NYHETER FRA MO INDUSTRIPARK AS

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet som publiseres her. Bestilling av trykte utgaver og andre henvendelser rettes mot avdelingen MIP-info.

 • 20 april, 2018 14:00

  Signe Strand Tverbakk (25) fra Sandnessjøen flyttet til Mo i Rana for å jobbe hos Momek. – Jeg visste hva jeg ville, så da var det bare å kjøre på, forteller sveiseren. Signes bror var tidligere industrirørlegger ved Aker Solutions i Sandnessjøen. – Jeg syntes faget hørtes spennende ut og startet på denne studieretningen. Det […]
 • 16 april, 2018 9:42

  Under E12 Atlantica Transports sluttkonferanse i Vasa 13.-14. mars ble Midt-Skandia, Kvarkenrådet og Blå vägen-foreningen enige om en felles transportstrategi for E12-regionen og om å sikte mot en felles organisasjon på tvers av tre land. Sluttkonferansen «Grenseløs framtid» i Vasa samlet over 100 deltakere fra tre land. Den norske delegasjonen inkluderte blant annet næringsliv, ordførerne […]
 • 13 april, 2018 15:30

  Økonomikonsulent Solfrid Austerslått Vatshaug i Mo Industripark AS skal jobbe ut mai måned. Deretter går hun, med skrekkblandet fryd, over i ny tilværelse som pensjonist. – Jeg kommer til å savne jobben. Jeg har vært her så lenge fordi jeg har trivdes både med arbeidsoppgaver og gode kollegaer. Mo Industripark AS er dessuten en solid bedrift […]
 • 12 april, 2018 14:32

  Mo Industripark AS jobber for etablering av Vitensenter Nordland sammen med flere aktører i Rana. Vitensenteret skal skape nysgjerrighet og interesse for realfag, noe som kan danne et viktig grunnlag for rekruttering til industrien i fremtiden. Mo Industripark AS arbeider blant annet for at industrien i Rana skal ha best mulige rammebetingelser og er i […]
 • 11 april, 2018 9:47

  Vi varsler om at planområdet utvides på deler av eiendommene  gnr./bnr. 47/2, 47/16, 47/19, 47/20, 47/21, 47/51, 48/3 og 53/5.  Hensikten med utvidelsen er å legge til rette for å kunne bruke  overskuddsmasser til å etablere molo ved Langsetvågen, ruste  opp vegen til Skogsøya og oppfylling på gnr./bnr. 47/21 og 53/5.  Oppfylling av Engentjønna vurderes ut fra tidligere mottatte  innspill ikke lenger å være aktuelt.  Nesna formannskap fastsatte planprogrammet den 31.01.18. Planprogrammet vurderes å ivareta behov for utredninger. Ev.  nye utredningskrav som følge av høringen vurderes å ville kunne  ivaretas i konsekvensutredningen. På kartet er planområdet som er varslet tidligere vist med  svart stiplet linje og utvidelse av planområdet er vist med svart heltrukket linje i dette kartet: Planområde_Langsetvagen-A4_liggende Mer informasjon samt varslingsbrev om igangsetting med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Langsetvågen industripark og forslag til planprogram sendt ut på høring i 2017 finner du her. Kontakt: Multiconsult v/ Sissel Enodd tlf. 73103263/45269562 Ev. uttalelser til varselet sendes innen 09.05.18 til:  sissel.enodd@multiconsult.no eller   Multiconsult v/ Sissel Enodd,   Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim
 • 11 april, 2018 7:40

  Flere har den siste tiden uttalt seg om datasenteretableringen på Mo og stiller spørsmålstegn ved samfunnsnytten knyttet til dette. Jeg mener den gir Rana-industrien enda flere bein å stå på og at debatten så langt er lite nyansert. Med inntoget av ny teknologi skapes det alltid både problemer og muligheter. Men i mange tilfeller løser […]
 • 10 april, 2018 13:51

  Tidligere i vinter mottok Mo Industripark AS en forespørsel fra Moheia-russen om sponsorstøtte til vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse. Etter flere eksempler nasjonalt i årenes løp med utbrudd av hjernehinnebetennelse blant russ var det klart at MIP as gjerne ville bidra med midler til vaksine slik at russen kan gå en tryggere russetid i møte. Med […]
 • 6 april, 2018 12:50

  2. januar i år begynte Petter Venes Skatland som valseverkssjef ved Celsa Armeringsstål. Nå har eierne lagt store investeringsmidler på bordet. – For valseverket er dette det største løftet som er tatt på flere tiår. Med hensyn til økning av produksjon og volum, sier Venes Skatland. – Jeg har allerede vært syv år i Celsa […]
 • 5 april, 2018 14:00

  Momek Group feiret nylig 20-års jubileum i Spektrum ved Meyergården Hotell med vel 450 gjester. – Vi ville ha et storslått jubileum med de ansatte for å feire at vi sammen har kommet så langt, sier økonomimedarbeider og prosjektleder for feiringen, Ine Mari Gullholm. – Vi har brukt ett år på oppkjøringen mot jubileumsfeiringen. Vi […]
 • 22 mars, 2018 11:14

  Mo Fjernvarme har levert fjernvarme til byggtørk under oppføringen av blant annet Toyota Nordvik og Selfors sykehjem, via byggets permanente varmeanlegg. For å kunne levere fjernvarme til flere byggeprosjekter har de nå fått laget mobile enheter som kan kobles på fjernvarmeforsyningen til nybygg, og tilbyr dermed miljøvennlig byggtørking og -varming, som erstatter tradisjonelle dieselaggregat. – […]