MIP-konsernet

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark og arbeider for at industrien har best mulige rammebetingelser.

Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre industriparken som etableringssted.

Mo Industripark AS eies av

  • Helgeland Industriutvikling AS 49,3%,
  • Celsa Armeringsstål AS 30,3%
  • Øijord & Aanes AS 20,4%

Nøkkeltall

Ansatte: 52

Aksjekapital: 75 000 000,-

Org Nummer: 914 780 152

Besøksadresse:
Halvor Heyerdahls vei 48
8626 Mo i Rana

Postadresse:
Postboks 500 8601 Mo i Rana

Les flere nøkkeltall i årsberetningene:
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 20142013 | 2012 | 2011 | 2010

Administrasjon

Arve Ulriksen 2020_sort hvitt

Arve Ulriksen

Adm. dir.

950 30 319
arve.ulriksen ( a ) mip.no

Stab

evamonica

Eva Monica Hestvik

Direktør økonomi & HR

957 32 499
eva.monica.hestvik ( a ) mip.no

Kari-Anne Smith-Nilsen_sort hvitt

Kari-Anne Smith-Nilsen

HR-leder

991 51 031
kari-anne.smith-nilsen ( a ) mip.no

MIP Økonomi & HR er en stabsfunksjon i MIP-konsernet.

Portrettfoto Kim-André Åsheim

Kim-André Åsheim

Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt

992 27 621
kim-andre.asheim ( a ) mip.no

MIP Info er en stabsfunksjon i MIP-konsernet.

Jan Gabor, markedssjef Mo Industripark AS

Jan Gabor

Direktør marked

907 46 046

MIP Marked er en stabsfunksjon i MIP-konsernet.

Driftsavdelinger

Jan Gabor, markedssjef Mo Industripark AS

Jan Gabor

Direktør eiendomsutvikling

907 46 046

Arne Westgård

Avdelingsleder
MIP Eiendom

915 66 434
arne.westgard ( a ) mip.no

MIP Eiendom utvikler, drifter og leier ut MIP-konsernets bygninger, tomter, kaianlegg, veier, parkeringsanlegg og deponier.

TerjeLillebjerka

Terje Lillebjerka

Direktør energi & IT

908 23 497
terje.lillebjerka ( a ) mip.no

Eilifnmark

Eilif Nermark

Avdelingsleder
MIP Energi

75 13 68 42
975 05 224
eilif.nermark ( a ) mip.no

MIP Energi drifter viktige infrastrukturleveranser innenfor vann- og gassdistribusjon, fjernvarme, fiber og kraftproduksjon.

RichardE

Richard Erlandsen

Avdelingsleder
MIP Sikkerhet & Service

75 13 63 80
975 70 204
richard.erlandsen ( a ) mip.no

MIP Sikkerhet & Service sørger for at sikkerheten i Mo Industripark ivaretas gjennom et utstrakt samarbeid med den enkelte bedrift. Avdelingen har også ansvaret for industrivernet i parken. De tilbyr også flere skreddersydde servicetjenester innenfor telefoni, postombringing, makulering og arkivering.

Datterselskaper

alf

Alf A. Øverli

Daglig leder

415 58 856
75 13 69 20 (Admin)
75 13 62 59 (Kai)
alf.overli ( a ) mip.no

Rana Industriterminal AS er et heleid datterselskap av Mo Industripark AS. RIT AS har driftsansvar for industriterminalen, med lasting, lossing og håndtering av produkter.

Terje Sund-Olsen, daglig leder Mo Fjernvarme AS

Terje Sund-Olsen

Daglig leder

75 13 62 06
909 81 547
terje ( a ) mofjernvarme.no

Mo Fjernvarme AS er datterselskap av Mo Industripark AS, der Mo Industripark AS eier 60% og Helgeland Kraft AS eier 40%. Mo Fjernvarme bruker overskuddsenergi fra industrien til miljøvennlig fjernvarme.

OddHusnes_0326_just2_xs_SH

Odd Husnes

Daglig leder

957 00 098
odd.husnes ( a ) mip.no

MIP Industrinett AS er nettselskapet som distribuerer elektrisk energi i Mo Industripark.

Arve Ulriksen 2020_sort hvitt

Arve Ulriksen

Styreleder

950 30 319
arve.ulriksen ( a ) mip.no

MIP Miljøkraft AS eier og utvikler småkraftverk. Selskapet eies av Mo Industripark AS og Øijord & Aanes.