WordPress & MapsMarker.com]]> 0 Mo Industripark #default Momek Techteam AS 2015-11-26T08:11:13+02:00 petterah Momek Techteam AS er et ingeniørselskap som tilbyr: Maskin- og stålkonstruksjoner, automatisering og prosjektledelse innen industri og offshore. Design og styrkeberegninger stålstrukturer, kraner og løfteutstyr (sakkyndig 1), roterende maskineri, rørsystemer, trykkbeholdere, transportanlegg, vannkjølte og varmepåkjente konstruksjoner, hydraulikk og pneumatikk.

]]>
14.152569,66.308063