Nyheter

Mo Industripark AS gir ut informasjonsavisen Gule Sider og MIP Magasinet.

Gule Sider kommer ut jevnlig gjennom året – se utgivelsesplan i ramme til høyre. MIP Magasinet kommer ut om lag en gang i året.

Vi er glad for tips til saker vi kan skrive om: Store saker eller skifte av stilling, nyansatte og spesielle markeringer, notiser eller fine bildemotiver som vi kan ha en bildetekst til. I tillegg oppfordrer vi bedriftene i Mo Industripark til å sende inn navn og dato for 50- og 60-årsjubilanter i god tid før utgivelse.

Tips sendes på e-post: ivar.hartviksen@mip.no, eller på telefon 75 13 16 86.

Utgivelsesplan Gule Sider 2014

1                   ca. 5. mars

2                   ca. 8. april

3                   ca. 25. juni

4                   ca. 3. september

5                   ca. 1. november

6                   ca. 17. desember
 • De første 4370 rørene til Mo

  Lossing av rørene fra Wilson-båtene ved RIT.

  Fredag 28. mars mottok Wasco Coatings Norway AS den første forsendelsen av rør. Hele forsendelsen ble losset i løpet av vel ei ukes tid og lagt ut på lagerområdet ved Rana Industriterminal.

 • Produksjonsstart ved Wasco over påske

  Rørene får et armeringsnett rundt seg før de belegges med betong. Maskinene som produserer dette er innkjørt og operatørene er godt i gang med drilling av prosedyrer.

  - Vi er i sluttfasen for å klargjøre til produksjonsstart, og vi retter oss inn på oppstart etter påske.
  Dette sier forretningsutvikler Vivian Lorentzen ved Wasco Coatings Norway AS.

 • RIT: Et produksjonsområde

  Rana Industriterminal er et produksjonsområde, på linje med innendørsområder, og der prosessene er bedriftsinterne. Her som ellers i industriparken vet ikke folk som kommer utenfra hvilke situasjoner som representerer fare. Derfor kreves det her som ellers konkret avtale med bedriften for å oppholde seg i produksjonsområdet.

 • SINTEF til Mo : Kompetansemeglerne er på plass

  - Hovedjobben vår er at vi skal bidra til at bedriftene ser muligheter til egne prosjekter innenfor forskning
og utvikling (FoU) som de ikke ser i dag.
Vi er tettere på FoU-miljøene og kan derfor videreføre dette til næringslivet, sier Monica Paulsen og
Monica Hagen, kompetansemeglere og ansatt i Kunnskapsparken Helgeland AS.

  - Vi skal bidra til å senke terskelen for bedrifter til å starte forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU). Vår jobb som kompetansemeglere er å være en døråpner begge veier – fra bedrifter til FoU-miljøer og omvendt. Vi er lett tilgjengelig for bedriftene på Helgeland, forteller de to kompetansemeglerne, Monica Paulsen og Monica Hagen ved Kunnskapsparken Helgeland AS.

 • Tre ministre på ni dager

  Mo i Rana hadde tre ministerbesøk på kort tid i mars. For to av de tre var det naturlig med et besøk til virksomheter i Mo Industripark.

 • Ettertraktet MBA i teknologiledelse

  - MBA i teknologiledelse var et svært populært studietilbud, med søkere fra hele landet, da det startet opp i fjor.
Nå starter det opp et nytt kull fra høsten, forteller Bjørn Audun Risøy og
Monica Hagen fra Kunnskapsparken Helgeland AS.

  Fra høsten 2014 tilbyr derfor Universitetet i Nordland (UiN) igjen muligheten til å starte på en MBA i teknologiledelse ved Campus Helgeland. Søknadsfrist er 15. mai!

 • Endelig oppstart av Ingeniørstudiet

  Kunnskapsdepartementet var nylig i Mo i Rana og i Mo Industripark på besøk. De opplevde da at det var et positivt engasjement i næringslivet i Rana for ingeniørstudiet.

  Fra høsten er mange års forarbeid endelig over, og for første gang på Helgeland kan man nå ta en fullverdig ingeniørutdanning fullt og helt lokalt, når det treårige ingeniørstudiet startet i august ved Campus Helgeland.

