Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes på e-post: ivar.hartviksen@mip.no, eller på telefon 75 13 16 86.

Utgivelsesplan Gule Sider 2014

1                   ca. 5. mars

2                   ca. 8. april

3                   ca. 25. juni

4                   ca. 3. september

5                   ca. 1. november

6                   ca. 17. desember
 • Effektivisering og bemanningsreduksjon

  -	Det er alvorlig for den enkelte det berører når vi må gå til det skritt å si opp 50 personer, i tillegg til å redusere bruk av underentreprenører med ytterligere 50 personer. 
Skal vi imidlertid sikre virksomheten til de 220 ansatte i Rana Gruber AS på lengre sikt er dette dessverre noe vi er nødt til å gjøre, sammen med å gjennomføre en rekke tiltak for å effektivisere driften, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

  - Rana Gruber AS gjennomfører en rekke driftsmessige justeringer, øker tonnasjen med 25 prosent, og må i tillegg si opp 50 personer. Alt dette er et ledd i å tilpasse oss den krevende markedssituasjonen, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

 • Sikret femårskontrakt

  -	Tata Steel er en kunde vi har levert til tidligere, og nå er volumet for den tidligere avtalen økt betydelig, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.
Bildet er fra opplasting av slig for utskiping.

  Rana Gruber AS har inngått en femårskontrakt for levering til Tata Steel av minimum seks millioner tonn jernslig over fem år. Det er med på å gi et solid fundament for driften de nærmeste årene.

 • Rana Gruver nominert til tunnelpris

  -	For oss er dette et ledd i en strategisk satsing mot utvikling av gruvekompetanse innenfor drift og ny virksomhet, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe ved Rana Gruber AS ved Rana Gruber AS.
Bildet er tatt ved knuseranlegget inne i gruva.

  Rana Gruber AS ble nominert sammen med SINTEF Byggforsk til prisen «Ground Investigation and Monitoring Award», under Tunneling Award.

 • Lindegruppens nordligste luftgassfabrikk

  Anlegget i Mo Industripark mottar svært rent kjølevann fra Mo Industripark, forteller Jostein Thomassen og Elin Duus i AGA Norge AS.

  - Etableringen av den nye luftgassfabrikken i Mo Industripark har gått svært bra, både i forhold til tidsperspektivet, driftsteknisk og ellers. Vi har på plass god drift på anlegget, og vi har nå potensial for å levere til flere kunder framover. Anlegget er bygd for å kunne levere luftgasser ut over vår hovedkunde Celsa Armeringsstål AS.
  Dette sier Jostein Thomassen, salgs- og markedsdirektør i AGA Norge AS.

 • AGA – del av verdens største leverandør av luftgasser

  Anlegget i MIP er et svært moderne anlegg. Det har kun en kompressor i produksjonsanlegget for luftgasser, som er en nyvinning. Dette er det første av AGAs luftgassanlegg som kun har en, da det vanlige er å ha to, forteller Per Hårderup i AGA Norge AS.

  AGA-konsernet er en del av Lindegruppen, som er verdens største leverandør av luftgasser. Linde-gruppen har 62.000 ansatte rundt om i 104 land i hele verden. Deres nyeste luftgassanlegg ligger i Mo Industripark.

 • Innovasjon skal berge Europa

  Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder i NHO Nordland.

  - Forskning og utvikling skal bidra til å løfte EU ut av krisa, og innovasjon er motoren for å få til dette. Derfor satser nå EU sterkt på sitt nye program, Horisont 2020.
  Norge og Nordland må tørre å satse, tørre å ta mål av seg som en aktør i Europa og ikke utenfor. Deltakelse i mesterligaen innen forskning og innovasjon Horisont 2020 kan være en fin inngangsport for å nå nye kunder og nye markeder i og utenfor Europa, sier Marianne Bahr Simonsen i NHO Nordland.

