Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes på e-post: ivar.hartviksen@mip.no, eller på telefon 75 13 16 86.

Utgivelsesplan Gule Sider 2016

1                   17. februar

2                   20. april

3                   ca. 29. juni

4                   ca. 14. september

5                   ca. 02. november

6                   ca. 14. desember

 • Overleverte strategi for grønn konkurransekraft

  Connie Hedegaard og Idar Kreutzer i ekspertutvalget for grønn konkurransekraft leverte sin rapport til regjeringen

  Ikke motsetning mellom en offensiv industristrategi i Norge, og veien mot lavutslippssamfunnet. Det var et av budskapene fra Idar Kreutzer i Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft som overleverte sin rapport til statsminister Erna Solberg og klimaminister Vidar Helgesen i dag.

 • Hot Charging sparer 30 GWh

  Stålemner på over 800 grader er tatt ut av termoboksen og er i ferd med å settes inn i emneovnen i Valseverket. Hot Charging-anlegget vil redusere energiforbruket med opp til 30 GWh i året.

  Celsa Armeringsstål AS har gjennom første halvår 2016 gjort klart for oppstart av varmchargeringsanlegget for valseverket. Det vil gi energigjenvinning på 30 GWh i året, og som sammenligning tilsvarer det mer enn samlet produksjon ved Vika og Svabo kraftverk, de to minikraftverkene som er tilknyttet vannverket i Mo Industripark.

 • Setter Mo i Rana på kartet

  Rana kommune har tildelt Arve Ulriksen, administrerende direktør i Mo Industripark AS, miljøvernprisen for 2016

  Å sette Mo i Rana på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, er en viktig faktor i begrunnelsen for at Rana kommune har tildelt administrerende direktør i Mo Industripark AS miljøvernprisen for 2016.

 • Et unikt vannkretsløp

  Vannverket i Mo Industripark forsyner bedriftene med inntil 75 millioner kubikkmeter vann i året, og det har ytterligere ubrukt kapasitet. Det er landets nest største vannverk, like stort som vannverket for Oslo kommune.

  På sin ferd gjennom vannkretsløpet utnyttes vannet opp til fire ganger i Mo Industripark, noe som er unikt både i norsk og i internasjonal sammenheng. Vi tar inn vannet i ett rør, og så sender vi det ut i ett rør. Da har vi full kontroll på alt vannet, hvert vannmolekyl, hele veien fra vannmagasinene til fjorden.

 • Utfordrer og samarbeider

  Jeg opplever at vi har et meget godt samarbeid mellom fylkeskommunen, politikerne og industrien i Nordland, sier Mona Fagerås, fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune. Vi utfordrer hverandre titt og ofte, og samtidig samarbeider vi godt. Her sammen med Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

  Nordland fylke har utarbeidet en egen industristrategi, som et av de første fylkene i landet. Vi er et viktig industrifylke, og vi ønsker at det er en strategisk tenkning bak arbeidet vi gjør både knyttet til industrien og andre næringer i Nordland.

 • Med ambisjoner i verdensklasse

  En klar målsetting er at Mo Industripark skal bli kjent både i Norge og internasjonalt for å sette miljøet i fokus, og dette skal vi gjøre i samarbeid med bedriftene i industriparken, forskningsmiljø og andre samarbeidspartnere, sier Jan Gabor, markedssjef i Mo Industripark AS.

  Mo Industripark skal være med og sette standarden for energieffektivitet, gjenvinning og utslippsreduksjoner. Ambisjonen er å bli en grønn industripark i verdensklasse!

 • Følger strømmen

  Mo Industripark AS har som mål å bli best i energisparing- og gjenvinning sier Dag Storholm i MIP Eiendom.

  Mo Industripark AS, Glencore Manganese Norway AS og Celsa Armeringsstål AS har ett til felles. De har innført energiledelse.   Mo Industripark AS (MIP AS) er den største utleier av lokaler til verksteder og kontorer i Rana. De forvalter en eiendomsmasse på hele 110.000 kvadratmeter. Det blir mye oppvarming, mange lyspærer og vifteanlegg på disse […]

 • Regulering og politikk gir mest miljøforbedring

  Grønne innovasjoner oppleves vanskeligere enn andre innovasjoner, fordi de ofte mangler markedene, de er knyttet opp mot større systemer, og de krever mye kunnskap, sier forsker Siri Jakobsen ved Nord Universitet.

