Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes på e-post: ivar.hartviksen@mip.no, eller på telefon 75 13 16 86.

Utgivelsesplan Gule Sider 2016

1                   17. februar

2                   20. april

3                   ca. 29. juni

4                   ca. 14. september

5                   ca. 02. november

6                   ca. 14. desember

 • Partnerskap for nordnorsk kunnskapsløft

  Mo Industripark AS og adm.dir Arve Ulriksen (t.h.) har i dag sluttet seg til Agenda Nord-Norge-partnerskapet, og skal sammen med (f.v.) Roger Ingebrigtsen (Agenda Nord-Norge), Leo Grünfeld (Menon Economics), Stein Windfeldt (Bedriftskompetasne), Jan-Frode Janson (Sparebank1 Nord-Norge), Kjersti Eline Busch (SALT) og Andreas Hanssen (Bedriftskompetanse) bidra til å øke kunnskapen om Nord-Norge.

  Mo Industripark AS har blitt partner i Agenda Nord-Norge, og skal bidra til økt kunnskap om Nord-Norge.

 • Grønn industri i Nordland

  – En av mine oppgaver er å arbeide ovenfor sentrale myndigheter for å tilrettelegge for en framtidsrettet, miljøvennlig industri hvor vi er først ute med de gode løsningene, skriver fylkesråd for næring, Mona Fagerås, i denne kronikken.

  «Det grønne skiftet er ikke bare prat, men en langsiktig strategi og store investeringer» er noe av det fylkesråd for næring, Mona Fagerås, skriver i denne kronikken.

 • Lærte EU-rådgivere om grønn industri

  MIPs bærekraftsatsing og grønn industri var noe av det EU-rådgivere fikk kunnskap om, under sin studietur i Nord-Norge. Her er delegasjonen fotografert under sitt besøk i Svolvær.

  Driftsdirektøren i Mo Industripark AS skolerte EU-rådgivere på studietur.

 • Seks mill. til forskningsinstitutt ved Campus Helgeland

  Arbeidet med å få etablert et teknologibasert forskningsinstitutt ved Campus Helgeland mottar i alt seks millioner kroner i støtte, fra fylket, Sparebankstiftelsen og HSBs gavestiftelse.

  Tre aktører går inn med to millioner kroner hver, for å få realisert et teknologibasert forskningsinstitutt ved Campus Helgeland.

 • Vil gjøre Norge til et datasenter-land

  Håkon Haugli fra Abelia (t.v.) og Oluf Ulseth fra Energi Norge overrakte forleden en rapport om Norges muligheter for etablering av grønne datasentre, til næringsminister Monica Mæland. Foto: Aslak Øverås / Energi Norge

  Næringsminister Monica Mæland vil promotere Norge som stedet å etablere grønne datasentre.

 • Åpner pengesekken for datasenter-allianse

  Fylkesråd Mona Fagerås kunne glede ACDCs Jan Erik Svensson og Odd Emil Ingebrigtsen med millionstøtte. Foto:
Trond-Erlend Willassen/Nordland fylkeskommune

  Fylkesrådet med millionstøtte til datasenter-satsing.

 • Sjangerkameleon gir ut singel

  Emilie Sofie Olsen slipper ny singel, en satsing Mo Industripark AS har støttet gjennom en sponsoravtale.

  Singer-songwriter Emilie Sofie satser hardt på musikken og gir ut singelen «Hjertekrampe» med støtte fra Mo Industripark AS.

 • Tegner veikart for fremtidens prosessindustri

  Innspillene fra onsdagens workshop vil blin tatt med i det videre arbeidet med å tegne et veikart for fremtidens prosessindustri.

  Hva må til for at Norge skal ha en bærekraftig, verdiskapende prosessindustri i 2050? Dette var en av utfordringene deltakerne fikk under workshopen «Norsk prosessindustri sin rolle i en sirkulær økonomi».

 • Mo Industripark satser på bærekraft

  I 2014 produserte Mo Fjernvarme AS totalt 75,2 GWh fjernvarme. Gjenvunnet energi fra industrien i Mo Industripark sto for hele 99,1 prosent av dette.

  Mo Industripark (MIP), den ledende industriparken i Nord-Norge, har valgt Gaia å utvikle og implementere bærekraftindikatorer for å vurdere bærekraften i produksjon og produkter i industriparken.

 • 55 millioner kroner til Mo Havn

  Mo i Rana and Rana Industriterminal, the industrial port.

  Økt sikkerhet ved innseilingen til Mo i Rana, og utdyping av Mo i Rana Havn, er tatt med i plangrunnlaget for Nasjonal transportplan 2018 – 2029, som ble presentert på en pressekonferanse i Oslo mandag 29. februar.