 • Gjenvinning – en stor utfordring

  - Gjenvinning er en stor utfordring i samfunnet. Da er det for eksempel godt å kunne diskutere med Celsa Armeringsstål om hvordan samfunnet ser på gjenvinning og hvilken forståelse de har for det. De har gode innspill til denne debatten, sier Olaf Brastad, seniorrådgiver for industri og avfall i Bellona og Henrik A. Lund, leder for næringslivssamarbeid i Bellona.

  En god miljøpolitikk er optimal ressursforvaltning. Mo Industripark er et godt eksempel for andre på dette feltet. I Mo Industripark utnytter bedrifter andre bedrifters biprodukt som råvare for ny produksjon, og man utnytter energien i et avansert nettverk.
  Dette sier Olaf Brastad, seniorrådgiver for industri og avfall i Bellona og Henrik A. Lund, leder for næringslivssamarbeid i Bellona.

 • Industrivern-Linda

  - Å være med i industrivernet gjør at jeg lærer mye om brannvern. Vi lærer også mye om førstehjelp, noe som er nyttig å kunne i mange sammenhenger, sier Linda Thynes ved Glencore Manganese Norway AS.

  Linda Thynes er eneste kvinne i industrivernet i Mo Industripark.
  - Jeg anbefaler gjerne andre å bli med. Det er spennende å være med, og de fleste vil klare det fysiske, om de trener litt, sier Linda Thynes, produksjonsarbeider ved Glencore Manganese Norway AS

 • Offensiv satsing mot fagbrev

  - Å være med i industrivernet gjør at jeg lærer mye om brannvern. Vi lærer også mye om førstehjelp, noe som er nyttig å kunne i mange sammenhenger, sier Linda Thynes ved Glencore Manganese Norway AS.

  - Vi satser målbevisst på å heve fagkompetansen hos operatørene våre. Dette skjer både gjennom å øke antall lærlinger, styrke lærlingeoppfølgingen vår, og gjennom å legge til rette for at ansatte uten fagopplæring tar fagbrev, sier HR-sjef Hilde Høgseth ved Glencore Manganese Norway AS.

 • Kaster seg ut i konkurransen

  T. T. Kran og industrielt vedlikehold AS ble startet opp i september 2013, med en stab på fem svært erfarne medarbeidere og en lærling. Et ungt og nytt firma, men nestor i kompetanse.

 • Avtale som sikrer nok trekkraft

  - Vi ser frem til å fortsette samarbeidet. Vi kommer til å jobbe tett sammen framover for å sikre transporter som er en avgjørende del av Rana Gruber sin virksomhet, uttalte adm. dir. Arne Fosen i CargoNet AS og adm. dir.
Kjell Sletsjøe ved Rana Gruber AS ved avtale undertegningen.

  Rana Gruber AS og CargoNet AS har inngått avtale om frakt av malm med jernbane fra gruven i Ørtfjell til utskiping fra havnen i Mo i Rana. Dette er med å sikre gruvedriften i årene framover, og åpner for ytterligere vekst i malmproduksjonen.

 • Superskannerne i OpusCapita

  Fra tilretteleggingen, der det er klare prosedyrer som skal følges når de klargjør for skanningen. Fra venstre: Joakim Kjelstad, Vibeke Grundstrøm, Oddrung Stormo, Astri Jakobsen, og foran f.v. Marte Erlandsen og Hans Jørgen Røssvoll.

  Snart er vi midt inne i selvangivelsestida. OpusCapita i Mo Indu-stripark merker det langt mer enn de fleste andre. De skal skanne en halv million i løpet av kort tid.
  - Bedriften har hatt dette oppdraget for Skatteetaten siden vi startet med et pilotprosjekt i 2009, forteller daglig leder Geir Bonsaksen.

 • Finansministerbesøk i MIP

  - Foreløpig er vi åpne for alle innspill, og vi har ikke diskutert detaljene ennå. Vi er nå ute og henter informasjon. Vi mener det er viktig at bransjeorganisasjonene er på banen, også de regionale. Vi har også satt i gang hele embetsverket for å finne løsninger og forslag, sa finansminister Siv Jensen.

  Finansministeren besøkte Miras Grotnes AS og Mo Industripark-konsernet, der adm. dir. Arve Ulriksen presenterte konsernet og øvrig industri og virksomhet i industriparken. Det ble god tid til å drøfte sentrale problemstillinger, og spesielt den aktuelle saken om differensiert arbeidsgiveravgift.

