WordPress & MapsMarker.com]]> 0 Mo Industripark #default MIP Sikkerhetssenter 2015-11-26T11:11:56+02:00 petterah MIP Sikkerhetssenter er lokalisert ved brannstasjonen i Mo Industripark, som du finner rett ved hovedinnkjøringen til parken. Personellet innehar bred kompetanse, og har lang erfaring innenfor opplæring i brannvern, øvelser og ulykkes-forebyggende arbeide. Brannstasjonen har 2 personer i helkontinuerlig beredskap på brann og ambulanse, i tillegg til driften av kurs og øvelsesenteret.  http://www.mip-brann.no

]]>
14.153360,66.307031