Tag Archive: A/S Norsk Jernverk

 • 31 august, 2018 13:59

  I ei tid da de fleste andre gikk ut Jernverksporten for godt, kom Trond Erland Olsen inn. 31. august har driftsassistenten ved MIP Energi vært ansatt i samme bedrift i 30 år. – Jeg er utdannet prosesstekniker, og jobbet som prosessoperatør på Koksverket fra 1981 til 1988, da det ble nedlagt. Jeg jobbet der fram […]
 • 27 mai, 2015 11:31

  Sunday, 19 April heralded the 60th anniversary of the first steel tapping at  This happened when one of the two electric steel furnaces had been commissioned and tapped. The ironworks switched to an operating phase on 1 April, and various events took place consecutively throughout the spring at the various plants as they were commissioned.
 • 20 april, 2015 13:42

  Søndag 19. april var det 60 år siden første tapping av stål ved A/S Norsk Jernverk. Dette skjedde etter at en av de to elektrostålovnene var satt i drift og tappet.
 • 29 september, 2014 14:05

  I dag, 29/9 feirer Rana Gruber AS at det er 50 år siden driften startet. Samtidig er det 25 år siden siste tapping ved Råjernverket, og råjernproduksjonen ved Norsk Jernverk AS ble avsluttet.
 • 13 mars, 2014 12:10

  Deler av den gamle hovedvannledningen fra A/S Norsk Jernverk var laget i tre. Den ble nylig avdekket under gravearbeid i Blåbærveien.
 • 28 januar, 2014 10:11

  Opplæringsavdelingen ved A/S Norsk Jernverk hadde tidlig bygd opp en meget dyktig stab av medarbeidere, og Jernverkets behov for dataopplæring, som på en rekke andre felt, dekt ved å bygge opp en god struktur internt.
 • 28 januar, 2014 10:00

  Opplæringsavdelingen ved Norsk Jernverk var et svært viktig redskap for å høyne kompetansen for de ansatte.