 • MIP sponser barn og unge

  Profilering av Mo Industripark AS ved Sagbakken stadion har bidratt til finansiering av dette idrettsanlegget.

  Tildeling av sponsormidler for 2014 fra Mo Industripark AS er nå gjort. 20 forskjellige tiltak vil sponses i 2014.

 • Momek satser på sveising av hvite materialer

  - Dette er en HUB-connection piece, et rør som skal brukes for væsker som det stilles store krav til, blant annet på
grunn av trykk og antikorrodering.
Trykktesting er her svært viktig, og der har Momek Fabrication AS her et eget team, med avdelingsleder Herlof
Øverdal og Kenneth Guttormsen, sier Geir Steinbakk.Børge Albrigtsen til venstre, og Geir Steinbakk til høyre.

    – For å lykkes er vi nødt til å ha et godt team, […]

 • Rana Kjappfot vant MIP-serien også i 2014

  Rana Kjappfot, vinner av MIP-serien i 2014

  Kjappfot ble vinner av MIP-serien i sesongen 2013-14, etter seier 2-1 over RaKo.

 • Åpner i mai

  Bilalliansens nybygg, tidlig i april 2014

  Bilalliansen er klar for innflytting tidlig i mai i sitt nybygg.

 • Korrigering – vannrør i tre

  Deler av den gamle hovedvannledningen fra A/S Norsk Jernverk var laget i tre. Den ble nylig avdekket under gravearbeid i Blåbærveien.

  Korrigering – vannlednineng i tre som ble avdekket under graving var fra før krigen.

 • Besøk i industriparken av olje- og energiministeren

  Olje- og energiminister Tord Lien

  Mandag 24. mars besøkte olje- og energiminister Tord Lien flere bedrifter i Mo Industripark, der blant annet besøk ved Momek Group AS og Wasco Coatings Norway AS sto på programmet.

 • Aasta Hansteen-ringvirkninger

  Hovedtema i Gule Sider nr. 1 i 2014 er ringvirkninger av Aasta Hansteen-utbyggingen.

  Aasta Hansteen-utbyggingen hittil har gitt 200 millioner kroner i ringvirkning i form av oppdrag for nordnorske leverandører. Planen er at det skal gi minst 450 mill. kroner i ringvirkninger, og Statoil mener det er god mulighet for mer.
  Leveranser fra virksomhet i Mo Industripark utgjør en stor del av ringvirkningene, og olje- og gassvirksomheten kan føre til enda høyere aktivitet.
  Les mer om Aasta Hansteen-seminaret i Mo Industripark 13. februar på
  ….. side 16-18

 • Tre korte spørsmål ved årsskiftet

  Maskinen for produksjon av armeringsnett for coating av rørene ved Wasco Coating Norway AS er testet og klar for produksjonsstart i april.

  Gule Sider har stilt tre korte spørsmål til en rekke av bedriftene i Ranaindustrien ved årsskiftet, om 2013 og utsiktene framover.

 • Arve Ulriksen på plass fra 31. mars

  Arve Ulriksen er tilsatt som administrerende direktør i Mo Industripark AS. Han tiltrer stillingen 31. mars 2014.

  Arve Ulriksen tiltrer som ny administrerende direktør i Mo Industripark AS den 31. mars 2014.

 • Spennende utfordring

  - Når vi lager lavkarbonstål må vi ta slaggprøver på øseovnen, som vi ellers ikke gjør, sier Adrianne Løkås ved Celsa Armeringsstål AS. Her er hun foran auseovnen i Stålverket, som hun har fagansvar for.

  - Det er spennende å få være med å utvikle denne prosessen. Jeg tror alle ansatte i produksjonen mener det samme. Det medfører litt mer arbeid, samtidig som det er spennende og utfordrende for oss alle, sier prosessingeniør Adrianne Løkås ved Celsa Armeringsstål AS.

 • Et nytt markedsområde

  Bengt Olof Gunnarsson og Kjell Ove Gunnarsson fra Gunnars Tråd AB var på leverandørbesøk ved Celsa Armeringsstål i januar. De mener det er viktig å ha en leverandør fra Skandinavia.

