Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes på e-post: ivar.hartviksen@mip.no, eller på telefon 75 13 16 86.

Utgivelsesplan Gule Sider 2015

1                   20. januar

2                   ca. 25. februar

3                   ca. 22. april

4                   ca. 25. juni

5                   ca. 22. september

6                   ca. 11. november

7                   ca. 16. desember
 • Ledig stilling som daglig leder ved Rana Industriterminal AS

  Nykrana står ytterst på kaianlegget til Rana Industriterminal AS.

  Stillingen som daglig leder ved Rana Industriterminal AS er ledig. Søknadsfrist: 27. mars 2015.

 • 20 sies opp ved Momek Fabirication

  Det store oppdraget med sugeankre for Aasta Hansteen-plattformen er nå snart ferdigstilt. Det er ingen tilsvarende ordrereserve etter at hele oppdraget er fullført, og Momek Fabrication AS ser deg derfor nødt til å si opp 20 av sine ansatte.
De ferdige sugeankrene ligger her på lager ved Rana Industriterminal, klar for utskiping til Aasta Hansteen-feltet til sommeren.

  For lav oppdragsmengde gjør at Momek Fabrication AS må si opp 20 av sine ansatte.

  – Det er veldig beklagelig, men dessverre uungåelig, sier daglig leder Wiggo Dalmo i Momek Group AS.

 • - Vi prioriterer å sponse aktiviteter for barn og unge

  First Lego Leauge er ett av de prioriterte tiltakene for sponsortilskudd fra Mo Industripark AS. Arrangementet har vært sponset i flere år, og også i 2015 vil MIP AS være en aktiv samarbeidspartner for First Lego Leauge.
Bildet er fra arrangementet høsten 2014 i Campus Helgeland.

  Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS er glad for å kunne bidra til tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i Rana-regionen gjennom de midlene selskapet bruker til sponsing.

 • Odd Husnes ny avdelingsleder i MIP Kraftnett

  Odd Husnes, avdelingsleder i MIP Kraftnett, Mo Industripark AS

  Odd Husnes er ansatt som ny avdelingsleder for MIP Kraftnett i Mo Industripark AS. Bjørn Kleftås går over i stillingen som senioringeniør i stab under driftsdirektøren.

 • Se den unike kortfilmen av byen Mo i Rana og Mo Industripark i fortid, nåtid og framtid.

  Utviklingen av byen og industrien i Mo i Rana har vært […]

 • Viktig jernbaneplan lagt fram

  -	Det er alvorlig for den enkelte det berører når vi må gå til det skritt å si opp 50 personer, i tillegg til å redusere bruk av underentreprenører med ytterligere 50 personer. 
Skal vi imidlertid sikre virksomheten til de 220 ansatte i Rana Gruber AS på lengre sikt er dette dessverre noe vi er nødt til å gjøre, sammen med å gjennomføre en rekke tiltak for å effektivisere driften, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

  - Teknisk hovedplan med anbefalt løsning er en milepæl for Rana Gruber. Vi er overbevist om at dette vil bli en meget lønnsom investering for samfunnet, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

 • Industriell styring av oljeframtida i nord

  Styreleder i Saura AS, Johan Petter Barlindhaug.

  – Industrien og politikerne i Nordland må ta styringen, sier Johan Petter Barlindhaug, styreleder i Saura AS. De går nå sammen med Mo Industripark AS for å sikre en helhetlig og samlende strategi for reelle industrielle ringvirkninger av olje- og gassutvinningen i nord.

 • Eiendomsskatt – En trussel mot mineralnæringen

  Rana Gruber AS utvinner jernmalm og er en av de største gruvene i landet.

  Styret i NHO Nordland mener at eiendomsskatten, slik den praktiseres i enkelte kommuner, er en trussel mot mineralnæringen. De krever at man gjennomgår lovverket slik at vertskommuner likebehandler og bruker et felles faktagrunnlag, og oppfordrer sentrale myndigheter til å vurdere om dagens regelverk er tilstrekkelig til å hindre vilkårlig og konkurransevridende lokal beskatning.

