Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes til Trine Fredriksen på e-post trine.fredriksen@mip.no eller på mobil 91 39 91 44.

Utgivelsesplan Gule Sider 2016

1                   17. februar

2                   20. april

3                   ca. 29. juni

4                   ca. 14. september

5                   ca. 02. november

6                   ca. 14. desember

 • Skal forbedre og utvikle på hjemmebane

  Benjamin Aspdal ser frem til å ta fatt på nye oppgaver hos MainTech i hjembyen Mo i Rana.

    Maintech henter hjem ny kompetanse til sitt kontor i Mo industripark og tilbyr en svært variert arbeidsdag med spennende oppgaver. Benjamin Aspdal (30) er for øyeblikket tilknyttet hovedkontoret i Trondheim, men flytter hjem til Mo i Rana i løpet av februar. – Jeg har jobbet med prosjektstyring de siste årene og har opparbeidet meg […]

 • Flytter nærmere kunden

  Administrerende direktør Pål Einar Olsen, og prosjektingeniør Bjørn Tore Hansen ved INVIS tilbyr 3D ingeniørtjenester.

    Industrivisualisering AS (INVIS) har hovedkontor i Glomfjord, men anser industrimarkedet på Helgeland som så viktig at de nå etablerer egen base i Mo industripark. INVIS er en totalleverandør av 3D ingeniørtjenester. – Dette betyr at vi ved hjelp av høyteknologisk utstyr kan redusere industriens kostnader. Vi har utviklet tids- og kostnadseffektive metoder for bruk […]

 • Det grønne skiftet – politisk floskel eller industrielle muligheter?

  De sterke naturressursbaserte næringene i nord har gode forutsetninger for å bli vinnere i fremtidens grønne industri. De leverer produkter en hel verden er avhengig av. Det grønne skiftet skaper muligheter for industriell vekst i nord sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

    Kronikk av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS:   Ingen bør være i tvil om hva som er mitt svar på dette spørsmålet. Behovet for økonomisk og miljømessig omstilling i næringslivet gir oss store muligheter for utvikling og vekst i Nord-Norge. I 2015 ble det grønne skiftet kåret til årets nyord, mens […]

 • Selvstendig, kompetent og dyktig

  Lærling i prosess og kjemi ved Celsa, Kristine Kvannli, er den fremtidige, kompetente fagarbeideren.

    Kristine Kvannli (18) visste knapt at det fantes et smelteverk i Mo i Rana. Nå er det ingen andre steder hun heller vil være. – Målet er å ta fagbrev i kjemi og prosess, og fortsette i jobben på Celsa. Jeg vet at det er dette jeg vil og ønsker mer enn noe annet, […]

 • Tar støvutfordringen på alvor

  Anleggs-Service var først i landet til å investere i en feiebil med siste teknologi, som fjerner støv også på vinteren, sier daglig leder Kjell Lund.

    Moderne feiebiler med siste teknologi, i kombinasjon med et godt samarbeid mellom industri og kommune gjør at andre byer ser til Mo i Rana når de skal håndtere utfordringer knyttet til støv og utslipp. Det gode samarbeidet mellom industrien i Rana og kommunen viser at støvproblematikk er en utfordring som tas på alvor. Feiemesterne […]

 • Nye investeringer sikrer miljøvennlig varme

  Mo Fjernvarme er blant landets største leverandører av fjernvarme generert på industriell overskuddsvarme. Nå har bedriften investert 22 millioner i ny elkjel.

    Mo Fjernvarme har investert 22 millioner kroner i ny elkjel som tas i bruk i februar. Det gir større fornybarandel i fjernvarmeproduksjonen og økt leveransesikkerhet. Mo Fjernvarme er blant landets største leverandører av fjernvarme generert på industriell overskuddsvarme med en gjenvinningsgrad på normalt over 99 prosent. Varmen som gjenvinnes hentes fra energiintensiv industri i […]

 • Mo Industripark om sirkulær økonomi på Enovakonferansen

  Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS, var invitert for å innlede om sirkulær økonomi på åpningsdagen under tittelen «Den enes avfall, den andres ressurs».

