Godt utbytte for begge parter, var konklusjonen etter øvelsen ved Rana Industriterminal. F.v. Thomas N. Dahle, innsatsleder og instruktør ved MIP Sikkerhetssenter i friperioder. Jobber til daglig i Norsk Luftambulanse som redningsmann; og NLA, Martin Steinmo, pilot ved Norsk Luftambulanse.

Styrker beredskapen på Helgeland gjennom samøvelser

26 august, 2020 15:06 Del Del Del

19. august gjennomførte MIP Sikkerhetssenter og Norsk Luftambulanse avd. Brønnøysund en felles redningsøvelse på industriterminalen. – Dette bidrar til å styrke beredskapen i regionen, sier pilot Martin Steinmo i Norsk Luftambulanse.

Urban redning
En av kranene på Rana Industriterminal (RIT) var arena da Norsk Luftambulanse avdeling Brønnøysund (NLA) arrangerte en øvelse i urban redning fra høyde sammen med MIP Sikkerhetssenter forrige uke. Redningscaset var en bevisstløs kranfører som hadde fått et illebefinnende og måtte evakueres fra krankabinen 22 meter over bakken ved tauredning.

– For å sørge for at kunnskap holdes ved like, må vi øve ofte på redning i ulike scenarioer og miljø. Naturredninger i fjell, bre og elver, har vi med jevne mellomrom. Muligheten til å trene på urban redning inne et lukket industriområde er nokså unik, og industriparken byr på mange ulike øvelsesscenarier. Det at vi får øve her og samarbeide med flere aktører innen beredskap og redning, er svært gunstig, forteller Steinmo.

Doktor Karl Chevalley, NLA, fires ned fra krana med “pasienten”

Dekker et stort område
Brønnøysund er en av tolv baser i Norge hvor NLA har redningshelikopter utstasjonert, og dekker geografisk området mellom Bodø og Trondheim. Basen har rundt 550 oppdrag i året.
– Dette området er preget av store avstander og det er langt til nærmeste universitetssykehus. Derfor har vi jobbet veldig med å få til en infrastruktur for å kunne løse oppdrag over alt i en region som byr på mye vær og variert topografi. Vi har for eksempel fått til et løft innen instrumentbasert innflyging takket være utviklingsarbeidet til Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som gjør at vi kan lande i enda dårligere sikt enn tidligere. Beslutningshøyden nå er 250 fot over havet takket være det nye utstyret. For Ranas del ligger dette punktet i Ranfjorden ikke langt unna industrikaia, sier piloten.

Læringsutbytte
I forkant av øvelsen på RIT brukte NLA og Sikkerhetssenteret god tid på å presentere sine «verktøykasser» med utstyr for hverandre.
– Dette ble en veldig god øvelse, vi tok det med ro og brukte tiden godt, og fikk diskutert oss frem til de beste måtene å løse oppdraget på. Fokuset var læringsutbyttet og ikke på hastighet. Nå har vi også stor forståelse for hva sikkerhetssenteret har og hva de kan tilby, og vi tror det går begge veier, forteller Steinmo, som legger til at de etter hver øvelse skriver en erfaringsrapport som deles med øvrig crew i Brønnøysund og resten av Norsk Luftambulanse.

Thomas N. Dahle ved MIP Sikkerhetssenter deltok også på øvelsen, og er fornøyd med gjennomføringen.
– Øvelsen var veldig nyttig, nå har vi fått et enda bedre bilde av hvordan vi kan bistå med utstyr og folk skulle det bli behov for det. Vi brukte også nødvendig tid underveis. Må forresten også skryte av Rana Industriterminal for god tilrettelegging slik at vi fikk gjennomført denne øvelsen på deres område på en sikker måte mens det var aktivitet på kaia, sier Dahle, som til daglig jobber som redningsmann i NLA men som innsatsleder og instruktør ved MIP Sikkerhetssenter i friperioder.

