Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes på e-post: ivar.hartviksen@mip.no, eller på telefon 75 13 16 86.

Utgivelsesplan Gule Sider 2015

1                   20. januar

2                   ca. 12. mars

3                   ca. 22. april

4                   ca. 25. juni

5                   ca. 22. september

6                   ca. 11. november

7                   ca. 16. desember
 • 60 år med stålsmelting

  Chargering av elektrostålovnen i april 1955.

  Søndag 19. april var det 60 år siden første tapping av stål ved A/S Norsk Jernverk.
  Dette skjedde etter at en av de to elektrostålovnene var satt i drift og tappet.

 • Utfordrende nytt år

  Forsiden av Gule Sider nr. 2, 2015

  Ny utgave av Gule Sider ble publisert like før påske.

 • Fremtiden er grønn!

  - La det også være sagt først som sist: Fremtiden er grønn! sier Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS

  Ingen virksomhet, verken gammel eller ny, kommer utenom å måtte tenke på miljøet. Mo Industripark AS ønsker å ta ansvar, og vi jobber målbevisst med å legge til rette for mer samarbeid og involvering fra forskerhold i vår satsing. En miljøvennlig og energieffektiv industripark vil virke attraktiv for ny fremtidsrettet industri.

 • Eva Monica Hestvik inn i styret i Helgeland Sparebank

  evamonica

  Helgeland Sparebank har fått nytt styre, hvor et av sty […]

 • Drømmeløftet

  Glimrende innsats fra dyktig panel og innleder under drømmeløftet i Bodø i dag. Jim-Roger Nordly fra Europharma (t.v), Arve Ulriksen fra Mo Industripark AS/ Nho-Nordland i Bodø, Karsten Nestvold fra Innovasjon Norge Nordland, Kriss Rokkan Iversen fra SALTog Ann-Kristin Rønning Nilsen fra Visit Bodø.

  Innovasjon Norge ønsker et drømmeløft for norsk innovasjon, et løft som setter landet bedre i stand til å møte fremtiden.

 • Ledig stilling: Utrykningsvakt og instruktør ved Brann- og redningstjenesten

  ChristianSvanheim_3330_xs

  Vi har ledig stilling som Utrykningsvakt og instruktør ved Brann- og redningstjenesten ved MIP Sikkerhetssenter, Mo Industripark AS.

 • Nyttårsenqete 2015

  Mo i Rana and Rana Industriterminal, the industrial port.

  Flere nyvinninger preget virksomheten i Ranaindustrien i 2014. Smelteverkene har klart seg bra gjennom et vanskelig år, mens utfordringen er store for både Rana Gruber AS og for deler av verkstedsindustrien. Usikkerheten er stor for flere bedrifter i 2015.

 • Storordre til Grotnes Steel AS

  - Denne ordren er svært positiv for virksomheten i bedriften. Vi har dekt en fjerdedel av årsomsetningen med dette oppdraget, og det ligger an til at vi får flere leveranser i fortsettelsen, sier dagelig leder Knut Hatlen ved Grotnes Steel AS.

  I februar signerte Grotnes Steel AS en storordre for levering av «clamp connectors» for om lag 14 mill. kroner. Dette tilsvarer en fjerdedels årsomsetning.

 • Rekordaktivitet ved RIT

  Natt til tirsdag 25. februar startet lasting av de i denne omgang siste av de ferdig coatede rørene for Wasco Coatings Norway AS som skal for forhåndslagres på Averøya ved Kristiansund.

  - I slutten av 2014 ble det håndtert dobbelt så mye last over kai ved Rana Industriterminal (RIT) som normalt. I uke 48 var det rekordstor aktivitet, med over 80 tusen tonn, som er rekord for en uke på RIT.

 • Med Korgen Lego Locos til København

  First Lego Leauge er ett av de prioriterte tiltakene for sponsortilskudd fra Mo Industripark AS. Arrangementet har vært sponset i flere år, og også i 2015 vil MIP AS være en aktiv samarbeidspartner for First Lego Leauge.
Bildet er fra arrangementet høsten 2014 i Campus Helgeland.

