Industriparknytt

 • 25 mars, 2013

  – Regjeringen presenterer mineralnæringen og grunnforutsetningene for å lykkes svært bra. Tiltakene er imidlertid ikke er så ambisiøse. Det blir derfor svært spennende å se hvordan næringsdepartementet vil jobbe videre med tiltakene.
 • 24 mars, 2013

  Momek Group AS har innviet et nytt verksted for ”hvite” materialer. Verkstedet er rigget for produksjon av konstruksjoner i avanserte materialer, hvor det stilles store krav til renhet.
 • 24 mars, 2013

  Momek Group AS vant i januar to kontrakter for Aker Solutions og Helgelandsbase.
 • 24 mars, 2013

  MIP Info har laget en 8 minutter lang historisk framstilling av Ranaindustrien gjennom 120 år. Filmen vises gjennom hele dagen på flatskjerm i første etasjen i Gammellaben.
 • 24 mars, 2013

  Nylig besøkte statssekretær Tone Toften i fornyings- og administrasjonsdepartementet Mo Industripark for å bli informert om Artic Cloud Data Center av Inkubator Helgeland AS.
 • 24 mars, 2013

  Fredag 15. mars avla biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland et besøk Mo Industripark, i forbindelse med bispevisitas i Gruben menighet. Han hadde med prost Martin Kildal, ansatte i Gruben menighet og ved bispekontoret på omvisning i industriparken.
 • 28 februar, 2013

  AGA skal bygge en helt ny luftgassfabrikk i Mo Industripark AS. I mars-april i år skal det første spadetaket tas.
 • 20 februar, 2013

  Tørt og kaldt vær, i kombinasjon med lite snø og bruk av piggdekk, viste seg å være en svært uheldig kombinasjon i forhold til svevestøv i 2012.
 • 15 februar, 2013

  Statoil har tildelt Wasco Energy Ltd leveransen av rørledning fra olje- og gassfeltet Aasta Hansten utenfor Helgelandskysten til Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Lokalisering av lager for og ferdigstilling av rørene skal skje ved Mo Industripark AS og Rana Industriterminal AS, som er lokale samarbeidspartnere.
 • 5 februar, 2013

  Vi har spurt de store virksomhetene i Mo Industripark hvordan de tror 2013 vil bli. Se hva de svarte.
 • 2 desember, 2012

  Konserten i verkstedslokalene til Momek lørdag 1. desember ble en strålende suksess, med artister i toppslag, fullt hus og stor stemning blant publikum og et prikkfritt arrangement, fra busstransport fra byen og til retur ved midnatt.
 • 29 november, 2012

  Vi har gitt ut en bildebok om Ranaindustrien
 • 1 november, 2012

  Den 1. november fikk Vale Manganese Norway AS nye eiere. Bedriften eies nå av det sveitsiske multinasjonale selskapet Glencore, og Ranabedriften har fra samme dato endret navn til Glencore Manganese Norway AS.
 • 19 september, 2012

  Har du mekanisk innsikt og ikke er redd for å bli skitten på fingrene? Da er kanskje metallformeryrket noe for deg.
 • 30 september, 2011

  Marianne Fredriksen er ny trainee i Rana Næringsforening. Hun har 10 års virke bak seg som eiendomsmegler i Oslo og Mo i Rana. Det er Kunnskapsparken Helgeland som har traineeprogram. Marianne skal følge dette programmet i ett år, hvor hun får opplæring, lederkurs og annen fagrettet trening. Rana Næringsforening holder til i Blåbygget i Mo […]
 • 30 september, 2011

  Tove Pedersen og Christine Hanssen som jobber hos Fesil Rana Metall AS, om hvordan det er å jobbe som prosessoperatør i industrien.
 • 18 juli, 2011

  Å jobbe som elektriker i indu-strien byr på mange utfordringer. Dagene er sjelden like og som ansvarlig for vedlikeholdet av stålovnen er hverdagen travel.
 • 30 mai, 2011

  – Sveiseryrket handler i store deler om konsentrasjon og nøyaktighet. Vi pleier å si at vi ser gjennom et knappenålshode, fordi vi hele tiden må fokusere på et veldig lite område. Den nærmeste sammenligningen med sveising er en kirurgisk operasjon.
 • 30 november, 2009

  Fem godt voksne karer som til sammen har 196 år på samme arbeidssted. De har hatt samme garderobeskap, men fire arbeidsgivere. I gode tider og i dårlige tider. Og det blir gode dager igjen. For det ordner seg alltid, sier 70-tallskameratene ved Vale Manganese Norway AS.