Nettsaker

 • 3 november, 2017 7:30

  Selv om vi i dag ikke helt vet nøyaktig hva morgendagens arbeidsplasser vil kreve av kompetanse, er det viktig at vi ruster oss på best mulig måte for å møte fremtidens nye teknologi som vil endre industrien vi kjenner den i dag. En helhetlig styrking av fagutdanningen, høyere utdanning samt forskningskompetansen må satses på i […]
 • 15 mai, 2017 14:07

  Målet med CO2-veikartet er å beskrive tekniske løsninger for reduksjon av CO2-utslipp fra prosessindustrien i Nordland. Prosjektet har fått tilskudd fra Nordland fylkeskommune, som ser det som et viktig tiltak knyttet til oppfølgingen av fylkets industristrategi. Strategien har som hovedmål å synliggjøre og å styrke konkurransekraften til industrien i Nordland.
 • 11 april, 2017 8:45

  Etter at Elkemkonsernet etablerte seg i Rana har de sørget for påfyll av viktige ressurser i verksledelsen.
 • 27 mars, 2017 13:08

  Mo Fjernvarme AS og Elkem Rana AS har inngått en 15 års samarbeidsavtale om energigjenvinning i Mo i Rana. Avtalen sikrer Mo Fjernvarme tilgang på overskuddsenergi og gir Elkem Rana stabil avkjøling av røykgassene fra deres smelteovner.
 • 16 mars, 2017 16:24

  Til MIP AS søkes konserncontroller til nyopprettet stilling søker vi en analytisk og faglig sterk konserncontroller.
 • 27 februar, 2017 10:41

  Helgeland Plast har levert tidenes beste resultat og går inn i 2017 med store investeringsplaner. I tillegg flytter deler av produksjonen til Mo industripark.
 • 16 februar, 2017 14:06

  Ingen bør være i tvil om hva som er mitt svar på dette spørsmålet. Behovet for økonomisk og miljømessig omstilling i næringslivet gir oss store muligheter for utvikling og vekst i Nord-Norge.
 • 1 februar, 2017 12:14

    Denne uken er nærmere 800 deltakere samlet i Trondheim til den årlige Enovakonferansen. I løpet av de siste årene har konferansen etablert seg som en av Norges aller viktigste energi- og klimakonferanser. Konferansen er også en viktig møteplass for industrien, og i år er temaet «Den nye økonomien». Arve Ulriksen, adm. dir. i Mo […]
 • 27 januar, 2017 12:46

  Mo i Rana Havn KF og Mo Industripark AS går sammen om et stort løft i infrastruktur for godstransport på sjø.
 • 23 januar, 2017 0:33

  I forbindelse med Karrieredagen 2017 arrangerer Mo Industripark AS en fotokonkurranse på Instagram. Konkurransen er åpen for alle elever og studenter.