 • Digital utgave av Gule Sider nr. 4, 2014

  Førstesiden av Gule Sider nr. 4, 2014

  Her er hele Gule Sider i pdf-versjon

 • MIP Cluster presentert på ONS

  - Ved ONS profilerte vi at MIP Cluster har rett kompetanse i alle ledd i en fabrikasjonsprosess, ikke minst innenfor prosjekter rettet mot subsea, sier markedssjef Jan Gabor i Mo Industripark AS. Her sammen med daglig leder Knut Hatlen i Miras Grotnes AS (t.h.).

  Ved årets oljemesse i Stavanger 24. – 28. august (ONS) benyttet Mo Industripark AS anledningen til å presentere MIP Cluster for bransjen.

 • Felles markering med viktig møteplass

  Det å delta på fellesopplegget for Helgeland ga oss en møteplass og en arena for markedsføring av Wasco vi ellers ikke ville fått, sier Vivian Lorentzen i Wasco Coatings Norway AS. Her er hun i samtale med besøkende til standen til Olje- og gassnettverk Helgeland.

  - Vårt primære mål var å oppsøke oljeselskaper med interesser i kommende felt på norsk sokkel for å presentere Wasco og rørbelegningsfabrikken i Mo i Rana. Vi fikk blant annet anledning til å vise fram vår nye film fra Wascos oppstart til flere imponerte aktører, sier Vivian Lorentzen i Wasco Coatings Norway AS.

 • Molab AS: Svært bra Profilering

  - Vi opplevde hele profileringen som svært bra. Det var svært godt tilrettelagt med gode program og dyktige folk som var med, sier markedssjef Wenche Brennbakk ved Molab AS, her andre fra høyre.

  Molab AS hadde et delt fokus ved ONS. Dels bidro de til å profilere samarbeidet i nettverkene, med MIP Cluster og Olje- og gassnettverk Helgeland. Dels var de aktive i å selge inn egne tjenester, sier markedssjef Wenche Brennbakk ved Molab AS.

 • Momek med egen stand ved ONS

  Hans Marius Mastermo i Momek Fabrication AS i samtale med besøkende på standen til Momek Group AS.

  - Olje- og gassnettverk Helgeland har gjort en kjempejobb for å få på plass et solid opplegg rundt arrangementet, sier Hans Marius Mastermo i Momek Fabrication AS.

 • Russisk hospitant ved Inkubator Helgeland

  -	Vi kan lære mye av hvordan dere har organisert virksomheten i Mo Industripark, mener Igor Rogachev fra Bor i Russland (i midten). Her sammen med Yanina Unnli, prosjektmedarbeider for NHOs presidentprogram og daglig leder Thoralf Lian i Inkubator Helgeland.

  Igor Rogachev er imponert over Mo Industripark og virksomheten her. Det har han fått innblikk i som hospitant ved Inkubator Helgeland AS. Her lærer han metodikk i inkubatorarbeidet som han ønsker å ta hjem til Bor. I tillegg bidrar han til nettverksbygging både for inkubatoren og bedrifter på Helgeland.

 • Vekst for IMO Sveiseindustri AS

  Marius Reinsnes ved IMO Sveiseindustri AS foran den nye sveisemaskinen for søylearmering. Ordren som her produseres er armeringssøyler til kaipeler for ny kai for Kleven verft i Ulsteinvik.

  - Vi er nå 18-20 i arbeid, og det er en fordobling i løpet av de siste fire-fem årene. Vi har nå et nivå på virksomheten vår som kjennes meget bra for oss, sier Marius Reinsnes, driftsleder Armering ved IMO Sveiseindustri AS.

 • Industri 2014 er over. Hva nå?

