vlcsnap-2019-12-18-16h16m41s432

Kurstilbud

Kurs og øvelser ved MIP Sikkerhetssenter Mo i Rana

Kurssenteret ved brannstasjonen i Mo Industripark har møterom, dusj og garderobeanlegg. Øvelsesenteret, som ligger ca. 100 meter fra brannstasjonen, gir anledning til praktiske øvelser i brannvern, redning og røykdykking i egen containerrigg. Vi har eget anlegg for slokking av gassbranner i både flytende og gassform.

Vi har strenge HMS-krav til alle kurs. Alle kurs og øvelser har egne prosedyrebeskrivelser og sikkerhetssrutiner. Disse kan om ønskelig fremlegges for kunde før avtale om kurs gjøres. MIP Sikkerhetssenter er sertifisert av ASAS Sertifisering AS (godkjenning ATS-312), Achilles JQS og Rådet for vedlikehold og kontroll av brannslokkeutstyr.-

Instruktørene ved MIP Sikkerhetssenter er utdannet ved opplæringsavdelingene til Norges Brannskole, NSO, Noorsi mm. Der det stilles andre krav til instruktører, oppfyller vi selvsagt disse krav. Alle instruktører har lang erfaring som instruktører og som utrykningspersonell.

Til venstre på siden finner du en nærmere beskrivelse av de kurstilbud vi har. Her har vi beskrevet pris, innhold, målgrupper og målsetninger ved kurs og øvelsene. Det utstedes kursbevis og samlet dokumentasjon til bestiller på alle kurs. Vi registrerer i tilegg alt i vår kursdatabase, for å kunne fremskaffe dokumentasjon i ettertid. Dette er selvsagt inkludert i kursavgiften.

Åpne kurs med kursdatoer og påmeldingsstatus:

Alle våre kurs:

Kalenderen kompletteres når vi har satt tid og dato for hvert enkelt kurs. Hvis du savner noen kurs i kalenderen, så ta kontakt med oss. Det er godt mulig vi jobber for å få fastsatt akkurat dette kurset.

Ønsker du å melde deg på kurs, eller har spørsmål vedrørende dette?

Send oss en epost til eller ring oss på tlf +47 994 89 447 for en hyggelig og uforpliktende prat.

Deltar du på nettkurs, kan du logge deg inn i kursportalen her:

brannmann_uten_tesla_-1v2

Sikkerhetstjenester

MIP Sikkerhetssenter bistår allerede over 100 bedrifter på kontroll og vedlikehold av deres utstyr i forbindelse med brann og førstehjelp. Med alle nødvendige sertifikater og godkjenninger kan du være trygg på at utstyret og

Når en uønsket hendelse inntreffer, er det av uvurderlig verdi at utstyret fungerer.  Vi har en systematisk oppfølging i vedlikeholdsavtaler med bedrifter. Dette sikrer at utstyret er i tilfredsstillende stand når det er behov for det.

Når vi har utført en tjeneste for en bedrift, søker vi alltid å utstede dokumentasjon av oppdraget som kan fremlegges myndigheter eller andre.

Vektertjenester

Vi kan levere vektertjenester i industri- og næringsparken.

MIP Sikkerhetssenter har 2 personer i døgnkontinuerlig vakt. Disse har en suveren lokalkunnskap til industri- og næringsparken, med et stort og vidt kontaktnett i området. Vi har allerede avtale med flere bedrifter der vi gjennomfører runder til bestemte tidsrom på døgnet.

Mottak av alarmer

MIP Sikkerhetssenter har et etablert mottak for alarmer og kan ta i mot alle typer alarmer fra industriparken.

Eksempelvis har vi etablert brannalarmer, tyveri- og innbruddsalarmer, trygghetsalarmer og tekniske alarmer. Vår faste kasernerte styrke rykker ut 24 timer i døgnet etter en utarbeidet aksjonsplan. I denne aksjonsplanen beskrives også rapporteringsrutiner, kontaktpersoner med telefonnummer el.

Vi er aldri langt unna og har en aksjonstid på maksimum 5 minutter. Vi fakturerer ikke når vi rykker ut på en hendelse. Det betyr at hvis du skulle være uheldig å utløse alarmen ved en feil, så koster det ikke noe.

Begge tjenestene gjelder bare i Mo Industripark og tilknyttet næringspark. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, så vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe.

