Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes til Trine Fredriksen på e-post trine.fredriksen@mip.no eller på mobil 91 39 91 44.

Utgivelsesplan Gule Sider 2016

1                   17. februar

2                   20. april

3                   ca. 29. juni

4                   ca. 14. september

5                   ca. 02. november

6                   ca. 14. desember

 • Langsiktig avtale mellom Mo Fjernvarme og Elkem Rana

  Denne avtalen passer inn i Elkems strategi for økt effektivitet og energigjenvinning. Avtalen er viktig for den videre utviklingen av verket i Rana, både med hensyn på produksjonskapasitet, råvarer og ikke minst energieffektivitet og redusert CO2-fotavtrykk, sier Tommy Tunstad, verksjef på Elkem Rana. Her sammen med daglig leder Terje Sund-Olsen i Mo Fjernvarme.

    Mo Fjernvarme AS og Elkem Rana AS har inngått en 15 års samarbeidsavtale om energigjenvinning i Mo i Rana. Avtalen sikrer Mo Fjernvarme tilgang på overskuddsenergi og gir Elkem Rana stabil avkjøling av røykgassene fra deres smelteovner. Som en del av energiavtalen skal Mo Fjernvarme modifisere begge sine gjenvinningskjeler, slik at de blir bedre […]

 • Ønsker ny steinalder

  NHO-direktør Kristin Skogen Lund besøkte Mo Industripark og Celsa i forbindelse med GeoNor-konferansen 2017. Hovedbudskapet var at vi trenger en ny steinalder med større fokus på mineralnæringens markedsmuligheter. Her sammen med Jan Gabor, markedssjef i Mo Industripark AS.

  NHO-sjef Kristin Skogen Lund besøkte Mo Industripark i forbindelse med GeoNor-konferansen. – Vi må inn i en ny stein-æra for å møte fremtidens behov var hennes hovedbudskap. – Her har vi en underkommunisert næring med et uutnyttet potensiale. Hvis vi skal lykkes i det grønne skiftet er vi helt avhengige av mineraler. Det er selvsagt […]

 • Et godt utviklet industrielt miljø

  Sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Egil Matsen fikk god innføring i prosessene hos Celsa Armeringsstål av adm. dir. i Celsa Nordic, Carles Rovira, da de besøkte Mo Industripark.

    Sentralbanksjef Øystein Olsen besøkte Mo industripark for å få mer kunnskap om det som foregår i norsk økonomi. Sammen med visesentralbanksjef Egil Matsen fikk han et innblikk i det som skjer i Mo industripark, omvisning på Celsa og en rundtur i resten av industriparken.   Sentralbanksjefen likte veldig godt det han fikk se og […]

 • Klyngesamarbeid om industriell innovasjon og konkurransekraft

  Industriklynger har i utgangspunktet et konkurransefortrinn knyttet til samarbeid og deling av kunnskap, kompetanse og infrastruktur mellom bedriftene i klyngen. Ved at tre industriparker lokalisert sentralt i Midt-Norge nå samler krefter gir det et spennende utgangspunkt for styrket konkurransekraft.

    Mo Industripark, Skogmo Industripark og Verdal Industripark har i samarbeid med ledende forskningsmiljø etablert et BIA-nettverk for forskningsbaserte innovasjonsprosjekter knyttet til teknologi og digitalisering.  Målet er å utvikle og styrke konkurransekraften i de enkelte bedriftene, og i industriklyngene samlet. I tett samarbeid med SINTEF Teknologi og Samfunn, SINTEF Helgeland og Nord universitet har de […]

 • Mo Industripark AS søker konserncontroller

    Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Mo Industripark omfatter bl.a. 106 bedrifter, 2 400 ansatte, 7,0 milliarder i omsetning, areal på 2 600 dekar, bygningsmasse på 350 000 m2 og distribuert elektrisk energi er 1700 GWh. Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark. Hovedoppgaven for MIP AS […]

 • Team Grønt Skifte

  Eirik Moen er en av Mo ILs ambassadører i Team Grønt Skifte.

