Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes på e-post: ivar.hartviksen@mip.no, eller på telefon 75 13 16 86.

Utgivelsesplan Gule Sider 2016

1                   17. februar

2                   20. april

3                   ca. 29. juni

4                   ca. 14. september

5                   ca. 02. november

6                   ca. 14. desember

 • Vil du bli prosjektleder hos MIP Kraftnett?

  DJI_0013

  MIP Kraftnett søker etter en person med utdannelse som ingeniør/bachelor eller Master i Elkraft-teknikk, gjerne med kjennskap til generell nettdrift samt systemer for måling og avregning.

 • Mo Industripark partner i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

  Representanter for de nordnorske aktørene som har partnerskap i nye FME’er. Fra venstre: Hans Petter Horsgaard/Bodø kommune, Siri Jakobsen/Nord universitet, statssekretær Elnar Remi Holmen/OED, Jan Gabor/Mo Industripark AS og Allan Ellingsen/Bodø kommune.

  På Forskningsrådets energikonferanse 26. mai offentliggjorde olje- og energiminister Tord Lien 8 nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Det var 13 søknader totalt, og en av søknadene som fikk tildelt FME-status var «Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future». Senterets mål er å styrke norsk industris konkurransekraft, energieffektivitet og bærekraft. Sintef Energi er vertsinstitusjon, og Mo Industripark AS og Mo Fjernvarme er industrielle partnere.

 • Mo Industripark tar grønne steg mot lavutslippssamfunnet

  Drøyt hundre bedrifter. Over to tusen ansatte. Et samlet energiforbruk tilsvarende tre Alta-kraftverk, og et vannverk like stort som i Oslo. I Mo Industripark lever bedriftene i en symbiose som er særegen i norsk målestokk.

  I sin artikkelserie «Grønne steg» presenter Enova noen av bedriftene og bransjene som har tatt grønne steg på veien mot lavutslippssamfunnet. Mo Industripark er en av aktørene som presenteres i en artikkel med tittelen «Er dette Norges grønneste industripark?»

 • «Veikart for prosessindustrien» overlevert til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

  Leder av Norsk Industris klima- og industripolitiske utvalg Per Brevik overrekker veikartet til Idar Kreutzer i Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft.

  På Industrikonferansen i Oslo 9. mai ble «Veikart for prosessindustrien – økt verdiskaping med nullutslipp i 2050» overrakt til Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Mo Industripark AS har deltatt i arbeidet gjennom en workshop på Mo, og rapporten har med to case fra MIP som eksempler på sirkulær økonomi og energieffektivisering i industriklynger.

 • Tester om støvmaska virkelig beskytter

  Jon Hanto og Leni Bang hos Helse & Sikkerhet kan må tilby testing av åndedrettsvern på den enkelte bruker, for å kontrollere at masken er tettsittende nok og gir den beskyttelsen den skal.

  En sjekk som tar en halvtimes tid kan gi et svar som kan bety svært mye for manges helse. Helse & Sikkerhet starter nå et prosjekt som skal bidra til sikker maskebruk i industrien.

 • Vi har en rolle å spille – men da må vi sørge for å bli hørt

  Adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS

  Spiller det noen særlig rolle for oss her på Helgeland, hvem som velges til president i USA, eller i andre land hvor Norge har tette forbindelser? Ja, selvfølgelig gjør det det.

 • Klar for andre etappe

  Løpsgeneralene Rolf-Arne Hanssen (t.v.) og Eirik Bjørkmo er i full gang med oppkjøringa til den andre utgaven av Celsastafetten.

  Den første Celsastafetten ble en knallsuksess. Nå forbereder Celsa BIL nytt løp og ny folkefest.

 • Tegner veikart for fremtidens prosessindustri

  Innspillene fra onsdagens workshop vil blin tatt med i det videre arbeidet med å tegne et veikart for fremtidens prosessindustri.

  Hva må til for at Norge skal ha en bærekraftig, verdiskapende prosessindustri i 2050? Dette var en av utfordringene deltakerne fikk under workshopen «Norsk prosessindustri sin rolle i en sirkulær økonomi».

 • Vokser allerede før oppstarten

  Jolita Dubauskaite og Jon Arild Karlsen fra Celsa Steel Service og Lars Frøysa, Ketil Hauknes og Petter Venes Skatland fra Celsa Armeringsstål, ser fram til at det igjen skal bli liv og aktivitet i den gamle Ignerhallen.

  Allerede før installasjonen av Celsa Steel Service sin nye nettfabrikk i Mo Industripark er i gang, har selskapet besluttet å ekspandere.