 • Ledig stilling som prosessoperatør

  MoIndustripark_0031

  Prosessoperatør En av våre prosessoperatører slutter etter oppnådd pensjonsalder. Vi ønsker oss derfor en ny medarbeider med følgende kvalifikasjoner:   Relevant praksis og fagkompetanse innenfor drift og vedlikehold av prosessanlegg.   Førerkort klasse B/BE   Relevante datakunnskaper   Kunne arbeide både skift og dagtid   Være serviceinnstilt, systematisk og kunne arbeide både i team og […]

 • Vi må være dyktige i vår endringskultur

  Adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS

  Er vi endringsvillig? Ser vi muligheter og potensial i det nye som kommer? Er vi villig til å gjøre de nødvendige endringer i egen bedrift for å stå rustet for framtida?

 • Slik var 2015, og utsikter for 2016

  Alf A. Øverli, daglig leder Rana Industriterminal AS

  I vår første utgave av Gule Sider i år har vi, som ved tidligere årsskifter, en oppsummering av fjoråret og et blikk framover for 2016. Vi har spurt et utvalg av bedrifter følgende tre spørsmål: Hvordan oppsummerer dere virksomheten i 2015? Hvilke forventninger, mulighet og utfordringer har dere for 2016? Har dere konkrete prosjekt (ut […]

 • Skjebneår for Rana Gruber

  Gamle regninger, en valuta-tabbe og lave malmpriser gjør veien videre usikker for Rana Gruber. – 2016 blir et tøft år, sier administrerende direktør Kjell Sletsjøe.

  – Kommer vi oss helskinnet gjennom 2016, da står vi på noe tryggere grunn, sier administrerende direktør Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

 • Klager på vogn-støy

  I mai 2015 ble levering av den siste nye malmvogna, av totalt 40, markert med snorklipping av Kenneth Svendsen fra FrP og Kjell Sletsjøe fra Rana Gruber AS

  Beboere på Skonseng og Gruben har klaget på at de nye vognene til Rana Gruber skaper mer støy og vibrasjon, enn de gamle.

 • Lagspill for ovn 6

  Her har vi noen av de Fesil-ansatte som har stått på i store deler av desember og januar, med vedlikeholdsjobben på ovn 6: (f.v.): Espen Wenås, Christian Kristiansen, Stig Rabben, Roy Fordelsen (Imtas AS), Magne Helge Solbakken, Ole Tortenvik, Harald Snefjellå, Odd Øystein Bjørsvik, Steffen Førnes (Imtas AS), Trond Abelsen, Fredrik Johansen, Stig Robin Aspvik, Johnny Andersen, Martin Alternes, Sylvester Larsson og Daniel Sande.

  Ansatte fra 15 bedrifter var involvert og tusenvis arbeidstimer ble lagt ned, da ovn 6 hos Fesil Rana Metall AS ble tatt ut for vedlikehold.

 • – En unik mulighet til å vise oss frem

  Arve Ulriksen og Jan I. Gabor i Mo Industripark AS mener Arctic Race of Norway vil bli en unik mulighet til å løfte frem industrien og Rana-regionen.

  Når noen av verdens beste syklister skal sykle i spektakulære omgivelser på Helgeland er det med mange millioner tv-seere som publikum.

 • Kåret til beste event

  Mo Industripark AS har inngått sponsoravtale med Arctic Race of Norway for 2016.

  Arctic Race of Norway ble nylig kåret til ”Årets Eksterne Event” i Norge.

 • – Politikere og næringsliv må trekke sammen

  Bellonas Runa Haug Khoury oppfordrer nordnorske politikere til å komme på banen, for å sikre etablering av datasentere i Nord-Norge.

  Bellona peker ut Mo Industripark og ACDC som datasenter-prosjektet i nord med best utgangspunkt.

 • Sikter mot datasenter-drift i løpet av 2017

  Fra årsskiftet ble Jan Erik Svensson formelt ansatt som daglig leder i Arctic Circle Data Centre. Nå jobbes det med sikte på kommersiell drift i løpet av 2017. Her leser Svensson i Bellonas arktis-rapport, som slår fast at det er behov for nye datasentere og at Mo Industripark er meget godt egnet til slik industri.

  Foreløpig er Jan Erik Svensson eneste ansatte i Arctic Circle Data Center AS. I løpet av halvannet år vil dette ha endret seg.

