Storulykkeforskriften

Mo Industripark er omfattet av Storulykkeforskriften . Sikkerhetsrapport i henhold til § 9 i forskriften er oversendt og godkjent av tilsynsmyndighetene.

Virksomheten er et infrastrukturselskap med gassdistribusjon til øvrige virksomheter i Mo Industripark som en av kjerneaktivitetene. Bortsett fra Natriumhypokloritt, som tilsettes i drikkevannsforsyningen, er ikke virksomheten selv bruker av kjemikaliene som er opplistet.

Følgende anvendelser hos våre kunder:

  • CO-gass (karbonmonoksyd) brukes som brenngass i sinterproduksjon og kalkproduksjon, som brenngass i fjernvarmeproduksjon, forvarming av valseemner og forvarming av tappeutstyr for flytende metall.
  • LPG (propan) brukes som brenngass i stålproduksjonen og i forbindelse med forvarming/ kutting av stål hos mekaniske verksteder.
  • Oksygen brukes i forbindelse med forvarming/ kutting av stål hos mekaniske verksteder, til raffinering av flytende metall og til smoltproduksjon.
  •  Acetylen brukes i forbindelse med forvarming/ kutting av stål hos mekaniske verksteder.
  • Natriumhypokloritt doseres inn i drikkevannsforsyningen.

Virksomheten planlegger ingen ny eller endret aktivitet som kan ha innvirkning på risiko knyttet til lagring eller håndtering av farlige kjemikalier.

Kjemikalienes viktigste farlige egenskaper:

CO-gass

Brannfarlig

Giftig ved innånding

Propan

Brannfarlig

Gass under trykk

Oksygen

Brannøkende

Gass under trykk

Acetylen

Brannfarlig/eksplosjonsfarlig

Gass under trykk

Natriumhypokloritt

Etsende

Luftveisirritasjoner ved innånding

Dersom allmennheten blir berørt av en storulykke vil varsling bli gitt av myndighetene gjennom allmennkringkastingen med opplysninger om hvordan man skal forholde seg til hendelsen. MIP vil også gi løpende informasjon på facebook og sine hjemmesider mip.no.

Mer informasjon om sikkerhetsrutiner i Mo Industripark finner du her.