  - Det vil være viktig å rette sterkere fokus på Helgelands rolle i Nordområdestrategien. På mange måter har Helgeland vært passive i dette, og ikke klart å erobre sin rettmessige plass i Nordområdearbeidet, ut fra betydning både innenfor offshore og landbasert industri, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

  - Industri2014 var et viktig møtested for oss. Vi har hatt flere møter på politisk toppnivå i Norge, med statsråd Vidar Helgesen, LO-leder Gerd Kristiansen, representanter for Enova, Norsk Industri, samt en rekke andre politikere fra Storting og Nordland fylke, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

 • Initiativ til Prosessklynge Helgeland

  Helgeland regionråd har startet opp et prosjekt for å styrke fokus på forskning og utvikling i industrien i regionen. Det var Alcoa i Mosjøen som tok initiativ til et prosjektet, og de har fått udelt positiv respons fra prosessindustrien i Mo Industripark på dette.

 • Høststemning i Mo Industripark

  Høststemning 2014

  Høststemning i Mo Industripark.

 • Nordland Lås & Sikkerhet AS – ny bedrift i Mo Industripark

  De ansatte i Nordland Lås & Sikkerhet AS er godt fornøyde med nye lokaler, like ved hovedporten i Mo Industripark. Fra venstre: Espen Breen, Håvar Guldhav og Alexander Ræstad.

  - Vi har fått økt vårt areal med 25 prosent, til 400 kvadratmeter og lokalene er tilrettelagt for vår virksomhet, sier daglig leder Alexander Ræstad i Nordland Lås & Sikkerhet AS. De flyttet nylig til lokaler i Vinkelen i Mo Industripark.

 • Flybussen henter og bringer fra/til MIP

  - Vi har fokus på lokal kunnskap og stolthet for kommunen, og omvisning i Mo Industripark er trivelige turer for oss, forteller Stig Johansen.

  Flybussen i Mo i Rana har tilrettelagt for hente- og bringetjeneste for kunder i Mo Industripark.

 • Helse & Sikkerhet SA med autoriserte offshoreleger

  -For Helse & Sikkerhet SA er autorisering for offshorepersonell et ledd i vår strategiske satsing, sier bedriftslege Petra Reckert i Helse & Sikkerhet SA.

  - Som autoriserte leger står vi på lister som ligger ute på internett. Det betyr at personell som skal ut på offshoreoppdrag kan få sin godkjenning hos oss, forteller bedriftslege Petra Reckert ved Helse & Sikkerhet SA. Begge bedriftslegene ved Helse & Sikkerhet SA er nå autoriserte for godkjenning av personell til offshore, både til plattformer og skip.

 • Ni sugeankre klar

  Sugeanker gjøres klar for transport til mellomlager ved Rana Industriterminal.

  Framdriften er god på produksjonen av sugeankre ved Momek Fabrication AS.

 • Ny trafikksikkerhetsbrosjyre

  Økt trafikk krever høyere varsomhet for å gi bedre sikkerhet. Trafikken har økt betydelig det siste året ved Rana Industriterminal og Tungtransportløypa.

  Trafikksikkerhetsaksjonen ble gjennomført 7. oktober i fire av portene til Mo Industripark.

 • Første kurs i forbedringsarbeid

  Det første kurset i forbedringsledelse er nå gjennomført ved MIP Sikkerhetssenter.

 • Rana kommune på flyttefot

  Rana kommune leier kontorer i Gulbyggets sørøstlige seksjon

  Rana kommune leier lokaler i Gulbyggets sørøstlige seksjon.

 • Renovering av Teknobygget

  Veggene isoleres og platekles.

  Teknobygget i Mo Industripark får nå en oppgradering.

 • Fartsdumpere langs Verkstedløypa

  Det er tydelig skilting av fartsdumperne.

  Fartsdumpere er etablert langs Verkstedløypa

 • Kort fra Statsbudsjettet

  Havmannen foran Mo sentrum, med Mo Industripark på bakken

  Statsbudsjettet for 2015 har både pluss og minus for industrien i Rana.