    Denne uken er nærmere 800 deltakere samlet i Trondheim til den årlige Enovakonferansen. I løpet av de siste årene har konferansen etablert seg som en av Norges aller viktigste energi- og klimakonferanser. Konferansen er også en viktig møteplass for industrien, og i år er temaet «Den nye økonomien». Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo […]

 • Mange jobbmuligheter i industrien

  Målet for bedriftene som deltok var å presentere de mange karrieremulighetene som finnes i industriparken, og gjøre det attraktivt å velge industrien som en utdanningsvei.

    Mo Industripark og bedriftene var godt representerte under årets karrieredag i Ranahallen. Nesten 2.000 elever og studenter fant veien innom ulike stands proppfulle av markedsmateriell, konkurranser med flotte premier og informasjonsbrosjyrer. Karrieredagen er et tiltak i regi av Kunnskapsparken Helgeland for å bidra til økt rekruttering til utdanningsinstitusjonene på Nord-Helgeland, og å sikre høyere […]

 • Samarbeid om stamnetterminal

  Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS samarbeider om å få til en stamnetterminal som i tillegg til dypvannskai skal inneholde godsterminal for jernbane og veitilknytning, altså en intermodal terminal.

  Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS går sammen om et stort løft i infrastruktur for godstransport på sjø. Detaljert informasjon om utforming av terminalen fås på informasjonsmøtet om planprogrammet på Fyrhuset i Langneset, Mo i Rana, tirsdag 31. januar kl. 18.00.   Mo i Rana havn er en av landets største målt […]

 • Instagramkonkurranse Karrieredagen

  fb_instagramkonkurranse_karriere

  #moindustripark                   #ungiindustrien I forbindelse med Karrieredagen 2017 arrangerer Mo Industripark AS en fotokonkurranse på Instagram. Konkurransen er åpen for alle elever og studenter. Vi ønsker å se hva du forbinder med karrieremuligheter i industrien, industribyen Mo i Rana og hva som er bra med å jobbe […]

 • Besøk av toppledelsen ved UiT

  Norges arktiske universitet – UiT – har vært på besøk i industriparken. Målet var å bli kjent med hverandres satsingsområder, og se på områder hvor det kan være naturlig å samarbeide. På bildet fra venstre adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, dekan Morten Hald ved Fakultet for Naturvitenskap og teknologi, viserektor Sveinung Eikeland, driftsdirektør Stein-Tore Bogen i Rana Gruber og kvalitetssjef Vegard Strand i Celsa Armeringsstål.

    Mo Industripark har hatt besøk av toppledelsen ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) . I møtet ble mulige samarbeidsområder diskutert. Hvilke kunnskapsområder som er viktige for industribedriftene ble belyst, og også hva som gir universitetet mulighet til å videreutvikle egen kompetanse.    UiT stilte tungt, med viserektor, dekan, forskningsleder og alle seks instituttlederne ved Fakultet […]

 • Fra skrap til sink

  Vi møter stadig nye utfordringer for avfall, og vi befinner oss i tillegg i en bransje som er i voldsom utvikling, sier FOU-leder i Miljøteknikk Terrateam, Reidun Sundvor.