  - Selv om noen lag nesten var som profflag, med foreldre som støtteteam, så var det skikkelig artig å få konkurrere med de andre. Andre lag var mer amatører, slik som oss, og vi lærte utrolig mye på dette. Dette forteller elevene i Korgen Lego Locos.

 • Det gamle viker for det nye

  _MG_0311

  I begynnelsen av januar ble det første av de åtte husene i Blåbærveien revet. Før året er omme vil de karakteristiske og fargerike husene være historie.

 • Torstein Tvedt Solberg besøkte Ranaindustrien

  Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet besøkte Mo Industripark AS tirsdag 10. mars sammen med Geir Waage og Jan Erik Arnøy fra Rana Arbeiderparti.

  Mo Industripark med ambisjoner om grønn industrisatsing i verdensklasse!
  sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet som var på besøk til Mo Industripark AS tirsdag 10. mars sammen med Geir Waage og Jan Erik Arnøy fra Rana Arbeiderparti.

 • Grotnes Steel AS: Nytt navn spisser markedsprofilen

  Lower row, from left: Bjørnar Lillerødvann, Lars Hoff, Kai Slettvold, Hans Gunnar Jensen, Knut Hatlen, Magnus Hines and Gøran Søderstrøm.
Upper row, from left: Erling Remy Pedersen, Ole Johnny Hagen, Thor Btattli, Per Fagermo, Heiki Storbakk, Marianne Lillerødvann and Raymond Rondestveit.

  Grotnes Steel AS spisser markedsprofilen med nytt navn.

 • Konseptet «LEAN Senter Nord» er ferdig utviklet

  LEAN involves a heavy focus on external and internal customers. The aim is to achieve continuous improvement by working smarter, using minimal resources and producing exactly the volume requested by the customer.

  Undersøkelser i markedet viser at mange bedrifter og offentlige virksomheter ønsker å innføre LEAN som arbeidsform, men innlæringskapasiteten på Helgeland er per i dag mangelfull. Nå er konseptet bak et helt nytt LEAN-kompetansesenter ferdig utviklet, og forretningsplanen er klar til utsendelse til eierne.

 • Solid Ranamarkering i Canada

  Nord-Norge i klar majoritet ved PDAC!
Bildet viser deltakere fra Nord-Norge sammen med andre representanter. Av de mer kjente personene fra Rana var Frode Nilsen, Kjell Sletsjøe, Magnus Kibsgaard, Gunnar Moe, Susanne Nævermo-Sand, Jan Gabor og Arve Ulriksen.

  Mineral-messen PDAC i Canada regnes som verdens største, og samler hvert år om lag 30.000 deltagere fra 125 land. I år deltok flere bedrifter fra Nordland, deriblant Mo Industripark AS og Rana Gruber AS.

 • Mo Industripark AS innfører energiledelse

  Dag Storholm er prosjektleder for initiativet for energisparing ved Mo Industripark AS.

  - Vi har som målsetting å bli best i energisparing- og gjenvinning, sier prosjektleder ved MIP Eiendom, Dag Storholm.

 • Framtidas forbruk og produksjon på dagsorden

  Plakaten for Klimatoppmøtet den 18. mars 2015 på Campus Helgeland

  Industri, forskning og politikk møtes til klimatoppmøte ved Campus Helgeland, onsdag 18. mars på ettermiddagen. Tema er: Hva skal vi forbruke i framtida, og hvordan skal dette produseres? Adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS er en av fire innledere.

 • Utslipp av urenset røyk fra Fesil Rana Metall

  Mo Industripark fra øst, med Fesil Rana Metall i forgrunnen.

  Fesil Rana Metall varsler om utslipp av urenset røyk fra mandag 9. mars, i forbindelse med oppstart av ovn etter vedlikeholdsstopp.

 • 20 sies opp ved Momek Fabirication

  Det store oppdraget med sugeankre for Aasta Hansteen-plattformen er nå snart ferdigstilt. Det er ingen tilsvarende ordrereserve etter at hele oppdraget er fullført, og Momek Fabrication AS ser deg derfor nødt til å si opp 20 av sine ansatte.
De ferdige sugeankrene ligger her på lager ved Rana Industriterminal, klar for utskiping til Aasta Hansteen-feltet til sommeren.