    Mo IL Toppfotball og Mo Industripark AS styrker samarbeidet, for å bygge en bærekraftig klubb og synliggjøre en bærekraftig region.   MIP AS og Mo IL Toppfotball inngikk nylig en samarbeidsavtale for tre år, der deler av avtalen gjør MIP AS til gullsponsor, mens en del av avtalen er knyttet til et nytt konsept […]

 • Helgeland Plast flytter inn i industriparken

  Helgeland Plast har levert tidenes beste resultat og går inn i 2017 med store investeringsplaner. I tillegg flytter deler av produksjonen til Mo industripark. På bildet: prosjektleder ved MIP Eiendom, Morten Loftfjell, produksjonsansvarlig ved Helgeland Plast, Yngvar Tønder, daglig leder Stig Meisfjord og eiendomssjef ved MIP Eiendom, Arne Westgård.

    Helgeland Plast har levert tidenes beste resultat og går inn i 2017 med store investeringsplaner. I tillegg flytter deler av produksjonen til Mo industripark. Helgeland Plast produserer PE-rør, merder til oppdrettsnæringen samt båter. Nå skal de investere i tomt og bygg i Båsmosjyen. For å få utnyttet plassen til fremtidig vekst har de leid […]

 • Ei havn i vekst

  Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS går sammen om et stort løft i infrastruktur for godstransport på sjø, på bildet havnefogd Svein Tore Nordhagen.

    Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS går sammen om et stort løft i infrastruktur for godstransport på sjø.   Mo i Rana havn er en av landets største målt i godsmengde over kai, med 4,8 millioner tonn i 2015. Havnen er også en av de travleste i landet, med godt over […]

 • Nye medeiere i Lean Senter Nord

  Jeg ser helt klart markedsmuligheter. Vi vil utnytte de markedsrelasjonene vi har og bygge nye relasjoner. LEAN-metodikken er veldig spennende, og vi satser på å bygge opp kompetansen her i nord, med base på Helgeland, sier ny daglig leder i Lean Senter Nord Gunnar Andreas Aarvold.

    MainTech har kjøpt seg inn på eiersiden i Lean Senter Nord. I samarbeid med andre industribedrifter er målet å styrke konkurransekraften til nord-norsk industri ved å bidra i forbedringsarbeidet.   – MainTech har kjøpt 51 prosent av aksjene, sier Gunnar Andreas Aarvold i MainTech. Han vil nå gå inn som ny daglig leder i […]

 • Skal forbedre og utvikle på hjemmebane

  Benjamin Aspdal ser frem til å ta fatt på nye oppgaver hos MainTech i hjembyen Mo i Rana.

    Maintech henter hjem ny kompetanse til sitt kontor i Mo industripark og tilbyr en svært variert arbeidsdag med spennende oppgaver. Benjamin Aspdal (30) er for øyeblikket tilknyttet hovedkontoret i Trondheim, men flytter hjem til Mo i Rana i løpet av februar. – Jeg har jobbet med prosjektstyring de siste årene og har opparbeidet meg […]

 • Flytter nærmere kunden

  Administrerende direktør Pål Einar Olsen, og prosjektingeniør Bjørn Tore Hansen ved INVIS tilbyr 3D ingeniørtjenester.

    Industrivisualisering AS (INVIS) har hovedkontor i Glomfjord, men anser industrimarkedet på Helgeland som så viktig at de nå etablerer egen base i Mo industripark. INVIS er en totalleverandør av 3D ingeniørtjenester. – Dette betyr at vi ved hjelp av høyteknologisk utstyr kan redusere industriens kostnader. Vi har utviklet tids- og kostnadseffektive metoder for bruk […]

 • Det grønne skiftet – politisk floskel eller industrielle muligheter?

