Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes på e-post: ivar.hartviksen@mip.no, eller på telefon 75 13 16 86.

Utgivelsesplan Gule Sider 2016

1                   17. februar

2                   20. april

3                   ca. 29. juni

4                   ca. 14. september

5                   ca. 02. november

6                   ca. 14. desember

 • Naturlig del av Elkems vekststrategi

  Elkemflagget er heist ved inngangen til Mo Industripark, og markerer at Elkem Rana er på plass. Fra venstre administrerende direktør Helge Aasen og divisjonsdirektør Trond Sæterstad i Elkem, og ordfører Geir Waage i Rana.

  Med det industrimiljøet som ligger her, og vår vekststrategi, var det naturlig å gripe sjansen da den bød seg. Det sier administrerende direktør i Elkem, Helge Aasen, som har heist Elkem-flagget til topps ved inngangen til Mo industripark.   Grunnlag for effektiv drift Konkurransemyndighetene har godkjent Elkems oppkjøp av Fesil Rana Metall, samt en tredjedel […]

 • Ga honnør til regjeringen

  Statsminister Erna Solberg fikk honnør for fokus på fastlandsindustrien og samferdselssatsing på Helgeland da hun besøkte Mo Industripark. Her sammen med verkssjef Kjetil Brose i Celsa Armeringsstål.

    Ga honnør til regjeringen Mo Industripark fikk storfint besøk da statsminister Erna Solberg var på offisielt besøk i Rana på mandag. Under besøket fikk hun innspill om viktige rammebetingelser for at bedriftene i Mo Industripark skal kunne levere på eksportinntekter, nye arbeidsplasser og grønn vekst. Administrerende direktør Arve Ulriksen var glad for å kunne […]

 • Fartsgrensen settes ned fra 40 til 30km/t i verkstedløypa og valseløypa

  Området rundt sentrale verksteder skiller seg ut med stor trafikkmengde av både tunge og lette kjøretøy og er dårlig tilrettelagt for gående og syklende til tross for stort antall av disse.

    I området rundt sentrale verksteder registreres det hvert år mange trafikkavvik, langt flere enn i øvrige deler av industriparken. Det ble derfor etablert et LEAN-prosjekt i 2016 som skulle identifisere tiltak for å bedre trafikksikkerheten i området. Konklusjonen av arbeidet er at nedsetting av fartsgrensen fra 40 til 30km/t er et tiltak som vil […]

 • Mo Industripark AS søker trainée

  Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark. Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted.

    Mo Industripark er det ledende industrielle miljøet i Nord-Norge. Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark. Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted MIP Økonomi er økonomiavdelingen i Mo Industripark […]

 • Rana Industriterminal AS søker trainée

  Rana Industriterminal AS opererer industrikaien som er knyttet til Mo Industripark, og er et viktig ledd i logistikkkjeden til prosessbedrifter som konkurrerer på det internasjonale markedet.

    Rana Industriterminal AS tilbyr tjenester innen lossing, lasting og øvrige terminaltjenester knyttet til transport av inngående råvarer og utgående ferdigvarer til industrien. Selskapet har 47 motiverte og dyktige medarbeidere, som utgjør en viktig del av et knallsterkt logistikkmiljø. Les mer om Rana Industriterminal på mip.no. For å styrke vår kompetanse søker vi etter en […]

 • Pilot for industriell gjenvinning

  Økt gjenvinning reduserer behovet for deponier. I forkant ligger det lukkede deponiet til Glencore Manganese i Mo Industripark, og bedriften er en av deltakerne i prosjektet. Prosessindustrien kan styrke konkurransekraften gjennom FoU-prosjekter knyttet til en pilot for gjenvinning, som tar opp utfordringer med både miljømessig og kommersielt potensial.

