Mo Industripark AS har tilegnet seg store arealer på Skogsøya i Nesna kommune. Der skal vi fasilitere for at fremtidige partnere kan etablere ny industri.

Mo Industripark AS er arealutvikler og tjeneste-tilbyder ved industriell etablering. Utarbeidelsen av industriområdet og satsingen på Nesna vil kunne generere betydelige ringvirkninger for hele Helgeland.

Flere ulike industrielle scenarier er skissert som mulige satsingsområder. Blant annet:

  • Landbasert industri
  • Landbasert akvakultur
  • Miljøvennlig skipshugging

VISJON OG STRATEGISK POSISJON

MIP AS skal legge til rette for økt vekst på Helgeland gjennom etableringen av et nytt industriområde – Nesna Industripark. Vi skal styrke eksisterende industri, fasilitere for ny industri og koble sammen leverandørmiljøene på Helgeland.

Prosess

Gjennomført

Tilegnelse av areal fra Nesna Kommune

Finansiering og oppstart av utviklingsprosjekt

Utforming av reguleringsplan

Under Arbeid

Endelig godkjenning av reguleringsplan

Kartlegging av aktuelle satsningsområder

Innovasjon Norge, Fylkesrådet i Nordland sammen med Rana kommune og Nesna kommune har bevilget 4 millioner til utviklingen av industriprosjektet Nesna Industripark.

Målet med dette arbeidet er å legge til rette for at Nesna Industripark skal bli en foretrukket partner når det gjelder riggvedlikehold/skroting, maritimt vedlikehold, algedyrking, fôrproduksjon, landbasert havbruk mm. Prosjektet vil synliggjøre arbeidet for å sette sammen aktører for å posisjonere seg mot oppdrag samt bidra i samspillet for gode og bærekraftige nasjonale rammebetingelser for industriutvikling på Helgeland.

I løpet av prosjektperioden er målet å ha tatt inn rigger til service og vedlikeholds- oppdrag, bidra til å legge til rette for skroting av maritime fartøy, rigger og maritime installasjoner i tillegg til å bidra til ny aktivitet i grensesnittet mellom landbasert industri, maritim industri og marin sektor.

Det er mye initiativ og pågangsmot som er lagt ned blant industriaktører på Helgeland for å realisere planer for industriområdet på Nesna. Mo Industripark AS og Westcon Helgeland AS samarbeider om utviklingen av Nesna Industripark. Disse har planer om betydelige investeringer knyttet til utviklingen av området. Planene har vært under utarbeidelse over flere år og reguleringsarbeidet startet høsten 2017. Mo Industripark AS arbeider nå med å fullføre reguleringsplanen for området.

MIP AS er i dialog med flere industriaktører som har vist interesse for å drive med virksomhet i Nesna Industripark. Kapasitet på infrastruktur og videre prosess for tilrettelegging av området er under vurdering.

Muligheter

Området Nesna Industripark inneholder flere unike egenskaper som gjør arealene egnet for ny industriell næringsaktivitet.

Dypvannskai og industriell infrastruktur

Store areal langs fjordlinjen med naturlige dypvannsforhold, med 60-90 meters dybde kun et par meter fra land, gir mange industrielle muligheter.

Andre fordeler inkluderer:
– Skjermet beliggenhet i forhold til bebyggelse
– Gode inn- og utfartsårer, særlig sjøveien
– Tilgang på prosessvann
– Tilgang på kortreist kraft

Helgeland som leverandørmiljø

 

Beliggenheten mellom industrimiljøene på Helgeland i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, vil sørge for at industriell virksomhet på Nesna kan nyte godt av den brede kompetansen som finnes i regionen. I Mo Industripark alene har vi rundt 1100 fagarbeidere fra de fleste fag innen leverandørindustrien.

Eksisterende industri

 

Westcon Helgeland er allerede etablert på arealet og har høy mekanisk og maritim kompetanse, samt betydelig aktivitet mot offshore og maritime næringer.

Ny industri

 

Området har attraktive arealer og egenskaper for ny industri. Nesna Industripark vil utgjøre en fremskutt base for eksisterende og nye næringer som landbasert oppdrett, maritim næring, skipshugging og etableringer knyttet til det.

Politikk og industri møtes

Industriell utvikling er et samspill mellom næringsliv og politikk. 

I november 2018 møttes representanter innen politikk og industri til et dialogmøte på Nesna for å drøfte hvordan man best kan legge til rette for videre utvikling av Nesna Industripark og vekst på Helgeland. Resultatet kan du se her.

Politikk og industri møtes – Nesna som industrikommune

Politikk og industri møtes – Adm. dir. Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, om kommuner og kapital

Politikk og industri møtes – Gruppeleder Nordland Ap, Bjørnar Skjæran, med klare meninger

Politikk og industri møtes – Nordlands Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø, om tverrpolitisk samarbeid.

Politikk og industri møtes – Gruppeleder Nordland SV, Marius Jøsevold – Å gå sammen

Politikk og industri møtes – Gruppeleder Nordland SV, Marius Jøsevold, om forvaltning av innovasjonsmidler

Politikk og industri møtes – Langsiktighet

Politikk og industri møtes – Adm. dir. Mo Industripark AS, Arve Ulriksen, om Ringvirkninger

Kontaktinfo Nesna Industripark

Jan Gabor
Markedssjef, Mo Industripark AS
907 46 046
jan.gabor@mip.no

Saker vi har skrevet om Nesna Industripark