  - Lavkarbon valsetråd er et produkt som etter hvert passet godt inn i Celsa Armeringsstål AS sin portefølje, og som forbrukes i vesentlig grad i det vi anser som vårt hjemmemarked, Norden, sier salgssjef Halvard Meisfjord ved Celsa Armeringsstål AS.

 • Behov for nordisk leverandør

  Bengt Olof Gunnarsson og Kjell Ove Gunnarsson fra Gunnars Tråd AB var på leverandørbesøk ved Celsa Armeringsstål i januar. De mener det er viktig å ha en leverandør fra Skandinavia.

  - For oss i Gunnars Tråd AB er det viktig og positivt å ha en nordisk leverandør, med kvalitet og pris som er tilpasset vårt kostnadsnivå og innenfor vårt segment, sier Kjell Ove Gunnarsson.

 • For ledere i første rekke

  - Ledelse i front» var et svært bra program. Mange av temaene som ble tatt opp var kjente, og det var ekstra positivt med måten kurset bidro til en bevisstgjøring og tydeliggjøring av hva en lederrolle er, sier Linda Heian, avdelingsleder ved Molab AS.

  7. mai starter «Ledelse i front» på Helgeland, et lederutviklingsprogram som setter fokus på lederskap i praksis.

 • Bevisstgjort som leder

  - Ledelse i front» var et svært bra program. Mange av temaene som ble tatt opp var kjente, og det var ekstra positivt med måten kurset bidro til en bevisstgjøring og tydeliggjøring av hva en lederrolle er, sier Linda Heian, avdelingsleder ved Molab AS.

  «Ledelse i front» var en bevisstgjøring for meg, som jeg har tatt med meg videre i arbeidet mitt, sier Linda Heian, avdelingsleder ved Molab AS.

 • OL-kafé kombinert med 25-årsjubileum

  Inventum RTD kombinerte feiring av 25 år og gullmedaljer i OL, og her er fra venstre, Espen Reinfjell Johansen, Hugo Strøm, Espen Kverneng Dahle, Ann-Mari Kindsbækken, Finn Løkås, Ann Kristin Aasen, Anders Moxness, og Helge Løkås. Kurt Gjelstenli, Freddy Johansen, Arild Rufsholm og Jostein Kvernmo var ikke tilstede da bildet ble tatt.

  Inventum RTD var en av de første bedriftene som ble etablert etter Rana-omstillingen i 1989. Nylig feiret de 25-årsjubileum.

 • Jubileumsåret 2014

  Det bildet man kanskje mest forbinder med starten av omstillingen av statsindustrien i Mo i Rana er dette der daværende statsminister Gro Harlem Brundtland deltar på starten av riving av råjernsovnene 5 og 6, slik at Rana Metall kunne bygges opp. Bildet er fra 31. januar 1989 - 25 år siden.

  2014 er et år med mange merkedatoer i Rana og i Rana-industrien – med en rekke 50-års og 25-årsmarkeringer.

 • Med Sør-Afrika som referanse

  - Jeg liker meg godt her, og jeg vil gjerne være her så lenge jeg kan bidra til videre utvikling av bedriften, sier produksjonssjef Hendrik Strümpfer ved Glencore Manganese Norway AS.

  Møt den nye produksjonssjefen ved Glencore Manganese Norway AS, Hendrik Lambert Strümpfer, som kommer fra Sør-Afrika.

 • Glencore fornyer ledergruppa

  Den nye ledergruppa i Glencore Manganese Norway AS: (fra venstre) økonomi- og administrasjonssjef Morten Grimsø, HR-sjef Hilde Høgseth, adm. dir. Bjørn Ugedal,
KHMS-sjef Geir Ove Storheil, teknisk sjef Roar Bustnes, og produksjonssjef Hendrik Lambert Strümpfer.

  Lederteamet ved Glencore Manganese Norway AS er fornyet, med tre nye ledere i løpet av de siste fire månedene.

 • MFC kjøper Fesil AS

  MFC_FesilRM_6396

  MFC Industrial Ltd. (MCF) og FESIL Invest AS har blitt enige om en avtale som innebærer at MFC kjøper FESIL AS inklusive datterselskapene FESIL Rana Metall AS og FESIL Sales AS. Her framgår det også at FESIL Invests eierandeler i FESIL Lilleby AS og Mo Industripark AS ikke inngår i avtalen.