    Mange husker Mo i Rana som «den røde byen», mest på grunn av utslippet av rødstøvet fra Stålverket fra 1961 til midt på 1970-tallet. Takket være stadig bedre renseteknologi er dette mer enn 40 år gammel historie. Rødstøvet finnes imidlertid fortsatt, men nå samles det opp i renseanlegget og selges videre for gjenvinning.   – Før […]

 • Videregående skole inn i grønt industriskifte

  Fylkesrådsleder Tomas Norvoll på Nordlandskonferansen 2017

    Fylkesrådet satser på gjenvinning og sirkulær økonomi, og støtter etableringen av et nasjonalt toppindustrisenter tilknyttet Mo industripark. I tillegg skal videregående skole koples på laget.   – Sirkulærøkonomien må få en tydeligere rolle innenfor den kraftforedlende industrien, argumenterer fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). EU-kommisjonen presenterte i 2015 et veikart for en sirkulær økonomi i Europa. […]

 • En dråpe i havet

  Det er 200 høydemeter forskjell mellom Andfiskvatnet og industriparken, og vannet ledes via en tunnel gjennom Mofjellet til industriparken. På ferden til industriparken går det gjennom Svabo Kraftverk, som har vært en del av energigjenvinningen i Mo Industripark siden 1995.

    Industriparkens to vannkraftverk produserer til sammen omlag 25 GWh strøm årlig, som er nok til å forsyne hele 1250 eneboliger med strøm. Det er imidlertid bare en dråpe i havet sammenlignet med den årlige distribusjonen av svimlende 1800 GWh strøm i Mo Industripark. Dette er nok til å dekke strømbehovet hos samtlige 110 bedrifter […]

 • Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning – Rana industri- og intermodale terminal

  Informasjonsmøte om planarbeidet i Fyrhuset Langneset 31. januar kl. 1800.

    Vi informerer om at det i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Rana Industri- og Intermodale terminal. Forslag til planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Mo industripark AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent. Planen skal legge […]

 • Det grønne skiftet krever våre mineraler

  Norsk mineralnæring er fremst i verden både på miljømessig fotavtrykk og helse-, miljø og sikkerhet. Vi benytter fornybar energi i produksjonen til forskjell fra de fleste land i verden. Mangfold av ressurser og tilgang på fornybar energi er norsk mineralindustris viktigste naturgitte fortrinn.

    Kronikk Målfrid Baik, Regiondirektør NHO Finnmark/Troms/Svalbard Ole H Hjartøy, Regiondirektør NHO Nordland   Økt mineralutvinning er nødvendig for klima og bra for verdiskaping. Nord-Norge sitter på store mineralressurser, og skal vi nå klimamålene og samtidig skape arbeidsplasser i landsdelen, bør vi øke utvinningen betydelig. Det kan virke paradoksalt – men overgangen til en grønnere […]

 • Gryende optimisme etter et skjebneår

  I første halvår har vi hatt god produksjon. Prisene har vært lave, men vi klarte allikevel å få driftsoverskudd. De siste månedene har prisene imidlertid gått kraftig opp og det er bra, forteller administrerende direktør i Rana Gruber Kjell Sletsjøe.

    I februar uttalte administrerende direktør i Rana Gruber, Kjell Sletsjøe, at 2016 ville, på bakgrunn av milliontap etter valutasikring og lave malmpriser, ville bli et skjebneår for bedriften. Nå går han derimot inn i 2017 med begge beina på trygg grunn. – I første halvår har vi hatt god produksjon. Prisene har vært lave, […]

 • Utvider markedet med høykarbon

  Vi har brukt mye ressurser på å utvikle kompetansen. I juni besøkte vi et annet Celsaverk i Spania hvor de produserer høykarbon, slik at vi kunne lære hvordan de gjør det både i forhold til produksjon, oppfølging og testing, sier Mona Bolin, prosessansvarlig ved valseerket. Her sammen med kvalitetssjef Vegard Strand, prosjektleder Kom Ronny Trøite og teknisk sjef Jørn Kato Reinholdsen.

    Celsa Armeringsstål har investert millioner og satser på nye produkter til det nordiske markedet. Valseverket lager ulike produkter relatert til armering og har lenge produsert valsetråd for bruk i armeringsnett. – Vi begynte å se på muligheten for å produsere høykarbon-valsetråd for cirka ett år siden. Den har et høyere karboninnhold som gir en […]

 • Hva er nord?