  De sterke naturressursbaserte næringene i nord har gode forutsetninger for å bli vinnere i fremtidens grønne industri. De leverer produkter en hel verden er avhengig av. Det grønne skiftet skaper muligheter for industriell vekst i nord sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

    Kronikk av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS:   Ingen bør være i tvil om hva som er mitt svar på dette spørsmålet. Behovet for økonomisk og miljømessig omstilling i næringslivet gir oss store muligheter for utvikling og vekst i Nord-Norge. I 2015 ble det grønne skiftet kåret til årets nyord, mens […]

 • Selvstendig, kompetent og dyktig

  Lærling i prosess og kjemi ved Celsa, Kristine Kvannli, er den fremtidige, kompetente fagarbeideren.

    Kristine Kvannli (18) visste knapt at det fantes et smelteverk i Mo i Rana. Nå er det ingen andre steder hun heller vil være. – Målet er å ta fagbrev i kjemi og prosess, og fortsette i jobben på Celsa. Jeg vet at det er dette jeg vil og ønsker mer enn noe annet, […]

 • Tar støvutfordringen på alvor

  Anleggs-Service var først i landet til å investere i en feiebil med siste teknologi, som fjerner støv også på vinteren, sier daglig leder Kjell Lund.

    Moderne feiebiler med siste teknologi, i kombinasjon med et godt samarbeid mellom industri og kommune gjør at andre byer ser til Mo i Rana når de skal håndtere utfordringer knyttet til støv og utslipp. Det gode samarbeidet mellom industrien i Rana og kommunen viser at støvproblematikk er en utfordring som tas på alvor. Feiemesterne […]

 • Nye investeringer sikrer miljøvennlig varme

  Mo Fjernvarme er blant landets største leverandører av fjernvarme generert på industriell overskuddsvarme. Nå har bedriften investert 22 millioner i ny elkjel.

    Mo Fjernvarme har investert 22 millioner kroner i ny elkjel som tas i bruk i februar. Det gir større fornybarandel i fjernvarmeproduksjonen og økt leveransesikkerhet. Mo Fjernvarme er blant landets største leverandører av fjernvarme generert på industriell overskuddsvarme med en gjenvinningsgrad på normalt over 99 prosent. Varmen som gjenvinnes hentes fra energiintensiv industri i […]

 • Mo Industripark om sirkulær økonomi på Enovakonferansen

  Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS, var invitert for å innlede om sirkulær økonomi på åpningsdagen under tittelen «Den enes avfall, den andres ressurs».

    Denne uken er nærmere 800 deltakere samlet i Trondheim til den årlige Enovakonferansen. I løpet av de siste årene har konferansen etablert seg som en av Norges aller viktigste energi- og klimakonferanser. Konferansen er også en viktig møteplass for industrien, og i år er temaet «Den nye økonomien». Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo […]

 • Mange jobbmuligheter i industrien

  Målet for bedriftene som deltok var å presentere de mange karrieremulighetene som finnes i industriparken, og gjøre det attraktivt å velge industrien som en utdanningsvei.

    Mo Industripark og bedriftene var godt representerte under årets karrieredag i Ranahallen. Nesten 2.000 elever og studenter fant veien innom ulike stands proppfulle av markedsmateriell, konkurranser med flotte premier og informasjonsbrosjyrer. Karrieredagen er et tiltak i regi av Kunnskapsparken Helgeland for å bidra til økt rekruttering til utdanningsinstitusjonene på Nord-Helgeland, og å sikre høyere […]

 • Samarbeid om stamnetterminal

  Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS samarbeider om å få til en stamnetterminal som i tillegg til dypvannskai skal inneholde godsterminal for jernbane og veitilknytning, altså en intermodal terminal.

  Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS går sammen om et stort løft i infrastruktur for godstransport på sjø. Detaljert informasjon om utforming av terminalen fås på informasjonsmøtet om planprogrammet på Fyrhuset i Langneset, Mo i Rana, tirsdag 31. januar kl. 18.00.   Mo i Rana havn er en av landets største målt […]

 • Instagramkonkurranse Karrieredagen

  fb_instagramkonkurranse_karriere

  #moindustripark                   #ungiindustrien I forbindelse med Karrieredagen 2017 arrangerer Mo Industripark AS en fotokonkurranse på Instagram. Konkurransen er åpen for alle elever og studenter. Vi ønsker å se hva du forbinder med karrieremuligheter i industrien, industribyen Mo i Rana og hva som er bra med å jobbe […]

 • Besøk av toppledelsen ved UiT

  Norges arktiske universitet – UiT – har vært på besøk i industriparken. Målet var å bli kjent med hverandres satsingsområder, og se på områder hvor det kan være naturlig å samarbeide. På bildet fra venstre adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, dekan Morten Hald ved Fakultet for Naturvitenskap og teknologi, viserektor Sveinung Eikeland, driftsdirektør Stein-Tore Bogen i Rana Gruber og kvalitetssjef Vegard Strand i Celsa Armeringsstål.

    Mo Industripark har hatt besøk av toppledelsen ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) . I møtet ble mulige samarbeidsområder diskutert. Hvilke kunnskapsområder som er viktige for industribedriftene ble belyst, og også hva som gir universitetet mulighet til å videreutvikle egen kompetanse.    UiT stilte tungt, med viserektor, dekan, forskningsleder og alle seks instituttlederne ved Fakultet […]

 • Fra skrap til sink

  Vi møter stadig nye utfordringer for avfall, og vi befinner oss i tillegg i en bransje som er i voldsom utvikling, sier FOU-leder i Miljøteknikk Terrateam, Reidun Sundvor.

    Mange husker Mo i Rana som «den røde byen», mest på grunn av utslippet av rødstøvet fra Stålverket fra 1961 til midt på 1970-tallet. Takket være stadig bedre renseteknologi er dette mer enn 40 år gammel historie. Rødstøvet finnes imidlertid fortsatt, men nå samles det opp i renseanlegget og selges videre for gjenvinning.   – Før […]

 • Videregående skole inn i grønt industriskifte

  Fylkesrådsleder Tomas Norvoll på Nordlandskonferansen 2017

    Fylkesrådet satser på gjenvinning og sirkulær økonomi, og støtter etableringen av et nasjonalt toppindustrisenter tilknyttet Mo industripark. I tillegg skal videregående skole koples på laget.   – Sirkulærøkonomien må få en tydeligere rolle innenfor den kraftforedlende industrien, argumenterer fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). EU-kommisjonen presenterte i 2015 et veikart for en sirkulær økonomi i Europa. […]

 • En dråpe i havet

  Det er 200 høydemeter forskjell mellom Andfiskvatnet og industriparken, og vannet ledes via en tunnel gjennom Mofjellet til industriparken. På ferden til industriparken går det gjennom Svabo Kraftverk, som har vært en del av energigjenvinningen i Mo Industripark siden 1995.

    Industriparkens to vannkraftverk produserer til sammen omlag 25 GWh strøm årlig, som er nok til å forsyne hele 1250 eneboliger med strøm. Det er imidlertid bare en dråpe i havet sammenlignet med den årlige distribusjonen av svimlende 1800 GWh strøm i Mo Industripark. Dette er nok til å dekke strømbehovet hos samtlige 110 bedrifter […]

 • Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning – Rana industri- og intermodale terminal

  Informasjonsmøte om planarbeidet i Fyrhuset Langneset 31. januar kl. 1800.

    Vi informerer om at det i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Rana Industri- og Intermodale terminal. Forslag til planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Mo industripark AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent. Planen skal legge […]

 • Det grønne skiftet krever våre mineraler

  Norsk mineralnæring er fremst i verden både på miljømessig fotavtrykk og helse-, miljø og sikkerhet. Vi benytter fornybar energi i produksjonen til forskjell fra de fleste land i verden. Mangfold av ressurser og tilgang på fornybar energi er norsk mineralindustris viktigste naturgitte fortrinn.