  For lav oppdragsmengde gjør at Momek Fabrication AS må si opp 20 av sine ansatte.

  – Det er veldig beklagelig, men dessverre uungåelig, sier daglig leder Wiggo Dalmo i Momek Group AS.

 • - Vi prioriterer å sponse aktiviteter for barn og unge

  First Lego Leauge er ett av de prioriterte tiltakene for sponsortilskudd fra Mo Industripark AS. Arrangementet har vært sponset i flere år, og også i 2015 vil MIP AS være en aktiv samarbeidspartner for First Lego Leauge.
Bildet er fra arrangementet høsten 2014 i Campus Helgeland.

  Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS er glad for å kunne bidra til tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i Rana-regionen gjennom de midlene selskapet bruker til sponsing.

 • Odd Husnes ny avdelingsleder i MIP Kraftnett

  Odd Husnes, avdelingsleder i MIP Kraftnett, Mo Industripark AS

  Odd Husnes er ansatt som ny avdelingsleder for MIP Kraftnett i Mo Industripark AS. Bjørn Kleftås går over i stillingen som senioringeniør i stab under driftsdirektøren.

 • Se den unike kortfilmen av byen Mo i Rana og Mo Industripark i fortid, nåtid og framtid.

  Utviklingen av byen og industrien i Mo i Rana har vært […]

 • Viktig jernbaneplan lagt fram

  -	Det er alvorlig for den enkelte det berører når vi må gå til det skritt å si opp 50 personer, i tillegg til å redusere bruk av underentreprenører med ytterligere 50 personer. 
Skal vi imidlertid sikre virksomheten til de 220 ansatte i Rana Gruber AS på lengre sikt er dette dessverre noe vi er nødt til å gjøre, sammen med å gjennomføre en rekke tiltak for å effektivisere driften, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

  - Teknisk hovedplan med anbefalt løsning er en milepæl for Rana Gruber. Vi er overbevist om at dette vil bli en meget lønnsom investering for samfunnet, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

 • Industriell styring av oljeframtida i nord

  Styreleder i Saura AS, Johan Petter Barlindhaug.

  – Industrien og politikerne i Nordland må ta styringen, sier Johan Petter Barlindhaug, styreleder i Saura AS. De går nå sammen med Mo Industripark AS for å sikre en helhetlig og samlende strategi for reelle industrielle ringvirkninger av olje- og gassutvinningen i nord.

 • Eiendomsskatt – En trussel mot mineralnæringen

  Rana Gruber AS utvinner jernmalm og er en av de største gruvene i landet.

  Styret i NHO Nordland mener at eiendomsskatten, slik den praktiseres i enkelte kommuner, er en trussel mot mineralnæringen. De krever at man gjennomgår lovverket slik at vertskommuner likebehandler og bruker et felles faktagrunnlag, og oppfordrer sentrale myndigheter til å vurdere om dagens regelverk er tilstrekkelig til å hindre vilkårlig og konkurransevridende lokal beskatning.

 • Arve Ulriksen valgt til ny styreleder i NHO Nordland

  Lederskifte i NHO Nordland. Foto: Nordnorsk Kommunikasjon

  Adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Idustripark AS ble på årsmøtet i NHO Nordland i dag valgt til ny styreleder.

 • Betydelig miljøgevinst

  Røykrørsanlegget til Mo Fjernvarme AS ved Fesil Rana Metall AS er hovedkilden for gjenvunnet varme.

  I 2014 ble det produsert 75,2 millioner kWh fjernvarme i Mo i Rana. Av dette var hele 99,1 prosent gjenvunnet energi fra industrien.

 • Celsa investerer i stort varmegjenvinningsprosjekt

  Strengstøpeanlegget ved Celsa Armeringsstål AS

  Celsa Armeringsstål AS bygger varmchargeringsanlegg for valseverket. Det vil gi en betydelig energigjenvinning, på hele 30 GWh i året. Til sammenligning tilsvarer det mer enn samlet produksjon ved Vika og Svabo kraftverk, de to minikraftverkene som er tilknyttet vannverket i Mo Industripark.

