Tag Archive: MIP Cluster

 • 11 desember, 2017 10:14

  Gjennom MIP Cluster er det lagt et godt fundament for industrisamarbeid. Nå har klyngen fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge på tredje året. Bedriftsnettverket MIP Cluster, hvor Mo Industripark as er prosjekteier og en rekke bedrifter i Mo Industripark deltar, har i to år fått støtte fra Innovasjon Norge til sitt arbeid med å forbedre […]
 • 29 mars, 2017 10:43

  Mo Industripark AS har fått bevilget økonomisk støtte av Nordland fylkeskommune på nesten 300.000 kroner til et batteriprosjekt.
 • 26 februar, 2016 13:23

  – The power of joint forces is considerable, says Thoralf Lian, the Managing Director of Inkubator Helgeland AS, just a few days before the launch of MIP Cluster.
 • 26 februar, 2016 13:20

  Lars Bruland Høyen has only got a few days from when starting a new job to the start-up meeting for MIP Cluster. Then is it useful to have been in the deep before.
 • 22 februar, 2016 11:07

  – Krafta i forente krefter er betydelig, sier Thoralf Lian, daglig leder i Inkubator Helgeland AS, bare noen dager før oppstarten for MIP Cluster.
 • 19 februar, 2016 11:08

  Lars Bruland Høyen har bare et par dager på seg fra han starter i ny jobb, til oppstartsmøtet for MIP Cluster. Da er det greit å ha vært på dypt vann før.
 • 16 desember, 2015 10:29

  Deltakelse i Arena-prosjekt er viktig for å løfte industribyen Mo i Rana opp og frem. – Gjennom dette blir vi løftet opp i den divisjonen vi fortjener å være, sier adm.dir i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.
 • 27 mai, 2015 11:36

  The strategic objective of Mo Industripark is to be a world-class industrial park and provide a very attractive place for companies to establish themselves.
 • 22 mai, 2015 13:47

  MIP Cluster jobber nå med å få mer fokus på fagmiljøene i Mo Industripark, da hovedsakelig innenfor leverandørindustrien.
 • 29 oktober, 2014 8:58

  Ved årets oljemesse i Stavanger 24. – 28. august (ONS) benyttet Mo Industripark AS anledningen til å presentere MIP Cluster for bransjen.