Svabo Industrinett distribuerer først og fremst elektrisk energi i Mo Industripark, inkludert kai-området ( RIT ) og Svortdalen, samt egen 132 kV linje til Storforshei. Vi har ansvaret for vedlikehold og drift av nettet. Det ligger stort sett doble linjer ut til alle kundene våre, som betyr ekstra leveringssikkerhet.

I Mofjellet ligger Svabo transformatorstasjon. Det er hovedsenteret for distribusjonen i Mo Industripark. Av hele Norges totale produksjon på vel 140 TWh, passerer omlag 2,2 TWh Svaboanlegget. Altså en stor mengde sett i Norgessammenheng.

Vi har til sammen 8 krafttransformatorer som transformerer spenningen ned fra 132 til 22 kV. I tillegg har vi nettstasjoner og koblingsanlegg plassert rundt i Industriparken som leverer høy- eller lavspent til våre kunder.

Vi har en 132 kV kraftlinje opp til Storforshei og Ørtfjellet. Linja var i utgangspunktet laget for å forsyne gruvevirksomheten, men brukes i tillegg av Helgeland Kraft til å distribuere elektrisitet til Storforshei og videre til Saltfjellet. Linjen brukes også av små kraftprodusenter i området da de også er avhengig av linjen til å få ut kraften de produserer.

Nøkkelinformasjon

  • Hovedsenteret for distribusjon av strøm i Mo Industripark
  • 2,2 TWh distribuert energi.
  • 8 krafttransformatorer som transformerer spenningen ned fra 132 til 22 kV.
  • Eier en 132 kV kraftlinje opp til Storforshei og Ørtfjellet

Nyhetssaker om Svabo Industrinett

Nyansettelser i Svabo Industrinett

Første mars startet Marte Wea som prosjektleder i Svabo Industrinett. Hun er utdannet ingeniør innen fornybar energi og har også et fagbrev innen automasjon. Tidligere jobbet hun som driftsingeniør i Statkraft. Prosjektleder Marte Wea. Marte beskriver seg selv om en rolig og livlig person med litt for mange hobbyer. På fritiden både syr hun, og [...]

IndustriparkNytt 4-2022

I årets fjerde utgave av IndustriparkNytt kan du lese om SINTEF Helgeland som 1. august endelig var på plass i nyoppussede kontorlokaler i Gulbygget. (s.4), MIP Industrinett som har skiftet navn til Svabo Industrinett (s.5), Ferroglobe som tapper ovnene sine ved bruk av mus og joystick fra et eget kontrollrom (s.6-7), Mo Industripark som går [...]

MIP Industrinett skifter navn til Svabo Industrinett

Svabo Industrinett er det nye navnet på MIP industrinett, nettselskapet som distribuerer strøm til bedriftene i Mo Industripark. Både navn og den nye grafiske profilen har hentet mye inspirasjon fra selve infrastrukturen og kontrollrommene hvor all strømmen overvåkes og dirigeres. Daglig leder i Svabo Industrinett, Odd Husnes, er veldig fornøyd med både nytt navn og [...]

MIP Industrinett styrker seg som nettleverandør

MIP Industrinett gjør ei betydelig investering og øker kraftig sin kapasitet som nettleverandør. – Her får vi ytterligere 110 megawatt strøm å fordele ut til eksisterende og nye kunder, forteller daglig leder Odd Husnes ved MIP Industrinett. Grå, men viktige betongvegger Det bygges og graves ved friluftsanlegget i industriparken. To prosjektledere Sandra Olsen og Espen […]