• Publisert 7. desember 2022

    Fagarbeider mekanisk/prosessMIP Energi er en av tre driftsenheter i Mo Industripark AS. Avdelingen ivaretar selskapets anlegg knyttet til vann og avløp, og distribusjon av gasser, herunder overvåking, drift, vedlikehold og modernisering av anleggene. I tillegg har avdelingen ulike driftsoppgaver for andre aktører i Industriparken. Avdelingen har 16 ansatte, hvorav ti stillinger er tilknyttet helkontinuerlig skiftbasert oppfølging av anleggene. …
    Les hele stillingsannonsen og søk på stillingen

Alle saker om ledige stillinger