 • Skilles etter et helt yrkesliv sammen

  I 45 år har Heiki Storbakk (f.v.), Lars Fredrik Hoff og Per Jørgen Fagermo delt arbeidsplass. 31. mars gikk de av med pensjon på samme dag, nøyaktig 25 år etter de ble en del av Grotnes Steel AS.

  Etter 45 år sammen går Heiki Storbakk, Lars Fredrik Hoff og Per Jørgen Fagermo hver til sitt.

 • Gjenvinning og bærekraft under Arctic Race

  Mo Industripark AS skal opprette slike avfallsstasjoner ved Arctic Race og Norway-traséene, og knytte aktivitet ved disse til gjenvinning og bærekraft.

  Under Arctic Race of Norway skal Mo Industripark AS demonstrere gjenvinning og bærekraft i praksis.

 • Sjekker Narvik for svevestøv

  Maja Lisa Olsen (t.v.) og Eli Hunnes ved SINTEF Molab kan konstantere at Narvik sliter med noe av den samme svevestøvproblematikk som man kan oppleve Mo i Rana i vårmånedene.

  SINTEF Molab AS har fått oppgaven å kartlegge støvproblematikk i Narvik.

 • «Grønt næringsdepartement» besøker MIP

  Besøk fra Klima- og miljødepartementet, med lokale deltakere. Her er statssekretær Lars Andreas Lunde andre fra venstre og rådgiver Ingeborg Mork-Knutsen tredje fra venstre.

  Besøk fra Klima- og miljødepartementet, med lokale deltakere. Her er statssekretær Lars Andreas Lunde andre fra venstre og rådgiver Ingeborg Mork-Knutsen tredje fra venstre.
  Tirsdag 3. mai hadde Mo Industripark AS besøk av statssekretær Lars Andreas Lunde og rådgiver Ingeborg Mork-Knutsen fra Klima- og Miljødepartementet.

 • Sett det grønne skiftet på samfunnsvitenskapens dagsorden

  Drøyt hundre bedrifter. Over to tusen ansatte. Et samlet energiforbruk tilsvarende tre Alta-kraftverk, og et vannverk like stort som i Oslo. I Mo Industripark lever bedriftene i en symbiose som er særegen i norsk målestokk.

  Tre forskere ved Nordlandsforskning har skrevet en kronikk som blant annet omhandler industriens rolle i det grønne skiftet. «De kulturelle, sosiale og økonomiske aspektene ved det grønne skiftet er derfor helt avgjørende – ikke bare for naturen og industrien, men også for menneskene som skal jobbe, leve og forme morgendagens Norge. Bare gjennom en bred og tverrfaglig tilnærming kan vi sikre et helhetlig kunnskapsgrunnlag for å gjennomføre det grønne skiftet i Norge.»

 • Partnerskap for nordnorsk kunnskapsløft

  Mo Industripark AS og adm.dir Arve Ulriksen (t.h.) har i dag sluttet seg til Agenda Nord-Norge-partnerskapet, og skal sammen med (f.v.) Roger Ingebrigtsen (Agenda Nord-Norge), Leo Grünfeld (Menon Economics), Stein Windfeldt (Bedriftskompetasne), Jan-Frode Janson (Sparebank1 Nord-Norge), Kjersti Eline Busch (SALT) og Andreas Hanssen (Bedriftskompetanse) bidra til å øke kunnskapen om Nord-Norge.

  Mo Industripark AS har blitt partner i Agenda Nord-Norge, og skal bidra til økt kunnskap om Nord-Norge.

 • Grønn industri i Nordland

  – En av mine oppgaver er å arbeide ovenfor sentrale myndigheter for å tilrettelegge for en framtidsrettet, miljøvennlig industri hvor vi er først ute med de gode løsningene, skriver fylkesråd for næring, Mona Fagerås, i denne kronikken.

  «Det grønne skiftet er ikke bare prat, men en langsiktig strategi og store investeringer» er noe av det fylkesråd for næring, Mona Fagerås, skriver i denne kronikken.

 • Lærte EU-rådgivere om grønn industri

  MIPs bærekraftsatsing og grønn industri var noe av det EU-rådgivere fikk kunnskap om, under sin studietur i Nord-Norge. Her er delegasjonen fotografert under sitt besøk i Svolvær.

  Driftsdirektøren i Mo Industripark AS skolerte EU-rådgivere på studietur.

 • Seks mill. til forskningsinstitutt ved Campus Helgeland

  Arbeidet med å få etablert et teknologibasert forskningsinstitutt ved Campus Helgeland mottar i alt seks millioner kroner i støtte, fra fylket, Sparebankstiftelsen og HSBs gavestiftelse.

  Tre aktører går inn med to millioner kroner hver, for å få realisert et teknologibasert forskningsinstitutt ved Campus Helgeland.

