MIP Magasinet 2014 - forsiden

Dette er MIP Magasinet 2014

29 januar, 2014 9:06 Del Del Del

Her er lenkene til hver enkelt artikkel:

 

Adrian Goh        Wasco Coatings Norway AS        Project Engineer https://www.mip.no/2014/ikke-alle-far-oppleve-mo-i-rana/

 

Andreas Morberg           Mo Industripark AS        Prosessoperatør https://www.mip.no/2014/engasjert-i-mye/

 

Anja Gull             Molab AS            Laborant https://www.mip.no/2014/utvikler-molab-as/

 

Bjørn Ugedal     Glencore Manganese Norway AS           Adm Dir. https://www.mip.no/2014/hva-gjor-en-administrerende-direktor/

 

Bodil Grundstrøm           Rana Gruber AS               Maskinkjører https://www.mip.no/2014/aldri-to-like-dager/

 

Christan Svanheim         Mo Industripark AS        Sikkerhetsvakt https://www.mip.no/2014/12813/

 

Eirik Bjørkmo     Celsa Armeringsstål AS Innkjøpssjef https://www.mip.no/2014/ikke-akkurat-dagligvarehandel/

 

Gøran Nerdal    Momek Building AS        Gründer https://www.mip.no/2014/fra-tomrer-til-divisjonsleder/

 

Hans Petter Nyvik           Inkubator Helgeland AS               Økonom https://www.mip.no/2014/hjem-igjen/

 

Hege Granås     Miljøteknikk Terrateam AS         laborant https://www.mip.no/2014/jeg-jobber-i-en-bedrift-som-er-i-utvikling-og-det-er-spennende/

 

Johannes Sandhei          Imtas AS              Gründer https://www.mip.no/2014/imtas-grunderen/

 

Karina Solheim Mo Industripark AS        Informasjonsmedarbeider https://www.mip.no/2014/skrivekloe/

 

Kine Løseth        Celsa Armeringsstål AS Lærling https://www.mip.no/2014/en-drom-om-industrien/

 

Kristoffer Kristensen     Miljøteknikk Terrateam AS         Operatør https://www.mip.no/2014/i-jobb-som-16-aring/

 

Lill Karin Fagerdal            Fesil Rana Metall AS       Operatør https://www.mip.no/2014/radikalt-yrkesskifte/

 

Linda Lysfjord   Helse & Sikkerhet           Fysioterapeut https://www.mip.no/2014/det-beste-med-jobben-menneskene/

 

Lisbeth Myrlund              Celsa Armeringsstål AS Personalmedarbeider https://www.mip.no/2014/allsidig-bakgrunn/

 

Magnus Hines   Miras Grotnes AS            Operatør https://www.mip.no/2014/her-vil-jeg-vaere/

 

Magnus Kibsgård            Rana Gruber AS               Økonomisjef https://www.mip.no/2014/glad-i-tall/

 

Marianne Lillerøvann    Miras Grotnes AS            Sveiser https://www.mip.no/2014/16-ar-og-gruet-seg/

 

Martin Thomassen         Momek Services AS https://www.mip.no/2014/fra-gard-til-mekanikk/

 

Martine Bratt    Momek Services AS https://www.mip.no/2014/drommer-om-gard-med-stall-og-verksted/

 

Mats Trulsen     Celsa Armeringsstål AS Operatør https://www.mip.no/2014/kom-tilbake-til-celsa/

 

Ole Martin Røssvoll        Rana Gruber AS               Ingeniør https://www.mip.no/2014/full-fart-og-hoye-smell/

 

Petter Venes Skatland  Celsa Armeringsstål AS Personal- /HMS-sjef https://www.mip.no/2014/jeg-visste-hva-jeg-ville/

 

Ronny T. Straum              Mo Fjernvarme AS         Driftstekniker https://www.mip.no/2014/utnytter-overskuddsenergi/

 

Rudi Pedersen  Rana Industriterminal AS             Operatør kai https://www.mip.no/2014/trives-pa-rit/

 

Runar Holdahl Elvebakk               Glencore Manganese Norway AS           Operatør https://www.mip.no/2014/et-lykkelig-valg/

 

Sara Maud Hanssen       Momek                               Industrimekaniker https://www.mip.no/2014/imtas-grunderen/

 

Stig Robin Aspvik             Fesil Rana Metall AS       Operatør https://www.mip.no/2014/tar-videreutdanning/

 

Thomas Killi        Miras Industripartner AS https://www.mip.no/2014/mye-a-laere/

 

Tine Aastrøm Lorentzen              Momek Support AS       Kontormedarbeider https://www.mip.no/2014/menig-lorentzen/

 

Tor Helge Hermansen   Mo Industritransport AS              Maskinkjører https://www.mip.no/2014/mange-artige-og-trivelige-folk/

 

Torstein Myhre                Tech Team AS   Trainee/siv.ing https://www.mip.no/2014/ville-bli-ingenior/

 

Vaidas Blaoska  Rana Industriterminal AS             Operatør kai https://www.mip.no/2014/drommen-om-det-gode-liv/

 

Vegar Alterås    Multiconsult AS               Ingeniør https://www.mip.no/2014/flyttet-med-jobben-til-mo/

 

Opplæring for utvikling Historisk artikkel https://www.mip.no/2014/opplaering-for-utvikling/

 

Lederopplæring gjennom 60 år Historisk artikkel https://www.mip.no/2014/lederopplaering-gjennom-60-ar/

 

Opplæringspioneren     Historisk artikkel https://www.mip.no/2014/opplaeringspioneren/

 

Lærlinger i Ranaindustrien 2014 https://www.mip.no/2014/laerlinger-i-ranaindustrien-2014/

 

 

MIP Magasinet 2014 er gitt ut av Mo Industripark AS.

MIP Magasinet tar pulsen på mangfold og bredde av aktiviteter i de om lag 110 bedriftene i Mo Industripark, samt en del andre viktige industribedrifter i Rana.

MIP Magasinet er en publikasjon som gis ut om lag en gang i året. Derfor er også stoffet vi presenterer av et litt mer tidløst preg, der vi prøver å gi et dypere innsyn i sider ved virksomheten til bedriftene i industriparken enn det man får gjennom dagsaktuelle nyheter.

Mer informasjon om bedrifter og aktiviteter i Mo Industripark finner du ved å besøke vår hjemmeside; www.mip.no eller på Facebook: Mo Industripark AS

Vi gir også ut informasjonsbladet Gule Sider. Både Gule Sider og MIP Magasinet er lagt ut på hjemmesiden, sammen med årsberetninger og annen informasjon.

 

Utgiver: Mo Industripark AS, ved konst. adm. dir. Terje Lillebjerka

Redaktør: Informasjonssjef Ivar Hartviksen

Bidrag tekst og bilder: Ivar Hartviksen, Karina Solheim, Petter Aspdal Hansen og Jens Overvik.

Redaksjonen avsluttet 6. januar 2014.

Grafisk Design: Hilde Sletten Grafisk.

Trykk: Nordisk Trykk.

 

Første- og innholdsiden i papirutgaven i pdf-versjon:

MIPmagasin_side1

MIPmagasin_innhold

 

Del Del Del