Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes på e-post: ivar.hartviksen@mip.no, eller på telefon 75 13 16 86.

Utgivelsesplan Gule Sider 2016

1                   10. februar

2                   ca. 13. april

3                   ca. 29. juni

4                   ca. 14. september

5                   ca. 02. november

6                   ca. 14. desember

 • Hvor er visjonene?

  Havmannen foran industribyen Mo i Rana, med Mo Industripark som ligger over byen, oppe på bakken

  Vi forventer at fremsynte fylkespolitikere for vekst i Nordland legger til rette for at Widerøe, SAS og Norwegian i fremtiden får mulighet til å konkurrere også på Helgeland, skriver adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS og styreleder Tor Husjord, Maritim Forum Nord i sin kronikk.

 • Havnene i Nord-Norge kan bli «helt elektriske»

  Rana Industriterminal er, sammen med de øvrige havneanleggene i Rana Havn, landets tredje største havn i antall båtanløp. En anlegg for landstrøm for båter ved kai vil bidra svært mye for å redusere utslipp av NOx.

  Hafenstrom AS og Mo Industripark AS har søkt Enova om finansiering av landstrømanlegg ved Rana Industriterminal AS (RIT). Dette vil bidra til Mo Industriparks målsetting om å bli en verdensledende industriklynge i forhold til miljø og energieffektivitet. Etter hvert kan flere havner komme etter.

 • MIP i møte med statsministeren

  Statsminister Erna Solberg, sammen med Anita Sollie, under statsministerens besøk i Mo Industripark onsdag 2. september 2015.

  – Skal man lykkes i å etablere nye inntekter til nasjonal velferd må det legges til rette for vekst ved å sikre arbeidskapasitet, bolyst og infrastruktur i nord, avsluttet markedssjef Jan Gabor sitt innlegg i møtet med statsminister Erna Solberg under deres møte i Tromsø 26/1-2016

 • Vil bidra gjennom engasjement og fagkunnskap

  - Jeg ser fram til å bli med på laget som skal føre MIP AS ytterligere opp og frem, og til å bidra til å virkeliggjøre ambisjonene om å gjøre Mo Industripark til en grønn industripark i verdensklasse! Sier den nye informasjonssjefen i Mo Industripark AS, Trine Fredriksen.

  Trine Fredriksen (51) er ansatt som ny informasjonssjef i Mo Industripark AS.
  Hun er godt kjent med industriens utfordringer og muligheter, etter vel seks år som seniorrådgiver ved næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune.

 • Så nærmere på framtidens industri

  Forskningsdirektør Jack Ødegård sier det er et marked for en SINTEF-etablering på Helgeland, men at det må jobbes for å få til nok prosjekter.

  Gjennom FoU-løft Helgeland har man sett nærmere på muligheten for en permanent SINTEF-etablering i regionen.
  – Vi er ikke helt i mål med konklusjonen ”SINTEF skal være permanent på Helgeland”, men vi jobber med det som mål, sier Jack Ødegård, forskningsdirektør i SINTEF.

 • Kald start på 2016

  Havmannen med Rana Industriterminal i bakgrunnen

  Fotosafari i kulda. Fem bilder fra den siste kalde vinterdagen, så langt.

 • Fortsatt satsing på aktiviteter for barn og unge

  First Lego Leauge er ett av de prioriterte tiltakene for sponsortilskudd fra Mo Industripark AS. Arrangementet har vært sponset i flere år, og også i 2016 vil MIP AS være en aktiv samarbeidspartner for First Lego Leauge.
Skandinavisk finale i First Lego Leauge ble arrangert i Mo i Rana i november 2015. Dette bildet er fra den regionale finalen, høsten 2015 i Meyergården Spektrum, der Team Future fra Lyngheim barneskole underholdt med dans.

  – Vi øker engasjementet vårt for tiltak rettet mot barn og unge, samt tiltak som styrker omdømmet og identiteten for Mo i Rana. Derfor har vi økt våre sponsoravtaler og samarbeidsavtaler for 2016, sier Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS.

 • Ledige stillinger som vikar for utrykningsvakt/brannkonstabel

  _MG_0653

  Ledig stilling som: Vikar for utrykningsvakt/brannkonstabel ved Brann- og Redningstjenesten i Mo Industripark MIP Sikkerhetssenters beredskapsstyrke er en del av industrivernet i Mo Industripark. Hovedoppgavene er beredskap på brannbil og ambulanse (Redningsbil), samt drift av et kurs- og øvelsessenter innenfor brannvern, røykdykking, førstehjelp, med mer. I tillegg utføres en rekke andre tjenester som brann- og […]

 • Mental trening – Prestasjonsøyeblikket

  invitasjon seminar

  Celsa Armeringsstål AS og Mo Industripark AS inviterer idretts-Rana til seminar med Per Eftang.