 • Arve Ulriksen valgt til ny styreleder i NHO Nordland

  Lederskifte i NHO Nordland. Foto: Nordnorsk Kommunikasjon

  Adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Idustripark AS ble på årsmøtet i NHO Nordland i dag valgt til ny styreleder.

 • Betydelig miljøgevinst

  Røykrørsanlegget til Mo Fjernvarme AS ved Fesil Rana Metall AS er hovedkilden for gjenvunnet varme.

  I 2014 ble det produsert 75,2 millioner kWh fjernvarme i Mo i Rana. Av dette var hele 99,1 prosent gjenvunnet energi fra industrien.

 • Celsa investerer i stort varmegjenvinningsprosjekt

  Strengstøpeanlegget ved Celsa Armeringsstål AS

  Celsa Armeringsstål AS bygger varmchargeringsanlegg for valseverket. Det vil gi en betydelig energigjenvinning, på hele 30 GWh i året. Til sammenligning tilsvarer det mer enn samlet produksjon ved Vika og Svabo kraftverk, de to minikraftverkene som er tilknyttet vannverket i Mo Industripark.

 • - Idéene er alltid der, vi ser dem bare ikke …

  Den legendariske Bruce Dickinson, vokalist i rockebandet Iron Maiden, holdt et meget inspirerende foredrag under Smelteverket i Momek-hallen. 
Bildet er fra en av hans rockekonserter.

  Den legendariske Bruce Dickinson, vokalist i rockebandet Iron Maiden, holdt et meget inspirerende foredrag under Smelteverket i Momek-hallen. Tema var innovasjon.

 • - Cash is king!

  - Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Vann er svært viktig for velferd og økonomi, og det er mye viktigere enn olje, hevder Sverre Hanssen.

  - Vann-industrien er to og en halv gang større enn oljeindustrien.

  – Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Vann er svært viktig for velferd og økonomi, og det er mye viktigere enn olje, sa Sverre Hanssen, internasjonal innovatør og gründer som vokste opp i Utskarpen, da han snakket til forsamlingen under Smelteverket den 14. november. Han ga også gode råd til kommende gründere.

 • Vi forventer løsninger som løfter Universitetet i Nordland

  - Det vil være viktig å rette sterkere fokus på Helgelands rolle i Nordområdestrategien. På mange måter har Helgeland vært passive i dette, og ikke klart å erobre sin rettmessige plass i Nordområdearbeidet, ut fra betydning både innenfor offshore og landbasert industri, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

  Vi forventer at det foreslås løsninger som løfter Universitetet i Nordland betydelig, gjennom å fusjonere inn de mest nærliggende institusjonene og samtidig vise vilje til videre satsing for å svare på framtidige nasjonale utfordringer, er noe av det Morten Jakhelln, Ivar Kristiansen og Arve Ulriksen skriver i denne kronikken.

 • El-nettutbygging og konsekvenser for industri og befolkning

  Hvorfor er det på død og liv så viktig å legge til rette for eksport av kraften når den kan skape nye nødvendige industriarbeidsplasser her hjemme?

  Hva hjelper det med gjennomsnittlig lavere strømpris når strømregningen likevel blir større enn før på grunn av betydelig økning i nett-tariffen?

 • Eiendomsskatten og industrien

  Vår oppfatning er at dette er en sak som har stor prinsipiell betydning, og som vil få alvorlige lokale økonomiske konsekvenser. Den må derfor snarest settes på sakskartet.

Første steg er dialog mellom politisk ledelse i Rana kommune og industrien i Rana.

  Tvistesaken om eiendomsskatt mellom Rana Gruber AS og Rana kommune må løses på en tilfredsstillende måte. Industrien er motoren i verdiskapning og sysselsetting i Rana. En næringsvennlig politikk i Rana kommune er nødvendig for videre utvikling og vekst i kommunen. Da må industri og kommune ha forståelse for hverandre. Grunnlaget for dette er nær og hyppig dialog.

