MIP-konsernet

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark og arbeider for at industrien har best mulige rammebetingelser.

Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre industriparken som etableringssted.

Mo Industripark AS eies av

Nøkkeltall

Ansatte: 60

Aksjekapital: 75 000 000,-

Org Nummer: 914 780 152

Besøksadresse:
Halvor Heyerdahls vei 48
8626 Mo i Rana

Postadresse:
Postboks 500 8601 Mo i Rana

Les flere nøkkeltall i årsberetningene:

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 20182017 | 2016 | 2015

Redegjørelser for Åpenhetsloven:

2022

Administrasjon

Portrett, Sven Ombudstvedt, BSB07371

Sven Ombudstvedt

Adm. dir.

Stab

MIP ØKONOMI & HR

Eva Monica Hestvik

Eva Monica Hestvik

Økonomidirektør

957 32 499

Kari-Anne Smith-Nilsen

Kari-Anne Smith-Nilsen

HR-leder

991 51 031

Kristin Hildrum

Kristin Hildrum

Leder finansiering og investering

419 26 218

Anette Skog Lillevik

Anette Skog Lillevik

Regnskapssjef

477 50 989

MIP INFO

Kim-André Åsheim

Kim-André Åsheim

Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt

992 27 621

MIP MARKED

Jan Gabor

Jan Gabor

Direktør eiendomsutvikling

907 46 046

Driftsavdelinger

Jan Gabor

Jan Gabor

Direktør eiendomsutvikling

907 46 046

Arne Westgård

Arne Westgård

Avdelingsleder
MIP Eiendom

915 66 434

Dag Storholm

Dag Storholm

Avdelingsleder Prosjekt
MIP Eiendom

951 63 202

MIP Eiendom utvikler, drifter og leier ut MIP-konsernets bygninger, tomter, kaianlegg, veier, parkeringsanlegg og deponier.

Terje Lillebjerka

Terje Lillebjerka

Direktør Energi & IT

908 23 497

Eilif Nermark

Eilif Nermark

Avdelingsleder Energi

75 13 68 42
975 05 224

MIP Energi drifter viktige infrastrukturleveranser innenfor vann- og gassdistribusjon, fjernvarme, fiber og kraftproduksjon.

Richard Erlandsen

Richard Erlandsen

Avdelingsleder
MIP Sikkerhet & Service

75 13 63 80
975 70 204

MIP Sikkerhet & Service sørger for at sikkerheten i Mo Industripark ivaretas gjennom et utstrakt samarbeid med den enkelte bedrift. Avdelingen har også ansvaret for industrivernet i parken. De tilbyr også flere skreddersydde servicetjenester innenfor telefoni, postombringing, makulering og arkivering.

Datterselskaper

Alf A. Øverli

Alf A. Øverli

Daglig leder

415 58 856
75 13 69 20 (Admin)
75 13 62 59 (Kai)

Rana Industriterminal AS er et heleid datterselskap av Mo Industripark AS. RIT AS har driftsansvar for industriterminalen, med lasting, lossing og håndtering av produkter.

Tonje Tetmo Juliussen

Tonje Tetmo Juliussen

Daglig leder

75 13 62 06
901 77 169

Mo Fjernvarme AS er datterselskap av Mo Industripark AS, der Mo Industripark AS eier 60% og Helgeland Kraft AS eier 40%. Mo Fjernvarme bruker overskuddsenergi fra industrien til miljøvennlig fjernvarme.

Kristin Hildrum

Kristin Hildrum

Daglig leder

419 26 218

MIP Miljøkraft AS eier og utvikler småkraftverk. Selskapet eies av Mo Industripark AS og Helgeland Industriutvikling.