Nyheter fra Mo Industripark

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året

Vi skriver om tema som omhandler MIP-konsernet og bedriftene i Mo Industripark.

Vi oppfordrer også bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter.

Spørsmål og tips sendes til Trine Fredriksen på e-post trine.fredriksen@mip.no eller på mobil 91 39 91 44.

Utgivelsesplan Gule Sider 2017

– Medio februar
– Månedskiftet april/mai
– Månedsskiftet juni/juli
– Månedsskiftet august/september
– Medio oktober