 • Et positivt vedtak for Nordland og Rana

  Ranas første gruvedrift fant sted i Nasa, da svenskene drev med sølvutvinning i periodene 1635–1659 og 1770–1810.

  Mo Industripark AS mener vedtaket i MPR-utvalget om å støtte reguleringsplanen for kvartsforekomsten i Nasafjellet er positivt for Nordland, Rana og mineralnæringen.

 • Trafikksikkersaksjon 7. oktober

  Arkivbilde fra trafikkaksjonen høsten 2012

  Den 7. oktober avvikles årets trafikksikkerhetsaksjon i Mo Industripark.

 • Dobbeltjubileum 29/9

  Rana Grubers oppredningsverk i Vika, 1960-tall.

  I dag, 29/9 feirer Rana Gruber AS at det er 50 år siden driften startet. Samtidig er det 25 år siden siste tapping ved Råjernverket, og råjernproduksjonen ved Norsk Jernverk AS ble avsluttet.

 • Ny industrisatsing i Nordland er nødvendig

  Den kraftforedlende industrien i Nordland eksporterte for 12 milliarder kroner i 2013. Den er en svært viktig næring for verdiskapning og sysselsetting i Nordland.

  I EU diskuteres det hvordan ny og sterk satsing på å bygge opp industri skal gi ny verdiskaping, økt sysselsetting og styrke miljøet. Også Norge må snarset utvikle en strategi for ny industribygging, og i Nordland ligger forholdene spesielt godt til rette for dette. Det er på tide med ei ny industrimelding, skriver adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS i denne kronikken.

 • Tørketid i Mo Industripark

  IMG_9178

  På grunn av det tørre været og den høye temperaturen so […]

 • Nettverksbygging for flere ordrer

  GSnr3_sid1_2014

  - Handelslekkasjen på innkjøp til det offentlige er trolig formidabel i Nordland. Det er på tide å snu en svært uheldig trend, sier Ivar Kristiansen i NHO Nordland.

 • Optimistiske utsikter i Nordland

  - Når signalene er så positive som de er, så er det grunn til å spørre om næringslivet er forberedt på dette? 
Det er de sannsynligvis ikke! Sa Erlend Bullvåg under næringstreffet om offentlige innkjøp ved Campus Helgeland.

  - Økonomien er knallbra!

  Denne diagnosen på Nordlandsøkonomien for 2014-15 presenterte førsteamanuensis Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland, på næringstreffet 17. juni. Det var NHO Nordland, Ranaregionens næringsforening og Mo Industripark AS som sto bak arrangementet, som ble avholdt ved Campus Helgeland.

 • Svaret er sterke leverandørnettverk

  - Basert på fakta må vi analysere oss frem til hvilke samfunnsprosjekter fylket er best tjent med. Siden landsdelen har få leverandørbedrifter som kan innta en dominerende og førende rolle, må det på bedriftsnivå etableres sterke leverandørnettverk, sa adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

  Hvordan kan små og mellom-store bedrifter innenfor industri-sektoren bli flinkere til å vinne ordrer fra det offentlige?
  Dette var utgangspunktet til Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS i hans foredrag om offentlige innkjøp i Nordland.

 • Vellykket nettverk på innkjøpssiden i Salten

  Vi har i Salten hatt god nytte av å kunne utnytte hverandres kompetanse gjennom nettverket, sa Øystein Nilsen, innkjøpssjef i Bodø kommune.

  - Det er mye å hente på å gå sammen om å gi anbud.

  Dette sa Øystein Nilsen, innkjøpssjef i Bodø kommune og leder av innkjøpsnettverket i Salten-kommunene. Nilsen fortalte at de i nettverket har arbeidet aktivt for å utvikle både innkjøpsfunksjonen i kommunene og de lokale leverandørene.

 • Wascoanlegget i god drift

  Det meste er av produksjonsanlegget går på full automatikk. Her går ferdig armerte rør på automatiske vogner inn for heavy coat, der betongen «skytes» fast på rørende mens de roterer.