Brannvernlederoppgaver

MIP Sikkerhetssenter er engasjert som “operative brannvernledere” i mange objekter/virksomheter. Da har eier/virksomhetshaveren en avtale med MIP Sikkerhetssenter der vi går inn og utfører disse oppgavene på dennes vegne.

Eier av ethvert brannobjekt skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Dette medfører en rekke oppgaver som eier/virksomhetshaver må forholde seg til. Vi har systemene som kreves på plass, og vi har den nødvendige kunnskap for effektivt gjøre en god brannforebyggende jobb. Dette kan vi tar oss av på en rimelig og effektiv måte.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) er den forskrift som brukes i det brannforebyggende arbeid. Det er denne forskriften brannvesenet fører tilsyn etter. Her stilles det blant annet krav om periodisk vedlikehold av branntekniske innretninger, kontroll av brannskiller, rømningsveier, håndslokkere etc. Vi utfører alt dette, og utsteder dokumentasjon ihht. forskriftens krav.

Trykkprøving av trykkflasker

Sikkerhetssenter er godkjent, og har både kvalifisert personell og utstyr til trykkprøving av Røykdykkerflasker, dykkerflasker og andre trykkflasker.

Det stilles strenge krav til trykkflasker. I henhold til arbeidstilsynets forskrift 441( 441 ), § 2, skal flasker og flaskeventiler kontrolleres og flaskene vanntrykkprøves minst hvert 2. år for flasker til bruk under vann, inklusive vestflasker. Dette skal skje ved følgende frekvens:

 • Trykkprøving av dykkerflasker – minst hvert 2. år.
 • Trykkprøving av røykdykkerflasker i kompositt materiale – minst hvert 5. år.
 • Trykkprøving av røykdykkerflasker i stål – minst hvert 5. år.
 • Øvrige flasker opp til 50 l. skal kontrolleres minst hvert 5. år 

Virksomheten som skal utføre dette skal være godkjent og sertifisert av arbeidstilsynet. 

Kontroll og testing av luftkvalitet

Vi har utstyr og kompetanse til å teste luftkvaliteten fra din kompressor/luftkilde.

Det er krav til dokumentert kontroll og testing av luftkvalitet både på lav og høytrykksanlegg. Hvis man skal jobbe i miljøer der pusteluften ikke inneholder tilstrekkelig oksygen, minst 19,5%, eller i miljø der forurensingens art og konsentrasjon ikke er kjent, er luftforsynt åndedrettsvern det eneste som holder mål.

Felles for dette utstyret er at det brukes luft fra et ikke forurenset område. Enten ved medbragt pusteluft på flaske/beholder eller ved å benytte et lavtrykksanlegg med slange og maske. I disse tilfeller er det selvfølgelig strenge krav til at den luften vi puster skal være fri for olje, karbondioksid (CO2) og kullos (CO), og med et moderat innhold av fuktighet.

I tillegg til å teste luftkvaliteten, må det etableres skriftlige rutiner for vedlikehold.(Filterskift, avtapping av kondens etc.) Dette reguleres ihht. arbeidstilsynets forskrifter, henholdsvis forskrift 441 og 192.

Kontroll av brannslukkeutstyr

For å opprettholde brannsikkerheten i bygg og virksomheter, må det foretas regelmessig kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold av det manuelle slokkeutstyret. Har du en avtale med MIP Sikkerhetssenter, kommer vi og gjør kontrollen i din virksomhet.

Brannvernutstyr skal sjekkes jevnlig:

 • Kontroll og vedlikehold av håndslokkere skal gjennomføres årlig (NS 3910)
 • Kontroll og vedlikehold av brannslangetromler skal gjennomføres årlig og trykksettes hvert 5. år (NS-EN 671-3)

MIP Sikkerhetssenter er godkjent som kompetent virksomhet ihht. “Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell». Etter utført vedlikehold utstedes skriftlig vedlikeholds rapport, og alle poster merkes.

Kontroll og vedlikehold av røykdykkerutstyr

MIP Sikkerhetssenter har sertifisert personell og nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre dette i henhold til lov og forskrift

Røykdykkerutstyr er et produkt som beskytter mennesker i ulike sammenhenger og til tider under særdeles ekstreme forhold.

Det er derfor livsviktig at dette blir jevnlig kontrollert og ettersett av kyndig personell. Den som har ansvaret for dette i virksomheten må derfor forsikre seg om at de målinger og analyser som foretas utføres av kyndige personer.

Vi utsteder selvfølgelig påkrevd dokumentasjon i denne forbindelse.

