MIP-konsernet

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark og arbeider for at industrien har best mulige rammebetingelser.

Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre industriparken som etableringssted.

Mo Industripark AS eies av

  • Helgeland Invest AS 49,3%,
  • Celsa Armeringsstål AS 30,3%
  • Øijord & Aanes AS 20,4%

Nøkkeltall

Ansatte: 52

Aksjekapital: 75 000 000,-

Org Nummer: 914 780 152

Besøksadresse:
Halvor Heyerdahls vei 48
8626 Mo i Rana

Postadresse:
Postboks 500 8601 Mo i Rana

Les flere nøkkeltall i årsberetningene:
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 20142013 | 2012 | 2011 | 2010

Arve-Ulriksen_MIPas_2014-01-10A_BH_xs

Arve Ulriksen

Adm. dir.
950 30 319
arve.ulriksen ( a ) mip.no

TerjeLillebjerka

Terje Lillebjerka

Driftsdir.
908 23 497
terje.lillebjerka ( a ) mip.no

Jan Gabor, markedssjef Mo Industripark AS

Jan Gabor

Markedssjef, MIP Marked og Info
907 46 046

Tonje Nermark 2

Tonje Nermark

Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt
467 78 409
tonje.nermark ( a ) mip.no

evamonica

Eva Monica Hestvik

Økonomidirektør
957 32 499
eva.monica.hestvik ( a ) mip.no

Avdelinger

Arne Westgård

Eiendomssjef – Avdelingsleder
MIP Eiendom
915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

MIP Eiendom utvikler, drifter og leier ut MIP-konsernets bygninger, tomter, kaianlegg, veier, parkeringsanlegg og deponier.

RichardE

Richard Erlandsen

Sikkerhetssjef – Avdelingsleder
MIP Sikkerhetssenter
75 13 63 80
975 70 204
richard.erlandsen ( a ) mip.no

MIP Sikkerhetssenter sørger for at sikkerhet ivaretas på beste måte gjennom et utstrakt samarbeid med den enkelte bedrift.

Eilifnmark

Eilif Nermark

Avdelingsleder
MIP Energi
75 13 68 42
975 05 224
eilif.nermark ( a ) mip.no

MIP Energi drifter viktige infrastrukturleveranser innenfor vann- og gassdistribusjon, fjernvarme og kraftproduksjon.

TerjeLillebjerka

Terje Lillebjerka

Driftsdir.
908 23 497
terje.lillebjerka ( a ) mip.no

Avdeling MIP Service og IT tilbyr flere skreddersydde servicetjenester innenfor områder som fibernett, telefoni, postombringing, makulering og arkivering.

Datterselskaper

alf

Alf A. Øverli

Daglig leder
415 58 856
75 13 69 20 (Admin)
75 13 62 59 (Kai)
alf.overli ( a ) mip.no

Rana Industriterminal AS er et heleid datterselskap av Mo Industripark AS. RIT AS har driftsansvar for industriterminalen, med lasting, lossing og håndtering av produkter.

Terje Sund-Olsen, daglig leder Mo Fjernvarme AS

Terje Sund-Olsen

Daglig leder
75 13 62 06
909 81 547
terje ( a ) mofjernvarme.no

Mo Fjernvarme AS er datterselskap av Mo Industripark AS, der Mo Industripark AS eier 60% og Helgeland Kraft AS eier 40%. Mo Fjernvarme bruker overskuddsenergi fra industrien til miljøvennlig fjernvarme.

OddHusnes_0326_just2_xs_SH

Odd Husnes

Daglig leder
MIP Industrinett AS
957 00 098
odd.husnes ( a ) mip.no

MIP Industrinett AS er nettselskapet som distribuerer elektrisk energi i Mo Industripark.

Tore Rafdal

Tore Rafdal

Daglig leder
917 79 520
tore.rafdal ( a ) mipmiljokraft.no

MIP Miljøkraft AS eier og utvikler småkraftverk.