 • Vil gjøre Norge til et datasenter-land

  Håkon Haugli fra Abelia (t.v.) og Oluf Ulseth fra Energi Norge overrakte forleden en rapport om Norges muligheter for etablering av grønne datasentre, til næringsminister Monica Mæland. Foto: Aslak Øverås / Energi Norge

  Næringsminister Monica Mæland vil promotere Norge som stedet å etablere grønne datasentre.

 • Åpner pengesekken for datasenter-allianse

  Fylkesråd Mona Fagerås kunne glede ACDCs Jan Erik Svensson og Odd Emil Ingebrigtsen med millionstøtte. Foto:
Trond-Erlend Willassen/Nordland fylkeskommune

  Fylkesrådet med millionstøtte til datasenter-satsing.

 • Sjangerkameleon gir ut singel

  Emilie Sofie Olsen slipper ny singel, en satsing Mo Industripark AS har støttet gjennom en sponsoravtale.

  Singer-songwriter Emilie Sofie satser hardt på musikken og gir ut singelen «Hjertekrampe» med støtte fra Mo Industripark AS.

 • Mo Industripark satser på bærekraft

  I 2014 produserte Mo Fjernvarme AS totalt 75,2 GWh fjernvarme. Gjenvunnet energi fra industrien i Mo Industripark sto for hele 99,1 prosent av dette.

  Mo Industripark (MIP), den ledende industriparken i Nord-Norge, har valgt Gaia å utvikle og implementere bærekraftindikatorer for å vurdere bærekraften i produksjon og produkter i industriparken.

 • 55 millioner kroner til Mo Havn

  Mo i Rana and Rana Industriterminal, the industrial port.

  Økt sikkerhet ved innseilingen til Mo i Rana, og utdyping av Mo i Rana Havn, er tatt med i plangrunnlaget for Nasjonal transportplan 2018 – 2029, som ble presentert på en pressekonferanse i Oslo mandag 29. februar.

 • Ledig stilling som prosessoperatør

  MoIndustripark_0031

  Prosessoperatør En av våre prosessoperatører slutter etter oppnådd pensjonsalder. Vi ønsker oss derfor en ny medarbeider med følgende kvalifikasjoner:   Relevant praksis og fagkompetanse innenfor drift og vedlikehold av prosessanlegg.   Førerkort klasse B/BE   Relevante datakunnskaper   Kunne arbeide både skift og dagtid   Være serviceinnstilt, systematisk og kunne arbeide både i team og […]

 • Vi må være dyktige i vår endringskultur

  Adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS

  Er vi endringsvillig? Ser vi muligheter og potensial i det nye som kommer? Er vi villig til å gjøre de nødvendige endringer i egen bedrift for å stå rustet for framtida?

 • Slik var 2015, og utsikter for 2016

  Alf A. Øverli, daglig leder Rana Industriterminal AS

  I vår første utgave av Gule Sider i år har vi, som ved tidligere årsskifter, en oppsummering av fjoråret og et blikk framover for 2016. Vi har spurt et utvalg av bedrifter følgende tre spørsmål: Hvordan oppsummerer dere virksomheten i 2015? Hvilke forventninger, mulighet og utfordringer har dere for 2016? Har dere konkrete prosjekt (ut […]

 • Skjebneår for Rana Gruber

  Gamle regninger, en valuta-tabbe og lave malmpriser gjør veien videre usikker for Rana Gruber. – 2016 blir et tøft år, sier administrerende direktør Kjell Sletsjøe.

  – Kommer vi oss helskinnet gjennom 2016, da står vi på noe tryggere grunn, sier administrerende direktør Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

 • Klager på vogn-støy

  I mai 2015 ble levering av den siste nye malmvogna, av totalt 40, markert med snorklipping av Kenneth Svendsen fra FrP og Kjell Sletsjøe fra Rana Gruber AS

  Beboere på Skonseng og Gruben har klaget på at de nye vognene til Rana Gruber skaper mer støy og vibrasjon, enn de gamle.

 • Lagspill for ovn 6

  Her har vi noen av de Fesil-ansatte som har stått på i store deler av desember og januar, med vedlikeholdsjobben på ovn 6: (f.v.): Espen Wenås, Christian Kristiansen, Stig Rabben, Roy Fordelsen (Imtas AS), Magne Helge Solbakken, Ole Tortenvik, Harald Snefjellå, Odd Øystein Bjørsvik, Steffen Førnes (Imtas AS), Trond Abelsen, Fredrik Johansen, Stig Robin Aspvik, Johnny Andersen, Martin Alternes, Sylvester Larsson og Daniel Sande.

  Ansatte fra 15 bedrifter var involvert og tusenvis arbeidstimer ble lagt ned, da ovn 6 hos Fesil Rana Metall AS ble tatt ut for vedlikehold.

