Svabo Industrinett distribuerer først og fremst elektrisk energi i Mo Industripark, inkludert kai-området ( RIT ) og Svortdalen, samt egen 132 kV linje til Storforshei. Vi har ansvaret for vedlikehold og drift av nettet. Det ligger stort sett doble linjer ut til alle kundene våre, som betyr ekstra leveringssikkerhet.

I Mofjellet ligger Svabo transformatorstasjon. Det er hovedsenteret for distribusjonen i Mo Industripark. Av hele Norges totale produksjon på vel 140 TWh, passerer omlag 2,2 TWh Svaboanlegget. Altså en stor mengde sett i Norgessammenheng.

Vi har til sammen 8 krafttransformatorer som transformerer spenningen ned fra 132 til 22 kV. I tillegg har vi nettstasjoner og koblingsanlegg plassert rundt i Industriparken som leverer høy- eller lavspent til våre kunder.

Vi har en 132 kV kraftlinje opp til Storforshei og Ørtfjellet. Linja var i utgangspunktet laget for å forsyne gruvevirksomheten, men brukes i tillegg av Helgeland Kraft til å distribuere elektrisitet til Storforshei og videre til Saltfjellet. Linjen brukes også av små kraftprodusenter i området da de også er avhengig av linjen til å få ut kraften de produserer.

Nøkkelinformasjon

  • Hovedsenteret for distribusjon av strøm i Mo Industripark
  • 2,2 TWh distribuert energi.
  • 8 krafttransformatorer som transformerer spenningen ned fra 132 til 22 kV.
  • Eier en 132 kV kraftlinje opp til Storforshei og Ørtfjellet

Nyhetssaker om Svabo Industrinett

Bygger ny strømforsyning til Elkem

Svabo Industrinett monterer nå ny forsyning av elektrisitet til Elkem Rana. De er nå inne i siste fase av prosjektet, og med seg på laget har de Frost Kraftentreprenør og Anleggsservice. De siste to månedene har Svabo Industrinett, sammen med Frost Kraftentreprenør og Anleggsservice, utført forberedende arbeider for å trekke tre nye 132 kV-kabler mellom [...]

IndustriparkNytt 6-2023

I årets sjette og siste utgave av IndustriparkNytt kan du lese om modernisering og effektivisering hos Celsa Armeringsstål (s.4-5), Techlab som legger til rette for interaktiv læring med virtuell virkelighet (s.6-7), Kvarøy Smolt som produserer bærekraftig smolt ved bruk av fjernvarme fra Mo Fjernvarme (s.8-9), Svabo Industrinett som bygger ny strømforsyning til Elkem (s.10-11) og [...]

Nyansettelser i Svabo Industrinett

Første mars startet Marte Wea som prosjektleder i Svabo Industrinett. Hun er utdannet ingeniør innen fornybar energi og har også et fagbrev innen automasjon. Tidligere jobbet hun som driftsingeniør i Statkraft. Prosjektleder Marte Wea. Marte beskriver seg selv om en rolig og livlig person med litt for mange hobbyer. På fritiden både syr hun, og [...]

IndustriparkNytt 4-2022

I årets fjerde utgave av IndustriparkNytt kan du lese om SINTEF Helgeland som 1. august endelig var på plass i nyoppussede kontorlokaler i Gulbygget. (s.4), MIP Industrinett som har skiftet navn til Svabo Industrinett (s.5), Ferroglobe som tapper ovnene sine ved bruk av mus og joystick fra et eget kontrollrom (s.6-7), Mo Industripark som går [...]