    Som resultat av kartleggingsprosjektet er det besluttet å starte opp en forstudie for en pilot for industriell gjenvinning i Mo Industripark. Dette prosjektet er finansiert av SIVA og målet med prosjektet er utvikling av nasjonal spisskompetanse for industriell gjenvinning.  Det sier Thoralf Lian, daglig leder i Inkubator Helgeland AS. De har ansvar for den […]

 • Inkubator Helgeland og Kunnskapsparken fusjonerer

  De ansatte i Kunnskapsparken Helgeland og Inkubator Helgeland ser frem til fusjonen. Fv. Torbjørn Aag, Hans-Petter Nyvik, Torbjørn Jørgensen, Svein Skogøy, Bjørn-Audun Risøy, Caroline Andreassen, Monica Paulsen, Andreas Inselseth, Tone Jakobsen. Foran fv.Fransisca Kappfjell Herbst, Lars Bruland Høyen, Marlene Jordbru og Vegard Nerdal. 
Foto: Bjørn Leirvik

    Vi har allerede jobbet på flere sammenfallende områder på hver vår kant. En fusjon vil derfor gi bedre ressursutnyttelse, sier daglig leder Bjørn-Audun Risøy.   Ved å samle kompetanse og kapasitet i ett selskap er målet å få en forsterket og helhetlig satsing på kompetanse, innovasjon, nettverk og forretningsutvikling.   Større og mer slagkraftig […]

 • Forsker for bedre miljø i gruve og fjord

  Rana Gruber deltar i to av arbeidspakkene i Nykos. Bildet viser innhenting av sedimentprøver, utført av NIVA. Fra venstre Medyan Antonsen fra NIVA, Alexander Ursin og Nancy Stien Schreiner fra Rana Gruber.

    Ved å delta i prosjektet «Nykos» bidrar vi aktivt i et forskningsprogram som øker kunnskapen rundt miljøeffekter ved deponering til sjø av finkornete avgangsmasser fra mineralindustrien i Norge. Samtidig får vi langt bedre kunnskap om vår egen aktivitet og miljøeffektene ved deponering til Ranfjorden. Dette forteller Nancy Stien Schreiner, KHMS-sjef ved Rana Gruber AS. […]

 • Prisvinner’n 2016

  Alle prisvinnerne; Mo Hornmusikk, Arve Ulriksen, Marte Kråkstad Johansen, Randi og Robert Fagereng og Tore André Olsen.

    16. november , på «Prisvinner’n 2016», ble administrerende direktør i Mo Industripark AS Arve Ulriksen tildelt Rana kommunes miljøvernpris for 2016. Samtidig ble byggeskikkprisen, brødrene Hansens ærespris og kulturprisen delt ut. Leder for Rana kommunes miljø, plan- og ressursutvalg Marit Tennfjord overrakte miljøvernprisen. – Arve Ulriksen har vist at han er handlingsrettet og kunnskapsbasert […]

 • Søknad om sponsorstøtte for 2017

  Mo Industripark AS er glad for å kunne bidra til tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i Rana-regionen gjennom de midlene selskapet bruker til sponsing.

    Mo Industripark AS er en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør i Rana, og derfor ønsker vi å være en positiv medspiller, gjennom å støtte opp om aktivitet som fremmer samfunnsansvar og samfunnsengasjement. Siden 2014 har Mo Industripark AS gjennomført årlig søknadsrunde for sponsorstøtte. Vi vil informere om frister, kriterier, innretning og innhold i søknad om […]

 • «Den røde byen» – et tilbakeblikk

  Støvutslipp fra Norsk Jernverk hadde liten oppmerksomhet i oppstarten. Bildet viser utslipp av rødrøyk som gjorde Mo i Rana til "Den røde byen".

    En sen høstdag i 1961 ble brått støvplagen i Mo i Rana tydelig og akutt. Før dette tok man støvutslipp fra Jernverket som en naturlig ulempe ved Norges industriflaggskip. Da ble brått situasjonen en annen; med ny teknologi på Stålverket veltet det helt uforberedt for innbyggerne store mengder rødstøv ut fra pipene. Mo i […]

 • Gjenvinning i historisk perspektiv

  Skraphåndtering fra 1989. Dette skjedde vest for stålverket, og omfanget var ennålavt i forhold til dagens nivå; inntil 400.000 tonn mot dagens 700.000 tonn.