 • - Idéene er alltid der, vi ser dem bare ikke …

  Den legendariske Bruce Dickinson, vokalist i rockebandet Iron Maiden, holdt et meget inspirerende foredrag under Smelteverket i Momek-hallen. 
Bildet er fra en av hans rockekonserter.

  Den legendariske Bruce Dickinson, vokalist i rockebandet Iron Maiden, holdt et meget inspirerende foredrag under Smelteverket i Momek-hallen. Tema var innovasjon.

 • - Cash is king!

  - Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Vann er svært viktig for velferd og økonomi, og det er mye viktigere enn olje, hevder Sverre Hanssen.

  - Vann-industrien er to og en halv gang større enn oljeindustrien.

  – Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Vann er svært viktig for velferd og økonomi, og det er mye viktigere enn olje, sa Sverre Hanssen, internasjonal innovatør og gründer som vokste opp i Utskarpen, da han snakket til forsamlingen under Smelteverket den 14. november. Han ga også gode råd til kommende gründere.

 • Vi forventer løsninger som løfter Universitetet i Nordland

  - Det vil være viktig å rette sterkere fokus på Helgelands rolle i Nordområdestrategien. På mange måter har Helgeland vært passive i dette, og ikke klart å erobre sin rettmessige plass i Nordområdearbeidet, ut fra betydning både innenfor offshore og landbasert industri, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

  Vi forventer at det foreslås løsninger som løfter Universitetet i Nordland betydelig, gjennom å fusjonere inn de mest nærliggende institusjonene og samtidig vise vilje til videre satsing for å svare på framtidige nasjonale utfordringer, er noe av det Morten Jakhelln, Ivar Kristiansen og Arve Ulriksen skriver i denne kronikken.

 • El-nettutbygging og konsekvenser for industri og befolkning

  Hvorfor er det på død og liv så viktig å legge til rette for eksport av kraften når den kan skape nye nødvendige industriarbeidsplasser her hjemme?

  Hva hjelper det med gjennomsnittlig lavere strømpris når strømregningen likevel blir større enn før på grunn av betydelig økning i nett-tariffen?

 • Eiendomsskatten og industrien

  Vår oppfatning er at dette er en sak som har stor prinsipiell betydning, og som vil få alvorlige lokale økonomiske konsekvenser. Den må derfor snarest settes på sakskartet.

Første steg er dialog mellom politisk ledelse i Rana kommune og industrien i Rana.

  Tvistesaken om eiendomsskatt mellom Rana Gruber AS og Rana kommune må løses på en tilfredsstillende måte. Industrien er motoren i verdiskapning og sysselsetting i Rana. En næringsvennlig politikk i Rana kommune er nødvendig for videre utvikling og vekst i kommunen. Da må industri og kommune ha forståelse for hverandre. Grunnlaget for dette er nær og hyppig dialog.

 • Styrker samhandlingen mellom Svalbard og Rana

  -	Kompetanse vil være svært viktig i videreutviklingen av fastlandsindustrien. Arktisk kompetanse, både innenfor produksjon, anlegg, gruvevirksomhet og ikke minst på miljøteknologi vil da være et stort konkurransefortrinn, om vi evner å utnytte dette godt, sier Christin Kristoffersen, lokalstyreleder på Svalbard.

  Christin Kristoffersen, lokalstyreleder på Svalbard, besøkte sist lørdag Mo Industripark, der målet var å lære av erfaringen i Rana fra omstilling og omstillingskompetanse, samt etablere sterkere samhandling mellom Rana og Longyearbyen.

 • Snart start for rubingruve på Grønland

  Rana Gruber og LNS vil delta i utvinning av en unik forekomst av rubiner og rosa safirer, og det er verdens største og rikeste forekomst i fast fjell, som så langt er kartlagt. Bildet viser adm. dir. Kjell Sletsjøe som inspiserer forekomsten på Grønland.

  Rana Gruber AS og Leonhard Nilsen & Sønner AS skal drifte en unik forekomst av rubiner og rosa safirer, som er verdens største og rikeste forekomst i fast fjell, som så langt er kartlagt.