 • Helgelandsindustri i verdensklasse

  Hva er Helgelandsindustrien? I første rekke verksted-, prosess-, transport- og oppdrettsindustri som på Helgeland omsetter for mange milliarder årlig, sa adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

  I dag har jeg tenkt å snakke om mer enn knapper og glansbilder – jeg skal snakke om verdensklasse og forutsetningene for verdensklasse.

 • MIP as er sponsor i årets Arctic Race of Norway!

  - Dette er et bredt arrangement i verdensklasse, noe vi er svært stolte over å kunne knytte oss opp mot. Det vil bidra på en meget god måte til å promotere Helgeland, Mo i Rana og Mo Industripark, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.
Fra venstre: Markedssjef Jan Gabor, Mo Industripark AS, Knut-Eirik Dybdahl, Arctic Race of Norway, adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS, og Jean Etienne Amaury, ASO.

  – Vi ser på Arctic Race og Norway som en unik anledning til å promotere industrien på Helgeland, sier adm. dir. Arve Ulriksen.

 • Strategisk samarbeid for grønn industripark

  Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, har formulert vår målsetting slik: «Mo Industripark skal være blant verdens ledende industriparker målt i utslipp til ytre miljø, energieffektivitet og gjenvinning, og dette skal synliggjøres gjennom fokus på etablerte forsknings- og forbedringsprosjekt.»

  Mo Industripark AS og Bellona har inngått et treårig samarbeid for å styrke arbeidet i å etablere grønn industripark i verdensklasse.

 • God jul og godt nyttår!

  MIP_godjul2015

  Mo Industripark as ønsker alle sine kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul.

 • – Avinor har levert et godt beslutningsgrunnlag

  Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU), informerer samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og daværende statssekretær Bård Hoksrud om planene for PLU, ved deres besøk i 2014.

  Vi er godt fornøyd med at Avinor nå har overlevert konsesjonssøknad for ny lufthavn. Dette er et godt prosjekt som bør realiseres så raskt som mulig, sier Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling, i en pressemelding 17/12-2015.

 • Godt naboskap avgjørende for framtidsindustrien

  Mo i Rana downtown, With the sculpture "Man of the Sea" in front, and Mo Industrial Park on the hill.

  Debatten om utslipp til luft fra industrien til bebyggelsen i Mo i Rana er en viktig og riktig debatt, der vi oppfatter at målsettingen er å utvikle et best mulig lokalsamfunn.

 • Johan Sverdrup-rørledningen til Malaysia

  Bildet viser lossingen av rør for Wascos Polarledkontrakt.

  Statoil ASA Norge har tildelt oppdraget med rørbelegging for Johan Sverdrup-prosjektet til Wasco. Ingen deler av oppdraget vil bli utført ved selskapets fabrikk i Mo i Rana.

 • Arenaer for å komme i posisjon

  Participating in various Arena projects provides MIP AS with access to valuable networks in order to emphasise the scope and expertise of Rana industry. Ulriksen is pictured here during the meeting of the Arena project Arctic Maritime Cluster, which took place in Mo recently.

  Deltakelse i Arena-prosjekt er viktig for å løfte industribyen Mo i Rana opp og frem. – Gjennom dette blir vi løftet opp i den divisjonen vi fortjener å være, sier adm.dir i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

 • Utvikler fremtidens industripark

  With a Masters degree in international fishery administration and a doctorate from the Norwegian College of Fishery Science, Maiken Bjørkan is looking forward to coming up with solutions for sustainable, future-oriented, green industry.

  – En spennende og visjonær samarbeidspartner. Dette sier Nordlandsforsknings forsker Maiken Bjørkan, om samarbeidet med Mo Industripark AS (MIP AS) og bedrifter i industriparken.

 • SINTEF vil bli permanent til stede på Helgeland

  Research manager Jack Ødegård says that Mo i Rana and Helgeland represent exciting potential for SINTEF.

  Samtidig som prosjektet ”FoU-løft Helgeland” nærmer seg slutten, drøftes rammene for en permanent SINTEF-etablering på Mo.

 • Lærlingeordningen er selve grunnsteinen

  Celsas Petter Venes Skatland (t.v.) og Glencores Eli Anita Aastrøm er enige om at lærlinger som Malin Lyngved (i midten), lærling hos Celsa, er gull verdt for norsk industri.

  Norsk industris største konkurranse-fortrinn er kompetanse. Her er lærlingeordningen et av de aller viktigste komponentene.

