Øvre Leiråga kraftverk

Mo Industripark planlegger å bli eneeier i MIP Miljøkraft

15 september, 2023 12:00 Del Del Del

MIP Miljøkraft har lenge vært eid av Mo Industripark og Øijord & Aanes. Når sistnevnte ønsket å selge sin eierandel, benyttet Mo Industripark sin forkjøpsrett på aksjene og ønsker med det å bli eneeier i MIP Miljøkraft.

MIP Miljøkraft eier seks småkraftverk, som til sammen produserer rundt 80 GWh kraft i året, i tillegg til tre kraftverk under utvikling (137 GWh) og en opsjon for utvikling av ytterligere 200 GWh. Hittil har selskapet vært eid av Mo Industripark (56 prosent) og Øijord & Aanes (44 prosent). Sistnevnte ønsket i år å selge sine aksjer til det HitecVision-eide selskapet Cadre. Mo Industripark valgte da å utøve sin forkjøpsrett på aksjene.

-Dette er et strategisk kjøp for MIP og passer perfekt med vår bærekraftprofil. Selskapet har også betydelige muligheter framover og våre analyser viser at dette vil være en lønnsom investering for oss, sier adm.dir. Arve Ulriksen.

Likevel vil ikke Mo Industripark stå oppført som eier av aksjene riktig ennå. Grunnen til det er at Celsa og Øijord & Aanes ikke ønsket å stille med kapital for å gjennomføre oppkjøpet. Dermed stilte den største eieren, Helgeland Industriutvikling, opp og har kjøpt aksjene som en midlertidig løsning.

Mo Industripark har nemlig rett til å kjøpe aksjene på et senere tidspunkt fra Helgeland Industriutvikling. Denne opsjonen må benyttes innen to år.

-Vi er veldig glade for at Helgeland Industriutvikling kunne stille opp for MIP. Det enkleste hadde selvsagt vært om vi kunne kjøpt aksjene direkte, men når det ikke var mulig er dette en god løsning for oss, sier Ulriksen.

William Wittusen i Helgeland Industriutvikling er også fornøyd med avtalen.

-MIP Miljøkraft produserer fornybar energi i et marked hvor etterspørselen etter strøm bare vil øke. Derfor ønsket vi å legge til rette for at Mo Industripark kan bli eneeier av MIP Miljøkraft, sier Wittusen.

Også daglig leder i MIP Miljøkraft, Kristin Hildrum, er glad for at saken nå har funnet sin løsning.

-Det har vært bra å få landet en løsning som ivaretar selskapsinteressene til MIP Miljøkraft på en god måte, og vi er trygge på at den nye sammensetningen av eiere vil fungere godt både på kort og lang sikt, sier Hildrum.

Del Del Del