  En postkortversjon av vår landsdel, som vi som bor her ikke kjenner oss igjen i, har alt for lenge fått lov å prege diskusjonen om næringsutvikling i Nord-Norge. Ikke minst når det gjelder olje- og gassvirksomhet, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

    Kronikk av adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS   Se oftere mot nord sa Rolf Jacobsen. Men hva er nord? Ett misforstått nostalgisk bilde av vår landsdel, som vi som bor her ikke kjenner oss igjen i, har alt for lenge fått lov å prege diskusjonen om næringsutvikling i Nord-Norge. Ikke minst […]

 • Glencore øker produksjonen med 12 prosent

  En representant for fremtidens industri, prosesslærling Krister Skråmo Pedersen i Glencore Manganese Norway, er klar til å trykke på knappen.

    28. november ble den nye Ovn 1 startet ved Glencore Manganese Norway AS. Nå går både bedriften og ansatte en grønnere fremtid i møte. – Det er lærlingene som er fremtidens ressurser. Da er det bare rett og rimelig at prosesslærling Krister Skråmo Pedersen, får trykke på knappen, sier administrerende direktør, Bjørn Ugedal.   […]

 • Høy fagkompetanse søker læreplasser

  Automatikerlærling Daniel Larsen er en av de heldige som har fått lærlingeplass i Celsa Armeringsstål. Her sammen med faglig leder Stig Arve Johansen i Celsa (tv.) og adjunkt Øystein Fagerli ved Polarsirkelen videregående skole.

    Polarsirkelen videregående skole tilbyr faget automatisering ved studiested Kongsvegen i Mo i Rana. Det er Norsk Industri som står bak dette lovregulerte elektrofaget som har fått ny læreplan i høst, men elevene får ikke fullført utdannelsen sin fordi industribedriftene ikke tar dem inn som lærlinger. – Man skulle jo tro at det var svært […]

 • Spesiell og utradisjonell fagkompetanse

  Jobben i Imtas er interessant, det er en fantastisk arbeidsplass og jeg trives i tillegg godt på Mo sier trainée Mats Moen Eide.

    IMTAS hadde egentlig tenkt å ta inn en ren bygg- eller maskiningeniør, så jeg er veldig glad for at de allikevel valgte meg. Jeg har en litt spesiell og utradisjonell fagkompetanse. Det forteller ranværingen Mats Moen Eide (25) som i juli gikk inn i IMTAS sin trainee-stilling.   Lokal verdiskaping Moen Eide har en […]

 • Ekspanderer bedriften over landegrensa

  Daglig leder i Momek Techteam, Roger Skatland, deler gode nyheter om etablering av selskap i Gällivare.

    Vi har vunnet såpass mange store kontrakter i et viktig strategisk område i Sverige, at vi har valgt å etablere bedriften Momek Techteam AB i Gällivare, sier daglig leder, Roger Skatland. Etter at Momek Techteam kapret storkontrakt med Boliden Aitik har de til sammen tre kontrakter på svensk grenseside. – Det er en to […]

 • Naturlig del av Elkems vekststrategi

  Elkemflagget er heist ved inngangen til Mo Industripark, og markerer at Elkem Rana er på plass. Fra venstre administrerende direktør Helge Aasen og divisjonsdirektør Trond Sæterstad i Elkem, og ordfører Geir Waage i Rana.

  Med det industrimiljøet som ligger her, og vår vekststrategi, var det naturlig å gripe sjansen da den bød seg. Det sier administrerende direktør i Elkem, Helge Aasen, som har heist Elkem-flagget til topps ved inngangen til Mo industripark.   Grunnlag for effektiv drift Konkurransemyndighetene har godkjent Elkems oppkjøp av Fesil Rana Metall, samt en tredjedel […]

 • Ga honnør til regjeringen

  Statsminister Erna Solberg fikk honnør for fokus på fastlandsindustrien og samferdselssatsing på Helgeland da hun besøkte Mo Industripark. Her sammen med verkssjef Kjetil Brose i Celsa Armeringsstål.