 • Styrker samhandlingen mellom Svalbard og Rana

  -	Kompetanse vil være svært viktig i videreutviklingen av fastlandsindustrien. Arktisk kompetanse, både innenfor produksjon, anlegg, gruvevirksomhet og ikke minst på miljøteknologi vil da være et stort konkurransefortrinn, om vi evner å utnytte dette godt, sier Christin Kristoffersen, lokalstyreleder på Svalbard.

  Christin Kristoffersen, lokalstyreleder på Svalbard, besøkte sist lørdag Mo Industripark, der målet var å lære av erfaringen i Rana fra omstilling og omstillingskompetanse, samt etablere sterkere samhandling mellom Rana og Longyearbyen.

 • Snart start for rubingruve på Grønland

  Rana Gruber og LNS vil delta i utvinning av en unik forekomst av rubiner og rosa safirer, og det er verdens største og rikeste forekomst i fast fjell, som så langt er kartlagt. Bildet viser adm. dir. Kjell Sletsjøe som inspiserer forekomsten på Grønland.

  Rana Gruber AS og Leonhard Nilsen & Sønner AS skal drifte en unik forekomst av rubiner og rosa safirer, som er verdens største og rikeste forekomst i fast fjell, som så langt er kartlagt.

 • Effektivisering og bemanningsreduksjon

  -	Det er alvorlig for den enkelte det berører når vi må gå til det skritt å si opp 50 personer, i tillegg til å redusere bruk av underentreprenører med ytterligere 50 personer. 
Skal vi imidlertid sikre virksomheten til de 220 ansatte i Rana Gruber AS på lengre sikt er dette dessverre noe vi er nødt til å gjøre, sammen med å gjennomføre en rekke tiltak for å effektivisere driften, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

  - Rana Gruber AS gjennomfører en rekke driftsmessige justeringer, øker tonnasjen med 25 prosent, og må i tillegg si opp 50 personer. Alt dette er et ledd i å tilpasse oss den krevende markedssituasjonen, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

 • Sikret femårskontrakt

  -	Tata Steel er en kunde vi har levert til tidligere, og nå er volumet for den tidligere avtalen økt betydelig, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.
Bildet er fra opplasting av slig for utskiping.

  Rana Gruber AS har inngått en femårskontrakt for levering til Tata Steel av minimum seks millioner tonn jernslig over fem år. Det er med på å gi et solid fundament for driften de nærmeste årene.

 • Rana Gruver nominert til tunnelpris

  -	For oss er dette et ledd i en strategisk satsing mot utvikling av gruvekompetanse innenfor drift og ny virksomhet, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe ved Rana Gruber AS ved Rana Gruber AS.
Bildet er tatt ved knuseranlegget inne i gruva.

  Rana Gruber AS ble nominert sammen med SINTEF Byggforsk til prisen «Ground Investigation and Monitoring Award», under Tunneling Award.

 • Lindegruppens nordligste luftgassfabrikk

  Anlegget i Mo Industripark mottar svært rent kjølevann fra Mo Industripark, forteller Jostein Thomassen og Elin Duus i AGA Norge AS.

  - Etableringen av den nye luftgassfabrikken i Mo Industripark har gått svært bra, både i forhold til tidsperspektivet, driftsteknisk og ellers. Vi har på plass god drift på anlegget, og vi har nå potensial for å levere til flere kunder framover. Anlegget er bygd for å kunne levere luftgasser ut over vår hovedkunde Celsa Armeringsstål AS.
  Dette sier Jostein Thomassen, salgs- og markedsdirektør i AGA Norge AS.

 • AGA – del av verdens største leverandør av luftgasser

  Anlegget i MIP er et svært moderne anlegg. Det har kun en kompressor i produksjonsanlegget for luftgasser, som er en nyvinning. Dette er det første av AGAs luftgassanlegg som kun har en, da det vanlige er å ha to, forteller Per Hårderup i AGA Norge AS.

  AGA-konsernet er en del av Lindegruppen, som er verdens største leverandør av luftgasser. Linde-gruppen har 62.000 ansatte rundt om i 104 land i hele verden. Deres nyeste luftgassanlegg ligger i Mo Industripark.