Kontroll og vedlikehold av førstehjelpsutstyr

Når du inngår en vedlikeholdsavtale med oss, gjør vi dette enklere for deg og sørger for at deres førstehjelpsutstyr er i orden.

Har du noen gang opplevd at det har oppstått et behov for førstehjelpsutstyr, og produktene i førstehjelpsskapet enten har vært utgått på dato eller oppbrukt? Har du en vedlikehold- og etterfyllingsavtale med MIP Sikkerhetssenter så sørge du for at førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig slik HMS-reglementet tilsier.

Vi er forhandler av Noraid/Medeco førstehjelpsutstyr. Ta kontakt med oss og etabler en avtale. De priser du får av oss, er i høyeste grad konkurransedyktige.

Kontroll, vedlikehold og sertifisering av fallsikringsutstyr

MIP Sikkerhetssenter utfører kontroller på seler, belter, liner og falldempere på de alle fleste og mest brukte merkene innen fallsikringsutstyr.

Fallsikrings- og støtteutstyr skal være CE-merket, og det skal sertifiseres og kontrolleres minimum hvert år av en kompetent person. MIP Sikkerhetssenter utfører kontroller på seler, belter, liner og falldempere på de alle fleste og mest brukte merkene innen fallsikringsutstyr.

Vi har sertifisering på utstyr fra følgende leverandører: Protecta, Sala, Snikki, ITK, Troll, Spanset, Petzl, Assecuro, Seilmaker Mathiesen, Cresto, Ekman, Fallsafe, Linjedon, Polyprodukter, Antec, Tractel, Arcon, bero, Melbye Scandinavia.

Hvis du har et produkt du ønsker kontrollert/sertifisert, ta kontakt så vil vi forsøke å hjelpe deg uansett. Etter gjennomført kontroll utstedes dokumentasjon på gjennomført kontroll.

Ultralydbad/rengjøring av kraner og ventiler

Vi rengjør ventiler, kraner og andre metalldeler på en skånsom måte.

Med ultralyd kan en bruke miljøriktige rengjøringsmidler og oppnå et mye bedre resultat enn med syre. Ultralydbadet er oppvarmet og ultralyden setter vannet og delene oppi i svingning (40 kHz) slik at en får en effektiv rengjøring.

 

Utarbeidelse av brannvern-dokumentasjon

Vi har utarbeidet og driftet systemer som fungerer godt både på større og mindre objekt, og har godt kvalifisert personell for jobben. Vi kan være behjelpelig med å få på plass dette systemet i din bedrift/bygg.

Det største problemet for brannvernledere, byggeiere, bedriftsledere osv. i forbindelse med brannvernarbeidet er ofte å få på plass et godt system for det brannforebyggende arbeidet. Et vel gjennomtenkt og utprøvd dokumentasjonssystem er viktig for at ting skal fungere enklest mulig, og samtidig ivareta sikkerheten og tilfredsstille myndighetenes krav.

Etter et samarbeid med oss i prosessen, får man et produkt som man selv har vært medvirkende til å skape, og med en god forståelse av hvordan systemet fungerer.

Utarbeidelse av branntegninger

En særdeles viktig del av brannverndokumentasjonen er utarbeidelse av branntegninger. Hvis man engasjerer oss til å utarbeide disse tegningene, får man ikke bare en tegner med på kjøpet. Vi har personell med både teoretisk og praktisk kompetanse innen brann. Dette gjør utarbeidelsen av tegningene enklere, og det stiller mindre krav til oppfølging fra oppdragsgiver.

En bygning i dag er gjenstand for stadige forandringer. Det stiller krav til oppfølging i dokumentasjonsunderlaget. Når vi engasjerer oss med tegninger i et bygg, så vil vi stille opp i etterkant med brannfaglige råd og hjelp i driften av branndokumentasjonen.

Utarbeidelse av rømningsplaner

Vi kan lover og forskrifter, og vet hvilke krav som stilles til sikker rømming av et bygg.

Den som skal utarbeide rømningsplaner må kunne forstå brann og lese hvordan en brann vil kunne utvikle seg. Det skal være gjennomtenkt hvordan bygget skal kunne rømmes, nødvendig rømningstid og hvilke krav vi må stille til rømningsveien.

Risikoanalyser

Grunnlaget for all tenking innen HMS bygger på risiko og sårbarhetsanalyser og en rekke myndigheter stiller krav til at dette skal være gjennomført. 

