WordPress & MapsMarker.com]]> 0 Mo Industripark #default Stein Hamre Arkitektkontor AS 2015-11-26T08:11:29+02:00 petterah Arkitektkontoret tilbyr arkitekttjenester i bredt omfang, alt fra enkle skisser for små bygg og private boliger til omfattende prosjektering for komplekse bygg som badeanlegg, skoler, sykehjem, boligblokker, bofellesskap, kontor-forretningsbygg, tårn/sikringsbygg, og barnehager. Planarbeid; sentrumsplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Søknadsutarbeiding til bl.a. kommuner og husbank. Rådgivning, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse. Utarbeidelse av prospekter, visualisering og presentasjoner. www.shaas.no

]]>
14.152563,66.308069