    Ga honnør til regjeringen Mo Industripark fikk storfint besøk da statsminister Erna Solberg var på offisielt besøk i Rana på mandag. Under besøket fikk hun innspill om viktige rammebetingelser for at bedriftene i Mo Industripark skal kunne levere på eksportinntekter, nye arbeidsplasser og grønn vekst. Administrerende direktør Arve Ulriksen var glad for å kunne […]

 • Fartsgrensen settes ned fra 40 til 30km/t i verkstedløypa og valseløypa

  Området rundt sentrale verksteder skiller seg ut med stor trafikkmengde av både tunge og lette kjøretøy og er dårlig tilrettelagt for gående og syklende til tross for stort antall av disse.

    I området rundt sentrale verksteder registreres det hvert år mange trafikkavvik, langt flere enn i øvrige deler av industriparken. Det ble derfor etablert et LEAN-prosjekt i 2016 som skulle identifisere tiltak for å bedre trafikksikkerheten i området. Konklusjonen av arbeidet er at nedsetting av fartsgrensen fra 40 til 30km/t er et tiltak som vil […]

 • Mo Industripark AS søker trainée

  Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark. Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted.

    Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark. Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted MIP Økonomi er økonomiavdelingen i Mo Industripark […]

 • Rana Industriterminal AS søker trainée

  Rana Industriterminal AS opererer industrikaien som er knyttet til Mo Industripark, og er et viktig ledd i logistikkkjeden til prosessbedrifter som konkurrerer på det internasjonale markedet.

    Rana Industriterminal AS tilbyr tjenester innen lossing, lasting og øvrige terminaltjenester knyttet til transport av inngående råvarer og utgående ferdigvarer til industrien. Selskapet har 47 motiverte og dyktige medarbeidere, som utgjør en viktig del av et knallsterkt logistikkmiljø. Les mer om Rana Industriterminal på mip.no. For å styrke vår kompetanse søker vi etter en […]

 • Pilot for industriell gjenvinning

  Økt gjenvinning reduserer behovet for deponier. I forkant ligger det lukkede deponiet til Glencore Manganese i Mo Industripark, og bedriften er en av deltakerne i prosjektet. Prosessindustrien kan styrke konkurransekraften gjennom FoU-prosjekter knyttet til en pilot for gjenvinning, som tar opp utfordringer med både miljømessig og kommersielt potensial.

    Som resultat av kartleggingsprosjektet er det besluttet å starte opp en forstudie for en pilot for industriell gjenvinning i Mo Industripark. Dette prosjektet er finansiert av SIVA og målet med prosjektet er utvikling av nasjonal spisskompetanse for industriell gjenvinning.  Det sier Thoralf Lian, daglig leder i Inkubator Helgeland AS. De har ansvar for den […]

 • Inkubator Helgeland og Kunnskapsparken fusjonerer

  De ansatte i Kunnskapsparken Helgeland og Inkubator Helgeland ser frem til fusjonen. Fv. Torbjørn Aag, Hans-Petter Nyvik, Torbjørn Jørgensen, Svein Skogøy, Bjørn-Audun Risøy, Caroline Andreassen, Monica Paulsen, Andreas Inselseth, Tone Jakobsen. Foran fv.Fransisca Kappfjell Herbst, Lars Bruland Høyen, Marlene Jordbru og Vegard Nerdal. 
Foto: Bjørn Leirvik

    Vi har allerede jobbet på flere sammenfallende områder på hver vår kant. En fusjon vil derfor gi bedre ressursutnyttelse, sier daglig leder Bjørn-Audun Risøy.   Ved å samle kompetanse og kapasitet i ett selskap er målet å få en forsterket og helhetlig satsing på kompetanse, innovasjon, nettverk og forretningsutvikling.   Større og mer slagkraftig […]

 • Forsker for bedre miljø i gruve og fjord

  Rana Gruber deltar i to av arbeidspakkene i Nykos. Bildet viser innhenting av sedimentprøver, utført av NIVA. Fra venstre Medyan Antonsen fra NIVA, Alexander Ursin og Nancy Stien Schreiner fra Rana Gruber.

