Tag Archive: Rana kommune

 • 29 november, 2017 9:00

  Prosjektsamarbeidet E-12 Atlantica Transport med blant annet Kristin F. Rognerud fra Rana Utviklingsselskap og Alf A. Øverli fra Rana Industriterminal, har mål om å etablere en langsiktig samarbeidsarena for utvikling av infrastrukturen øst-vest. – En styrking av dagens transportsystem vil gi positive ringvirkninger for hele regionen. Det sier daglig leder ved Rana Industriterminal AS (RIT […]
 • 18 november, 2016 9:17

    16. november , på «Prisvinner’n 2016», ble administrerende direktør i Mo Industripark AS Arve Ulriksen tildelt Rana kommunes miljøvernpris for 2016. Samtidig ble byggeskikkprisen, brødrene Hansens ærespris og kulturprisen delt ut. Leder for Rana kommunes miljø, plan- og ressursutvalg Marit Tennfjord overrakte miljøvernprisen. – Arve Ulriksen har vist at han er handlingsrettet og kunnskapsbasert […]
 • 26 oktober, 2016 15:12

  Å sette Mo i Rana på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, er en viktig faktor i begrunnelsen for at Rana kommune har tildelt administrerende direktør i Mo Industripark AS miljøvernprisen for 2016.
 • 22 desember, 2015 9:59

  Dypvannskai til 250 millioner kroner kan være starten på et tettere samarbeid mellom de to kaieierne i Rana.
 • 14 desember, 2015 9:08

  Kommunens miljøvernrådgiver, Allan Berg, lot seg imponere da han fikk tatt en titt på Anleggs-Service sin nye feiebil.
 • 11 desember, 2015 10:03

  Arve Ulriksen skriver svar på leserinnlegg: Grønn industripark i verdensklasse er for Mo Industripark AS en viktig visjon, og den kan bli realistisk om vi arbeider sammen mot målet.
 • 12 november, 2015 15:55

  Planene for ei dypvannskai var tema da samferdselsråd Willfred Nordlund i Nordland fylkeskommune besøkte Rana Industriterminal AS onsdag 11/11.
 • 13 oktober, 2015 12:12

  Kinas ambassadør Zhao Jun fikk to innholdsrike dager i Mo i Rana og ble mektig imponert.
 • 2 oktober, 2015 23:56

  – Rana Gruber AS ser dessverre ut til å havne i en ny rettstvist med Rana Kommune vedrørende tilbakebetaling av tidligere innbetalt eiendomsskatt. Dette skriver bedriften i en pressemelding fredag 2. oktober.
 • 28 august, 2015 12:19

  NHO Nordland vil av flere grunner nå innstendig anbefale at dommen i Lagmannsretten IKKE ankes.