    Kronikk Målfrid Baik, Regiondirektør NHO Finnmark/Troms/Svalbard Ole H Hjartøy, Regiondirektør NHO Nordland   Økt mineralutvinning er nødvendig for klima og bra for verdiskaping. Nord-Norge sitter på store mineralressurser, og skal vi nå klimamålene og samtidig skape arbeidsplasser i landsdelen, bør vi øke utvinningen betydelig. Det kan virke paradoksalt – men overgangen til en grønnere […]

 • Gryende optimisme etter et skjebneår

  I første halvår har vi hatt god produksjon. Prisene har vært lave, men vi klarte allikevel å få driftsoverskudd. De siste månedene har prisene imidlertid gått kraftig opp og det er bra, forteller administrerende direktør i Rana Gruber Kjell Sletsjøe.

    I februar uttalte administrerende direktør i Rana Gruber, Kjell Sletsjøe, at 2016 ville, på bakgrunn av milliontap etter valutasikring og lave malmpriser, ville bli et skjebneår for bedriften. Nå går han derimot inn i 2017 med begge beina på trygg grunn. – I første halvår har vi hatt god produksjon. Prisene har vært lave, […]

 • Utvider markedet med høykarbon

  Vi har brukt mye ressurser på å utvikle kompetansen. I juni besøkte vi et annet Celsaverk i Spania hvor de produserer høykarbon, slik at vi kunne lære hvordan de gjør det både i forhold til produksjon, oppfølging og testing, sier Mona Bolin, prosessansvarlig ved valseerket. Her sammen med kvalitetssjef Vegard Strand, prosjektleder Kom Ronny Trøite og teknisk sjef Jørn Kato Reinholdsen.

    Celsa Armeringsstål har investert millioner og satser på nye produkter til det nordiske markedet. Valseverket lager ulike produkter relatert til armering og har lenge produsert valsetråd for bruk i armeringsnett. – Vi begynte å se på muligheten for å produsere høykarbon-valsetråd for cirka ett år siden. Den har et høyere karboninnhold som gir en […]

 • Hva er nord?

  En postkortversjon av vår landsdel, som vi som bor her ikke kjenner oss igjen i, har alt for lenge fått lov å prege diskusjonen om næringsutvikling i Nord-Norge. Ikke minst når det gjelder olje- og gassvirksomhet, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

    Kronikk av adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS   Se oftere mot nord sa Rolf Jacobsen. Men hva er nord? Ett misforstått nostalgisk bilde av vår landsdel, som vi som bor her ikke kjenner oss igjen i, har alt for lenge fått lov å prege diskusjonen om næringsutvikling i Nord-Norge. Ikke minst […]

 • Glencore øker produksjonen med 12 prosent

  En representant for fremtidens industri, prosesslærling Krister Skråmo Pedersen i Glencore Manganese Norway, er klar til å trykke på knappen.

    28. november ble den nye Ovn 1 startet ved Glencore Manganese Norway AS. Nå går både bedriften og ansatte en grønnere fremtid i møte. – Det er lærlingene som er fremtidens ressurser. Da er det bare rett og rimelig at prosesslærling Krister Skråmo Pedersen, får trykke på knappen, sier administrerende direktør, Bjørn Ugedal.   […]

 • Høy fagkompetanse søker læreplasser

  Automatikerlærling Daniel Larsen er en av de heldige som har fått lærlingeplass i Celsa Armeringsstål. Her sammen med faglig leder Stig Arve Johansen i Celsa (tv.) og adjunkt Øystein Fagerli ved Polarsirkelen videregående skole.

    Polarsirkelen videregående skole tilbyr faget automatisering ved studiested Kongsvegen i Mo i Rana. Det er Norsk Industri som står bak dette lovregulerte elektrofaget som har fått ny læreplan i høst, men elevene får ikke fullført utdannelsen sin fordi industribedriftene ikke tar dem inn som lærlinger. – Man skulle jo tro at det var svært […]

 • Spesiell og utradisjonell fagkompetanse

  Jobben i Imtas er interessant, det er en fantastisk arbeidsplass og jeg trives i tillegg godt på Mo sier trainée Mats Moen Eide.

