MIP Miljøkraft

MIP Miljøkraft eies av Mo Industripark AS (56%) og Helgeland Industriutvikling (44%). For MIP AS er MIP Miljøkraft en betydelig satsing.

Produksjon og distribusjon av energi er et kjerneområde for konsernet, og gjennom MIP Energi og MIP Industrinett har vi utviklet en viktig kompetanse som vil nyttiggjøres i utviklingen av det nye selskapet. Selskapet er et viktig bidrag i arbeidet med å bli en grønn industripark i verdensklasse. Her står tilgang til ren fornybar kraft sentralt for utvikling av ny, fremtidsrettet industri.

Kraftverk i drift

Svabo kraftverk

Svabo kraftverk fungerer som en trykkreduksjonsventil i vannverket og produserer elektrisk kraft av høydeforskjellen mellom Andfiskvatn og vannverket.

Vika kraftverk

Vika kraftverk er montert i avløpsrøret og produserer elektrisk kraft av høydeforskjellen mellom industriparken og Ranfjorden.

Ørtvatn kraftverk

Kraftverket utnytter et fall på 54 meter fra Ørtvatnet til Ranelva. Vannet hentes fra flere mindre elver i området rundt gruveområdet i Ørtfjell.

Ravnåga kraftverk

Ravnåga kraftverk er plassert ved Langvatnet i Rana kommune i Nordland og utnytter et fall på 38 meter i eleven Ravnåga.

Øvre Leiråga kraftverk

Øvre Leiråga kraftverk utnytter et fall på 178 m fra Melfjordfjellet.

Nedre Leiråga kraftverk

Nedre Leiråga kraftverk utnytter et fall på 33 m i Leiråga, mellom inntaket på 81 moh. og en kraftstasjon på 48 moh.

Kraftverk under utvikling

Stikkelvika kraftverk

Kraftverket skal utnytte fallet fra Kjerringvatnet til Stikkelvikelva. Kraftverket er under planlegging.

Svartisdal kraftverk

Kraftverket skal utnytte fallet fra Austerdalsvatnet til Svartisvatnet. Kraftverket er under planlegging.