  Det er samfunnet som i første rekke tjener på rene miljøinnovasjoner, mens bedriftene må bære kostnadene. Bedriftene får den største nytten av miljøinnovasjoner om de kan kombinere dette med prosessinnovasjoner eller produktinnovasjoner.

 • Kartlegging for økt gjenvinning

  Alt vi holder på med handler om å kunne utvikle eller benytte ny teknologi som kan danne grunnlag for ny virksomhet. Dette gjelder inne i en enkelt bedrift, eller i samarbeid mellom bedrifter. Det siste gir ofte nye muligheter for alle parter, sier Thoralf Lian og Hans Petter Nyvik i Inkubator Helgeland.

  Skal vi få etablert økt gjenvinning er det to sentrale drivere for slike prosesser. Den ene er økonomi, at gjenvinning er lønnsomt for bedriften. Den andre driveren er skjerpede pålegg fra miljømyndighetene, i form av lover og forskrifter.

 • Nytt MIP Magasin med bærekraft som tema

  MIP Magasin 2016 - Bærekraft - tilgjengelig som pdf og i trykt utgave.

  Nytt MIP Magasin er tilgjengelig, med tema bærekraft. Magasinet beskriver visjoner og arbeid med å bli en grønn industripark i verdensklasse, intervju med klimaminister Vidar Helgesen og spennende artikler knyttet til bærekraftsarbeid i bedriftene i industriparken.

 • Møt Mo Industripark AS på Agora Industri Futurum

  agora-futurum

  Mo Industripark AS deltar med stand under Industri Futurum 19-20 oktober på Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen.

 • 100 prosent resirkulering

  Daglig leder Tor Sandberg mener det er bedre å finne nye bruksområder for restavfall, i stedet for å deponere det. Her med grovknust high-alumina fra Fesil Metall.

  Norwegian Refactory Company AS tar imot brukte ildfastmaterialer fra industrien og gjenvinner det til nye produkter.

 • Fra avfall til ressurs

  Ved Øijord og Aanes Entreprenørforretning AS får det grønne slagget fra Glecore Manganese Norway AS nytt liv, og brukes for eksempel som fyllmasse i parkeringsplasser eller ved veiutbygging.

  Parkeringsplassen foran Coop OBS er bygd på fyllmasse av slagg. Det som tidligere ble deponert som avfall blir nå gjenvunnet og blir lønnsomme biprodukter.

 • Verdensledende på renseteknologi

  Stolte Celsa-ansatte foran renseanlegget som bidrar til å lage verdens reneste stål.

  Vi har strenge miljøkrav i Norge, spesielt innenfor en bransje som stålindustri. Vi har klart å møte disse kravene. I 2008 bygde vi om stålverket til Consteel-teknologi, og i årene etter det at vi har løftet oss mye. Vi har oppnådd fantastiske resultater.

 • Biologi og industri i skjønn forening

  Ved Ranfjord Fiskeprodukter ales 5,5 millioner smolt opp i løpet av et år, ved hjelp av overskuddsvarme fra industrien forteller daglig leder Bjørn Myklebust.

  Foruten mennesker og besøk fra en hare, en elg eller en rev en sjelden gang, er smolten ved Ranfjord Fiskeprodukter AS et biologisk innslag blant industribedriftene.

 • Vi vil bidra!

  Mo Industripark er langt inne i det grønne skiftet, og vi ønsker og har mulighet til å bidra med arbeidsplasser og inntekter som kan utvikle velferdsstaten videre. Det er et budskap det er viktig for oss å få ut sier administrerende direktør Arve Ulriksen.

  Norsk næringsliv står overfor store endringer. Digitalisering og større fokus på produktivitet og bærekraft krever omstilling i de aller fleste sektorer. Den norske velferdsstaten trenger nye næringer som kan skape vekst når sviktende oljepriser fører til fallende inntekter i statskassen og økende arbeidsledighet.

