Vi søker: Driftstekniker tekniske anlegg bygg

10 October, 2023 16:03 Del Del Del

Om stillingen

MIP Marked og Eiendom er en av tre driftsenheter i Mo Industripark as. Avdelingen har ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av ca. 110.000 m2 bygg, 2600 mål tomter, veier, parkeringsområder, deponier og kaianlegg. Avdelingen har i dag 10 ansatte og hovedaktivitetene er utleie av næringsbygg og tomter, drift og vedlikehold, utvikling av tomtearealer og nybygg.

En av våre driftsteknikere går over til annen virksomhet og vi søker vedkommendes etterfølger til interessante og utfordrende oppgaver i et konsern i vekst.

I MIP vil du arbeide både for konsernet MIP og sammen med industrien i en av de mest spennende industriregionene i Norge. Du vil arbeide i team med andre nøkkelpersoner i selskapet, være i direkte kontakt med leietakerne og ha en viktig servicefunksjon.

Som driftstekniker har du daglig oppfølging av drift og vedlikehold av tekniske anlegg i bygg, som i hovedsak er basert på bruk av innleide ressurser.

Søknadsfrist: 29. oktober 2023

Søk på stillingen her.

Vi søker deg som er:

 • Strukturert og proaktiv
 • Ser utfordringer der andre ser problemer
 • Ansvarsbesvisst, selvstendig, initiativrik og pålitelig
 • En lagspiller som er god til å bygge relasjoner og kommuniserer godt med ulike roller og personer

Søknadsfrist: 29. oktober 2023

Søk på stillingen her.

Arbeidsoppgaver

Dine oppgaver hos oss vil i hovedsak være:

 • Daglig drift av tekniske anlegg i bygg
 • Ledelse og oppfølging av innleide entreprenører og øvrige leverandører
 • Prosjektledelse ved ombygginger og vedlikehold
 • HMS, forebygging og oppfølging av innleide ressurser
 • Tilstandskontroll
 • Planlegging av vedlikehold

Kvalifikasjoner

Vi ser etter en person som har:

 • Fagbrev i elektrikerfaget
 • Gjerne Mesterbrev eller Teknisk Fagskole
 • Erfaring fra eiendomsdrift, entreprenør eller annen relevant bransjeerfaring
 • Erfaring med bruk av PC og digitale verktøy
 • Min. førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • En svært spennende jobb i et av Norges største industrikonsern i vekst og utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver i lag med høyt faglig kompetente medarbeidere
 • Mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid, god balanse mellom arbeid og privatliv
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger

Spørsmål om stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til Produktleder Bygg Terje Gundersen på telefon 482 50 180, eller e-post

Søknadsfrist: 29. oktober 2023

Søk på stillingen her.

Om oss

Mo Industripark AS (MIP) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. I Mo Industripark finner du om lag 110 bedrifter med til sammen 2500 ansatte. Totalt bruker industrien i parken nærmere 2 TWh med strøm i året. I tillegg gjenvinnes det energi tilsvarende over 400 GWh i året.

Vår visjon er å være en grønn industripark i verdensklasse. Vi forvalter, utvikler og drifter eiendom, infrastruktur, anlegg og utstyr. I tillegg legger vi til rette for ny industri, som både er viktig for at Norge skal lykkes med den grønne omstillingen, og som skaper attraktive arbeidsplasser i Mo i Rana. Her finner du en stor bredde av industri som bruker hverandres biprodukter i egen produksjon, for eksempel overskuddsvarme og CO-gass. Norges største gjenvinningsbedrift, Celsa, resirkulerer stål tilsvarende to Eiffel-tårn i uka. Akkurat nå er FREYR Battery i gang med å bygge Norges første gigafabrikk for battericeller. Vi har også andre grønne industriprosjekter på gang, for eksempel innen karbongfangst, hydrogen og tilhørende prosessindustrietableringer.

Mo Industripark AS er organisert i tre driftsavdelinger med ansvar for alt fra industrivern og brannberedskap til IT og eiendomsutvikling. MIP-konsernet har fire datterselskap: Rana Industriterminal, Mo Fjernvarme, MIP Miljøkraft og Svabo Industrinett. Totalt har konsernet omtrent 130 ansatte, hvorav i overkant av 60 jobber i MIP AS.

Søknadsfrist: 29. oktober 2023

Søk på stillingen her.

Del Del Del