Ingeniør i Rana

24 mars, 2009 11:22 Del Del Del
Inga Marie Moe har tatt forkurs til Ingeniørstudier og synes at nå trenger studentene i Rana en egen pub.
– Jeg hadde bare genrell studiekompetanse og trengte realfagene fysikk og matte for å kvalifisere meg for ingeniørstudiet. Da var det greit å kunne få gjøre det på Mo istedet for å bruke mye penger på å flytte til for eksempel Trondheim, sier hun.
Undervisningen har foregått ved HOK-bygget og hun er godt fornøyd med den faglige opplæringa av lærere fra Polarsirkelen VGS. Hun etterspør et tettere studentmiljø og mer aktivitet som for eksempel en studentuke.
– Det er flere studenter i Rana enn på Høgskolen i Nesna. Derfor skulle det være mer engasjement og liv. Det ville vært lettere å bli kjent om man hadde hatt en studentpub eller lignende, sier Inga Marie som til høsten begynner på teknisk realfag ved NTNU i Trondheim.
Kunnskapsparken har jobbet mye for at Rana skal bli en studentby. Idrettsstudie, forkurs til ingeniørutdanning og ingeniørutdanning er tre av utdanningstilbudene de har jobbet med.
– Vi er også særdeles fornøyd med at Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø setter i gang etter- og videreutdanning i jussfag her i Rana. Universitetet bruker lokale jurister som undervisningspersonell, sier Elise Husum, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland.
Kunnskapsparken planlegger også andre kurs og tilbudene legges ut på nettet fortløpende.
Del Del Del