 • – En unik mulighet til å vise oss frem

  Arve Ulriksen og Jan I. Gabor i Mo Industripark AS mener Arctic Race of Norway vil bli en unik mulighet til å løfte frem industrien og Rana-regionen.

  Når noen av verdens beste syklister skal sykle i spektakulære omgivelser på Helgeland er det med mange millioner tv-seere som publikum.

 • Kåret til beste event

  Mo Industripark AS har inngått sponsoravtale med Arctic Race of Norway for 2016.

  Arctic Race of Norway ble nylig kåret til ”Årets Eksterne Event” i Norge.

 • – Politikere og næringsliv må trekke sammen

  Bellonas Runa Haug Khoury oppfordrer nordnorske politikere til å komme på banen, for å sikre etablering av datasentere i Nord-Norge.

  Bellona peker ut Mo Industripark og ACDC som datasenter-prosjektet i nord med best utgangspunkt.

 • Sikter mot datasenter-drift i løpet av 2017

  Fra årsskiftet ble Jan Erik Svensson formelt ansatt som daglig leder i Arctic Circle Data Centre. Nå jobbes det med sikte på kommersiell drift i løpet av 2017. Her leser Svensson i Bellonas arktis-rapport, som slår fast at det er behov for nye datasentere og at Mo Industripark er meget godt egnet til slik industri.

  Foreløpig er Jan Erik Svensson eneste ansatte i Arctic Circle Data Center AS. I løpet av halvannet år vil dette ha endret seg.

 • Klart signal om viktigheten av god infrastruktur

  NHO-leder Kristin Skogen Lund påpekte at Norge har vært så tilfreds med velstanden oljen har gitt, at man i for liten grad har sørget for utvikling innenfor andre sektorer.

  – Det er signal vi må ta til etterretning, blant annet ved å etablere storflyplass på Helgeland.

 • Så nærmere på framtidens industri

  Kjetil Trovik Midthun, forskningsleder SINTEF Teknologi og Samfunn, foredro om industrielleklynger og verdikjedeoptimering.

  Hva er de industrielle behovene innenfor sirkulær økonomi og framtidens produksjon? Det var spørsmålet.

 • Fra oljeplattformer til landbasert industri

  Lars Bruland Høyen, Inkubator Helgeland AS.

  Lars Bruland Høyen har bare et par dager på seg fra han starter i ny jobb, til oppstartsmøtet for MIP Cluster. Da er det greit å ha vært på dypt vann før.

 • Forente krefter i kamp om store oppdrag

  Hans Petter Nyvik og Thoralf Lian i Inkubator Helgeland AS

  – Krafta i forente krefter er betydelig, sier Thoralf Lian, daglig leder i Inkubator Helgeland AS, bare noen dager før oppstarten for MIP Cluster.

 • Bytter ut alle skilt i industriparken

  I løpet av vinteren har det kommet opp nye, svarte skilt langs veiene inne i industriparken.

  Mo Industripark AS går over fra offentlig til privat skilting. Det innebærer at samtlige trafikkskilt skal skiftes ut.

 • Steinbra avtale gir nytt areal

  Kjetil Johnsen (t.v.) og Kjell Arne Hagen hos Mo Industripark AS, avdeling MIP Eiendom kan konstatere at overskuddsmassene fra E6-utbyggingen på Helgeland gir nye tomtearealer ved Rana Industriterminal.

  Stein fra Skamdalen og Urlandå gir nytt tomteareal ved Rana industriterminal.

 • Bygger hotell på Lovund

  Slik skal det se ut, tilbygget til Lovund RorbuHotell, som arkitekt Anita Valrygg har tegnet og Momek Civil AS skal bygge.

  Momek Civil AS er igjen i gang med et stort byggeprosjekt på Lovund. Nå skal et øyas hotell bygges ut, for å stå klart til å ta imot gjester til påske neste år.

 • Støvsuget fem tonn støv på E6

  Etter investeringen i ny feiebil har Anleggs-Service og Reidar Lillejord kunnet feie opp tonnevis med støv på kalde dager. Dette er støv som man tidligere måtte la ligge ettersom tradisjonelle feiebiler ikke kan benyttes i streng kulde.

  Under en prøvetur med Anleggs-Service nye feiebil ble det feiet opp over fem tonn støv på E6.

 • Laveste støvnivå siden målestarten

  Med investeringen i ny feiebil har Anleggs-Service og Reidar Lillejord kunnet feie opp tonnevis med støv på kalde dager.

  Antall døgnoverskridelser ble i 2015 nesten halvert, sammenlignet med 2014. Støvkonsentrasjonene har ikke vært lavere siden målingene startet.