Redningsmann Magnus Wethal presenterer Luftambulansens “verktøykasse” for MIP Sikkerhetssenter og Rana Ambulanse.

Avgjørende alternativ
Luftambulansen har også nå fått klarert og godkjent et område ved RIT som alternativ innflygning og landingspunkt som kan benyttes ved behov.
– Det er en stor fordel å ha flere alternativer for landing med luftambulansen, da kombinasjonen vær og topografi kan by på utfordringer på Helgeland. Da kan alternative landingspunkt være avgjørende, og vi er glad for at vi nå har fått plass et på industriterminalen, da det ligger nærmere Ranas beslutningspunkt. Dette er med på å styrke beredskapen i regionen, forklarer Steinmo.

Bakkeklarering
Området nede ved RIT er uten trær, det er asfaltert og ryddes for snø om vinteren og vil derfor kunne være et gunstig sted for et alternativt landingsområde ved behov.
– Sikkerhetssenteret har folk på jobb hele døgnet som en del at industrivernberedskapen til Mo Industripark, som kan bistå på bakken for å klargjøre området ved RIT for landing på kort varsel dersom det ikke er mulig å lande på Selfors, påpeker Thomas Dahle ved MIP Sikkerhetssenter.

Norsk Luftambulanse landet redningshelikopteret på området på RIT som er klarert som alternativ landingsplass. Ambulansetjenesten i Rana deltok som observatører på første del av øvelsen.

Norsk Luftambulanse landet redningshelikopteret på området på RIT som er klarert som alternativ landingsplass. Ambulansetjenesten i Rana deltok som observatører på første del av øvelsen.

– I kraft av nøden kan vi lande hvor som helst, men det er avhengig av sikkerhet. Derfor er det flott at vi nå har et godkjent område hvor vi har folk på bakken som kan klarere, tilføyer Steinmo.

Samarbeid i regionen
NLA  adv. Brønnøysund øver med jevne mellomrom med ulike aktører på Helgeland for å ha oversikt over både tilgjengelig utstyr og personell som kan bistå dem ved behov.
– Samarbeid i regionen er ekstremt viktig. Som regel får vi et oppkall gjennom HRS eller AMK og ofte er det vi som spiller inn mulige tilleggsressurser. Lokal kunnskap er derfor veldig viktig og gir oss mulighet til å kunne ta med både flere folk og utstyr som tau og løfteputer ved behov, men da må vi vite om dem. Oversikt over hvem som har hva hvor blir derfor avgjørende. En slik øvelse gjør at vi vet hvilket utstyr og kompetanse som finnes i industriparken, forteller Steinmo.

Dette blir ikke siste gangen NLA øver i industriparken skal vi tro piloten.
– Vi kommer gjerne tilbake hit for flere øvelser senere da det er mange interessante installasjoner i industriparken man kan trene urban redning fra. Vi ser også frem til samarbeidet med Sikkerhetssenteret i fortsettelsen, avslutter Steinmo.

Fra Norsk Luftambulanse deltok Redningsmann Magnus Wethal, Lege Karl Chevalley og pilot Martin Steinmo. Fra MIP Sikkerhetssenter deltok Thomas N. Dahle (også i NLA), Jan Ole Salamonsen og Richard Erlandsen.

Om Norsk Luftambulanse AS

  • Er et datterselskap eid av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, hvor sistnevnte fremmer kvaliteten i tjenesten gjennom forskning, innovasjon og utviklingsarbeid
  • NLA AS har det flyoperative og redningstekniske ansvaret for redningshelikoptertjenesten i Norge.
  • 12 baser i Norge, tre i Nord-Norge (Brønnøysund, Evenes og Tromsø) NLA as drifter også base i Kirkenes midlertidig frem til vinteren.
  • Utrykninger pr år for NLA Br.sund: 550
  • Antall ansatte ved avd. Brønnøysund: 6 redningsmenn, 6 flygere og 7 leger (tilknyttet sykehus) som inngår
Del Del Del