    Ved å delta i prosjektet «Nykos» bidrar vi aktivt i et forskningsprogram som øker kunnskapen rundt miljøeffekter ved deponering til sjø av finkornete avgangsmasser fra mineralindustrien i Norge. Samtidig får vi langt bedre kunnskap om vår egen aktivitet og miljøeffektene ved deponering til Ranfjorden. Dette forteller Nancy Stien Schreiner, KHMS-sjef ved Rana Gruber AS. […]

 • Prisvinner’n 2016

  Alle prisvinnerne; Mo Hornmusikk, Arve Ulriksen, Marte Kråkstad Johansen, Randi og Robert Fagereng og Tore André Olsen.

    16. november , på «Prisvinner’n 2016», ble administrerende direktør i Mo Industripark AS Arve Ulriksen tildelt Rana kommunes miljøvernpris for 2016. Samtidig ble byggeskikkprisen, brødrene Hansens ærespris og kulturprisen delt ut. Leder for Rana kommunes miljø, plan- og ressursutvalg Marit Tennfjord overrakte miljøvernprisen. – Arve Ulriksen har vist at han er handlingsrettet og kunnskapsbasert […]

 • Søknad om sponsorstøtte for 2017

  Mo Industripark AS er glad for å kunne bidra til tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i Rana-regionen gjennom de midlene selskapet bruker til sponsing.

    Mo Industripark AS er en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør i Rana, og derfor ønsker vi å være en positiv medspiller, gjennom å støtte opp om aktivitet som fremmer samfunnsansvar og samfunnsengasjement. Siden 2014 har Mo Industripark AS gjennomført årlig søknadsrunde for sponsorstøtte. Vi vil informere om frister, kriterier, innretning og innhold i søknad om […]

 • «Den røde byen» – et tilbakeblikk

  Støvutslipp fra Norsk Jernverk hadde liten oppmerksomhet i oppstarten. Bildet viser utslipp av rødrøyk som gjorde Mo i Rana til "Den røde byen".

    En sen høstdag i 1961 ble brått støvplagen i Mo i Rana tydelig og akutt. Før dette tok man støvutslipp fra Jernverket som en naturlig ulempe ved Norges industriflaggskip. Da ble brått situasjonen en annen; med ny teknologi på Stålverket veltet det helt uforberedt for innbyggerne store mengder rødstøv ut fra pipene. Mo i […]

 • Gjenvinning i historisk perspektiv

  Skraphåndtering fra 1989. Dette skjedde vest for stålverket, og omfanget var ennålavt i forhold til dagens nivå; inntil 400.000 tonn mot dagens 700.000 tonn.

    Først etter stålkrisen i 1975 ble det fart på gjenvinning ved Norsk Jernverk. Gjenvinning var likevel en viktig del av grunnlaget ved Norsk Jernverk helt fra starten.   Det er mye symbolikk i at den første produksjonen som startet ved Jernverket i Mo i Rana var smelting av jernskrap i elektrostålovnen. Det skjedde 19. […]

 • Bygger ut grønn infrastruktur

  Prosjektleder ved MIP Eiendom AS, Morten Loftfjell, og daglig leder ved bensinstasjonen Best, Trine Gabor, er fornøyde med å kunne dekke bileiernes ladebehov med fornybar energi levert av Mo Industripark AS.

    Mo industripark AS har i samarbeid med bensinstasjonen Best (Circle K) og Grønn Kontakt investert til sammen 800.000 kroner i nye ladestasjoner for el-biler. – Vi ser et økt behov for ladestasjoner både for ansattes privatbiler og firmabiler. Vi opplever også at en del kunder som kommer til industriparken etterspør tilbudet, sier prosjektleder ved […]

 • Kunst og industri henger sammen

  Motivene i Hilde Strands akvareller er fra både natur, dyreliv og industri, i tillegg til at hun også maler portretter.

