Gulesider

Urovekkende EØS-debatt

22 mai, 2017 8:57

Over 80% av norsk eksport går til Europa, og både sjømat og industriprodukter fra Nordland finner sine kunder blant EU-landene. EØS-avtalen sikrer at fisken og varene kommer raskt og uten unødig byråkrati over talløse grensepasseringer. Avtalen er livsviktig for norsk eksportindustri og det er viktig at vi slutter helhjertet opp om den.

Forskerfabrikkens sommerskole

19 mai, 2017 11:21

I løpet av en uke får forskerspirene på spennende vis oppdage hvor kult realfag egentlig er. På sommerskolen skal det lages heftige vulkaner og man får forske på morsomme kjemiske reaksjoner.

Tester nytt køfrittsystem

19 mai, 2017 11:04

I dag har Mo industripark fem porter inn til industriparken. Hovedporten, Skansenporten, Hammerporten, Stigerporten og RIT-porten. Portene åpnes med et kortsystem, men i tillegg tilbys en køfribrikke der portene åpnes automatisk. Nå testes et nytt køfrittsystem.

Veikart for reduksjon av CO2-utslipp

15 mai, 2017 14:07

Målet med CO2-veikartet er å beskrive tekniske løsninger for reduksjon av CO2-utslipp fra prosessindustrien i Nordland. Prosjektet har fått tilskudd fra Nordland fylkeskommune, som ser det som et viktig tiltak knyttet til oppfølgingen av fylkets industristrategi. Strategien har som hovedmål å synliggjøre og å styrke konkurransekraften til industrien i Nordland.

Sintef Helgeland skal lede programmet MIP Bærekraft

10 mai, 2017 9:39

Mo Industriparks visjon er å bli en grønn industripark i verdensklasse og skape verdier gjennom å ha fokus på miljøvennlige og energieffektive tjenester og løsninger. MIP Bærekraft skal bidra til at industrien når målet.

Ambassadører for fremtidens industri

8 mai, 2017 10:46

De er unge og kompetente industriarbeidere. Derfor har de fått en ambassadørrolle for Mo Industripark AS i arbeidet med å vise fram industriparken som fremtidens arbeidsplass.

Fjernvarme gir utslippskutt på byggeplasser

5 mai, 2017 9:41

Nye rapporter viser at anleggsmaskiner og byggtørk på byggeplasser slipper ut nesten like mye forurensing som dieselbilene. Men, med litt bedre planlegging kan utslippet enkelt elimineres.

Etterlyser grundigere debatt om utenlandskablene

3 mai, 2017 8:43

Norge står overfor en stor økonomisk omstilling hvor det er tverrpolitisk enighet om at landbasert industri vil spille en viktig rolle. Likevel er vi i ferd med å rive bort grunnmuren for vår verdensledende og klimavennlige prosessindustri.

Nord-Norge risikerer å havne i bakleksa

27 april, 2017 9:04

Nå er det kritisk – Nord Norge risikerer å havne i bakleksa grunnet store mangler i den digitale infrastrukturen. Både offentlig tjenesteutvikling samt privat industri og næringsutvikling kan hemmes betydelig i Nord fordi vi mangler god nok fiberforbindelser innenlands og til utlandet (såkalt «konnektivet»).