Tag Archive: Mo i Rana Havn

 • 27 januar, 2017

  Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS går sammen om et stort løft i infrastruktur for godstransport på sjø.
 • 24 juni, 2016

  Statssekretærer fikk med seg tydelig Nasjonal transportplan-bestilling fra Rana.
 • 29 februar, 2016

  Økt sikkerhet ved innseilingen til Mo i Rana, og utdyping av Mo i Rana Havn, er tatt med i plangrunnlaget for Nasjonal transportplan 2018 – 2029, som ble presentert på en pressekonferanse i Oslo mandag 29. februar.
 • 22 desember, 2015

  Dypvannskai til 250 millioner kroner kan være starten på et tettere samarbeid mellom de to kaieierne i Rana.
 • 16 desember, 2015

  Kystverkets regiondirektør i Nordland, Fridtjof Wangsvik, besøkte nylig Rana og fikk en presentasjon av dypvannskaiprosjektet.
 • 28 mai, 2015

  – Hvis vi skal ha mulighet for vekst og utvikling er dypvannskai for større båter en betingelse. Den må være på plass og tilgjengelig når beslutninger om ny virksomhet skal tas, sier Rolf H. Jenssen, prosjektleder i Mo Industripark AS.