 • Innovasjon skal berge Europa

  Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder i NHO Nordland.

  - Forskning og utvikling skal bidra til å løfte EU ut av krisa, og innovasjon er motoren for å få til dette. Derfor satser nå EU sterkt på sitt nye program, Horisont 2020.
  Norge og Nordland må tørre å satse, tørre å ta mål av seg som en aktør i Europa og ikke utenfor. Deltakelse i mesterligaen innen forskning og innovasjon Horisont 2020 kan være en fin inngangsport for å nå nye kunder og nye markeder i og utenfor Europa, sier Marianne Bahr Simonsen i NHO Nordland.

 • Jubileumsåret 2014

  Børre på Berget ble et populært innslag med sitt

  25 år er kanskje ingen alder for en bedrift. Årets jubileumsmarkering for en rekke bedrifter i Mo Industripark er likevel et bilde på det store tidsskillet fra Rana før omstilling og til Rana i dag.

 • Roger Lund til Molab AS

  Roger Lund, avdelingsleder ved materialteknisk avdeling i Molab AS.

  Roger Lund begynte fra 1. januar som avdelingsleder ved materialteknisk avdeling i Molab AS.

 • Trygg trailer

  Kontroll av slitte dekk er viktig for bedrifter o Mo Industripark.

  Celsa Armeringsstål AS er en av bedriftene i Rana som er med i prosjektet Trygg Trailer.

 • MIP-møte med studenter på ViVilHeim

  Markedssjef Jan Gabor (t.v.) og adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, fra deres presentasjon for studentene.

  Mo Industripark AS presenterte muligheter som er for jobb innenfor industrien under ViVilHeim-arrangementet på Nordland Teater 29/12-14.

 • Studentbesøk i Mo Industripark

  Forkurset for ingeniørstudiet besøker Celsa Armeringsstål AS. Her i skraphallen i stålverket.

  Industrien i Rana er en støttespiller for ingeniørstudiet, og bedriftene tilrettelegger gjerne for praktiske studentoppgaver knyttet til en enkelt bedrift. Industrien i Rana er en støttespiller for ingeniørstudiet, og bedriftene tilrettelegger gjerne for praktiske studentoppgaver knyttet til en enkelt bedrift.

 • Byggestart for Evry Card Services AS

  Byggestart på Evrybygget, med fundamentering som utføres av Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS.

  Byggestart for Evry Card Services AS i Mo Industripark.

 • Digital utgave av Gule Sider nr. 4, 2014

  Førstesiden av Gule Sider nr. 4, 2014

  Her er hele Gule Sider i pdf-versjon

 • MIP Cluster presentert på ONS

  - Ved ONS profilerte vi at MIP Cluster har rett kompetanse i alle ledd i en fabrikasjonsprosess, ikke minst innenfor prosjekter rettet mot subsea, sier markedssjef Jan Gabor i Mo Industripark AS. Her sammen med daglig leder Knut Hatlen i Miras Grotnes AS (t.h.).

  Ved årets oljemesse i Stavanger 24. – 28. august (ONS) benyttet Mo Industripark AS anledningen til å presentere MIP Cluster for bransjen.

 • Felles markering med viktig møteplass

  Det å delta på fellesopplegget for Helgeland ga oss en møteplass og en arena for markedsføring av Wasco vi ellers ikke ville fått, sier Vivian Lorentzen i Wasco Coatings Norway AS. Her er hun i samtale med besøkende til standen til Olje- og gassnettverk Helgeland.

  - Vårt primære mål var å oppsøke oljeselskaper med interesser i kommende felt på norsk sokkel for å presentere Wasco og rørbelegningsfabrikken i Mo i Rana. Vi fikk blant annet anledning til å vise fram vår nye film fra Wascos oppstart til flere imponerte aktører, sier Vivian Lorentzen i Wasco Coatings Norway AS.

 • Molab AS: Svært bra Profilering

  - Vi opplevde hele profileringen som svært bra. Det var svært godt tilrettelagt med gode program og dyktige folk som var med, sier markedssjef Wenche Brennbakk ved Molab AS, her andre fra høyre.