    – Jeg ønsker å vise industrien som vakker, med bilder som gjør at vi kan være stolt av industrien vår. Den er viktig for vår identitet i Rana. Det sier Hilde Strand, som mener kunst og industri henger sammen.   Hilde Strand er født i Rana og vokste opp i Kariåsen på Gruben. Da […]

 • Storstilt energisatsing

  Energiteamet ser lyset. Fv. Hovedverneombud og hovedtillitsvalgt Gunnar Kildal, prosessingeniør og metallurg Bjørn Heiland, ansvarlig for elektrisk vedlikehold Rolf Aasebøstøl, energileder Ole Jørgen Østensen, KHMS-sjef Geir Ove Storheil og prosessoperatør i produksjon Runar Holdal Elvebakk.

    Glencore tar igjen viktige steg i retning av å bli en mer miljøvennlig industribedrift. Nå skal hele bedriftens lysarmatur skiftes til LED. – Vi har kartlagt hele bedriften med tanke på lys og sett på potensialet som ligger der. Glencore sendte en søknad til Enova-fondet om støtte for å innføre energiledelse, og slik ble […]

 • Nye grønne arbeidsplasser

  Fylkesråd for næring, Mona Fagerås, gratulerer Celsa Nordic med 10-års jubileet og åpner samtidig den nye produksjonshallen, en såkalt mesh-plant, sammen med administrerende direktør i Celsa Group, Francesc Rubiralta Rubió og hans mor Isabel Rubió Badia.

    De spanske eierne, partnere, ansatte og fylkesråd for næring, Mona Fagerås, var blant deltakerne da Celsa Nordic feiret 10-års jubileum. Det ble markert i kombinasjon med åpning av Celsa Steel Services nye nettfabrikk, en såkalt mesh-plant, i Mo Industripark.   Feiringen ble naturlig nok startet i Ignerhallen hvor den nye nettfabrikken ligger. – Ignerhallen […]

 • Høyere vekst i nord

  Konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge presenterte det nye konjunkturbarometeret på Agenda Nord-Norge i Alta.

  – På alle parametre går Nord-Norge bedre enn resten av landet, spesielt på eksportvekst går det bedre i nord. Det var det positive hovedbudskapet konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebank1 Nord-Norge brakte i lanseringen av det nye Konjunkturbarometeret for Nord-Norge (KB). Men det er et trusselbilde også, og den største trusselen mot vekst i Nord-Norge […]

 • Avgangsmasse som framtidsressurs

  I en kort periode på fire-fem år, for om lag 25 år siden, ble avgangsmassen fra oppredningsverket til Rana Gruber brukt til å fylle opp store, nye landområder, i forbindelse med utvidelsen av Mo i Rana mot fjorden.

    Vi er nå i dialog med Mo Industripark AS for mulig bruk av avgangsmasse til andre prosjekt. Vi håper dette vil bli aktuelt, sier Nancy Stien Schreiner, KHMS-sjef ved Rana Gruber AS.   Rana Gruber er i den heldige situasjon at deres avgangsmasse er et meget godt egnet materiale. Imidlertid er det en felles […]

 • Mye av det som skjer i Mo Industripark skal vi leve av i fremtiden

  2. nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen fikk en omvisning på Celsa Armeringsstål under sitt besøk i Mo Industripark. Han er imponert over hvordan man i Rana jobber sammen mot et felles mål.

    2. nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen besøkte fredag Mo Industripark, og hadde med seg flere fra LO’s næringspolitiske avdeling. – Dette er mitt andre besøk i industriparken, og jeg ønsket at flere skulle få se det arbeidet som gjøres her, sa Gabrielsen. Det er for lite kunnskap om dette viktige industrimiljøet i sør. Mye […]