    IMTAS hadde egentlig tenkt å ta inn en ren bygg- eller maskiningeniør, så jeg er veldig glad for at de allikevel valgte meg. Jeg har en litt spesiell og utradisjonell fagkompetanse. Det forteller ranværingen Mats Moen Eide (25) som i juli gikk inn i IMTAS sin trainee-stilling.   Lokal verdiskaping Moen Eide har en […]

 • Ekspanderer bedriften over landegrensa

  Daglig leder i Momek Techteam, Roger Skatland, deler gode nyheter om etablering av selskap i Gällivare.

    Vi har vunnet såpass mange store kontrakter i et viktig strategisk område i Sverige, at vi har valgt å etablere bedriften Momek Techteam AB i Gällivare, sier daglig leder, Roger Skatland. Etter at Momek Techteam kapret storkontrakt med Boliden Aitik har de til sammen tre kontrakter på svensk grenseside. – Det er en to […]

 • Naturlig del av Elkems vekststrategi

  Elkemflagget er heist ved inngangen til Mo Industripark, og markerer at Elkem Rana er på plass. Fra venstre administrerende direktør Helge Aasen og divisjonsdirektør Trond Sæterstad i Elkem, og ordfører Geir Waage i Rana.

  Med det industrimiljøet som ligger her, og vår vekststrategi, var det naturlig å gripe sjansen da den bød seg. Det sier administrerende direktør i Elkem, Helge Aasen, som har heist Elkem-flagget til topps ved inngangen til Mo industripark.   Grunnlag for effektiv drift Konkurransemyndighetene har godkjent Elkems oppkjøp av Fesil Rana Metall, samt en tredjedel […]

 • Ga honnør til regjeringen

  Statsminister Erna Solberg fikk honnør for fokus på fastlandsindustrien og samferdselssatsing på Helgeland da hun besøkte Mo Industripark. Her sammen med verkssjef Kjetil Brose i Celsa Armeringsstål.

    Ga honnør til regjeringen Mo Industripark fikk storfint besøk da statsminister Erna Solberg var på offisielt besøk i Rana på mandag. Under besøket fikk hun innspill om viktige rammebetingelser for at bedriftene i Mo Industripark skal kunne levere på eksportinntekter, nye arbeidsplasser og grønn vekst. Administrerende direktør Arve Ulriksen var glad for å kunne […]

 • Fartsgrensen settes ned fra 40 til 30km/t i verkstedløypa og valseløypa

  Området rundt sentrale verksteder skiller seg ut med stor trafikkmengde av både tunge og lette kjøretøy og er dårlig tilrettelagt for gående og syklende til tross for stort antall av disse.

    I området rundt sentrale verksteder registreres det hvert år mange trafikkavvik, langt flere enn i øvrige deler av industriparken. Det ble derfor etablert et LEAN-prosjekt i 2016 som skulle identifisere tiltak for å bedre trafikksikkerheten i området. Konklusjonen av arbeidet er at nedsetting av fartsgrensen fra 40 til 30km/t er et tiltak som vil […]

 • Mo Industripark AS søker trainée

  Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark. Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted.

    Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark. Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted MIP Økonomi er økonomiavdelingen i Mo Industripark […]

 • Rana Industriterminal AS søker trainée

  Rana Industriterminal AS opererer industrikaien som er knyttet til Mo Industripark, og er et viktig ledd i logistikkkjeden til prosessbedrifter som konkurrerer på det internasjonale markedet.