 • Får toppkarakter hos utdanningsavdelingen

  Inger-Lise Pettersen, seksjonsleder ved opplæringsavdelingen i Nordland fylkeskommunen, ble imponert over hvordan Glencore, Rana Gruber og Celsa jobber med fagopplæring og lærlinger i sine virksomheter.

  Dersom flere følger i fotsporene til industribedrifter i Rana, kan man komme vesentlig nærmere målet om å få flere til å fullføre videre-gående skole.

 • Julestemning i lunsjen

  Lisa Mari Aga tilrettelegger for god julestemning ved AGAs kantine i Blåbygget / Gammellaben

  I desember måned kommer de fleste som er innom AGAs kantiner i julestemning. Bordene er dekket med røde duker, julestjerner og levende lys.

 • Rekordår for Momek Civil

  2015 blir et rekordår for Momek Civil, der Evry-bygget på Stigerplatået er et av flere store prosjekt som er gjennomført. – Vi sikter like høyt i 2016, sier Momek Civils Gøran Nerdal.

  Momek Civil AS har i år overlevert ferdige byggeprosjekt for over en kvart milliard kroner.

 • Har flyttet til Vika

  Gøran Nerdal har tatt med seg Momek Civils administrasjon og lager og flyttet til Vika.

  Momek Civil har forlatt Momek Groups hovedkvarter i Mo industripark, og flyttet til lokalene som tidligere ble benyttet av Eka Chemicals.

 • Kvikk integrering

  Gyluten Medmedova (t.v.) fra Bulgaria, Bereket Iyasu Hellemichael fra Eritrea og Sofia Rantou (t.h.) fra Hellas er eksempler på innvandrere som har fått jobb i Kvikk AS. Her sammen med styreleder Veronica K. Ugedal, som har tatt initiativ til fadderordningen som skal prøves ut over nyttår.

  Nesten halvparten av de ansatte i Kvikk AS har utenlandsk bakgrunn. En fadderordning skal bidra til raskere integrering i arbeidslivet i Rana.

 • Dypt samarbeid for havneløft

  From left: Alf A. Øverli (Rana Industriterminal AS), Annfrid Olsen (Rana Utviklingsselskap ASERU), Herman Breiland (Mo i Rana Havn KF), Rolf H. Jenssen (Mo Industripark AS), 
Reidar Ryssdal (seated, RU) and Ole Petter Rundhaug (municipality of Rana) are of the opinion that a deepwater quay would provide a major boost for the Port of Mo i Rana.

  Dypvannskai til 250 millioner kroner kan være starten på et tettere samarbeid mellom de to kaieierne i Rana.

 • – Ble svært imponert

  From left: general manager Alf Andreas Øverli of Rana Industriterminal AS, Fridtjof Wangsvik of the Norwegian Coastal Administration 
Nordland, and project manager Reidar Ryssdal of Rana Utviklingsselskap AS.

  Kystverkets regiondirektør i Nordland, Fridtjof Wangsvik, besøkte nylig Rana og fikk en presentasjon av dypvannskaiprosjektet.

 • Først i Norge med nytt verktøy mot svevestøv

  With the new Anleggs-Service vehicle in place, Reidar Lillejord has exactly what he needs in order to sweep up dust in all weathers.

  Når Reidar Lillejord sitter bak rattet i den nye feiebilen til Anleggs-Service AS, da er han BATman i kamp mot svevestøvet.

 • Bekjemper støv med plenfrø og asfalt

  Kjell Jens Lund (Anleggs-Service), Kjell Arne Hagen (MIP AS), Kjetil Johnsen (MIP AS) and Kjell Magne Nilsen (Anleggs-Service) are working together on devising a thoroughly planned sweeper programme for the industrial park.

  Siden 2007 er det lagt ny asfalt på kilometervis med vei inne i industriparken.

 • Strammer inn grensene

  Miljødirektoratets Ellen Hambro sier at dagens grenser for svevestøv ikke er strenge nok. 
Foto: John Petter Reinertsen/Miljødirektoratet

  Allerede om noen uker kan svevestøvsgrensene bli skjerpet.

 • Godt innenfor kravene i 2015

  Målestasjonen for svevestøv i Mo i Rana.

  Ei uke ut i desember var det registrert 17 døgnmiddeloverskridelser (gjennomsnittsverdi over 50 µg/m³ i løpet av et døgn), ved målestasjonen for svevestøv på Moheia.

 • Kommunen vurderer feiebilen

  – Ja, den virker veldig bra og vil kunne være et nyttig virkemiddel å ta i bruk på de kalde, tørre dagene, sier Allan Berg i Rana kommune.