    Først etter stålkrisen i 1975 ble det fart på gjenvinning ved Norsk Jernverk. Gjenvinning var likevel en viktig del av grunnlaget ved Norsk Jernverk helt fra starten.   Det er mye symbolikk i at den første produksjonen som startet ved Jernverket i Mo i Rana var smelting av jernskrap i elektrostålovnen. Det skjedde 19. […]

 • Bygger ut grønn infrastruktur

  Prosjektleder ved MIP Eiendom AS, Morten Loftfjell, og daglig leder ved bensinstasjonen Best, Trine Gabor, er fornøyde med å kunne dekke bileiernes ladebehov med fornybar energi levert av Mo Industripark AS.

    Mo industripark AS har i samarbeid med bensinstasjonen Best (Circle K) og Grønn Kontakt investert til sammen 800.000 kroner i nye ladestasjoner for el-biler. – Vi ser et økt behov for ladestasjoner både for ansattes privatbiler og firmabiler. Vi opplever også at en del kunder som kommer til industriparken etterspør tilbudet, sier prosjektleder ved […]

 • Kunst og industri henger sammen

  Motivene i Hilde Strands akvareller er fra både natur, dyreliv og industri, i tillegg til at hun også maler portretter.

    – Jeg ønsker å vise industrien som vakker, med bilder som gjør at vi kan være stolt av industrien vår. Den er viktig for vår identitet i Rana. Det sier Hilde Strand, som mener kunst og industri henger sammen.   Hilde Strand er født i Rana og vokste opp i Kariåsen på Gruben. Da […]

 • Storstilt energisatsing

  Energiteamet ser lyset. Fv. Hovedverneombud og hovedtillitsvalgt Gunnar Kildal, prosessingeniør og metallurg Bjørn Heiland, ansvarlig for elektrisk vedlikehold Rolf Aasebøstøl, energileder Ole Jørgen Østensen, KHMS-sjef Geir Ove Storheil og prosessoperatør i produksjon Runar Holdal Elvebakk.

    Glencore tar igjen viktige steg i retning av å bli en mer miljøvennlig industribedrift. Nå skal hele bedriftens lysarmatur skiftes til LED. – Vi har kartlagt hele bedriften med tanke på lys og sett på potensialet som ligger der. Glencore sendte en søknad til Enova-fondet om støtte for å innføre energiledelse, og slik ble […]

 • Nye grønne arbeidsplasser

  Fylkesråd for næring, Mona Fagerås, gratulerer Celsa Nordic med 10-års jubileet og åpner samtidig den nye produksjonshallen, en såkalt mesh-plant, sammen med administrerende direktør i Celsa Group, Francesc Rubiralta Rubió og hans mor Isabel Rubió Badia.

    De spanske eierne, partnere, ansatte og fylkesråd for næring, Mona Fagerås, var blant deltakerne da Celsa Nordic feiret 10-års jubileum. Det ble markert i kombinasjon med åpning av Celsa Steel Services nye nettfabrikk, en såkalt mesh-plant, i Mo Industripark.   Feiringen ble naturlig nok startet i Ignerhallen hvor den nye nettfabrikken ligger. – Ignerhallen […]

 • Høyere vekst i nord

  Konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebanken Nord-Norge presenterte det nye konjunkturbarometeret på Agenda Nord-Norge i Alta.

  – På alle parametre går Nord-Norge bedre enn resten av landet, spesielt på eksportvekst går det bedre i nord. Det var det positive hovedbudskapet konsernsjef Jan Frode Janson i Sparebank1 Nord-Norge brakte i lanseringen av det nye Konjunkturbarometeret for Nord-Norge (KB). Men det er et trusselbilde også, og den største trusselen mot vekst i Nord-Norge […]

 • Avgangsmasse som framtidsressurs

  I en kort periode på fire-fem år, for om lag 25 år siden, ble avgangsmassen fra oppredningsverket til Rana Gruber brukt til å fylle opp store, nye landområder, i forbindelse med utvidelsen av Mo i Rana mot fjorden.

    Vi er nå i dialog med Mo Industripark AS for mulig bruk av avgangsmasse til andre prosjekt. Vi håper dette vil bli aktuelt, sier Nancy Stien Schreiner, KHMS-sjef ved Rana Gruber AS.   Rana Gruber er i den heldige situasjon at deres avgangsmasse er et meget godt egnet materiale. Imidlertid er det en felles […]

 • Mye av det som skjer i Mo Industripark skal vi leve av i fremtiden

  2. nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen fikk en omvisning på Celsa Armeringsstål under sitt besøk i Mo Industripark. Han er imponert over hvordan man i Rana jobber sammen mot et felles mål.