    Rana Industriterminal AS tilbyr tjenester innen lossing, lasting og øvrige terminaltjenester knyttet til transport av inngående råvarer og utgående ferdigvarer til industrien. Selskapet har 47 motiverte og dyktige medarbeidere, som utgjør en viktig del av et knallsterkt logistikkmiljø. Les mer om Rana Industriterminal på mip.no. For å styrke vår kompetanse søker vi etter en […]

 • Pilot for industriell gjenvinning

  Økt gjenvinning reduserer behovet for deponier. I forkant ligger det lukkede deponiet til Glencore Manganese i Mo Industripark, og bedriften er en av deltakerne i prosjektet. Prosessindustrien kan styrke konkurransekraften gjennom FoU-prosjekter knyttet til en pilot for gjenvinning, som tar opp utfordringer med både miljømessig og kommersielt potensial.

    Som resultat av kartleggingsprosjektet er det besluttet å starte opp en forstudie for en pilot for industriell gjenvinning i Mo Industripark. Dette prosjektet er finansiert av SIVA og målet med prosjektet er utvikling av nasjonal spisskompetanse for industriell gjenvinning.  Det sier Thoralf Lian, daglig leder i Inkubator Helgeland AS. De har ansvar for den […]

 • Inkubator Helgeland og Kunnskapsparken fusjonerer

  De ansatte i Kunnskapsparken Helgeland og Inkubator Helgeland ser frem til fusjonen. Fv. Torbjørn Aag, Hans-Petter Nyvik, Torbjørn Jørgensen, Svein Skogøy, Bjørn-Audun Risøy, Caroline Andreassen, Monica Paulsen, Andreas Inselseth, Tone Jakobsen. Foran fv.Fransisca Kappfjell Herbst, Lars Bruland Høyen, Marlene Jordbru og Vegard Nerdal. 
Foto: Bjørn Leirvik

    Vi har allerede jobbet på flere sammenfallende områder på hver vår kant. En fusjon vil derfor gi bedre ressursutnyttelse, sier daglig leder Bjørn-Audun Risøy.   Ved å samle kompetanse og kapasitet i ett selskap er målet å få en forsterket og helhetlig satsing på kompetanse, innovasjon, nettverk og forretningsutvikling.   Større og mer slagkraftig […]

 • Forsker for bedre miljø i gruve og fjord

  Rana Gruber deltar i to av arbeidspakkene i Nykos. Bildet viser innhenting av sedimentprøver, utført av NIVA. Fra venstre Medyan Antonsen fra NIVA, Alexander Ursin og Nancy Stien Schreiner fra Rana Gruber.

    Ved å delta i prosjektet «Nykos» bidrar vi aktivt i et forskningsprogram som øker kunnskapen rundt miljøeffekter ved deponering til sjø av finkornete avgangsmasser fra mineralindustrien i Norge. Samtidig får vi langt bedre kunnskap om vår egen aktivitet og miljøeffektene ved deponering til Ranfjorden. Dette forteller Nancy Stien Schreiner, KHMS-sjef ved Rana Gruber AS. […]

 • Prisvinner’n 2016

  Alle prisvinnerne; Mo Hornmusikk, Arve Ulriksen, Marte Kråkstad Johansen, Randi og Robert Fagereng og Tore André Olsen.

    16. november , på «Prisvinner’n 2016», ble administrerende direktør i Mo Industripark AS Arve Ulriksen tildelt Rana kommunes miljøvernpris for 2016. Samtidig ble byggeskikkprisen, brødrene Hansens ærespris og kulturprisen delt ut. Leder for Rana kommunes miljø, plan- og ressursutvalg Marit Tennfjord overrakte miljøvernprisen. – Arve Ulriksen har vist at han er handlingsrettet og kunnskapsbasert […]

 • Søknad om sponsorstøtte for 2017

  Mo Industripark AS er glad for å kunne bidra til tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i Rana-regionen gjennom de midlene selskapet bruker til sponsing.

    Mo Industripark AS er en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør i Rana, og derfor ønsker vi å være en positiv medspiller, gjennom å støtte opp om aktivitet som fremmer samfunnsansvar og samfunnsengasjement. Siden 2014 har Mo Industripark AS gjennomført årlig søknadsrunde for sponsorstøtte. Vi vil informere om frister, kriterier, innretning og innhold i søknad om […]