 • Feiermestrene i Anleggs-Service

  Høsten 2015 mottok Anleggs-Service AS det siste tilskuddet i maskinparken. Dette er en meget avansert bil, som var en investering på hele 4 mill. kroner. Med den nye bilen på plass fikk Reidar Lillejord og hans kollega de farkostene som må til for å feie opp støv under de fleste værforhold.

  Ingen andre i Rana har tilsvarende utstyr og kompetanse på feiing av støv som oss. Det er viktig for omdømmet at vi har høy kvalitet i arbeidet, både for Mo Industripark og for oss. Det er da også noe vi er svært opptatt av, sier daglig leder Kjell Lund i Anleggs-Service AS.

 • Vaktbikkja Bellona

  Jeg liker ikke begrepet Det grønne skiftet. Vi trenger Grønn akselerasjon! Sier Olaf Brastad i miljøstiftelsen Bellona.

  Vi klarer ikke å løfte folk ut av fattigdommen uten stål! Dette sier Olaf Brastad i miljøstiftelsen Bellona. Like raskt som han slår dette fast, legger han til at det i dag er et enormt skrik etter mer materialer, som stål, aluminium, kobber og en rekke andre metaller og materialer.

 • Nestor i miljøanalyser og målinger

  I all hovedsak er oppdragene til SINTEF Molab knyttet opp mot pålegg som kundene har fått fra miljømyndighetene. Wenche Brennbakk og Eli Hunnes forteller at miljømyndighetene er svært aktive og offensive i forhold til bedrifter som har utslippstillatelser. De følger også opp bedrifter svært aktivt, både ved anmeldte og uanmeldte besøk.

  For SINTEF Molab er måling av utslipp til luft et stort område, og i 2015 var nesten halvparten av den totale omsetningen i bedriften miljørelatert. Bedriften har utført miljømålinger også i utlandet, blant annet ved stålverk i Chile og i Qatar.

 • Satser på verdenstoppen

  Det er mange oppgaver og muligheter for jobb innenfor grønn kraft, fjernvarme, minikraftverk og andre former for fornybar energi i Rana, både knyttet til vann, vind, havstrømmer og annet, sier skiskytter og ingeniørstudent Fredrik Gjesbakk.

  Å komme med på utviklingslandslaget i skiskyting er fantastisk. Og for meg er det et viktig delmål på veien til å bli best!

 • ACDC – datasenter med miljøledende teknologi

  ACDC har endret seg fra å være tilrettelegger for eksterne aktører til å være egen aktør, sier Jan Erik Svensson, daglig leder i Arctic Circle Data Center AS.

  ACDC satser på mer energieffektiv og miljøvennlig datasenterdrift. Nå tar de steget fra utvikling til drift, og de har stor tro på at deres konsept vil gjøre en forskjell.

 • Forsker for grønn konkurransekraft

  Daglig leder ved SINTEF Helgeland, Susanne Nævermo-Sand, forteller at forskningsinstitusjonen vil fokusere på sirkulær økonomi og fremtidens produksjon.

  SINTEF Helgeland har etablert seg i Rana for å gi den landbaserte industrien i regionen grønn konkurransekraft.

 • Smelteovner varmer opp byen

  Terje Sund-Olsen, daglig leder ved Mo Fjernvarme AS, forteller at målet om 99 prosent gjenvinning av råvarer fra industrien ble nådd både i 2012 og i 2014.

  Mo Fjernvarme AS sørger for at ranværingene holder seg varme – året rundt! De fleste store bygninger i Mo i Rana varmes opp av vann som pumpes gjennom underjordiske rør i hele byen.

 • En gjenvinningspioner

  Vi har stadig nye forespørsler om nye tjenester. Hva vi kan levere henger i stor grad sammen med det regelverket som miljømyndighetene har etablert på dette feltet, sier daglig leder Jens Rønning i Miljøteknikk Terrateam AS. Her sammen med markedssjef Grete Henriksen.

  Miljøteknikk Terrateam AS er et ektefødt barn av omstillingen i Mo i Rana. Det begynte med rensing av Koksverkstomta, og i dag er de vokst til å være en nasjonal og internasjonal aktør innenfor miljøteknologi.

 • Industrien viser vei

  Ir som industribedrifter i EU bruker. Bildet viser aktivitet ved Rana Industriterminal, der verdier for seks milliarder kroner skipes ut til EU og verden forøvrig hvert år.