 • Effektivisering og bemanningsreduksjon

  -	Det er alvorlig for den enkelte det berører når vi må gå til det skritt å si opp 50 personer, i tillegg til å redusere bruk av underentreprenører med ytterligere 50 personer. 
Skal vi imidlertid sikre virksomheten til de 220 ansatte i Rana Gruber AS på lengre sikt er dette dessverre noe vi er nødt til å gjøre, sammen med å gjennomføre en rekke tiltak for å effektivisere driften, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

  - Rana Gruber AS gjennomfører en rekke driftsmessige justeringer, øker tonnasjen med 25 prosent, og må i tillegg si opp 50 personer. Alt dette er et ledd i å tilpasse oss den krevende markedssituasjonen, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.

 • Sikret femårskontrakt

  -	Tata Steel er en kunde vi har levert til tidligere, og nå er volumet for den tidligere avtalen økt betydelig, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS.
Bildet er fra opplasting av slig for utskiping.

  Rana Gruber AS har inngått en femårskontrakt for levering til Tata Steel av minimum seks millioner tonn jernslig over fem år. Det er med på å gi et solid fundament for driften de nærmeste årene.

 • Rana Gruver nominert til tunnelpris

  -	For oss er dette et ledd i en strategisk satsing mot utvikling av gruvekompetanse innenfor drift og ny virksomhet, sier adm. dir. Kjell Sletsjøe ved Rana Gruber AS ved Rana Gruber AS.
Bildet er tatt ved knuseranlegget inne i gruva.

  Rana Gruber AS ble nominert sammen med SINTEF Byggforsk til prisen «Ground Investigation and Monitoring Award», under Tunneling Award.

 • Lindegruppens nordligste luftgassfabrikk

  Anlegget i Mo Industripark mottar svært rent kjølevann fra Mo Industripark, forteller Jostein Thomassen og Elin Duus i AGA Norge AS.

  - Etableringen av den nye luftgassfabrikken i Mo Industripark har gått svært bra, både i forhold til tidsperspektivet, driftsteknisk og ellers. Vi har på plass god drift på anlegget, og vi har nå potensial for å levere til flere kunder framover. Anlegget er bygd for å kunne levere luftgasser ut over vår hovedkunde Celsa Armeringsstål AS.
  Dette sier Jostein Thomassen, salgs- og markedsdirektør i AGA Norge AS.

 • AGA – del av verdens største leverandør av luftgasser

  Anlegget i MIP er et svært moderne anlegg. Det har kun en kompressor i produksjonsanlegget for luftgasser, som er en nyvinning. Dette er det første av AGAs luftgassanlegg som kun har en, da det vanlige er å ha to, forteller Per Hårderup i AGA Norge AS.

  AGA-konsernet er en del av Lindegruppen, som er verdens største leverandør av luftgasser. Linde-gruppen har 62.000 ansatte rundt om i 104 land i hele verden. Deres nyeste luftgassanlegg ligger i Mo Industripark.

 • Innovasjon skal berge Europa

  Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder i NHO Nordland.

  - Forskning og utvikling skal bidra til å løfte EU ut av krisa, og innovasjon er motoren for å få til dette. Derfor satser nå EU sterkt på sitt nye program, Horisont 2020.
  Norge og Nordland må tørre å satse, tørre å ta mål av seg som en aktør i Europa og ikke utenfor. Deltakelse i mesterligaen innen forskning og innovasjon Horisont 2020 kan være en fin inngangsport for å nå nye kunder og nye markeder i og utenfor Europa, sier Marianne Bahr Simonsen i NHO Nordland.

 • Jubileumsåret 2014

  Børre på Berget ble et populært innslag med sitt "Vi bryr oss"-budskap til førsteklassene i Ranaskolene. Her bistår adm. dir. Arve Ulriksen som utrykningsperson med mobilt førstehjelpskrin og blålys.

  25 år er kanskje ingen alder for en bedrift. Årets jubileumsmarkering for en rekke bedrifter i Mo Industripark er likevel et bilde på det store tidsskillet fra Rana før omstilling og til Rana i dag.