    2. nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen besøkte fredag Mo Industripark, og hadde med seg flere fra LO’s næringspolitiske avdeling. – Dette er mitt andre besøk i industriparken, og jeg ønsket at flere skulle få se det arbeidet som gjøres her, sa Gabrielsen. Det er for lite kunnskap om dette viktige industrimiljøet i sør. Mye […]

 • Framtidens velferd bygges på grønn konkurransekraft

  Skal vi styrke og utvikle den industrielle konkurransekraften framover må den være grønn, og vi må starte arbeidet nå, sier adm. dir. i Mo Industripark Arve Ulriksen.

    Av Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS     28. oktober la ekspertutvalget for grønn konkurransekraft fram sine anbefalinger til regjeringen. Anbefalingene peker ut retninger for hvordan vi i Norge kan utvikle et lavutslippssamfunn fram mot 2050. Det handler om å skape nye grønne jobber, det handler om å skape grønne verdier […]

 • Ettertraktet spisskompetanse

  Prosessmetallurg Magnus Krokstad ved Celsa Armeringsstål AS, flyttet til Mo i Rana grunnet de spennende jobbmulighetene som ligger i industriparken.

    Magnus Krokstad har en sivilingeniørgrad i prosessmetallurgi og kom til Celsa Armeringsstål i 2014 som trainee gjennom Kandidat Helgeland. – Man kommer for jobben, men blir værende for det livet man klarer å lage seg. Han var ferdig utdannet ved NTNU i 2014. – Jeg jobber med prosessutvikling i samarbeid med både operatører og […]

 • Fra slagg til “Rockwool”

  Slagget prosesseres, siktes og knuses hos Harsco Metals Norway AS, og brukes blant annet som veimasse eller i produksjon av steinull.

  Slagg er i utgangspunktet avfallet fra en smelteprosess for å foredle metaller, men hos Harsco Metals Norway AS får det nytt liv som både fyllmasse og isolasjonsmateriale.

 • Overleverte strategi for grønn konkurransekraft

  Connie Hedegaard og Idar Kreutzer i ekspertutvalget for grønn konkurransekraft leverte sin rapport til regjeringen

  Ikke motsetning mellom en offensiv industristrategi i Norge, og veien mot lavutslippssamfunnet. Det var et av budskapene fra Idar Kreutzer i Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft som overleverte sin rapport til statsminister Erna Solberg og klimaminister Vidar Helgesen i dag.

 • Hot Charging sparer 30 GWh

  Stålemner på over 800 grader er tatt ut av termoboksen og er i ferd med å settes inn i emneovnen i Valseverket. Hot Charging-anlegget vil redusere energiforbruket med opp til 30 GWh i året.

  Celsa Armeringsstål AS har gjennom første halvår 2016 gjort klart for oppstart av varmchargeringsanlegget for valseverket. Det vil gi energigjenvinning på 30 GWh i året, og som sammenligning tilsvarer det mer enn samlet produksjon ved Vika og Svabo kraftverk, de to minikraftverkene som er tilknyttet vannverket i Mo Industripark.

 • Setter Mo i Rana på kartet

  Rana kommune har tildelt Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark AS, miljøvernprisen for 2016

  Å sette Mo i Rana på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, er en viktig faktor i begrunnelsen for at Rana kommune har tildelt administrerende direktør i Mo Industripark AS miljøvernprisen for 2016.

 • Et unikt vannkretsløp

  Vannverket i Mo Industripark forsyner bedriftene med inntil 75 millioner kubikkmeter vann i året, og det har ytterligere ubrukt kapasitet. Det er landets nest største vannverk, like stort som vannverket for Oslo kommune.

  På sin ferd gjennom vannkretsløpet utnyttes vannet opp til fire ganger i Mo Industripark, noe som er unikt både i norsk og i internasjonal sammenheng. Vi tar inn vannet i ett rør, og så sender vi det ut i ett rør. Da har vi full kontroll på alt vannet, hvert vannmolekyl, hele veien fra vannmagasinene til fjorden.