 • Jobber for ACDC

  Skisse av det planlagte Arctic Circle Data Center AS

  10. februar ble Arctic Circle Data Center AS etablert, med Jan-Erik Svensson som daglig leder.

 • Dunderlandsbanen inn i Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2023

  F.v. adm. dir. Kjell Sletsjøe, klubbleder Ricky Hagen, og innkjøpssjef Alf A. Øverli, fra Rana Gruber AS.

  Aktivt arbeid for å få støtte til høringsuttalelser i forhold til Jernbaneverkets handlingsprogram førte frem.

 • Forutsigbare og kunnskapsbaserte planprosesser har høyest prioritet

  - Det bør veie tungt hva kommunen mener i forhold til gruvevirksomhet i en kommune, med reguleringsplaner, konsekvensutredninger og på annen måte, mente statssekretær Eirik Lae Solberg.
I den anledning trakk han fram Rana Gruber AS som en idealsituasjon, der det er et positivt samarbeid om gruvevirksomheten mellom bedrift og kommune.

  - Allerede i regjeringserklæringen ble det nedfelt som første punkt å styrke konkurransekraften for norsk fastlandsindustri, sa han og mente det var mye bra i mineralstrategien som Stoltenbergregjeringen presenterte i 2013.
  - Vi skal beholde det beste, og så vil vi styrke den med større gjennomføringskraft, sa statssekretær Eirik Lae Solberg ved GeoNorkonferansen i Mo i Rana.

 • Nyttige innspill fra næringen

  Statssekretær Eirik Lae Solberg møtte aktører fra mineralnæringen i Nordland forut for GeoNor-konferansen.
Fra Rana deltok blant annet adm. dir. Kjell Sletsjøe i Rana Gruber AS, Arve Ulriksen, nytilsatt adm. dir. i Mo Industripark AS fra 31/3-2014, styreleder Malvin Nilsen i Rana Gruber AS, styreleder Susanne Nevermo-Sand i Mineralklynge Nord, og ordfører Kai Henriksen i Rana kommune.

  - Det er svært spennende å bli presentert for næringen og utfordringene de har. Det er store muligheter for mineralnæringen i nord, og det har vært et svært nyttig møte. Jeg har bedt om å få konkrete innspill slik at vi kan utnytte mulighetene bedre. Det har jeg fått, sa statssekretær i næringsdepartementet, Eirik Lae Solberg, da han møtte næringen like før GeoNor-konferansen i Mo i Rana.

 • Langt perspektiv og gode utsikter

  AastaHansteen-seminar_7487_xs

  Statoil ligger godt foran planen på 450 mill. kroner i ringvirkninger. De ser gjerne at man også oppnår mer enn planlagt, og hittil har denne utbyggingen gitt 365 nye årsverk i 2013, sa områdedirektør Hans Jakob Hegge i Statoil under Aasta Hansteenseminaret i Mo Industripark 13. februar.

 • Strenge HMS-krav motiverer

  Illustrasjon av transport av ett sugeanker, på spesialhengeren.
Tegningene er laget av Torstein Myhre ved Momek Fabrication AS

    – Vi opplever stadig at våre kunder stiller stre […]

 • Første, store subsea-ordre

  Sugeanker-oppdraget gir arbeid for 25 ansatte ved Momek Fabrication AS i ett år. Her er Hans Marius Mastermo i samtale med områdedirektør Hans Jakob Hegge i Statoil.

  Produksjonen av sugeankrene til Aasta Hansteen-plattformen startet i desember. Momek Fabrication AS skal i alt produsere 25 sugeankre, mens det i de opprinnelige planene var lagt opp til å lage 35 stykker.

 • Tilstedeværelse i nord er viktig

  - Vi er svært glad for samarbeidet vi har etablert med Momek Group AS, som nå har startet produksjonen av sugeankre, sa Yngve Vassmyr i Subsea 7.

  - Vi er svært glad for samarbeidet vi har etablert med Momek Group AS, som nå har startet produksjonen av sugeankre, sa Yngve Vassmyr i Subsea 7.

 • Industrikultur på teaterscenen

  Ivar Hartviksen var guide og forteller under Vinterlysfestivalens forestilling:

  Ivar Hartviksen var guide og forteller under Vinterlysfestivalens forestilling: «Fem industriscener».