  Norsk prosessindustri skal øke verdiskapingen, samtidig som klimagassutslippene reduseres til null. Det er visjonen i «Veikart for prosessindustrien – økt verdiskaping med nullutslipp i 2050».

 • Best i Norge på gjenvinning

  Skrap er vår fremste innsatsfaktor, og det er jo ren gjenvinning av andres avfall, sier personal- og HMS-sjef ved Celsa Armeringsstål AS, Petter Skatland. Her ser vi skrapbehandling i industriparken.

  Gamle biler, sykler og badekar, eldre bruer og andre stålkonstruksjoner – etter et langt liv ender alt til slutt opp som skrapmetall. Godt over halvparten av alt skrapmetall i Norge havner i Mo i Rana, i smelteovnene til Celsa Armeringsstål.

 • Forsker tett på industrien

  Vi opplever stor åpenhet i møtet med bedriftene sier de ansatte ved Senter for industriell forretningsutvikling ved Nord universitet. Her er fem av de åtte: F.v. Krister Salamonsen, Thomas Lauvås, Marianne Steinmo, Marit Breivik-Meyer og Siri Jakobsen.

  For å utvikle industrien til å bli mer innovativ er forskning og utvikling ekstremt viktig, og dette vil bli enda mer viktig framover, ikke minst i forhold til alle utfordringer vi allerede møter i dag i Norge. Vi ønsker å være med på dette, og vi mener vi kan bidra med viktig kunnskap som kan fremme innovasjon innenfor industrien på Helgeland.

 • Grønn transport

  Industrimekaniker Tor Hermansen er svært fornøyd over å få kjøre el-bilen Nissan NV200.

  Som en av flere bedrifter i Mo industripark, har Imtas AS valgt å bytte ut deler av bilparken til mer miljøvennlige el-biler.

 • Fremtidens konkurransekraft er grønn

  For norsk økonomi, norske arbeidsplasser og norsk velferd er det avgjørende at Norge blir en vinnernasjon i omstillingen til lavutslippssamfunn, sier klima- og miljøminister Vidar Helgensen. Foto: Bjørn Stuedal

  – Vi kan leve godt på fossil energi en stund til, men vi kan ikke tillate oss å bli fossile i hodet. Vi er på klima- og energiminister Vidar Helgesens kontor i Kongens gate i Oslo. Tema for intervjuet med statsråden er – blant annet – veikartet for fremtidens prosessindustri, bærekraft og grønn konkurransekraft.

 • Vil styrke grunnlaget for innovasjon og vekst

  Prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland, Monica Paulsen, vil styrke konkurransekraften ved å bruke innovasjon og FoU.

  For å hevde seg i et globalt og tøft marked stilles det store krav til næringslivets evne til nyskaping og innovasjon. Bedriftene er konkurransedyktige og har stort fokus på effektiv drift i dag.

 • Næringsdepartementet inviterte til innspillsmøte på Mo

  Mitt inntrykk er at industrien på Helgeland er i forkant på veldig mange utviklingstrender, sier statssekretær Lars Jacob Hiim etter innspillmøtet på Mo.

  I forbindelse med regjeringens industrimelding inviterte Nærings- og Fiskeridepartementet industrien til et innspillmøte med tema ”grønt skifte” på Mo.

 • En attraktiv arbeidsplass

  Forbedringsingeniør ved Momek Service AS og venstrepolitiker Mats Hansen mener det må gjøres lønnsomt å redusere utslipp fra eksisterende industri.

    Mo industripark AS har fått et yngre image med fokus på estetikk, grønn industri og teknologi i verdensklasse. Det gjør parken til en attraktiv arbeidsplass for unge.  Det sier forbedringsingeniør hos Momek Service AS og gruppeleder i Rana Venstre, Mats Hansen (28).   Han er opprinnelig fra Mosjøen og flyttet til Mo i Rana i […]

 • En grønnere fremtid

  Hovedvernombud Gunnar Kildal (tv.), teknisk sjef og prosjektleder Roar Bustnes, administrerende direktør Bjørn Ugedal og produksjonssjef Hendrik Strümpfer sørger for rivning av den gamle smelteovnen på Glencore.