 • Klart signal om viktigheten av god infrastruktur

  NHO-leder Kristin Skogen Lund påpekte at Norge har vært så tilfreds med velstanden oljen har gitt, at man i for liten grad har sørget for utvikling innenfor andre sektorer.

  – Det er signal vi må ta til etterretning, blant annet ved å etablere storflyplass på Helgeland.

 • Så nærmere på framtidens industri

  Kjetil Trovik Midthun, forskningsleder SINTEF Teknologi og Samfunn, foredro om industrielleklynger og verdikjedeoptimering.

  Hva er de industrielle behovene innenfor sirkulær økonomi og framtidens produksjon? Det var spørsmålet.

 • Fra oljeplattformer til landbasert industri

  Lars Bruland Høyen, Inkubator Helgeland AS.

  Lars Bruland Høyen har bare et par dager på seg fra han starter i ny jobb, til oppstartsmøtet for MIP Cluster. Da er det greit å ha vært på dypt vann før.

 • Forente krefter i kamp om store oppdrag

  Hans Petter Nyvik og Thoralf Lian i Inkubator Helgeland AS

  – Krafta i forente krefter er betydelig, sier Thoralf Lian, daglig leder i Inkubator Helgeland AS, bare noen dager før oppstarten for MIP Cluster.

 • Bytter ut alle skilt i industriparken

  I løpet av vinteren har det kommet opp nye, svarte skilt langs veiene inne i industriparken.

  Mo Industripark AS går over fra offentlig til privat skilting. Det innebærer at samtlige trafikkskilt skal skiftes ut.

 • Steinbra avtale gir nytt areal

  Kjetil Johnsen (t.v.) og Kjell Arne Hagen hos Mo Industripark AS, avdeling MIP Eiendom kan konstatere at overskuddsmassene fra E6-utbyggingen på Helgeland gir nye tomtearealer ved Rana Industriterminal.

  Stein fra Skamdalen og Urlandå gir nytt tomteareal ved Rana industriterminal.

 • Bygger hotell på Lovund

  Slik skal det se ut, tilbygget til Lovund RorbuHotell, som arkitekt Anita Valrygg har tegnet og Momek Civil AS skal bygge.

  Momek Civil AS er igjen i gang med et stort byggeprosjekt på Lovund. Nå skal et øyas hotell bygges ut, for å stå klart til å ta imot gjester til påske neste år.

 • Støvsuget fem tonn støv på E6

  Etter investeringen i ny feiebil har Anleggs-Service og Reidar Lillejord kunnet feie opp tonnevis med støv på kalde dager. Dette er støv som man tidligere måtte la ligge ettersom tradisjonelle feiebiler ikke kan benyttes i streng kulde.

  Under en prøvetur med Anleggs-Service nye feiebil ble det feiet opp over fem tonn støv på E6.

 • Laveste støvnivå siden målestarten

  Med investeringen i ny feiebil har Anleggs-Service og Reidar Lillejord kunnet feie opp tonnevis med støv på kalde dager.

  Antall døgnoverskridelser ble i 2015 nesten halvert, sammenlignet med 2014. Støvkonsentrasjonene har ikke vært lavere siden målingene startet.

 • Engasjement for barn og unge

  Emilie Ågheim Kalkenberg, som har gjort det meget bra i skiskyting så langt denne sesongen, er en av aktørene som Mo Industripark AS har tilbudt en sponsoravtale med.

  Mo Industripark AS ønsker å bidra til tiltak som skaper utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i Rana-regionen. Derfor sponser selskapet en rekke tiltak.

 • Langtidsparkering skaper trøbbel

  Av og til forlates kjøretøy og annet utstyr inne i industriparken. Det kan skape problemer for dem som skal utføre brøyting og snørydding.

  Når brøytemannskaper møter på hensatte farkoster, vanskeliggjør det jobben.

 • MIP AS med moderne profil

  Den visuelle identiteten er godt ivaretatt i den nye logoen for Mo Industripark AS

  Mo Industripark AS har fått en ny grafisk profil. Endringene er gjort for å tilpasse selskapets profil, nye plattformer for markedsføring, informasjon og kommunikasjon.

 • Nye samarbeidspartnere for profilering

  Mye i Media AS er valgt som samarbeidspartner av Mo Industripark AS for redaksjonelt arbeid, foto og grafisk design. Det omfatter produksjon av Gule Sider, som nå har fått ny layout.

  – Mo Industripark AS jobber aktivt for å markedsføre industriparken med mål om å bli mer kjent og legge til rette for nye etableringer.

 • LO-besøk til MIP

  Fra venstre: Tommy Nystad fra Fellesforbundet, Arve Ulriksen fra Mo Industripark AS, Hans-Christian Gabrielsen fra LO og Linda Eide fra Rana kommune.

