hele sommeren.

 • Høy aktivitet tross nedgangstider

  Grotnes Steel AS is a client of the materials testing department. Here is Dan Frede Dahl together with Per Fagermo from Grotnes Steel AS.

  Selv om det i disse dager er svakere tider i olje- og gassindustrien, opp-lever SINTEF Molab AS igjen stor pågang fra deres kunder i bransjen. SINTEF Molabs kompetanse er svært viktig for at offshoreindustrien kan være trygge på at materialene de benytter har de egenskapene de skal, slik at ulykker og uhell unngås.

 • Molab AS blir til SINTEF Molab AS

  CEO Eigil Dåbakk i SINTEF Molab AS

  Molab AS har endret navn til SINTEF Molab AS. – Vi skal fortsette å levere konkurransedyktige tjenester til norsk industri og andre kunder innen privat og offentlig virksomhet over hele landet, sier adm. dir. Eigil Dåbakk i SINTEF Molab AS.

 • Norge faller på listen over attraktive steder

  For Norge sin del var det en negativ utvikling fra tidligere.

  I følge målinger gjort av Fraser Institute er Norge mindre attraktiv for gruveindustrien enn andre nordiske land. Sverige og Finland fremstår som mer attraktive.

 • Vellykket Celsastafett

  Industrikameratene er godt fornøyde etter dagens innsats. Laget besto av (f. v.) Bjørn Harald Stien, Tom Carlsen-Loe (MIP AS), Geir Solheim (Aker Solutions AS), Jim Rune Fjelldal (MIP AS), Ronny Olsen (Mo Fjernvarme AS), Hanne Marit Henriksen (SINTEF Molab AS), Anne-Brit Vassdal Evensen (MIP AS) og Oddbjørn Fjesme (MainTech AS).

  På kort varsel gikk flere ansatte i Mo Industripark sammen og dannet mixlaget Industrikameratene. Det gikk slettes ikke verst.

 • Service hele dagen

  Service hele dagen fra Hemnes Bil AS. Fra venstre: Selgerne Roger Jørgensen, Rune Lyngved og Morten Urvik viser frem en av de mest populære varebilene.

  Gule Sider presenterer sine annonsører:
  – I løpet av en måned har vi 350 biler i omløp på verkstedet her, forteller daglig leder ved Hemnes Bil AS, Judy Pedersen.

 • Nytt Momek-styre

  MomekGroup-logo_xs

  Gro Kielland ble valgt til ny styreleder i Momek Group AS på generalforsamlingen i selskapet i juni.

 • Momek-selskap på flyttefot

  Momeks administrasjonsbygg, det tidligere PreStål-bygget.

  Flere av Momek-selskapene flytter til nye lokaler i sommer.

 • MIP-besøk til Lurøy

  Ledelsen i Mo Industripark AS besøkte Lurøy og industrimiljøet på Lovund. Her foran anlegget til Nova Sea AS.

  Hele ledergruppen i Mo Industripark AS besøkte Lurøy i juni.

 • Vellykket samråd med Jonas Gahr Støre

  Det ble tid til bedriftsbesøk ved Celsa Armeringsstål AS, og det nye Hot Charging-anlegget som skal gjenvinne 30 GWh årlig.
Fra venstre: Arve Ulriksen, Mo Industripark AS, Rita Lekang, LO, Jonas Gahr Støre, 
Arbeiderpartiet, Geir Waage og Linda Eide, begge Rana Arbeiderparti.

  Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, besøkte Mo Industripark 25. juni for samråd med industri og fagbevegelse i Rana.

 • Østbø Rana med nytt behandlingsanlegg

  Nytt behandlingsanlegg for restavfall til Østbø Rana AS er snart ferdig.

  Det nye behandlingsanlegget for restavfall til Østbø Rana AS er så godt som ferdig for innflytting.