 • Utfordrer og samarbeider

  Jeg opplever at vi har et meget godt samarbeid mellom fylkeskommunen, politikerne og industrien i Nordland, sier Mona Fagerås, fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune. Vi utfordrer hverandre titt og ofte, og samtidig samarbeider vi godt. Her sammen med Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

  Nordland fylke har utarbeidet en egen industristrategi, som et av de første fylkene i landet. Vi er et viktig industrifylke, og vi ønsker at det er en strategisk tenkning bak arbeidet vi gjør både knyttet til industrien og andre næringer i Nordland.

 • Med ambisjoner i verdensklasse

  En klar målsetting er at Mo Industripark skal bli kjent både i Norge og internasjonalt for å sette miljøet i fokus, og dette skal vi gjøre i samarbeid med bedriftene i industriparken, forskningsmiljø og andre samarbeidspartnere, sier Jan Gabor, markedssjef i Mo Industripark AS.

  Mo Industripark skal være med og sette standarden for energieffektivitet, gjenvinning og utslippsreduksjoner. Ambisjonen er å bli en grønn industripark i verdensklasse!

 • Følger strømmen

  Mo Industripark AS har som mål å bli best i energisparing- og gjenvinning sier Dag Storholm i MIP Eiendom.

  Mo Industripark AS, Glencore Manganese Norway AS og Celsa Armeringsstål AS har ett til felles. De har innført energiledelse.   Mo Industripark AS (MIP AS) er den største utleier av lokaler til verksteder og kontorer i Rana. De forvalter en eiendomsmasse på hele 110.000 kvadratmeter. Det blir mye oppvarming, mange lyspærer og vifteanlegg på disse […]

 • Regulering og politikk gir mest miljøforbedring

  Grønne innovasjoner oppleves vanskeligere enn andre innovasjoner, fordi de ofte mangler markedene, de er knyttet opp mot større systemer, og de krever mye kunnskap, sier forsker Siri Jakobsen ved Nord Universitet.

  Det er samfunnet som i første rekke tjener på rene miljøinnovasjoner, mens bedriftene må bære kostnadene. Bedriftene får den største nytten av miljøinnovasjoner om de kan kombinere dette med prosessinnovasjoner eller produktinnovasjoner.

 • Kartlegging for økt gjenvinning

  Alt vi holder på med handler om å kunne utvikle eller benytte ny teknologi som kan danne grunnlag for ny virksomhet. Dette gjelder inne i en enkelt bedrift, eller i samarbeid mellom bedrifter. Det siste gir ofte nye muligheter for alle parter, sier Thoralf Lian og Hans Petter Nyvik i Inkubator Helgeland.

  Skal vi få etablert økt gjenvinning er det to sentrale drivere for slike prosesser. Den ene er økonomi, at gjenvinning er lønnsomt for bedriften. Den andre driveren er skjerpede pålegg fra miljømyndighetene, i form av lover og forskrifter.

 • Nytt MIP Magasin med bærekraft som tema

  MIP Magasin 2016 - Bærekraft - tilgjengelig som pdf og i trykt utgave.

  Nytt MIP Magasin er tilgjengelig, med tema bærekraft. Magasinet beskriver visjoner og arbeid med å bli en grønn industripark i verdensklasse, intervju med klimaminister Vidar Helgesen og spennende artikler knyttet til bærekraftsarbeid i bedriftene i industriparken.

 • Møt Mo Industripark AS på Agora Industri Futurum

  agora-futurum

  Mo Industripark AS deltar med stand under Industri Futurum 19-20 oktober på Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen.

 • 100 prosent resirkulering

  Daglig leder Tor Sandberg mener det er bedre å finne nye bruksområder for restavfall, i stedet for å deponere det. Her med grovknust high-alumina fra Fesil Metall.

  Norwegian Refactory Company AS tar imot brukte ildfastmaterialer fra industrien og gjenvinner det til nye produkter.

 • Fra avfall til ressurs

  Ved Øijord og Aanes Entreprenørforretning AS får det grønne slagget fra Glecore Manganese Norway AS nytt liv, og brukes for eksempel som fyllmasse i parkeringsplasser eller ved veiutbygging.