  - Dette året har vært meget hektisk for oss, med svært mye arbeid. I stor grad har vi også nådd de målene vi satte oss fra starten. Dette sier fabrikksjef Vidar Abusland ved Wasco Coatings Norway AS, som nå har kommet over i driftsfasen.

 • Statisk elektrisitet stoppet Wasco

  Under «pegging» av rørene oppsto det statisk elektisitet. «Pegging» er prosessen med å feste små plastik-klosser mellom rør og armering, for å ha lik avstand mellom disse under coatingen.

  Torsdag 15. mai ble tre ansatte ved Wasco Coatings Norway AS utsatt for en arbeidsulykke, da de fikk i seg statisk elektrisitet under «pegging» av rørene.

 • HMS-dag ved Wasco

  Giancarlo Maccagno delte med de ansatte i Mo i Rana litt om sin egen bakgrunn og hvorfor han var spesielt opptatt av målet om null ulykker på arbeidsplassen.

  Mandag 28. april arrangerte Wasco Coatings Norway AS en egen HMS-dag for alle ansatte. (Eller som det heter på engelsk: HSE-day.)

 • Miras Solutions AS: Utvikling og kompetanseheving

  - Vi har hatt stor glede av å delta aktivt i Helgeland V&M, og all vår satsing mot olje- og gassektoren går gjennom Helgeland V&M. Det er et godt eksempel på at samarbeid gjør det mulig å komme i posisjon for å vinne ordrer til Helgeland. Vi må derfor arbeide for å få flere slike konstellasjoner for samarbeid, sier konsernsjef Kurt Kristoffersen i Miras-gruppen.

  Fra 1. juli samles fire selskap til ett. Miras Industripartner AS, Miras Hydraulikk AS, Miras Consulting AS og Rana-delen av Nomako AS går sammen og blir til Miras Solutions AS.
  Nå tar vi steget fra å være en kapasitetsleverandør til å bli en spesialistleverandør. Vårt konsept er å levere totale løsninger, sier konsernsjef Kurt Kristoffersen i Miras-gruppen.

 • Glencore-deponiet lukkes

  Det er HJH som har entreprisen med å lukke deponiet til Glencore Manganese Norway AS. De har (i begynnelsen av juni) i sving tre dumpere og tre gravemaskiner, samt en bulldozer.

  - Deponiet vårt er nå oppfylt. Derfor avsluttes dette deponiet nå, og arbeidet er i full gang med å lukke det, sier adm. dir. Bjørn Ugedal ved Glencore Manganese Norway AS.

 • Dypvannskaiprosjekt ved RIT

  Borebas i aksjon med grunnboringer utenfor oppfyllingsområdet sør for Rana Industriterminal.

  - Etablering av dypvannskai har vært et tema gjennom lengre tid, og nå er det blitt høyst aktuelt som følge av etableringen til Wasco Coatings Norway AS. I tillegg er flere andre aktuelle prosjekter som er under vurdering, helt avhengig av dypvannskai ved RIT for å kunne lykkes, sier prosjektleder Rolf H. Jenssen i Mo Industripark AS, avdeling MIP Eiendom.

 • Fra Utskarpen til verden som marked

  Gründeren Sverre Hanssen vokste opp i Utskarpen, og med base på Rogaland, og senere Canada, har han vært med å starte en rekke selskap. Han er nå styreformann i Enwa Water Treatment AS, et selskap der familieselskapet er hovedaksjonær. 
Enwa leverer blant annet vannrensingsanlegg til skip og oljeplattformer.

  I Rana er det få som kjenner navnet Sverre Hanssen, en framgangsrik næringslivsleder og gründer med stor suksess sør i landet. Han vært med å starte tett på 30 selskap. Han er nå styreformann i Enwa Water Treatment AS, et selskap
  som leverer blant annet vannrensingsanlegg til skip og oljeplattformer.