Ledige lokaler i Mo Industripark

Mo Industripark leier stadig ut nye lokaler for voksende bedrifter. Ta kontakt med MIP Eiendom om du ikke finner det du ser etter.

Produksjon/lagerbygg

Adresse: Terminalveien 22, 8626, Mo i Rana.

Se mer info

Attraktive lokaler plassert i umiddelbar nærhet til havneterminal.

 • 13 000 kvadratmeter
 • Mulighet for tilliggende kontor og garderobefasilitter.

Kontaktinfo for forespørsler

Arne Westgård
Eiendomssjef / avdelingsleder
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

Kontorbygg i Blåbærveien

I Blåbærveien, like ved E6, er det klargjort en tomt for å gi plass til nye moderne, energieffektive og miljøvennlige kontorbygg. 

Dette vil bli attraktive arealer, som i tillegg vil gi industriparken en penere og mer positiv profil mot byen.

Se mer info

 • Tre byggetrinn på totalt ca. 15.000 m2 (BTA). Det første byggetrinnet er planlagt til 7.345 m2 (BTA) i seks etasjer.
 • Byggetid 16-18 mnd.
 • Stor arealfleksibilitet; kan tilpasses og tilrettelegges for ulike leietakeres behov og ønsker.
 • Planlagt med «grønt tak».
 • Bygget vil planlegges, prosjekteres og bygges for å oppnå BREEAM – sertifisering i klasse «Excellent».
 • Plasseringen i Blåbærveien gir nærhet til byen, handel og kollektivtransport.

Kontaktinfo for forespørsler

Arne Westgård
Eiendomssjef / avdelingsleder
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

Kontorer

Adresse: Halvor Heyerdahls vei 31/33, 8626, Mo i Rana.

Se mer info

2500 kvadratmeter kontorlokaler tilgjengelige i «Gulbygget».

 • Kan tilpasses kunde
 • Mulighet for seksjonering eller cellekontorer
 • Parkeringsplasser utenfor bygget
 • Tilgang til kantine i bygget
 • Flotte uteområder med sykkelparkering og benker

Kontaktinfo for forespørsler

Arne Westgård
Eiendomssjef / avdelingsleder
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

Kontorer, møterom og tilhørende fasiliteter

Attraktive kontorlokaler i 5 etasjes kontorbygg innenfor Mo Industripark.

Adresse: «Elektrobygget» Verkstedløypa 24, 8626 Mo i Rana.

Se mer info

 • Parkeringsplasser til leie i nærområdet
 • Tilgjengelig areal ca 1500 kvadratmeter
 • Tilgang med heis fra bakkenivå til alle etasjer
 • Oppvarming med elektriske panelovner og fjernvarme via ventilasjonsanlegg.
 • Tilgang til kantine i området (AGA sentrale verksteder) med lunch og middagsservering samt catering.

Kontaktinfo for forespørsler

Arne Westgård
Eiendomssjef / avdelingsleder
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

Kontorer

Adresse: Halvor Heyerdahls vei 39, 8626, Mo i Rana.

Se mer info

Vi skal totalrenovere lokaler i 1. etasje i «Gulbygget». 

Bilde viser plan for renovering og referansebilder fra totalrenoverte kontorer i 2. etasje. Vi har prosjektert 20 cellekontorer med mulighet for seksjonering eller mulighet for å etablere åpne landskap. 

 • Moderne fasiliteter
 • Tilgang til kantine i bygget
 • Fellesareal med minikjøkken, møterom og garderober
 • Parkeringsplasser utenfor bygget
 • Flotte uteområder med sykkelparkering og benker

Kontaktinfo for forespørsler

Arne Westgård
Eiendomssjef / avdelingsleder
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

Kontorer

Adresse: Halvor Heyerdahls vei 48, 8626, Mo i Rana.

Se mer info

 7 cellekontorer mellom 12 og 20 kvadratmeter.

 • Tilgang til kantine
 • Fellesareal med minikjøkken
 • Tilgang til garderobe
 • Parkeringsplasser i nærområdet
 • Heis

Kontaktinfo for forespørsler

Arne Westgård
Eiendomssjef / avdelingsleder
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

Kontorer og verkstedlokaler

Adresse: Valseløypa 15, 8626, Mo i Rana.

Se mer info

Verkstedlokaler med kontorfasiliteter i tilknytning.

 • Totalt 250 kvadratmeter.
 • Parkering utenfor bygget.

Kontaktinfo for forespørsler

Arne Westgård
Eiendomssjef / avdelingsleder
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

Kontorer Teknobygget

Adresse: Stålløypa 9, 8626 Mo i Rana.

Se mer info

 • Kontorer 8-20 m2
 • Fellesareal spiserom med kjøkken
 • Møterom
 • Parkeringsplasser ved bygget

Kontaktinfo for forespørsler

Arne Westgård
Eiendomssjef / avdelingsleder
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

To verkstedshaller i samme bygg

Adresse: Verkstedløypa 28, 8626 Mo i Rana.

Se mer info

Hal 1:

 • Ledig verkstedhall: ca 600 kvadratmeter
 • Store porter mot øst og vest
 • 2 traverskraner 50 + 10 tonn og 15 tonn

Hall 2:

 • Ledig verkstedhall: ca 400 kvadratmeter, seksjonert i 2 deler
 • Delseksjoner kan leies
 • Store porter mot øst og vest

For begge:

 • Oppvarming med fjernvarme
 • Acetylen, oxygen og trykkluft
 • Lagerområde ved verksted
 • Kontorer og garderobeplasser i nabobygg
 • Parkeringsplasser i nærområdet
 • Tilgang til kantine i nabobygg med lunch og middagsservering

Kontaktinfo for forespørsler

Arne Westgård
Eiendomssjef / avdelingsleder
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

Verkstedhall

Adresse: Sentrale verksteder, Valseløypa 15, 8626 Mo i Rana.

Se mer info

Ledig verkstedhall: ca 600 kvadratmeter.
Traverskran 10 tonn.

 • Oppvarming med fjernvarme
 • Acetylen, oxygen og trykkluft
 • Kontorer og garderobeplasser i nabobygg
 • Parkeringsplasser i nærområdet
 • Tilgang til kantine i nabobygg med lunch og middagsservering

Kontaktinfo for forespørsler

Arne Westgård
Eiendomssjef / avdelingsleder
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

Tidligere kjemisk fabrikk

Tidligere anlegg for Eka Chemicals Rana AS som produserte natriumklorid og hydrogen.

Se mer info

Areal: 42 mål.
Administrasjonsbygg og garderober, 407 kvadratmeter.
Produksjonsbygg på 2153 kvadratmeter.
Kaldlager på 1100 kvadratmeter.
To stk. innebygde siloer.
Lagerhall på 640kvadratmeter.
Verkstedbygg på 614 kvadratmeter.
Kjelhus på 442 kvadratmeter.
Rik tilgang på vann og kraft.

Kontaktinfo for forespørsler

Arne Westgård
Eiendomssjef / avdelingsleder
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

IMG_6823

Areal for datasenter ledig.

Vi har flere tilgjengelige arealer med beliggenhet inne i Mo Industripark.

Kontaktinfo for forespørsler

Jan Gabor
Markedssjef, MIP Marked og Info
907 46 046

3d_kart_v2 (1)