  Parkeringsplassen foran Coop OBS er bygd på fyllmasse av slagg. Det som tidligere ble deponert som avfall blir nå gjenvunnet og blir lønnsomme biprodukter.

 • Verdensledende på renseteknologi

  Stolte Celsa-ansatte foran renseanlegget som bidrar til å lage verdens reneste stål.

  Vi har strenge miljøkrav i Norge, spesielt innenfor en bransje som stålindustri. Vi har klart å møte disse kravene. I 2008 bygde vi om stålverket til Consteel-teknologi, og i årene etter det at vi har løftet oss mye. Vi har oppnådd fantastiske resultater.

 • Biologi og industri i skjønn forening

  Ved Ranfjord Fiskeprodukter ales 5,5 millioner smolt opp i løpet av et år, ved hjelp av overskuddsvarme fra industrien forteller daglig leder Bjørn Myklebust.

  Foruten mennesker og besøk fra en hare, en elg eller en rev en sjelden gang, er smolten ved Ranfjord Fiskeprodukter AS et biologisk innslag blant industribedriftene.

 • Vi vil bidra!

  Mo Industripark er langt inne i det grønne skiftet, og vi ønsker og har mulighet til å bidra med arbeidsplasser og inntekter som kan utvikle velferdsstaten videre. Det er et budskap det er viktig for oss å få ut sier administrerende direktør Arve Ulriksen.

  Norsk næringsliv står overfor store endringer. Digitalisering og større fokus på produktivitet og bærekraft krever omstilling i de aller fleste sektorer. Den norske velferdsstaten trenger nye næringer som kan skape vekst når sviktende oljepriser fører til fallende inntekter i statskassen og økende arbeidsledighet.

 • Feiermestrene i Anleggs-Service

  Høsten 2015 mottok Anleggs-Service AS det siste tilskuddet i maskinparken. Dette er en meget avansert bil, som var en investering på hele 4 mill. kroner. Med den nye bilen på plass fikk Reidar Lillejord og hans kollega de farkostene som må til for å feie opp støv under de fleste værforhold.

  Ingen andre i Rana har tilsvarende utstyr og kompetanse på feiing av støv som oss. Det er viktig for omdømmet at vi har høy kvalitet i arbeidet, både for Mo Industripark og for oss. Det er da også noe vi er svært opptatt av, sier daglig leder Kjell Lund i Anleggs-Service AS.

 • Vaktbikkja Bellona

  Jeg liker ikke begrepet Det grønne skiftet. Vi trenger Grønn akselerasjon! Sier Olaf Brastad i miljøstiftelsen Bellona.

  Vi klarer ikke å løfte folk ut av fattigdommen uten stål! Dette sier Olaf Brastad i miljøstiftelsen Bellona. Like raskt som han slår dette fast, legger han til at det i dag er et enormt skrik etter mer materialer, som stål, aluminium, kobber og en rekke andre metaller og materialer.

 • Nestor i miljøanalyser og målinger

  I all hovedsak er oppdragene til SINTEF Molab knyttet opp mot pålegg som kundene har fått fra miljømyndighetene. Wenche Brennbakk og Eli Hunnes forteller at miljømyndighetene er svært aktive og offensive i forhold til bedrifter som har utslippstillatelser. De følger også opp bedrifter svært aktivt, både ved anmeldte og uanmeldte besøk.

  For SINTEF Molab er måling av utslipp til luft et stort område, og i 2015 var nesten halvparten av den totale omsetningen i bedriften miljørelatert. Bedriften har utført miljømålinger også i utlandet, blant annet ved stålverk i Chile og i Qatar.

 • Satser på verdenstoppen

  Det er mange oppgaver og muligheter for jobb innenfor grønn kraft, fjernvarme, minikraftverk og andre former for fornybar energi i Rana, både knyttet til vann, vind, havstrømmer og annet, sier skiskytter og ingeniørstudent Fredrik Gjesbakk.

  Å komme med på utviklingslandslaget i skiskyting er fantastisk. Og for meg er det et viktig delmål på veien til å bli best!