  Molab AS hadde et delt fokus ved ONS. Dels bidro de til å profilere samarbeidet i nettverkene, med MIP Cluster og Olje- og gassnettverk Helgeland. Dels var de aktive i å selge inn egne tjenester, sier markedssjef Wenche Brennbakk ved Molab AS.

 • Momek med egen stand ved ONS

  Hans Marius Mastermo i Momek Fabrication AS i samtale med besøkende på standen til Momek Group AS.

  - Olje- og gassnettverk Helgeland har gjort en kjempejobb for å få på plass et solid opplegg rundt arrangementet, sier Hans Marius Mastermo i Momek Fabrication AS.

 • Russisk hospitant ved Inkubator Helgeland

  -	Vi kan lære mye av hvordan dere har organisert virksomheten i Mo Industripark, mener Igor Rogachev fra Bor i Russland (i midten). Her sammen med Yanina Unnli, prosjektmedarbeider for NHOs presidentprogram og daglig leder Thoralf Lian i Inkubator Helgeland.

  Igor Rogachev er imponert over Mo Industripark og virksomheten her. Det har han fått innblikk i som hospitant ved Inkubator Helgeland AS. Her lærer han metodikk i inkubatorarbeidet som han ønsker å ta hjem til Bor. I tillegg bidrar han til nettverksbygging både for inkubatoren og bedrifter på Helgeland.

 • Vekst for IMO Sveiseindustri AS

  Marius Reinsnes ved IMO Sveiseindustri AS foran den nye sveisemaskinen for søylearmering. Ordren som her produseres er armeringssøyler til kaipeler for ny kai for Kleven verft i Ulsteinvik.

  - Vi er nå 18-20 i arbeid, og det er en fordobling i løpet av de siste fire-fem årene. Vi har nå et nivå på virksomheten vår som kjennes meget bra for oss, sier Marius Reinsnes, driftsleder Armering ved IMO Sveiseindustri AS.

 • Industri 2014 er over. Hva nå?

  - Det vil være viktig å rette sterkere fokus på Helgelands rolle i Nordområdestrategien. På mange måter har Helgeland vært passive i dette, og ikke klart å erobre sin rettmessige plass i Nordområdearbeidet, ut fra betydning både innenfor offshore og landbasert industri, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

  - Industri2014 var et viktig møtested for oss. Vi har hatt flere møter på politisk toppnivå i Norge, med statsråd Vidar Helgesen, LO-leder Gerd Kristiansen, representanter for Enova, Norsk Industri, samt en rekke andre politikere fra Storting og Nordland fylke, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

 • Initiativ til Prosessklynge Helgeland

  Helgeland regionråd har startet opp et prosjekt for å styrke fokus på forskning og utvikling i industrien i regionen. Det var Alcoa i Mosjøen som tok initiativ til et prosjektet, og de har fått udelt positiv respons fra prosessindustrien i Mo Industripark på dette.

 • Høststemning i Mo Industripark

  Høststemning 2014

  Høststemning i Mo Industripark.

 • Nordland Lås & Sikkerhet AS – ny bedrift i Mo Industripark

  De ansatte i Nordland Lås & Sikkerhet AS er godt fornøyde med nye lokaler, like ved hovedporten i Mo Industripark. Fra venstre: Espen Breen, Håvar Guldhav og Alexander Ræstad.

  - Vi har fått økt vårt areal med 25 prosent, til 400 kvadratmeter og lokalene er tilrettelagt for vår virksomhet, sier daglig leder Alexander Ræstad i Nordland Lås & Sikkerhet AS. De flyttet nylig til lokaler i Vinkelen i Mo Industripark.

 • Flybussen henter og bringer fra/til MIP

  - Vi har fokus på lokal kunnskap og stolthet for kommunen, og omvisning i Mo Industripark er trivelige turer for oss, forteller Stig Johansen.

  Flybussen i Mo i Rana har tilrettelagt for hente- og bringetjeneste for kunder i Mo Industripark.