  Kommunens miljøvernrådgiver, Allan Berg, lot seg imponere da han fikk tatt en titt på Anleggs-Service sin nye feiebil.

 • Unike muligheter som trainee i Ranaindustrien

  Tre traineer i Ranaindustrien i år. Mikael Sandvær ved Fesil Rana Metall AS (f.v), Johannes M. Gylseth ved Rana Gruber AS og Sindre Rosting ved Eiendomsavdelingen i MIP AS.

  Mikael Sandvær, Sindre Rosting og Johannes M. Gylseth har alle en traineestilling i Ranaindustrien. De mener det gir dem unike muligheter.

 • Aleksander Jamtli til MIP Kraftnett

  Aleksander Jamtli ble ansatt som ingeniør/prosjektleder ved avdeling MIP Kraftnett i Mo Industripark AS.

  Aleksander Jamtli ble ansatt som ingeniør/prosjektleder ved avdeling MIP Kraftnett i Mo Industripark AS i oktober. Hans arbeidsoppgaver er blant annet prosjektledelse, nettdrift, og måling og avregning. Aleksander Jamtli har vært i Statnett i nesten fem år, hvor fire av årene var på kontrollanlegg og nettdrift i Oslo, og siste året med prosjektledelse på Bjerka. […]

 • Ny daglig leder i Helse & Sikkerhet SA

  Tove Michalsen, ny daglig leder i Helse & Sikkerhet SA

  Tove Michalsen er tilsatt som ny daglig leder i Helse & Sikkerhet SA

 • Fornybar energi og potensialet i industrien

  UiT besøker MIP AS. Fra venstre: Adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, rådgiver Inger-Ann Hanssen, dekan Morten Hald, og rektor Sveinung Eikeland, alle fra Universitetet i Tromsø.

  Bedrifter fra Mo Industripark og fra øvrig kraftforedlende industri i Nord-Norge er invitert til Peter F. Hjorth-seminar ved Universitetet i Tromsø, som arrangeres 16. mars 2016.

 • Om forurensning og miljø

  Mo sentrum, med Mo Industripark i bakgrunnen

  Arve Ulriksen skriver svar på leserinnlegg: Grønn industripark i verdensklasse er for Mo Industripark AS en viktig visjon, og den kan bli realistisk om vi arbeider sammen mot målet.

 • TYDELIGHET SAVNES!

  Ivar Kristiansen og Arve Ulriksen, regiondirektør og styreleder og i NHO Nordland.

  Den politiske debatten om forutsetninger for privat vekst i nord er ikke i særlig grad synlig. Nå er tiden inne for at partiene, fylkesbyggene og FOU- miljøene blir tydeligere i denne debatten, mener Arve Ulriksen og Ivar Kristiansen, styreleder og regiondirektør i NHO Nordland.

 • Johan Sverdrup-rørledningen til Malaysia

  Wasco_8980_xs

  Statoil ASA Norge har tildelt oppdraget med rørbelegging for Johan Sverdrup-prosjektet til Wasco. Ingen deler av oppdraget vil bli utført ved selskapets fabrikk i Mo i Rana, men leveres fra selskapets anlegg i Malaysia.

 • Ringvirkninger – hvor blir de av?

  Fra utskipingen av sugeankrene til Aasta Hansteen-plattformen fra Rana Industriterminal, juni 2015. Sugeankrene ble produsert ved Momek Fabrication AS. 
Foto: MIP Info

  LEDER: Nordland er lovet ringvirkninger fra petroleumsnæringen, men det vi har sett hittil kan mer sammenlignes med glassperler.

 • Teknologi for kutt i matavfall

  Fra finalen i robotkjøring på Mo, der nettopp Austbø LegoMafia møtte Korgen Lego Locos.
På bildet ser vi Miriam Broch Eidstø (nærmest) og Emil Nikolai Nykmark fra Austbø LegoMafia og Håkon Monsen Valla og Sigurd Kjemphei Larsen fra Korgen Lego Locos.

  Hjemmefavorittene spisser nå formen, og det går med både ettermiddager, kvelder og helger før den skandinaviske finalen i FIRST LEGO Leauge i Mo i Rana, 28. november.

 • Nærmer seg oppstart

  Styreleder Gunnar Moe i LNS Greenland finner rubiner i veikantenpå tur til gruva. Det er enorme forekomster i området.

  Arbeidet med å etablere ei helt ny gruve på Grønland startet våren 2014. Siden da har folkene fra LNS etablert en komplett infrastruktur sånn at gruvedriften kan starte en prøveproduksjon i disse dager.