MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / 3 timer førstehjelpskurs for elektrikere

vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

3 TIMER FØRSTEHJELPSKURS FOR ELEKTRIKERE

Kurset tilfredstiller forskriftens krav til førstehjelpsopplæring for elektrikere. Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å kunne delta. Kurset kan kombineres med andre kurs slik som brannvern og fallsikring etter behov.

Ønsker du å melde deg på kurs eller har du spørsmål?

Innledning
Forskriftene(FSL/FSH) stiller krav om årlig førstehjelpsopplæring og øvelse for elektrikere.
Dersom en person får strøm i seg, skal denne alltid til behandling og kontroll av kyndig fagpersonell.
Slik kyndig fagpersonell er ikke alltid i nærheten. Da er det viktig at den som er i umiddelbar
nærhet vet hvordan strømgjennomgang skal håndteres i en tidlig fase.
Undervisningen tar utgangspunkt i sikkerhetsforskriftene FSL og FSH.
Det legges vekt på opptreden på skadestedet, fallskader, brann og elektriske skader.
Kurset tilfredstiller forskriftens krav til førstehjelpsopplæring for elektrikere. Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å kunne delta. Kurset kan kombineres med andre kurs slik som brannvern og fallsikring etter behov.
Pris deltaker åpne kurs: 900.- (Grupper kan avtale en samlet pris)

Målgruppe
Personell som faller inn under forskriftens krav til førstehjelpsopplæring for personell som skal arbeide i og drifte lav- og høyspenningsanlegg.
Målsetting
Etter endt kurs skal deltakeren være trygg på hjerte og lungeredning. Han skal vite hvilke tiltak som skal settes i gang på et skadested, og skal kunne gjøre den første behandling av personell
som har hatt kontakt med strømførende elementer.
Kursinnhold

  • Opptreden på skadestedet
  • Hjerte- og lungeredning
  • Behandling ved fallskader
  • Brann- og elskader
  • Sirkulasjonssvikt

Dokumentasjon
Etter endt kurs får deltakeren utdelt kursbevis som dokumenterer at han har gjennomgått opplæring i følgende emner, se ”Kursinnhold”. Skriftlig dokumentasjon sendes i ettertid til bedriften/bestiller.

Påmelding eller nærmere informasjon om kurset får du ved å ringe kurskoordinator Asle E. Hjartøy på tlf: +47 75 13 62 04 eller ved å sende en mail til Kurskoordinator

MIP Sikkerhet og Service / Kursoversikt / 3 timer førstehjelpskurs for elektrikere

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.