Skal ligge på fremsiden

 • 24 juni, 2013

  Den 10, juni 2013 ble den nye krana ved Rana Industriterminal satt i normal drift. Samtidig ble kran 44 demontert. Denne krana har vært et landemerke i Mo i Rana i mer enn 40 år. Industriterminalen har nå fire moderne og effektive kranser, som sikrer god driftsikkerhet. Rana Industriterminal AS er derfor godt rustet til å utføre losse- og lasteoppgaver i tiden som kommer, inkludert alle rørene til Wasco Coatings Norway AS som skal inn for å få belegg før de skal legges på havbunnen i Polarled.
 • 24 juni, 2013

  Rana Gruber AS: Sommerens store innsats ved oppredningsverket i Gullsmedvik er montering og idriftsettelse av to nye Jones-separatorer. De nye maskinene utgjør en investeringen på 2,7 mill Euro, eller om lag 20 millioner kroner. Med tilliggende arbeid vil det totalt investeres for 30 mill. kroner i oppredningsverket.
 • 24 juni, 2013

  Ved Glencore Manganese Norway AS startet de i juni et nytt miljøprosjekt, der de gjenvinner slam fra produksjonen, ved å omdanne den på en måte som gjør at de kan ta den inn igjen som råvare i Sinterverket.
 • 24 juni, 2013

  Rana Gruber AS har engasjert NIVA – Norsk institutt for vannforskning – til å kartlegge hvordan gruveavrenningen til Ranelva påvirker det biologiske ”klimaet”, eller miljøet, i vassdraget. Bakgrunnen for dette er et pålegg bedriften fikk fra KLIF (Klima og forurensingstilsynet). Gjennom en rekke undersøkelser skal NIVA dokumentere hvilken effekt gruvedriften har på livet i Ranelva. To av de mest erfarne forskerne ved NIVA har allerede flere ganger gjort undersøkelser i elva.
 • 19 juni, 2013

  Her er en liten videosnutt fra brannøvelsen i Mo Industripark i dag.
 • 11 juni, 2013

  Konstituert direktør Frank D. Priesemann ved Rana Gruber AS er fornøyd.
 • 11 juni, 2013

  Det rødgrønne flertallet på Stortinget har fulgt opp Rana Grubers initiativ om å forsterke toglinja for å tåle økt malmtrafikk og vurdere elektrifisering av strekningen Mo – Dunderland, heter det i en pressemelding.
 • 28 mai, 2013

  Styret i Mo Industripark AS har i dag, 28. mai 2013, konstituert Terje Lillebjerka som administrerende direktør fram til ny adm. dir. er ansatt i fast stilling.
 • 18 mai, 2013

  Med stor sorg mottok vi meldingen om at vår kjære umistelige kollega og sjef, Bjørn Bjørkmo, brått og svært uventet gikk bort mandag 13. mai 2013, 61 år gammel.
 • 26 mars, 2013

  Wasco Coating etablerer seg i Mo Industripark. De skal belegge 40.000 rør, som senere skal skipes ut til rørledningen Polarled.
 • 26 mars, 2013

  AGA skal bygge en helt ny luftgassfabrikk i Mo Industripark AS. Det første spadetaket tas like over påske.
 • 26 mars, 2013

  – Vi opplever stadig mer aktivitet og nye oppdrag på Helgeland, og vi besluttet derfor å åpne eget kontor, sier regiondirektør Kjell Kristiansen.
 • 25 mars, 2013

  – Regjeringen presenterer mineralnæringen og grunnforutsetningene for å lykkes svært bra. Tiltakene er imidlertid ikke er så ambisiøse. Det blir derfor svært spennende å se hvordan næringsdepartementet vil jobbe videre med tiltakene.
 • 28 februar, 2013

  AGA skal bygge en helt ny luftgassfabrikk i Mo Industripark AS. I mars-april i år skal det første spadetaket tas.
 • 20 februar, 2013

  Tørt og kaldt vær, i kombinasjon med lite snø og bruk av piggdekk, viste seg å være en svært uheldig kombinasjon i forhold til svevestøv i 2012.
 • 15 februar, 2013

  Statoil har tildelt Wasco Energy Ltd leveransen av rørledning fra olje- og gassfeltet Aasta Hansten utenfor Helgelandskysten til Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Lokalisering av lager for og ferdigstilling av rørene skal skje ved Mo Industripark AS og Rana Industriterminal AS, som er lokale samarbeidspartnere.
 • 6 februar, 2013

  Multiconsult, et av Norges største og dyktigste miljøer innen rådgiving og prosjektering, har etablert nytt kontor i Mo Industripark.
 • 5 februar, 2013

  Vi har spurt de store virksomhetene i Mo Industripark hvordan de tror 2013 vil bli. Se hva de svarte.
 • 2 desember, 2012

  Konserten i verkstedslokalene til Momek lørdag 1. desember ble en strålende suksess, med artister i toppslag, fullt hus og stor stemning blant publikum og et prikkfritt arrangement, fra busstransport fra byen og til retur ved midnatt.
 • 29 november, 2012

  Vi har gitt ut en bildebok om Ranaindustrien