Før vi kan starte med å sikre personell, miljø eller materielle verdier, må man vite hva som kan skje, og hvilke konsekvenser det kan få. Arbeidet starter da med å gjennomføre en risiko eller sårbarhetsvurdering.

For mange er dette en vanskelig sak. Man leier gjerne inn et konsulentfirma som utarbeider en rapport som blir vanskelig å forstå og aldri får noe forhold til.

Vi arbeider ikke på denne måten. Vårt utgangspunkt er at et enkelt objekt skal generere en enkel analyse og rapport. Vi har et system der vi står som “prosjektledere” og ansvarlig for rapporten, men krever tett deltakelse fra bedriften/objektet underveis. Hvis man kan systemet og av erfaring vet hva man skal se etter, så er arbeidet ofte enkelt å delta i.

Systemet vårt bygger på NS 5814 Krav til risikoanalyser eller NS 3901 Risikoanalyse av brann i byggverk som et utgangspunkt i arbeidet.

vlcsnap-2019-12-18-16h15m55s746

Produkter

MIP Sikkerhetssenter er en bred leverandør av produkter knyttet til brannvern og sikkerhet. 

Vårt motto er at vi skaffer det som kunden ønsker. Vi har et bredt kontaktnett, og vet hvem vi kan kontakte når vi står fast. Utstyret kan leveres med opplæring og eventuelt kontroller. Prøv oss, og vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe dere.

Fallsikringsutstyr

MIP Sikkerhetssenter er forhandler av Petzl og Beal fallsikringsmateriell. Vi kan levere alt av slikt utstyr for bruk i arbeid i høyden som: 

 • Fallsikringsvester
 • Sikringer med falldemper. 

Vi gir også opplæring i bruken av utstyret og er sertifisert til å gjennomføre årlige kontroller på utstyr

Røyk/gassvern

Dräger er en av landets ledende på slikt utstyr, og det brukes av flere av landets brannvesen, industrivernbedrifter, offshoreanlegg osv. Vi er også sertifisert til å vedlikeholde utstyret.

MIP Sikkerhetssenter er forhandler av Drägermateriell. Vi forhandler alt av:

 • Røykdykkerutstyr
 • Røyk- og gassvernutstyr
 • Gassmålere 
 • Annet materiell som er i Drägers sortiment. 

 

Brannbekledning

Som forhandler av brannbekledning har vi valgt solide og erfarne leverandører:

 • Lillehamer (Litech) 
 • Ary 
 • Devold. 

Samlet dekker de hele registret av klær fra innerst til ytterst og er utviklet for å tåle ekstreme påvirkninger av varme. 

Klærne leveres både i Nomex og PBI og har et bredt sortiment som dekker alt fra røykdykking til industrivernbekledning. Røykdykker- og brannbekledning skal være godkjent etter EN-469.

I tillegg er enkelte modeller Veritas sertifisert beregnet for offshore markedet.

Førstehjelpsmateriell

Noraid er en av Norges største leverandører av førstehjelpsmateriell og vi leverer alle deres produkter

Blant annet: 

 • Førstehjelpskofferter
 • Defibrillator og nødvendig opplæring
 • Medisinskap med innhold og førstehjelpsvegg

Brannvernmateriell

Vi er autorisert Skutengleverandør (Tyco) på Helgeland, og fører alle deres produkter:

 • Brannslanger som leveres som ferdig bendslet med nor-lås 1 eller 3 eller med Storz-lås. 
 • Skilt – etterlysende av forskjellige kvaliteter.
 • Gassmålere som kan brukes for kontroll av omgivelsesluft og sørger for rask advarsel dersom skadelige konsentrasjoner av karbonmonoksid, hydrogensulfid eller oksygen oppstår.
 • Brannslukkere i alle typer – Pulverslokkere, CO2-slokkere og Skumslokkere.

Hvis det er noe de mangler i deres sortiment, så står vi fritt å handle av andre leverandører.

Kontaktinfo

MIP sikkerhetssenter

Sikkerhetssjef – Avdelingsleder

Richard Erlandsen

MIP Sikkerhetssenter
75 13 63 80
975 70 204

Kurskoordinator

Asle Hjartøy

MIP Sikkerhetssenter
75 13 62 04
994 89 447

Besøksadresse
Mo Industripark Brannstasjon
Industriparkveien 2
8626 Mo i Rana

Fakturaadresse
Mo Industripark AS
Ref: Navn
Boks 500
8601 Mo i Rana