  Natt til 1. september ble ovn 1 som har gått for fullt siden 1989 avslått. Nå går Glencore Manganese Norway AS en grønnere fremtid i møte.

 • Dette er inspirerende, imponerende og lærerikt

  Venstres programkomité har vært på industribesøk. F.v. Mats Hansen (V), Jan Gabor, markedssjef ved Mo Industripark AS, Tormod Steen (V), Arve Ulriksen, adm. dir. ved Mo Industripark AS og Ida Johnsen (V).

  Leder for Venstres programkomité, Terje Breivik, og partifelle Ida Johnsen, har vært på besøk i forbindelse med partiets programarbeid.

 • Langt inne i det grønne skiftet

  Nordland er helt i toppen i Norge på eksport og verdiskaping. Dette er en topplassering som alt for få i Norge er klar over, Her har vi en jobb å gjøre., sier Arve Ulriksen i Mo Industripark.

  Klimaendringene er den største globale utfordringen som berører oss direkte. Det er en driver for omstilling i alle sektorer for å oppnå en mer bærekraftig ressursbruk.

 • Hva betyr Brexit for Nord-Norge?

  Spesialutgave fra Konjunkturbarometer for Nord-Norge om Brexit.

  Spørsmålet om hva Brexit betyr for Nord-Norge stilles i en rapport i regi av Konjunkturbarometeret for Nord-Norge. Rapporten ble lansert i Tromsø 13. september, og prøver å gi noen svar og retninger knyttet til konsekvenser for nordnorsk næringsliv ved Brexit.

 • En fantastisk mottakelse

  hushovd-dybdahl

  Årets utgave av Arctic Race of Norway ble en stor suksess, og daglig leder Knut Eirik Dybdal er veldig fornøyd med at Helgeland var med på laget

 • EU-minister imponert over Mo Industripark

  Det er tungt fokus på gjenvinning og gjenbruk i EU, sier EU-minister Elisabeth Aspaker. Her sammen med adm. dir. i Mo Industripark Arve Ulriksen.

  Det er veldig bra at Mo Industripark satser internasjonalt. Jeg er imponert over direktørens visjoner, og industriparkens satsing på forskning og kompetanse. Flere bør tenke i de samme banene, sier Elisabeth Aspaker, EU-minister.

 • Elkem kjøper Fesil Rana Metall

  Oppkjøpet av Fesil Rana Metall passer godt inn i Elkems vekststrategi, og vil styrke vår produksjonsfleksibilitet. Vi ser frem til å jobbe videre med industriell utvikling og optimalisering av verdikjeden, sier Helge Aasen, administrerende direktør i Elkem.

  Elkem AS har blitt enige med Fesil AS, et datterselskap av MFC Bancorp LTD, om å kjøpe alle aksjer i Fesil Rana Metall AS og selskapets 33% aksjer i Nor-Kvarts AS.

 • Adrian Jørgensen spiller på byfesten

  TIdligere The Voice deltaker Adrian Jørgensen gleder seg til å ha konsert på byfesten 13. august.

  Denne uka braker det løs med Arctic Race of Norway, og blir en skikkelig folkefest på Mo. Mo Industripark AS har sponset en artist til byfesten lørdag 13. august. Tradisjonen tro har vi også her satset på et ungt talent fra Helgeland, med Adrian Jørgensen (24) fra Bindal.

 • SINTEF etablerer seg på Helgeland

  Daglig leder i SINTEF Helgeland Susanne Nævermo-Sand

  Ferskt datterselskap vil samarbeide med bedrifter i regionen for å gi den norske landbaserte industrien grønn konkurransekraft.

 • Toppryttere klare for Arctic Race 2016

  Superstjerner som Philippe Gilbert, Alexander Kristoff og Rein Taaramäe tar turen til Nord-Norge i år.

    Flere av storlagene stiller med sine beste menn når den fjerde utgaven av Arctic Race of Norway trilles i gang 11. august. På startstreken finner vi blant andre tidligere verdensmester Philippe Gilbert (BMC), fjorårsvinner Rein Taaramäe (Katusha), samt hjemmefavorittene Alexander Kristoff (Katusha), Sondre Holst Enger (IAM), Lars-Petter Nordhaug (Sky) og August Jensen (Coop-ØsterHus). Hele […]