  Tirsdag 16. februar besøkte LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen Mo Industripark AS, sammen med representanter fra LO-tillitsvalgte og Arbeiderpartiet lokalt, for informasjon og drøfting spørsmål knyttet til industri og «Det grønne skiftet».

 • NHO bekymret for kunnskapen i Nordland

  - Vi er nødt til å sikre at unge mennesker har lyst til å bli boende i regionen. Da må vi har gode arbeidsplasser å tilby, og økt kunnskap er fundamentet for å kunne utvikle gode arbeidsplasser, sier Arve Ulriksen.

  – Kunnskap er det viktigste vi har å jobbe med framover. De sa styreleder Arve Ulriksen da han åpnet NHO Nordlands årskonferanse på Mo.

 • Nordlandsbedrifter trenger mer kompetanse

  -Vi ser en stor mismatch – faktisk et stort gap - mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, og det gjelder hele landet, sa presidenten i NHO, Tore Ulstein på årskonferansen til NHO Nordland på Mo i Rana torsdag 11. februar.

  – Mer enn halvparten av NHO sine medlemsbedrifter i Nordland har behov for mer kompetanse. Det sa presidenten i NHO, Tore Ulstein på årskonferansen til NHO Nordland i Mo i Rana torsdag 11. februar.

 • Velkommen til NHO Nordlands årskonferanse!

  Administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, har formulert vår målsetting slik: «Mo Industripark skal være blant verdens ledende industriparker målt i utslipp til ytre miljø, energieffektivitet og gjenvinning, og dette skal synliggjøres gjennom fokus på etablerte forsknings- og forbedringsprosjekt.»

  Arve Ulriksens velkomsttale ved årskonferansen for NHO Nordland, som avholdes i dag, 11. februar 2016 i Mo i Rana.

 • Hvor er visjonene?

  Havmannen foran industribyen Mo i Rana, med Mo Industripark som ligger over byen, oppe på bakken

  Vi forventer at fremsynte fylkespolitikere for vekst i Nordland legger til rette for at Widerøe, SAS og Norwegian i fremtiden får mulighet til å konkurrere også på Helgeland, skriver adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS og styreleder Tor Husjord, Maritim Forum Nord i sin kronikk.

 • Havnene i Nord-Norge kan bli «helt elektriske»

  Rana Industriterminal er, sammen med de øvrige havneanleggene i Rana Havn, landets tredje største havn i antall båtanløp. En anlegg for landstrøm for båter ved kai vil bidra svært mye for å redusere utslipp av NOx.

  Hafenstrom AS og Mo Industripark AS har søkt Enova om finansiering av landstrømanlegg ved Rana Industriterminal AS (RIT). Dette vil bidra til Mo Industriparks målsetting om å bli en verdensledende industriklynge i forhold til miljø og energieffektivitet. Etter hvert kan flere havner komme etter.

 • MIP i møte med statsministeren

  Statsminister Erna Solberg, sammen med Anita Sollie, under statsministerens besøk i Mo Industripark onsdag 2. september 2015.

  – Skal man lykkes i å etablere nye inntekter til nasjonal velferd må det legges til rette for vekst ved å sikre arbeidskapasitet, bolyst og infrastruktur i nord, avsluttet markedssjef Jan Gabor sitt innlegg i møtet med statsminister Erna Solberg under deres møte i Tromsø 26/1-2016

 • Vil bidra gjennom engasjement og fagkunnskap

  - Jeg ser fram til å bli med på laget som skal føre MIP AS ytterligere opp og frem, og til å bidra til å virkeliggjøre ambisjonene om å gjøre Mo Industripark til en grønn industripark i verdensklasse! Sier den nye informasjonssjefen i Mo Industripark AS, Trine Fredriksen.

  Trine Fredriksen (51) er ansatt som ny informasjonssjef i Mo Industripark AS.
  Hun er godt kjent med industriens utfordringer og muligheter, etter vel seks år som seniorrådgiver ved næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune.

 • Så nærmere på framtidens industri

  Forskningsdirektør Jack Ødegård sier det er et marked for en SINTEF-etablering på Helgeland, men at det må jobbes for å få til nok prosjekter.

  Gjennom FoU-løft Helgeland har man sett nærmere på muligheten for en permanent SINTEF-etablering i regionen.
  – Vi er ikke helt i mål med konklusjonen ”SINTEF skal være permanent på Helgeland”, men vi jobber med det som mål, sier Jack Ødegård, forskningsdirektør i SINTEF.