Tag Archive: Sponsorstøtte

  • 17 november, 2016 7:42

      Mo Industripark AS er en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør i Rana, og derfor ønsker vi å være en positiv medspiller, gjennom å støtte opp om aktivitet som fremmer samfunnsansvar og samfunnsengasjement. Siden 2014 har Mo Industripark AS gjennomført årlig søknadsrunde for sponsorstøtte. Vi vil informere om frister, kriterier, innretning og innhold i søknad om […]
  • 24 februar, 2015 10:50

    Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo Industripark AS er glad for å kunne bidra til tiltak som bidrar til utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og ungdom i Rana-regionen gjennom de midlene selskapet bruker til sponsing.
  • 12 april, 2014 21:13

    Tildeling av sponsormidler for 2014 fra Mo Industripark AS er nå gjort. 20 forskjellige tiltak vil sponses i 2014.