MIP-konsernet

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark og arbeider for at industrien har best mulige rammebetingelser.

Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre industriparken som etableringssted.

Mo Industripark AS eies av

Nøkkeltall

Ansatte: 60

Aksjekapital: 75 000 000,-

Org Nummer: 914 780 152

Besøksadresse:
Halvor Heyerdahls vei 48
8626 Mo i Rana

Postadresse:
Postboks 500 8601 Mo i Rana

Les flere nøkkeltall i årsberetningene:

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 20182017 | 2016 | 2015

Redegjørelser for Åpenhetsloven:

2022 | 2023

Administrasjon

Portrett, Sven Ombudstvedt, BSB07371

Sven Ombudstvedt

Adm. dir.

Drift

Arne Westgård

Driftsdirektør

915 66 434

Økonomi

Anette Skog Lillevik

Anette Skog Lillevik

Økonomidirektør

477 50 989

Finansiering og strategi

Kristin Hildrum

Kristin Hildrum

Direktør finansiering og strategi

419 26 218

Kim-André Åsheim

Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt

992 27 621

HR

Kari-Anne Smith-Nilsen

Kari-Anne Smith-Nilsen

HR-leder

991 51 031

Marked

Jan Gabor

Jan Gabor

Spesialrådgiver

907 46 046

Driftsavdelinger

Dag Storholm

Dag Storholm

Eiendomssjef

951 63 202

Steffen Hafsmo

Steffen Hafsmo

Avdelingsleder MIP Energi

913 10 838

Richard Erlandsen

Richard Erlandsen

Avdelingsleder
MIP Sikkerhet & Service

75 13 63 80
975 70 204

IT

Raymond Albrigtsen, BSB01247

Raymond Albrigtsen

IT-sjef

952 93 708

DATTERSELSKAPER

Alf A. Øverli

Daglig leder

415 58 856
75 13 69 20 (Admin)
75 13 62 59 (Kai)

Rana Industriterminal AS er et heleid datterselskap av Mo Industripark AS. RIT AS har driftsansvar for industriterminalen, med lasting, lossing og håndtering av produkter.

Tonje Tetmo Juliussen

Tonje Tetmo Juliussen

Daglig leder

75 13 62 06
901 77 169

Mo Fjernvarme AS er datterselskap av Mo Industripark AS, der Mo Industripark AS eier 60% og Helgeland Kraft AS eier 40%. Mo Fjernvarme bruker overskuddsenergi fra industrien til miljøvennlig fjernvarme.

Svabo Industrinett AS er nettselskapet som distribuerer elektrisk energi i Mo Industripark.

Kristin Hildrum

Kristin Hildrum

Daglig leder

419 26 218

MIP Miljøkraft AS eier og utvikler småkraftverk. Selskapet eies av Mo Industripark AS og Helgeland Industriutvikling.